Ông Nguyễn Phú Trọng đang lựa chọn nhân sự chức danh chủ chốt như thế nào?

 • Bởi Admin
  01/01/2016
  4 phản hồi

  Nguyễn Quốc Huy

  BBT trang Ý Kiến Đảng Viên tiếp tục nhận được những lời góp ý tâm huyết gửi đến Bộ Chính trị, TW Đảng của ông Nguyễn Quốc Huy, cán bộ lão thành 55 tuổi Đảng về phương án nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt tái cử Đại hội XII của ông Nguyễn Phú Trọng. Qua đó cho thấy ý đồ của các ông Trọng, Sang, Hùng trong việc loại bỏ ông Dũng ra khỏi phương án nhân sự để chia nhau các vị trí chủ chốt, loại bỏ hoàn toàn vấn đề dân chủ trong đảng và vai trò của TW cũng như sự tồn vong, phát triển của Đất nước.

  Từ bài viết của ông Lương Văn Sở về tình hình chuẩn bị nhân sự cấp cao của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi đã đi tìm hiểu qua những người trong Ban Tổ chức TW và Văn phòng TW thì có thể nói thông tin ông Lương Văn Sở nêu trọng bài viết là tương đối chính xác, phương án cho nhân sự tái cử vào các chức vụ chủ chốt khoá XII được ông Trọng vạch ra sau HNTW 12, trong đó ông sẽ tái cử vào chức vụ Tổng bí thư, ông Trương Tấn Sang sẽ giữ chức Thủ tướng Chính phủ, Ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Phương án này ông Trọng giữ kín cho đến sau HNTW 13 mới bị tiết lộ. Ông chọn phương án này khi ông đã gạt được những vấn đề ông cho là trở ngại. Thứ nhất, ông Trọng tin rằng ông cùng với ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng chắc chắn sẽ loại được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi phương án nhân sự những trường hợp đặc biệt cần tái cử. Thứ hai, ông đánh giá các ông mới vào BCT Khoá XI như ông Huynh, ông Đại Quang, bà Phóng, ông Phúc, ông Nhân chưa đủ tầm giữ chức vụ Tổng bí thư và Thủ tướng Chính phủ, cần phải được đào tạo nữa để tính toán cho Khoá XIII. Thứ ba, ông Trọng đã thoả thuận xong với ông Trương Tấn Sang giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp ông Sinh Hùng là phương án nếu như ông Trọng chẳng may không được giới thiệu quá bán thì ông Trọng sẽ giới thiệu ông Sinh Hùng thay ông làm Tổng bí thư (điều này bản thân ông Sinh Hùng cũng đã tiết lộ khi vận động cho mình).


  Ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa hiệp xong với các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng để loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi phương án nhân sự những trường hợp đặc biệt cần tái cử

  Nhiều cán bộ trong Ban Tổ chức TW bất ngờ với ông Trọng vì trước đây ông Trọng đã nói người thay thế ông là ông Tô Huy Rứa hoặc ông Phạm Quang Nghị chứ không phải Nguyễn Sinh Hùng. Còn vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại chọn ông Sinh Hùng thay thế mình thì ít người nói tới, duy nhất có một người thân cận tiết lộ là ông Sinh Hùng đã thống nhất với ông Phú Trọng kiên quyết hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng. Như vậy việc ông Trọng tung tin chọn ông Rứa hay ông Đinh Thế Huynh chỉ là thủ đoạn đánh lừa của ông. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc được chọn làm Chủ tịch nước là do ông Trương Tấn sang đề cử vì ông Xuân Phúc đã theo ông sang chống ông Ba Dũng. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Sinh Hùng nhất trí vì vai trò của phụ nữ và ông Hùng chi phối được.

  Khi được biết thông tin này tôi rất bàng hoàng, tôi mang câu chuyện này trao đổi với một số đồng chí trong CLB hưu trí thì nhiều đồng chí cũng đã biết và thể hiện rất bất bình với cách làm nhân sự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Chúng tôi có cùng chung các đánh giá sau:

  Thứ nhất, Ông Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc dân chủ trong Đảng, những chức vụ chủ chốt của Đảng ông đã không đưa ra bàn bạc tập thể trong Bộ chính trị mà một mình định đoạt. Một sai lầm nữa là ông đã bỏ qua cả việc lấy ý kiến thăm dò chức Tổng bí thư ở Hội nghị BCH TW như các kỳ đại hội trước vẫn làm.

  Thứ hai, với cách làm của Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra mâu thuẫn bè phái trong Đảng, trước hết là trong Bộ Chính trị. Ông đã lôi kéo những người cùng quan điểm để loại đối thủ mà ông cho là đang uy hiếp vị trí của ông và dùng thủ đoạn để lừa dối đồng chí khiến những người bị ông lừa rất bất bình.

  Thứ ba, ông đã có rất nhiều sai lầm khi chọn nhân sự. Ông không quan tâm chất lượng, đạo đức hay hiệu quả công việc của người ông chọn. Những nhân sự được ông lựa chọn vào các chức vụ chủ chốt lần này xem ra có quá nhiều vấn đề tiêu cực đã bị dư luận phanh phui. Vì động cơ cá nhân ông bỏ qua tất cả dư luận đó, những thông tin phản ánh qua đơn từ, qua thông tin đăng tải trên mạng về những tiêu cực của các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc,… thì ông cho là tin ngoài luồng và chụp mũ là “sự phá hoại của các thế lực thù địch” để rồi bỏ qua việc kiểm tra trong khi tố cáo đã nêu rất rõ địa chỉ, thời gian, và các thông tin rất cụ thể của sự việc tham nhũng. Vậy mà ông luôn mồm hô hào chống tham nhũng, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

  Thứ tư, những sự việc diễn ra để lựa chọn nhân sự vừa qua cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng rất tham quyền, không biết mình ở tầm vóc nào, chúng tôi không nói cụ thể những đánh giá về ông, khiến ông phải buồn phiền chỉ biết rằng cán bộ Đảng viên và nhân dân đã chịu đựng suốt 5 năm ông cầm quyền là đã đủ lắm rồi. Nay ông đã trên 70 tuổi, sức khoẻ lại ốm yếu, chúng tôi khuyên ông nên chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình tại đây. Điều mà cuối cùng ông có thể làm lúc này là giữ cái tâm trong sáng vì lợi ích quốc gia, dân tộc để cùng các đồng chí lựa chọn đúng người có tài, có tâm với đất nước vào những cương vị chủ chốt của Đảng. Điều đó có thể giúp vớt vát được một chút danh dự của ông.

  Với tình hình trên đây, chúng tôi mong Bộ chính trị cần phải đoàn kết lại vì lợi ích quốc gia, của dân tộc và sự tồn vong của Đảng lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ Đảng viên, tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh loại những phần tử cơ hội gây bè phái trong Đảng ra khỏi những chức vụ chủ chốt. Mọi phương án nhân sự Bộ chính trị cần bàn tập thể rồi đưa ra HNTW xin ý kiến, tránh lối áp đặt như cách ông Nguyễn Phú Trọng đang chỉ đạo hiện nay. TW có quyền lựa chọn những người xứng đáng, những người đó có thể nằm trong số nhân sự BCT giới thiệu hoặc có thể nằm ngoài, không câu nệ vùng miền và cũng không đóng khung trong các chức danh chủ chốt. Phải quyết tâm thực hiện cho được dân chủ trong Đảng

  Hiện nay toàn quân toàn dân đang đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn các chức vụ chủ chốt của Đảng ở ĐH 12. Nếu lựa chọn đúng người lãnh đạo thì đất nước ta có cơ hội phát triển, Đảng mới được củng cố và được dân tin yêu. Nếu chọn sai thì đất nước này sẽ lụn bại, không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng có một điều chắc chắn là những người Đảng viên chân chính sẽ không khoanh tay ngồi nhìn bọn cơ hội hoành hành tàn phá thành quả của đất nước, của nhân dân và lợi ích của Đảng.

  Nguyễn Quốc Huy – Cán bộ lão thành, 55 năm tuổi Đảng

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Thật là ngông cuồng và ngu xuẩn ! Đất nước Việt Nam có 90 triệu người sao lại để cho "200 ủy viên TW và bè lũ 16 tên" quyết định vận mạng ? Những kẻ này là bọn bất tài, tham nhủng, mãi quốc cầu vinh, đảng cộng sản bao năm qua đã làm cho đất nước tan hoang, xã hội suy đồi, lệ thuộc Tàu khựa, như vậy chưa đủ sao ? Nước Việt Nam của dân tộc Việt Nam không phải của đảng cộng sản, vận mệnh của nước Việt Nam phải do người dân Việt Nam quyết định ! Đúng là ngu lâu dốt bền...

  Các uỷ viên TW ĐCSVN nếu không muốn mang tiếng là LÚ thì hãy sáng suốt và mạnh mẽ lên tiếng, dẹp bỏ, phế bỏ băng đảng Trọng - Hùng.

  Các ông phải luôn ghi nhớ rằng:

  NƯỚC MẤT thì NHÀ TAN, ĐẢNG CŨNG TIÊU.

  Nguyễn Phú Trọng không hề đủ mưu lược xảo quyệt và can trường để tranh giành quyền lực. Tất cả đang được chỉ đạo từ Bắc Kinh, qua bàn tay của Cục Tình Báo Hoa Nam và các Trọng Thuỷ ở Hà Nội, như Hoàng Trung Hải.

  Hãy cảnh giác với Bắc Triều và ngăn chận âm mưu bán nước của tập đoàn Trọng Lú - Hùng Sói.

  - Tôi không ủng hộ hay nghiêng về bất kỳ một thế lực hay phe cánh nào trong Đảng hiện nay. Là người dân, tôi cũng như các bạn đều mong muốn đất nước phát triển, cuộc sống ấm no cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, thật sự mà nói Việt Nam ta có người tài đấy, nhưng khó để họ đứng lên làm lãnh đạo được. Nguyên nhân có lẽ các bạn đều rõ.
  - Trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN - AEC vừa hình thành ngày 31/12/2015 và TPP chuẩn bị ký kết chính thức cùng hàng loạt các FTA đã và sẽ có hiệu lực trong nay mai, vận hội lớn của đất nước đang ở phía trước thì nội bộ của Đảng ta làm mất lòng tin của nhân dân quá nhiều. Các bạn đều xem thời sự hằng ngày trên truyền hình hay báo chí đều thấy những quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí, .... rất nhiều của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Tất cả khiến nhân dân chán ghét và lòng tin bị xói mòn.
  - Chúng ta không cực đoan, không chống phá Đảng và Nhà nước. Nhưng chúng ta rất mong rằng Đảng hãy vì đại cuộc, vì tương lai của đất nước và vì chính tương lai của Đảng. Các vị lãnh đạo liệu có sướng gì hay không khi đấu đá nội bộ với những người mình gọi bằng hai từ: ĐỒNG CHÍ. Trong cách mạng, hai từ đó thật lớn lao và đáng trân trọng bao nhiêu thì giờ đây các vị chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, giả dối bấy nhiêu.
  - Hãy vì đất nước, vì dân tộc. Các vị có xứng đáng với hình ảnh của mình khi vào thăm lăng Bác không, các vị nghĩ gì về công lao của Bác và những gì các vị đang làm. Các vị nghĩ Bác ở nơi chín suối sẽ như thế nào khi giờ đây các vị đang đấu đá, thanh trừng những người ĐỒNG CHÍ của mình.
  - Đừng để người đời coi thường các vị, đừng để quốc tế coi thường đất nước đã từng đánh bại Pháp và Mỹ thời chiến tranh với những con người kiệt xuất như Hồ Chủ Tịch, Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp nay lại đang có những lãnh đạo như các vị.
  - Đừng tham của cải, bỗng lộc, tiền của do dân đóng thuế cho Nhà nước. Đừng tham quyền một cách quá mức nữa. Đừng cố làm những gì đi ngược với quy luật tự nhiên. Sinh - lão - bệnh - tử đâu ai muốn nhưng chẳng ai thay đổi được thì các vị cũng vậy. Hãy vì đất nước, vì dân tộc, vì tương lai phát triển và vì chính tương lai của Đảng mà các vị luôn ra sức bảo vệ mà suy nghĩ và hành động cho đúng đắn. Đừng vì bảo vệ một lợi ích nào đó mà nhỏ nhen, ích kỷ. Chính các vị là người có quyền quyết định những điều đó. Nhân dân thì ai động đến được các vị. Phát triển hay thụt lùi. Tồn tại hay mất đi đều do các vị - Những người mà Đại hội Đảng XI nói là những người bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng suốt.
  - BÂY GIỜ LÀ LÚC NHỮNG CON NGƯỜI SÁNG SUỐT ĐÓ - 200 Ủy viên Trung ương trong đó có 16 Ủy viên Bộ chính trị đương nhiệm QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ CỦA CHÍNH CÁC VỊ.

  Cai hoa dat nuoc bi giac Trung Cong 'nuot' dang lu lu truoc mat. Cai toi lon nhat cua nguoi Viet hien nay la toi ban nuoc, pho TrungCong. Moi thu dian cua Tong Trong LU deu do cai toi pho TrungCong ma ra. Su that la nhu vay, khong can de nghi, khong can mong muon nua, ma toan the dang vien can phai ky ten truat phe Tong Trong LU cung nhung ke se theo vet xe cua ong ta.
  Hay tu cuu minh, truoc khi keu goi the gioi giup thiat khoi nanh vuot con cao gia TrungCong.