Tự ứng cử để giúp ông Trọng chứng minh "dân chủ đến thế là cùng"

 • Bởi Admin
  05/02/2016
  4 phản hồi

  Nguyễn Quang A

  HÃY ỨNG CỬ ĐỂ BIẾN QUYỀN HÃO DẦN DẦN THÀNH QUYỀN THỰC VÀ GIÚP ÔNG TRỌNG CHỨNG MINH “DÂN CHỦ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG”

  Bầu cử Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 22-5-2016. Nghe nói ĐCSVN đang chuẩn bị đề cử 896 ứng viên (trong đó có 80 ủy viên Ban chấp hành Trung ương của ĐCSVN) cho cuộc bầu cử này. Việc một đảng chính trị chuẩn bị đề cử các đảng viên và cảm tình viên của mình ra tranh cử Quốc hội là việc bình trong một xã hội dân chủ, tuy nhiên trong xã hội “dân chủ đến thế là cùng” của chúng ta việc này không bình thường cho lắm.

  Không có các đảng chính trị khác cạnh tranh với ĐCSVN, nên việc đề cử là độc quyền của ĐCSVN và các tổ chức nối dài của ĐCSVN. Cho đến nay đã có rất ít người tự ứng cử. Ngoài vài người được ĐCSVN ngầm chọn để ra tự ứng cử, hầu hết những người tự ứng cử bị các thủ tục “dân chủ đến thế là cùng” loại bỏ một cách không thương tiếc, bất chấp quyền ứng cử của công dân đủ 21 tuổi vào Quốc hội đã được Điều 27 của Hiến pháp long trọng đảm bảo.

  1. HÃY BIẾN QUYỀN HÃO THÀNH QUYỀN THỰC MỘT CÁCH TỪ TỪ

  Quyền ứng cử cơ bản vẫn chỉ là quyền hão. Phải sửa luật bầu cử để không cho phép bất cứ ai tước quyền ứng cử của người dân, tuy nhiên trong hơn một tháng, từ nay đến 13-3-2016 (70 ngày trước ngày bầu cử, ngày nộp đơn ứng cử cuối cùng), người dân vẫn có thể làm rất nhiều việc để giúp biến quyền hão dần dần thành quyền thực.

  Tôi nhấn mạnh sự từ từ, vì rất có thể những người tự ứng cử vẫn bị các thủ tục “hiệp thương” hiện hành loại bỏ khỏi danh sách ứng viên cuối cùng, thậm chí có thể bị “đấu tố” tại các Hội nghị cử tri theo Điều 45 của Luật Bầu cử số 85/2015/QH13 hoặc bị báo của ĐCSVN bới móc đời tư,… Nhiều người có thể nghĩ việc “tự ứng cử” sẽ thất bại, “chẳng xoay chuyển được gì,”… Nhưng việc ứng cử sẽ làm cho dân chúng thấy sự “dân chủ đến thế là cùng” ở nước ta ra sao, gây áp lực để có những sự thay đổi có ý nghĩa trong tương lai, giúp nâng cao dân trí và quan trí. Tôi nghĩ những người đủ tiêu chuẩn hãy ra ứng cử Quốc hội đợt này. Điều 3 của Luật Bầu cử quy định người ứng cử đại biểu Quốc hội “phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội” được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội (Số: 57/2014/QH13) như sau:

  1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

  4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

  5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

  Bất kỳ ai cảm thấy mình thỏa mãn 5 tiêu chuẩn trên hãy mạnh dạn làm thủ tục ứng cử vào Quốc hội. Nếu có 896 người tự ứng cử như vậy để cạnh tranh với những người do ĐSCVN đề cử, thì đó là một việc rất hợp pháp, rất hay.

  Việc ứng cử như vậy sẽ dần dần biến quyền ứng cử hão thành quyền thực. Hãy chuẩn bị và làm thủ tục ứng cử ngay, đừng chần chừ!

  2. HÃY GIÚP ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỨNG MINH "DÂN CHỦ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG"

  Trên tinh thần xây dựng và tôn trọng các quy định pháp luật không vi hiến, chúng ta có thể làm gì trong việc ứng cử và chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội để giúp ông Trọng chứng minh “dân chủ đến thế là cùng”? Tất cả mọi người hãy tận dụng mọi quyền hợp pháp của mình để tham gia ứng cử, động viên những người ứng cử, để tham gia, giám sát các cuộc hiệp thương, các cuộc hội nghị cử tri, các cuộc bầu cử và kiểm phiếu. Dưới đây là một vài gợi ý cho riêng giai đoạn ứng cử.

  A. NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

  2.1 Hãy tự ứng cử và vận động những người có đủ tiêu chuẩn ra ứng cử;

  2.2 Hãy giúp việc thực hiện các quy định hiện hành (dẫu còn rất thiếu sót) một cách công khai, minh bạch và đúng quy định;

  2.3 Những người tự ứng cử (không phải do ĐCSVN đề cử) hãy tập hợp thành Nhóm ứng viên ngay từ bây giờ cho đến 13-3-2016 để giúp nhau trong quá trình ứng cử; cho đến 22-5-2016 trong quá trình chuẩn bị bầu cử và giám sát quá trình hiệp thương, quá trình bầu cử và giám sát kiểm phiếu; cho đến ngày Quốc hội mới họp trong việc khiếu nại liên quan đến ứng cử, bầu cử.

  B. NGƯỜI DÂN

  2.4 Hãy ủng hộ những người ứng cử trong quá trình hiệp thương và nhất là Hội nghị cử tri theo Điều 45 của Luật Bầu cử Quốc hội (đây là hai khâu rất quan trọng cần nhân dân, các ứng viên và báo giới giám sát vì đây là quá trình then chốt mà sự lạm dụng để tước quyền của những người tự ứng cử, thậm chí đấu tố họ, rất hay diễn ra) bằng cách: a) ký tên ủng ộ người ứng cử mà mình ưa thích như gợi ý ở dưới (đây là cách hoàn toàn hợp pháp để chống lại sự lạm dụng Hội nghị cử tri và quá trình hiệp thương); b) trực tiếp tham gia, giám sát kể cả ghi âm, ghi hình các hội nghị cử tri đó để tăng cường tính minh bạch và dân chủ; c) thực hiện đúng quyền cử tri của mình (phát hiện và tố cáo sự gian lận, sự vi phạm quy định ứng cử, bầu cử và kiểm phiếu,…); d) yêu cầu xóa bỏ vai trò của Mặt trận trong việc chọn ứng viên, xóa bỏ sự hiệp thương và hội nghị cử tri.

  C. CÁC LUẬT SƯ

  2.5 Hãy ứng cử và giúp những người ứng cử về các thủ tục pháp lý liên quan đến ứng cử, hiệp thương, bầu cử và giám sát kiểm phiếu.

  D. BÁO GIỚI

  2.6 Hãy đưa tin công bằng, khách quan, không thiên vị về các ứng cử viên (không phân biệt người do ĐCSVN đề cử hay người tự ứng cử).

  E. AI NÊN TỰ ỨNG CỬ

  2.7 Tất cả những người đủ 5 tiêu chuẩn ứng cử vào Quốc hội nên ứng cử, trước hết là những người trẻ, các luật sư, các nhà hoạt động, các trí thức (chỉ nêu vài gợi ý về những người nên ứng cử mà tôi biết: ở Hà Nội: Gs. Vs. Hoàng Xuân Phú, Gs. Nguyễn Đông Yên, Gs. Nguyễn Huệ Chi, Gs. Phạm Duy Hiển, Ts. Lê Đăng Doanh, nhà văn Phạm Toàn, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Ts. Phạm Gia Minh, Ls. Trần Vũ Hải, Ls. Hà Huy Sơn, Ls. Lê Quốc Quân và các luật sư khác, Ts. Nguyễn Xuân Diện, ông Nguyễn Tiến Dân, chị Đặng Bích Phượng, anh Nguyễn Chí Tuyến, anh Lã Việt Dũng, chị Phạm Đoan Trang, anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Trịnh Anh Tuấn, nghệ sĩ Kim Chi, anh J.B Nguyễn Hãu Vinh, anh Nguyễn Tường Thụy,…; ở Đà Nẵng Gs. Chu Hảo, Gs. Nguyễn Thế Hùng, anh Nguyễn Anh Tuấn; ở Nha trang nhà báo Võ Văn Tạo, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,…; ở Phú Yên Ls. Võ An Đôn; ở thành phố HCM Gs. Nguyễn Đăng Hưng, Ts. PGs. Hoàng Dũng, Ts. Phạm Chí Dũng, nhà văn Phạm Đình Trọng, anh Phạm Lê Vương Các, Ts. Nguyễn Tuấn Huy, nhà báo Huy Đức, nhà thơ Bùi Quang Viễn, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà hoạt động Hoàng Dũng …; ở Đà Lạt Ts, Nguyễn Văn Tụ (Hà Sĩ Phu), nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự,…: ở Đak Lak chị Huỳnh Thục Vy,…; ở Vũng Tàu dịch giả Phạm Nguyên Trường, nhà thơ Hoàng Hưng…; vân vân; các bạn nên vận động những người khác nữa mà tôi chưa biết ra ứng cử)

  Do những người tự ứng cử thường gặp khó khăn trong quá trình hiệp thương và tại hội nghị cử tri (họ dễ bị loại bỏ, thậm chí bị “đấu tố” một cách bất công) nên việc lấy chữ ký ủng hộ của cử tri trên cả nước là điều hoàn toàn hợp pháp và giúp giảm sự lạm dụng và đối xử bất công đối với họ. Mẫu thu thập chữ ký ủng hộ người ứng cử vào Quốc hội nên có các mục Chữ ký, Họ và tên, Nơi cư trú (Phường/Xã; Quận/huyện; Tỉnh/Thành phố).

  Vận động những người khác ra ứng cử, thế tôi thì sao? Tôi kém ông Nguyễn Phú Trọng 2 tuổi và nghĩ mình thỏa mãn các tiêu chuẩn để ứng cử, nếu ông Nguyễn Phú Trọng được ĐCSVN đề cử thì tôi sẽ đăng ký ứng cử tại đúng khu vực ông được phân công. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không được ĐCSVN đề cử do tuổi tác, tôi cũng sẽ không ứng cử trừ khi có được trên 5.000 chữ ký ủng hộ từ nay đến 12-3-2016.

  Đây là một trò chơi hoàn toàn hợp pháp giữa 2 bên: chúng ta (kể cả những người cộng sản muốn cải cách) và những người bảo thủ muốn tước quyền của chúng ta. Trong trò chơi này (tương tự như trò chơi tung đồng xu) nếu kết cục là NGỬA thì chúng ta THẮNG (khả năng chưa cao), còn nếu SẤP (khả năng cao hơn) thì họ sẽ THUA. Họ càng tìm cách cản trở, quấy nhiễu hay bắt bớ chúng ta vì việc làm thực sự hợp pháp và tôn trọng pháp luật hiện hành (dẫu không tốt) thì chúng ta không thể giúp ông Nguyễn Phú Trọng chứng minh “dân chủ đến thế là cùng” được trong việc ứng cử và đề cử lần này và như thế họ càng thua đậm.

  Tôi sẽ bàn về việc giám sát, khiếu nại trong quá trình ứng cử, hiệp thương; về quá trình bầu cử; về quá trình kiểm phiếu trong các bài viết tiếp.

  Trên đây chỉ là vài gợi ý, các bạn nên chủ động nêu những sáng kiến khác để làm một cách hợp pháp và trên tinh thần xây dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

  * * *

  Ngày đầu tiên đi vận động được 12 chữ ký của các cử tri ủng hộ ông Nguyễn Quang A ứng cử.

  Còn mệt mới được 5.000 chữ ký, nên nhờ các bạn lấy mẫu chữ ký trong link dưới đây, in ra và thu thập chữ ký giúp mình. Nếu các bạn nào muốn lấy chữ ký của các cử tri tại 1 địa phương nào đó, thí dụ Phường Bến Nghé, Q1. Tp. HCM thì có thể điền sẵn nơi cư/tạm trú đó, sao chép sang tất cả các dòng (chỉ còn cột Chữ ký và cột Họ tên để trống để điền) trước khi in ra giấy thì sẽ đỡ mất công ghi hơn. (Lưu ý, phần STT cứ để trống cho việc tổng hợp sau này).
  Rất cảm ơn các bạn.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Tất cả mọi công dân cần tích cực tham gia "dân chủ trực tiếp" và sẽ đẩy lùi tập trung phản dân chủ của chính sách khủng bố (Mac-Le, Hồi giáo cực đoan, ...).

  Tôi ủng hộ quan điểm tự ra ứng cử của bác Nguyễn Quang A, bởi vì đây chính là "dân chủ trực tiếp", đem lại nhiều cái lợi :
  -bình đẳng cơ hội ứng cử cho mọi công dân,
  -mọi công dân khi ra ứng cử sẽ nghiên cứu chương trình vận động tranh cử, vận động trên các blog cá nhân, facebook, báo chí, ... tập thể hiện rõ ràng mình và các bạn bè chung quanh muốn cái gì một cách cụ thể và giải pháp cụ thể ra sao
  -các cử tri sẽ dựa trên các chương trình tranh cử, tiếp xúc trực tiếp ứng cử viên trên tinh thần trực tiếp và bình đẳng công dân
  -các ứng cử viên tham gia trực tiếp làm quan sát viên các phòng bầu cử, kiểm phiếu, ...
  -góp phần tẩy chay và vạch mặt bầu cử Mac-Le gian lận

  Hip Hip Hip Hooray, tới luôn các bác, dân chủ trực tiếp

  Bác Nguyễn Quang A và các bác tự ứng cử hãy nhanh chóng lập chương trình ứng cử cụ thể để ứng cử và tranh cử thông qua tranh luận debate với công dân và giữa các ứng cử viên

  Tôi ủng hộ sáng kiến của TS Nguyển Quang A.

  Các chế độ độc tài, trong đó có VN, sở dĩ tiếp tục tồn tại là vì người dân . . . cứ để cho chúng tồn tại. Các chính quyền độc tài tiếp tục chèn ép người dân vì họ không thấy phản úng gì từ người dân. Do đó, việc tự ứng cử như TS Nguyễn Quang A đề xuất ngoài việc gây dựng ý thức về quyền chính trị của người dân còn là một cách để khẳng định với chính quyền việc người dân cương quyết thực hiện nhân quyền một cách ôn hoà. Chính quyền độc tài nhiều phần là không thích việc này xảy ra, nhưng nếu có rất nhiều cùng tự ứng cử, chính quyền cũng khó mà phản úng mạnh tay vì bắt những người tự ứng cử là một cách . . . tốt nhất để báo cho quốc tế biết rằng cái dân chủ mà đảng CSVN hàng rêu rao là . . . đồ giả.

  Nếu vì một lý do nào đó mà chính quyền độc tài nhượng bộ đôi chút, thì đây là một lộ trình để từ từ đi đến dân chủ. Hôm trước tôi đọc tường thuật về hội nghị bàn tròn do BBC Vietnamese tổ chức với chủ đề đại hội 12 và có nhiều vị tham gia cho rằng hiện nay đảng CSVN vẫn nắm độc quyền cai trị vì không có đảng phái nào được cho phép thành lập để tham chính và để đảng CSVN chia quyền lực. Không hiểu những vị này căn cứ vào đâu để cho rằng cần phải có "đảng phái" để phân chia quyền lưc. Đành rằng đảng phái là biểu hiện của quyền tự do chính trị, và người dân cần có quyền lập đảng và gia nhập đảng, nhưng đảng phái không phải và không thể là điều kiện để tham chính. Một khi quyền lực thuộc về toàn dân thì bất cứ cá nhân hay tổ chức (tức đảng phái) nào cũng có quyền được phân chia quyền lực. Nếu đảng CSVN thực tâm cải thiện thể chế theo đường lối dân chủ, hay chia sẻ quyền lực cho các cá nhân và các tổ chức ngoài đảng CSVN.

  "New York Times" Wer ist Besitzer?
  Wie sagte mal ein Redaktions-Chef:
  "Die Aufgabe der Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, gerade heraus zu lügen, zu verdrehen, zu verunglimpfen, vor den Füßen des Mammons zu kuschen und sein Land und seine Rasse um sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es. "
  ...Wir sind intellektuelle Prostituierte....

  » John Swinton (1829 - 1901), US-amerikanischer Redaktions-Chef der New York Times

  Tạm dịch : Nhiệm vụ của một nhà báo là làm hư hỏng sự thật, bằng cách nói dối, đánh tráo khái niệm, và phỉ nhổ sự thật, quỳ gối trước thế lực của đồng tiền và sẵn sàng bán rẻ Đất nước và đồng loại để có được mẩu bánh mì. Tôi biết điều đó và anh cũng đã biết.
  ...Chúng ta là những con điếm trí thức....

  D. BÁO GIỚI

  2.6 Hãy đưa tin công bằng, khách quan, không thiên vị về các ứng cử viên (không phân biệt người do ĐCSVN đề cử hay người tự ứng cử).  » Quang A

  Như vậy bác Quang A , với tư cách là một Intellektuell, có đề xuất nào để các nhà báo Việt nam không làm cái điều mà John Swinton đã tổng kết ở trên ?

  Trong trò chơi này (tương tự như trò chơi tung đồng xu) nếu kết cục là NGỬA thì chúng ta THẮNG (khả năng chưa cao), còn nếu SẤP (khả năng cao hơn) thì họ sẽ THUA.

  » Nguyễn Quang A

  Chính xác, bác Quang A. Người thắng là người dám làm điều mình nghĩ, người thua là người chỉ dám làm những điều bản thân cảm thấy chắc ăn. Wer wagt, gewinnt !