Nguyễn Phú Trọng độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự tại HNTW 14

 • Bởi Admin
  15/01/2016
  6 phản hồi

  Phạm Văn Thọ

  Gửi Dân Luận bài viết của ông Phạm Văn Thọ với nội dung rất quan trọng vạch ra rất nhiều Thủ đoạn lừa dối Bộ Chính trị và Ban chấp hành TW của ông Nguyễn Phú Trọng. Hãy đăng tải để nhân dân biết được bộ mặt thật của những người đang tàn phá đất nước!

  Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng là Tổng Bí thư Khoá 12!

  Hội nghị Trung ương 14 (HNTW 14) kết thúc với một phương án nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của Đảng Khoá 12 là ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Khi biết được tin này dư luận nhân dân cũng như chúng tôi, những người Đảng viên đã có nhiều năm cống hiến cho Đảng rất bức xúc và đều có chung một thắc mắc vì sao một người kém cỏi như ông Nguyễn Phú Trọng, đã trên 70 tuổi mà vẫn được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận để tái cử vào chức vụ Tổng Bí thư. Qua tìm hiểu một số Ủy viên Trung ương mới biết không phải Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao với ông Nguyễn Phú Trọng tái cử mà do ông Nguyễn Phú Trọng là người độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự tại HNTW 14.

  ​​


  Ông Nguyễn Phú Trọng là người độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự tại HNTW 14

  Trước khi trình bày nhân sự cấp cao tái cử ông đã thuyết phục Trung ương chưa thực hiện nghị quyết của Trung ương quy định về tiêu chuẩn cán bộ giữ chức vụ chủ chốt của Đảng phải qua lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, thành phố. Đây là bước quan trọng để ông Trọng loại những nhân sự mà ông cho rằng uy hiếp vị trí của ông. Sau đó ông đưa ra một phương án nhân sự duy nhất là một cũ ba mới (nghĩa là một Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi, 3 Ủy viên Bộ Chính trị còn tuổi) cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng, ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội. Cùng với những lời giải thích trước Hội nghị Trung ương 14 là phương án này đã được Bộ Chính trị nhất trí cao, theo đó ông Trọng cũng thông báo trước Trung ương việc ông đã gặp gỡ từng người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư rồi lấy ý kiến tập thể của Bộ Chính trị. Ông cũng không quên nhắc lại Trung ương phải thực hiện nghị quyết là nếu không được Bộ Chính trị giới thiệu thì ai đó được đề cử thì phải tự rút. Mặc dù cách giải thích theo lối mọi việc đã được an bài nhưng ở HNTW 14 nhiều đại biểu Trung ương đã phát biểu nêu ý kiến rất thẳng thắn yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng không tái cử vì năng lực quá yếu, cả nhiệm kỳ ông không đưa ra được một quyết định nào quan trọng. Đặc biệt, ông là người sợ Trung Quốc, không có bất kỳ tiếng nói nào thể hiện quan điểm của Đảng đối với sự đe doạ của Trung Quốc về biển Đông. Cũng có những đại biểu phát biểu ông Trọng khoá trước cũng thuộc diện đặc biệt, khoá này sức khoẻ kém, đi đứng phải có cảnh vệ hỗ trợ, tại sao Bộ Chính trị vẫn đưa vào diện đặc biệt để tái cử trong khi có nhiều người ít tuổi hơn, trình độ năng lực hơn hẳn thì lại không tái cử?

  Có rất nhiều Ủy viên Trung ương cũng nghĩ như thế và thắc mắc trong Bộ Chính trị có vấn đề gì đó không ổn, tại sao khi trao đổi riêng với nhau thì đều thấy ông Trọng kém cỏi nhưng lại cứ nói với ông Trọng là ủng hộ ông ấy tái cử, điều này đã thể hiện qua câu nói của ông Trọng ở Hội nghị Trung ương 14 là “Tôi (ông Trọng) đã gặp các đồng chí trong Bộ Chính trị, kể cả anh ba Dũng, anh tư Sang,… đều đồng ý tôi tái cử làm Tổng Bí thư ở Hội nghị Trung ương 14”. Tại HNTW 14, nhiều Ủy viên Trung ương có ý kiến phải có số dư đối với từng chức danh chủ chốt nên đã giới thiệu thêm một số Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, ông Tô Huy Rứa nhưng ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các ông này phải tự rút theo quy định của Bộ Chính trị. Kết quả các ông được giới thiệu đều đã rút khỏi danh sách đề cử. Mặc dầu như vậy, khi lấy phiếu của Ban Chấp hành Trung ương thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn có 41% (trên 70 Ủy viên Trung ương) không đồng ý việc ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử nhân sự Tổng Bí thư.

  Qua tìm hiểu một số ông trong Bộ Chính trị đều có chung một tâm tư sau khi nghe phương án nhân sự cấp cao ông Phú Trọng trình bày, đó là không lường được những quy chế của Trung ương, của Bộ Chính trị mà các ông đã đồng ý với ông Trọng ban hành trước đó lại là nguyên nhân làm mất dân chủ trong Đảng, đặc biệt trong việc đề cử, ứng cử và bầu cử. Đến khi bàn về nhân sự cụ thể đã không có ý kiến khác được, vả lại phương án nhân sự không đưa ra bàn tập thể Bộ Chính trị, ông Trọng chỉ gặp từng thành viên Bộ Chính trị để hỏi ý kiến và thông báo cho từng người biết ông đã được đồng chí này, đồng chí khác đồng ý để ông tái cử, ông Trọng cũng cho đồng chí đó biết, nếu ông được tái cử chức Tổng Bí thư thì ông cũng đề nghị giữ thêm một số đồng chí quá tuổi tái cử cùng với ông, vì vậy mà không ai từ chối ông tái cử tiếp. Đến khi lấy được tất cả ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều đồng ý ông tái cử rồi, ông Trọng mới đưa ra Bộ Chính trị bàn về phương án nhân sự cấp cao vào ngày 8/1/2016, trước khi HNTW 14 diễn ra. Lúc đó tất cả các ông trong Bộ Chính trị mới biết phương án một mình ông Trọng tái cử làm Tổng Bí thư, mặc dù có nhiều ý kiến yêu cầu đưa ra Bộ Chính trị bàn các phương án nhân sự nhưng ông Trọng đều gạt đi. Lúc này một số ông trong Bộ Chính trị mới biết đã bị ông Nguyễn Phú Trọng lừa dối. Kết quả lấy phiếu trong Bộ Chính trị đối với ông Trọng chỉ có 12/16 phiếu ủng hộ, chứ không như lúc đầu là 100% ủng hộ như khi ông hỏi từng người.

  Đến đây có thể hiểu được vì sao các ông Bộ Chính trị không nói được gì ở HNTW 14 và vì sao phải rút khỏi danh sách đề cử? Họ đều “há miệng mắc quai”. Những ông cùng với ông Trọng soạn ra những quy chế mất dân chủ và được ông Trọng hứa cho được tái cử nay mới biết đã bị ông Trọng lừa thì cũng đáng được đối xử như thế. Các ông không xứng đáng là người được đảng viên cử vào lãnh đạo cấp cao. Nhất là những ông vì ham mê quyền lực, đã bị ông Nguyễn Phú Trọng sai khiến.


  75957666903179_o.jpg
  Những ông cùng với ông Trọng soạn ra những quy chế mất dân chủ và được ông Trọng hứa cho được tái cử nay mới biết đã bị ông Trọng lừa thì cũng đáng được đối xử như thế

  Như vậy Trung ương không còn làm được gì nữa, “thành công” của Hội nghị Trung ương 14 mới làm được một nửa công việc về nhân sự cấp cao. Tuy nhiên nhiều Ủy viên Trung ương đã nói lên được tiếng nói chân chính của mình, vạch được bộ mặt thật của ông Nguyễn Phú Trọng trước Trung ương đồng thời Trung ương cũng thấy được sự thiếu bản lĩnh của một số ông trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số Ủy viên Trung ương cơ hội, không dám đấu tranh, nói lên quan điểm của mình.

  Chúng ta đều biết người lãnh đạo cao nhất chi phối mọi tình hình và quyết định sự thành bại. Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và nhiều thách thức trên con đường phát triển mới. Chúng ta cần phải có một Tổng Bí thư có thể đáp ứng được tình hình cấp bách nói trên. Với những gì nhân dân biết được về ông Nguyễn Phú Trọng, thì con người này không đáp ứng được yếu cầu đó. Để tránh những hậu hoạ cho đất nước, chúng tôi thông báo việc này để các đại biểu dự Đại hội 12 nắm tình hình và có ý kiến phản ứng với những nguyên tắc cứng nhắc, mất dân chủ do ông Nguyễn Phú Trọng chi phối. Sử dụng tối đa quyền dân chủ của mình trong vấn đề đề cử, ứng cử và bầu cử. Xin kiến nghị với những Đảng viên dự Đại hội 12 kỳ này cần phải nhận rõ được trách nhiệm của mình trước Đảng để lựa chọn được trong số Bộ Chính trị còn lại đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Không bầu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử tại Đại hội này. Vận mệnh đất nước nằm trong sự quyết định của các đại biểu, nhân dân mong chờ sự sáng suốt của các đại biểu sao cho lòng dân không khác với ý Đảng như hiện nay.

  Phạm Văn Thọ
  (Tổng hợp dư luận từ nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Phản hồi: 

  Với những lí do như vậy, ông NPT không lừa nổi trẻ con, chứ làm sao lừa được các ông khác trong BCT. Phải là lí do nào đó? mới tác đông được cả đám nghe theo. trong đó phải chăng yếu tố TQ là quan trọng nhất. Một người như ông Trọng mà vẫn lèo lái để được tiếp tục là tổng BT, thì lúc này phải hỏi các vị đại biểu đi dự đại hội. Họ làm cái gì cho ĐCSVN. chứ không nói đến cho dân cho nước. Khi bầu một bù nhìn sẽ vô hại cho đám xôi thịt của bất cứ phe phái nào. giống như ông Mạnh trước đây.

  Phản hồi: 

  Suốt cả bài viết ông cố nêu ra ý chính là tội của ông Lú mà ra sự có thể gây tổn hại to. Nhưng lại lờ tịt đi chuyện phải vạch cho rõ cái cớ sự nào nằm phục kích sẵn trong cái đảng của ông để ông Lú có điều kiện vung tay quá trán trong kỳ này. Chẳng phải trong ấy chỉ nhung nhúc những bầy chuột đen ngửi thấy mồi là vội vàng bò theo không phân biệt được là sẽ vào bẫy nhau hay tàu nó sẽ lôi ra dìm chết ngoài biển đông trọn gói. Thôi đừng than tiếc làm gì nữa cái hũ mắm to nó đã quá thối rồi, thay đi hãy để cho người dân tự chọn lưa ai là người có đủ lực, đủ anh minh, nhận trách nhiệm xây dựng lại từ ngọn nguồn trước khi tàu nó cắm cờ sáu ngôi sao ở ba đình.

  Phản hồi: 

  Bài viết này đã vạch mặt chỉ tên đúng kẻ dùng thủ đoạn lừa gạt vô liêm sỉ để thực hiện tham vọng quyền lực chính là Ng.Ph.Trọng. Bản chất kẻ lưu manh, thủ đoạn đen tối nhơ nhuốc và hèn hạ trước sau cũng bộc lộ ra. Đây là đỉnh điểm của cuộc tranh giành quyền lực mới bị bóc trần cho mọi người thấy. Ng.ph.Trọng là kẻ sống ký sinh lên mồ hôi, trí tuệ của người khác và hèn nhát trong chiến tranh chống Mỹ . Ngày nay cam tâm ôm gót giày xâm lược của T.Q để đoạt quyền TBT của ĐCSVN. Ng.ph. Trọng không xứng đáng là đảng viên bình thường, sao cuồng vọng ngồi vào ghế TBT?. Đại biểu ĐH khóa 12 sắp tới, cần phải kiên quyết thực hiện quyền ứng cử và bầu cử của mình, đồng tâm nhất trí loại Trọng ra khỏi BCH .Trọng tội của Ng.ph. Trọng là bán nước , làm tay sai cho T.Q, phá hoại sự đoàn kết trong BCT và BCH TW khóa 11.

  Phản hồi: 

  "Vận mệnh đất nước nằm trong sự quyết định của các đại biểu ", viết câu này, tác giả dường như đã thấy "sự thật bốn tên" đã thành hình, nay chỉ còn trông chờ ở các "đại biểu" để thay hình đổi dạng chuyện đời như ông và nhiều người như tôi mong muốn là TBT không phải, không nên là ông Trọng. Nhưng cái nếp sinh hoạt và tư duy bè phái, đàn anh đàn em, phục tùng cấp trên của họ, liệu các "đại biểu" có dám làm khác ý "bậc trên" của mình không? Theo tôi chắc là không ? Nếu thế thì chỉ còn chờ phép lạ ,

  Phản hồi: 

  Đĩ Vẹm Ốm Nghén

  Đĩ vẹm từ sau tiếp Cận Bình
  Mang bầu ốm nghén đợi ngày sinh
  Suốt ngày trốn kỹ trong buồng kín
  Nghiêm cấm tay chân lộ sự tình.

  Thì ra định kỳ cứ năm năm
  Là con đĩ vẹm đẻ một lần
  Chửa hoang với lão vua bành trướng
  Sang thăm phủ dụ đám tôi thần.

  Những đứa con hoang đẻ thật đều
  Thằng Chinh, thằng Duẩn, đến thằng Phiêu
  Thằng Linh, thằng Mạnh, rồi thằng Trọng
  Đứa nào đứa ấy tợ loài yêu.

  Nhưng đặc biệt nhất là lần nầy
  Lâm bồn đã định tháng giêng nay
  Bào thai soi điện chưa hình tượng
  Một cục thù lù như quái thai.

  Dân Việt, nhân quần, đâm hoảng kinh
  Sợ con đĩ vẹm gốc phong tình
  Gặp tên vua khựa dòng đau lậu
  Đẻ thêm một thằng Hồ Chí Minh.

  https://fdfvn.wordpress.com