Các Vị Là Ai? Loại Người Nào Vậy?

 • Bởi Sapphire
  23/01/2016
  1 phản hồi

  Nhóm Bà Đầm Xòe


  Thưa 1.510 đại biểu đảng cộng sản Việt Nam đang họp đại hội đảng XII của quý vị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

  Chúng tôi thấy các vị đều là người Việt Nam, đều từ sấp, ngửa cực nhọc của một người đàn ông và đàn bà Việt, khi thì trên giường, lúc ngoài bờ bụi, hay bìa rừng, mép biển mà sinh ra. Hình nhân các vị đều là người Việt Nam.

  Các vị có mặt trong đại hội này đều là những người giàu có hơn người, và trong đó hầu hết các vị có học hành, có nhiều vị còn có bằng tiến sĩ, học hàm, học vị cỡ giáo sư, thậm chí Viện sĩ.

  Các vị nên biết rằng, giầu có cỡ nào thì các vị cũng chỉ có thể ngày ăn đủ no, ngủ nằm trên giường, già rồi cũng chết đi cả, các vị cũng chẳng mang nó xuống âm phủ để tiêu sài được. Các vị dẫu có lòng thành để lại cho con cháu, chắc gì con cháu các vị sử dụng được, vì của cải các vị kiếm được đều bòn rút từ xương máu nhân dân mà có. Đồng tiền cái vị có được là đồng tiền, từ bất lương, bất chính của các ngài mà có. Chưa bao giờ những đồng tiền kiếm được kiểu này có thể gây dựng được hạnh phúc cho con cháu các vị ở thế hệ tiếp theo, mà ngược lại, của thiên phải trả địa, con cháu các vị sẽ bị huy hoại bởi đồng tiền bất lương, bất chính này. Gương tay liếp đã có đầy trên cõi Việt Nam.

  Nhưng đau lòng nhất:

  – Các vị là người Việt Nam, lại có học hành, lại là trí thức, lại xưng xưng là những người ưu tú của đất Việt mà các vị cúi mặt nghe một thằng lú lẩn, thay mặt cho các vị khẳng định, ca ngợi, kiên quyết đi theo học thuyết Mác – Lê về Chủ nghĩa xã hội, cái mà hơn 20 năm nay cả nhân loại đã vứt nó vào sọt rác hay sao?

  – Các vị cúi mặt nghe một thằng lú lẩn, thay mặt cho các vị ca ngợi, kiên quyết duy trì quan hệ hưu nghị với một thằng chuyên cướp đất nước mình, bắn giết bố mẹ, anh em, bạn bè, bà con của mình hay sao?

  – Các vị cúi mặt nghe một thằng lú lẩn, thay mặt cho các vị, xuyên tạc Điều lệ Đảng, ra quy định trái với Điều lệ Đảng, chỉ nhằm mục đích duy trì quyền lực của ông ta – một thằng lú lẩn – hay sao?

  – Các vị có thấy nhục nhã không, khi các vị bị thằng lú lẫn biến các vị thành những con cừu, dắt mũi các vị như dắt những con bò, xách tai các vị như xách những con mèo, con chó.

  – Các vị ngu, tham đến độ không thể thấy sao, dù phe nào lên thì cộng sản của các vị cũng phải sụp đổ trong năm nay. Đạị hội XII là cơ hội để các vị chụm mặt vào với nhau để sửa sai, để phản tỉnh, để vứt đi cái gì cần phải vứt, kiên quyết cứu nguy cho dân tộc, trước việc đất nước bị đe dọa xâm lược bởi Tàu Cộng, trước việc đất nước không đa nguyên, không dân chủ, bị tụt hậu, bị tan nát bởi những sai lầm trong đường lối mấy chục năm nay của đảng của các vị hay sao?

  – Các vị không chống lại, lại chỉ một guộc đồng lòng, cúi mặt lắng nghe thằng lú lẫn, thay mặt các vị báo cáo và yêu cầu các vị phải nhập tâm, đồng lòng thực hiện một đường lối phản động, hại dân, hại nước đã rành rành hay sao.

  Các vị là ai? Là loại người nào vậy?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Các vị là ai? Là loại người nào vậy?[/quote]

  Các vị ấy là đảng viên đảng cộng sản Mao-ít Hồ chí Minh, thấm đẫm độc tố Hồ chí Minh chuyên nghề bán nước cứu đảng, "có công" rước giặc tàu vào Việt nam từ 1950, trở nên bọn cộng sản Mao-ít tại Việt nam, mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của giặc tàu cướp quyền cai trị Việt nam, cướp chính quyền Việt nam, phục vụ ý đồ "tổ quốc xã hội chủ nghĩa", rước giặc tàu vào Hà nội đỏ từ 10-10-1954 dựng nên nhà nước VNDCCH cộng sản, tiếp tay giặc tàu nhà mao mở ra một thòi kỳ bắc thuộc mới sau khi người Việt nam, Nguyễn Huệ, Lê Lợi đã đánh đuổi giặc tàu ra khỏi Thăng Long, ra khỏi bờ cõi Việt nam từ nhiều trăm năm trước, từ 1427, từ 1789