Bầu cử Việt Nam qua ba lớp dối lừa

 • Bởi Khách
  27/01/2016
  1 phản hồi

  Việt Hải

  Vào ngày 22-5-2016, người dân Việt Nam sẽ đi bầu Quốc Hội. Sau đó một thời gian, Quốc Hội Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử ba chức danh: Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc Hội. Tuy nhiên ngay từ bây giờ, MỘT NHÓM NGƯỜI đã lên danh sách ba vị nghiễm nhiên ngối vào vị trí đó. Trên thế giới hiện đai ngày nay, không có một quốc gia tự xưng dân chủ, cộng hòa nào đạt đến tầm lố bịch trơ trẽn tới mức tự xướng danh lãnh đạo tương lai mà không cần biết các kết quả bầu cử thế nào. Chúng ta hãy phân tích tư cách của những “nhà lãnh đạo tương lai” này qua ba lớp dối lừa sau:

  Lớp thứ nhất: Tiến cử từ trung ương Đảng cũ

  Bằng một cách nào đó, MỘT NHÓM NGƯỜI trong Bộ Chính trị cũ đã tiến cử những “nhà lãnh đạo tương lai” này ra trung ương Đảng khóa cũ. Sau đó, thông qua các hình thức ràng buộc nội bộ ma quỷ, không ai được cạnh tranh với họ. Như vậy, MỘT NHÓM NGƯỜI đã qua mặt toàn thể Trung ương Đảng cũ. Các vị đại biểu trung ương khóa cũ có cảm thấy xấu hổ vì các phiếu bầu của các vị chỉ là RÁC RƯỞI vì kết quả đã được an bài?

  Lớp thứ hai: Chấp thuận bởi Đại hội Đảng mới

  Trong lúc Đại hội Đảng 12 đang diễn ra, Trung ương Đảng mới chưa được bầu và chắc chắn là Bộ Chính Trị chưa hình thành, nhưng bằng một cách nào đó, chúng ta đã biết chắc chắn các “nhà lãnh đạo tương lai” này nghiễm nhiên nằm trong Bộ Chính Trị mới. MỘT NHÓM NGƯỜI trong Bộ chính trị cũ đã qua mặt Toàn thể Đại hội mớ. Liệu các vị đại biểu Đại hội Đảng kia có thấy xấu hổ vì các phiếu bầu của các vị chỉ là RÁC RƯỞI vì kết quả đã được an bài?

  Lớp thứ ba: Chấp thuận bởi Quốc hội.

  Còn 5 tháng nữa dân Việt Nam sẽ bầu những đại diện của mình vào Quốc Hội và thông qua qua đó, bầu nên những lãnh đạo trong tương lai. Tuy nhiên, lá phiếu bầu của người dân Việt Nam chỉ là RÁC RƯỞI vì cho dù bầu thế nào, kết quả bầu cử đã được thu xếp. Chủ tịch nước sẽ là ông Trần Đại Quang, thủ tướng sẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

  Trong thế giới hiện đại ngày nay, không có bất cứ một quốc gia tự xưng dân chủ, cộng hòa lại có hiện tượng tự thu xếp lãnh đạo mà qua mặt người dân, đảng viên một cách trơ trẽn như vậy. Vẫn biết bầu cử ở Việt Nam qua các triều đại Cộng Sản là thu xếp, nhưng trơ trẽn đến mức vậy thì thật không thể nào chấp nhận được.

  Không cần các trò mèo Trung ương 14, Đại hội 12 hay bầu cử Quốc hội, chúng ta hãy chấp thuận và gọi tên:

  - Chủ tịch nước Trần Đại Quang
  - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
  - Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tớ đồ rằng, ba cái trò mèo nì đét có mới. Hồi nẳm, chỉ có báo giấy, thông tin bị kiểm dzuyệt gắt gao, xít sao, đét bị rò rỉ. Lừa chỉ được biết những rì nhà sản muốn Lừa được biết. Hồi nẳm cũng đét có đô của bọn rẫy chết đổ dô ầm ầm. Bi rờ khác, ta có in tờ nét nhá, có đô của bọn rẫy chết nhá và những lời hứa của bạn vàng nhá, nên chi, bỏn đấm đá nhau toé khói, toé luôn xì dầu. Hệ quả nà, mạnh đứa nầu, đứa nấy chộp mấy quả trứng gà - thông tin- từ các "thế lực thù địch" gài sẵn trong chăn nhà sản, rùi cũng mạnh đứa nầu, đứa nấy ấp lết các sản phẩm thông tin nì- rứa nà rò rỉ , rứa nà cả thế giới biết tuýt suỵt chiện ở hậu trường cung đình nhà sản.

  Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng. He He.