Ý thức công dân và Đại hội 12

 • Bởi Biên tập viên
  11/01/2016
  3 phản hồi

  Nguyễn Quang A

  Hôm nay BCHTW của ĐCSVN họp hội nghị 14 để quyết định nốt vấn đề nhân sự cho ĐH12 diễn ra 9 ngày nữa. Người dân bàn tán, nhất là trên mạng, thậm chí chia ra nhiều "phe" ủng hộ ông này, mặt sát ông kia. Còn bản thân các ông ấy thì không trừ thủ đoạn bẩn thỉu nào để hạ sát nhau nhằm giữ ghế. Và người dân cũng bị cuốn theo và rất tiếc đôi khi cũng mạt sát nhau không kém.

  Theo tôi,

  1) Nếu họ là đảng viên ĐCSVN hay cảm tình viên của ĐCSVN thì họ làm thế là phải và chúng ta nên tôn trọng ý kiến "choảng nhau" của họ.

  2) Với người dân không thuộc loại 1) kể trên, thì về cơ bản chúng ta không có nhiều tiếng nói đến việc quyết định của những người lãnh đạo ĐCSVN trừ phi chúng ta có tiếng nói thống nhất của rất rất đông người, một việc chưa thật thực tế hôm nay.

  Vậy chúng ta nên tỏ thái độ thế nào?

  a) Chúng ta không thể ủng hộ bất cứ kẻ nào có thái độ và việc làm nhằm duy trì chế độ độc tài, làm tay sai bán nước; chúng ta cũng không thể ủng hộ bọn tham nhũng, trục lợi (và hai bọn này rất có thể là một).

  b) Nếu chúng ta biết chắc có người tử tế, nên ủng hộ họ, NHƯNG việc đánh giá sự tử tế là không đơn giản; hãy làm theo hiểu biết của mình NHƯNG đừng bắt người khác cũng làm vậy. Có người bảo trong những cái xấu nên ủng hộ cái ít xấu hơn. KHÔNG! Đừng ủng hộ cái xấu, người xấu!

  c) Tích cực nhất nên làm gì và không nên làm gì?

  -c1: KHÔNG NÊN ủng hộ phe nào cả, chúng đều xấu. CÀNG KHÔNG NÊN mạt sát lẫn nhau gây chia rẽ.

  -c2: NÊN làm cho người khác (kể cả các đảng viên ĐCSVN và các cảm tình viên của họ) thấy rõ sự khốn nạn của các phe và nguyên nhân của hiện tượng này: sự độc quyền chính trị của ĐCSVN.

  -c3: NÊN làm những việc (khả thi dù nhỏ nhất) trong tầm tay của mỗi người để tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, để thực thi các quyền của mình và chuẩn bị tốt để làm những việc trong tương lai mà việc gần nhất, thí dụ là bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân sắp tới:

  - Vạch rõ chỉ thị của ông TBT ĐCSVN ấy về bầu cử là sự CƯỚP quyền của nhân dân, một việc không thể chấp nhận được.

  - Chuẩn bị ứng cử, giám sát, phê phán, phản đối, chống mọi việc làm cướp quyền của nhân dân (như Đảng cử dân bầu; các thủ tục của Mặt trận; đấu tố ứng viên độc lập ở tổ dân phố,...) cho đến việc giám sát bầu cử, giám sát kiểm phiếu và thậm chí tẩy chay bầu cử (tẩy chay cũng là một quyền con người quan trọng);...

  -c4: Và còn rất rất nhiều việc thiết thực, khả thi khác để thúc đẩy sự chuyển đổi chế độ độc tài (và ngày càng cảnh sát hóa) này sang chế độ dân chủ thực sự một cách ôn hòa .

  Tôi mạn phép viết "chúng ta" ở trên mà thực sự phải là "tôi," tức là tôi đặt ra cho chính mình và tôi luôn làm như vậy, nhưng cứ chia sẻ cho bà con biết đâu cũng có người nghĩ giống mình.

  [*] Nhan đề do Dân Luận đặt

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Đại Hội Mười Hai

  Đại hội đảng mười một lần rồi
  Chỉ làm đất nước khổ thêm thôi
  Dân tộc ê chề cơn bỉ cực
  Để loài bò sát bước lên ngôi.

  Nay đến đại hội thứ mười hai
  Dân chúng vừa nghe đã thở dài
  Lại vỡ hát chèo phường bát nháo
  Đào kép phông tuồng chẳng giống ai.

  Từ thuở mồ ma lão tặc Hồ
  Rước về liềm búa tận Liên xô
  Năm năm một lần làm đại hội
  Càng họp càng sâu xuống đáy mồ.

  Tổ quốc rồi đây được những gì?
  Một bầy lãnh đạo mới ngu si
  Vẫn con đường tiến lên vô sản
  Xích xiềng nô lệ vẫn nguyên xi.

  Dù cho đại hội thứ mươi mươi
  Thì cũng như xưa những vượn người
  Nhân danh đầy tớ ngồi tham dự
  Còn chủ nhân ông dở khóc cười…

  https://fdfvn.wordpress.com

  " Và còn rất rất nhiều việc thiết thực, khả thi khác để thúc đẩy sự chuyển đổi chế độ độc tài (và ngày càng cảnh sát hóa) này sang chế độ dân chủ thực sự một cách ôn hòa . "

  Nên cùng tham gia một dự án không lồ đó là "Dự án phục vụ Công Lý". Các bác ở VN nên đi vào thực tế từng dự án nhỏ hơn, cụ thể hơn của một dự án lớn và cần phải phối hợp (cần điêu phối viên coordinator)

  " NHƯNG việc đánh giá sự tử tế là không đơn giản " :
  Tôi cũng nghĩ như vậy. Một người tử tế đối với ông A, chưa chắc sẽ tử tế đối với ông B.
  Nó còn tùy thuộc vào quan hệ lâu dài hay không, vào quyền lợi đem lại, vào lãnh vực có thể là nhạy cảm ...

  " KHÔNG NÊN ủng hộ phe nào cả, chúng đều xấu. "
  Chúng ra rả theo CN Mac-Le, độc tài (chuyên chính) vô sản, thích bạo lực đổ máu (phải chuyên chính với kẻ thù), tham nhũng tràn lan, bưng bít, ... thì chắc chắn chúng đều xấu.

  " NÊN làm cho người khác (kể cả các đảng viên ĐCSVN và các cảm tình viên của họ) thấy rõ sự khốn nạn của các phe và nguyên nhân của hiện tượng này : sự độc quyền chính trị của ĐCSVN. "

  Nên làm cho các đảng viên ĐCSVN và các cảm tình viên của họ hiểu là chính họ cũng là nạn nhân khốn nạn của sự độc quyền chính trị của TƯ đảng, của BCT.

  " thậm chí tẩy chay bầu cử (tẩy chay cũng là một quyền con người quan trọng);... "

  Nên tẩy chay bầu cử gian lận và độc quyền.