Thư ngỏ của 127 nhân sĩ trí thức gửi Bộ Chính Trị trước thềm Đại hội XII

 • Bởi Admin
  13/12/2015
  11 phản hồi

  Những yêu cầu chính:

  * Dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ.

  * Ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị, xã hội.

  * Sửa đổi Hiến pháp, thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân, xây dựng kỷ cương xã hội, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu.

  * * *

  THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH
  TRUNG ƯƠNG KHÓA XI, CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
  LẦN THỨ XII VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Ngày 9 tháng 12 năm 2015

  Thưa quý vị,

  Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, hết sức trăn trở, lo âu về vận mệnh đất nước, thấy cần gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cùng các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một số suy nghĩ và yêu cầu bức thiết phù hợp với ý nguyện của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài.

  1- Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở trình độ trung bình thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân dân, về thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tuy nhiên, so với nhiều nước, nhất là các nước trong khu vực (trong đó có những nước cách đây không lâu còn ở trình độ phát triển ngang hoặc kém nước ta), Việt Nam đã tụt hậu xa hơn cả về kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, đặc biệt là về năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực trạng kinh tế đang có nhiều bất ổn (nổi lên là ngân sách và cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt nặng kéo dài, nợ công tăng quá nhanh); nhiều tài nguyên bị khai thác cạn kiệt; môi trường bị tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng; văn hóa xuống cấp; đạo đức xã hội bị băng hoại; nhân dân ngày càng mất lòng tin vào thể chế chính trị.

  Mặt khác, Trung Quốc ngày càng ngang nhiên thực hiện mưu đồ bành trướng, hòng biến nước ta thành một chư hầu kiểu mới, liên tục xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước ta cả trên biên giới đất liền và biển đảo, tăng sự uy hiếp và chi phối đối với nước ta trên nhiều mặt. Thời gian gần đây, trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về hòa bình, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những bước leo thang thực hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây bất ổn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

  Trong bối cảnh đó, hầu hết các nước đều mong muốn và ủng hộ Việt Nam độc lập, phồn vinh, ngăn chặn có hiệu quả các mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Nhiều nước, kể cả những nước phát triển nhất, đã cam kết cùng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Mới đây, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thu hút Việt Nam tham gia từ đầu đã được ký kết; khối ASEAN mà Việt Nam là thành viên đã nâng cấp sự liên kết thành Cộng đồng. Sự hội nhập quốc tế ở tầm cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế giới như ngày nay. Đó là cơ hội quý báu, tạo thuận lợi cho sự phát triển hợp tác bình đẳng, hữu nghị giữa nước ta với các nước, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Một nước Việt Nam có thế và lực mạnh trên cơ sở đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó giữa nhà nước và nhân dân, là con đường duy nhất để nước ta duy trì hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc và các nước trên thế giới một cách bình đẳng.

  Các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân ta đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó.

  Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.

  Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong nhiều năm qua về thực chất đã từ bỏ những nguyên lý cơ bản về xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Vậy mà các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhấn mạnh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường phải gắn với chủ nghĩa xã hội.

  2- Trong bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. Hơn lúc nào hết, nước ta vừa có điều kiện, vừa bắt buộc phải tiếp thu và vận dụng sáng tạo các giá trị của văn minh nhân loại để xây dựng Việt Nam thành một nước phát triển trên nền tảng dân chủ với kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự, phát huy sức mạnh đoàn kết, hòa giải dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.

  Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp. Đó là những việc có thể làm ngay, quy tụ được lòng người, khơi dậy niềm tin và khí thế đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn.

  3- Sự nghiệp chuyển đổi thể chế chính trị gắn với đổi mới kinh tế để Việt Nam trở thành nước phát triển trên nền tảng dân chủ đòi hỏi phải tiến hành từng bước với nhiều công việc nặng nề và phức tạp như sửa đổi Hiến pháp; xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống luật (đặc biệt là luật bảo đảm thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân đi liền với xây dựng kỷ cương xã hội, luật về đảng chính trị và đảng cầm quyền, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu…); xây dựng bộ máy cầm quyền tinh gọn với ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp) độc lập, trong đó Quốc hội được bầu cử thật sự dân chủ, có thực quyền và chuyên trách; hoàn thiện các định chế của một nền kinh tế thị trường đầy đủ với môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; cải cách để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ; đồng thời, có đối sách đúng đắn để giữ gìn và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng và các nước khác, đặc biệt là các nước phát triển cao, ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị, xã hội.

  Để hoạch định và thực thi có hiệu quả những công việc đó, yếu tố quyết định là những người đảm nhiệm cương vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước, trước hết là những chức vụ chủ chốt, phải là những người có tinh thần kiên quyết đổi mới thể chế cả về chính trị và kinh tế, có năng lực chỉ đạo xây dựng và điều hành thực hiện các chương trình và biện pháp hình thành thể chế mới; có bản lĩnh kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Muốn vậy, công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự dân chủ. Các đại biểu Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là thành viên của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm đúng quyền hạn của mình, bãi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người. Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra.

  Tuy đối mặt với những thách thức mới rất gay gắt, nhưng với sự cổ vũ và bài học chuyển đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách hòa bình ở nhiều nước, đặc biệt là ở Myanmar mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

  Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đã cận kề, cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đã kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và có bước phát triển mới. Bài học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân. Đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và toàn thể các đại biểu dự Đại hội XII trước vận mệnh của dân tộc.

  Xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng!

  DANH SÁCH KÝ TÊN

  1. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng khóa Ba, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, Hà Nội

  2. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

  3. Hoàng Tụy, GS, Hà Nội

  4. Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội

  5. Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội

  6. Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam - Đà Nẵng, Đà Nẵng

  7. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

  8. Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM

  9. Trần Bang, cựu chiến binh, kỹ sư, TP HCM

  10. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Tp Hồ Chí Minh, TP HCM

  11. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

  12. Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tại chức Hải Phòng, Hà Nội

  13. Bùi Văn Bồng, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà báo, nguyên Trưởng ban Đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực miền Tây Nam bộ, Cần Thơ

  14. Phạm Minh Châu, GSTS Đại học Paris 7 và Đại học Khoa học & Công nghệ Pháp Việt USTH, Hà Nội

  15. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM

  16. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội

  17. Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú, Hà Nội

  18. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM

  19. Nguyễn Đình Cống, GS TS, Hà Nội

  20. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Lâm Đồng

  21. Nguyễn Đức Dân, GS TS, TP HCM

  22. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM

  23. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, TP HCM

  24. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội

  25. Lê Đăng Doanh, TS, Hà Nội

  26. Nguyễn Thị Xuân Dung, cán bộ hưu trí, TP HCM

  27. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM

  28. Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, Huế

  29. Phùng Liên Đoàn, TS, Hoa Kỳ

  30. Minh Đường, TS, Giám đốc Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu SENA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

  31. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM

  32. Nguyễn Thanh Giang, TS, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  33. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM

  34. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp

  35. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM

  36. Trần Hải Hạc, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp

  37. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội

  38. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội

  39. Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Ban Văn học Cổ cận đại Viện Văn học, Hà Nội

  40. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

  41. Nguyễn Trọng Hiền, nhà Vật lý, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Hoa Kỳ

  42. Lại Thị Ánh Hồng, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM

  43. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt

  44. Nguyễn Vạn Hồng (Cung Văn), nhà báo, Đà Nẵng

  45. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

  46. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đà Nẵng

  47. Diệp Đình Huyên, nguyên giám đốc đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, hưu trí, Đà Lạt

  48. Phạm Xuân Huyên, GSTS, Đại học Paris Denis Diderot và Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia TP HCM

  49. Hoàng Hưng, nhà thơ, TP HCM

  50. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, TP HCM

  51. Nguyễn Thị Xuân Hương, cán bộ hưu trí, TP HCM

  52. Lê Phú Khải, nhà báo, TP HCM

  53. Vũ Trọng Khải, PGS TS, TP HCM

  54. Nguyễn Sỹ Kiệt, TS Khoa học Kỹ thuật, TP HCM

  55. Tương Lai, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, TP HCM

  56. Nguyễn Ngọc Lanh, Nhà giáo Nhân dân, nguyên GS Đại học Y Hà Nội, Hà Nội

  57. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

  58. Hồ Uy Liêm, PGS TS, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

  59. Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội

  60. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM

  61. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Thư ký của đ/c Mai Chí Thọ, TP HCM

  62. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, Hà Nội

  63. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM

  64. Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

  65. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội

  66. Ngô Minh, nhà thơ, Huế

  67. Bửu Nam, PGS TS, Huế

  68. Trần Tố Nga, nhà giáo về hưu, TP HCM, hiện đang ở Paris

  69. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn giải phóng, TP HCM

  70. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

  71. Hạ Đình Nguyên, cựu tù Côn Đảo, TP HCM

  72. Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp, Đại học Xây dựng, Hà Nội

  73. Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ giảng dạy Đại học Tổng hợp Hà Nội, TP HCM

  74. Trần Minh Nguyệt, cán bộ hưu trí, TP HCM

  75. Trương Duy Nhất, nhà báo độc lập, Đà Nẵng

  76. Hoàng Ý Nhi, nhà thơ, TP HCM

  77. Nguyễn Nhiên, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc tế của thành phố Huế, Huế

  78. Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM

  79. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, Hội An

  80. Nguyễn Thị Phương, cán bộ hưu trí, TP HCM

  81. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Công an, Hà Nội

  82. Trần Đức Quế, cán bộ Bộ Giao thông Vận tải, đã nghỉ hưu, Hà Nội

  83. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt

  84. Trần Minh Quốc, nhà giáo, TP HCM

  85. Sương Quỳnh (Ngô Kim Hoa), thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM

  86. Tạ Cao Sơn, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Hà Nội

  87. Nguyễn Kim Sơn (tức Huy Văn), Đại tá, cựu Đội viên Cứu quốc quân, Hà Nội

  88. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM

  89. Trần Ngọc Sơn, bút hiệu Nguyễn Trung Chính, kỹ sư, Pháp

  90. Jacques Nguyễn Thái Sơn, Président Interface de la Francophonie, Cố vấn Viện Địa Chính trị Paris (AGP), Pháp

  91. Văn Tạo, GS, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Hà Nội

  92. Lê Văn Tâm, TS, Nhật Bản

  93. Hoàng Thúc Tấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội

  94. Tạ Đình Thính, nguyên Vụ Trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội

  95. Trần Công Thạch, nhà giáo, nguyên cán bộ Thành đoàn TP HCM, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM

  96. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

  97. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Hà Nội

  98. Huỳnh Kim Thanh Thảo, cử tri, TP HCM

  99. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

  100. Nguyễn Quang Thân, nhà văn, TP HCM

  101. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

  102. Đinh Hoàng Thắng, TS, Thư ký Chương trình “Minh triết làm chủ Biển Đông”, Trung tâm Minh triết, Hà Nội

  103. Đào Tiến Thi, ThS, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

  104. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo về hưu, Pháp

  105. Trần Văn Thọ, GS TS, Đại học Waseda, Nhật Bản

  106. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

  107. Nguyễn Bá Thuận, TS, nhà giáo về hưu, TP HCM

  108. Đào Công Tiến, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Hiệu trưởng truờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

  109. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

  110. Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sản Viện Quân Y 108, Hà Nội

  111. Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hà Nội

  112. Mạc Văn Trang, PGS TS, Hà Nội

  113. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, TP HCM

  114. Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội

  115. Thanh Tùng, họa sĩ, TP HCM

  116. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, cán bộ tiền khởi nghĩa, Hà Nội

  117. Đoàn Sự, Đại tá, nguyên Cục phó thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội

  118. Lưu Trọng Văn, nhà văn, nhà báo, TP HCM

  119. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng

  120. Hồ Trí Việt, nhà báo, nhà văn và phê bình văn học, TP HCM

  121. Trần Đại Vinh, nhà nghiên cứu, Huế

  122. Hà Quang Vinh, hưu trí, TP HCM

  123. Trần Ngọc Vương, GS TS, Hà Nội

  124. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

  125. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hoá Huế, Huế

  126. Phạm Xuân Yêm, GS TS, Pháp

  127. Nguyễn Đông Yên, GS TS, Hà Nội

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  Nhiều bác vô đây để mỉa mai các cụ.
  Ông GS Tương Lai (có ký tên) đã nói không hy vọng gì cái đảng nay sẽ nghe 1% các kiến nghị.
  Nhưng các cụ cứ ký.
  Sao gàn dở vậy, hè!

  Tóm lại một câu: Từ nay có nên ký tập thể bất cứ kiến nghị gì với cái đảng này hay không?
  Nếu đa số trả lời "KHÔNG" thì từ nay bất cứ tập thể nào kiến nghị cái gì tôi cũng mỉa mai cho... sướng.

  Tui thấy hổng nên bỏ tên của Đảng Cộng sản, hổng nên bỏ chủ nghĩa Mác-Lê-Mao, đạo đức, tư tưởng Hù.

  Lý do là "Cộng sản" là thương hiệu của Đảng ta, đã được xây dựng kinh qua bao nhiêu năm, xây dựng trên bao nhiêu mạng người chết thê thảm, chết oan ức, bao nhiêu máu mồ hôi nước mắt đã đổ, bao nhiêu đất đai, tài sản đã bị cướp ... Thương hiệu này đã đuợc xây dựng trên chủ nghĩa Mác-Lê-Mao, đạo đức, tư tưởng Hù. Vì vậy, hổng thể bỏ được cái thương hiệu "Cộng sản". Vả lại, nếu đổi tên Đảng ta, đổi màu chủ trương đường lối, nhân dân ta ai cũng biết bản chất của Đảng ta rùi, che giấu làm sao nổi? lừa bịp được ai ?

  Nếu muốn tư vấn miễn phí, tui đế nghị nên độc lập, tự phát lập đảng mới, có tên khác, có chủ trương, đường lối khác. Ai bảo thủ, thì cứ ở với Đảng Cộng sản; ai tiến bộ, thức thời thì lập, tham gia đảng chính trị mới. Khi có đảng mới, nhất quyết hổng cho những tay bảo thủ như Nguyễn phú Trọng tham gia. Một khi đã lập đảng mới, thì ta tự phát tiến tới luôn đa nguyên, đa đảng.

  Đương nhiên là Đảng Cộng sản Việt nam sẽ không cho phép chính thức lập đảng mới. Có khi nào Đảng ta muốn mất độc quyền chính trị, độc quyền cửa quyền, độc quyền kinh tế, độc quyền tham ô, độc quyền đục khoét tài sản công hay không?

  Nhưng, cho phép lập đảng chính trị không bao giờ là quyền của Đảng Cộng sản cả.

  Tình hình mọi mặt đã đến lúc phải thay đổi. Đảng Cộng sản ta đang trên đà phá sản cả về tư tưởng, chủ trương, chính sách chính trị lẫn kinh tế. Kiến nghị để thay đổi Đảng là vô ích. Hãy xem xét các phương án khác: Đã đến lúc phải đưa Đảng Cộng sản xuống lỗ, đã đến lúc phải xây dựng một hệ thống chính trị khác, lành mạnh hơn cho đất nước đã quá bất hạnh trong hơn 70 năm qua.

  Trích bác Lý Sự Cùn (LSC) :
  " .... Các vị có 127 người kêu gọi 4 triệu Đảng viên từ bỏ Đảng của họ. Không gọi được đâu, kể cả kêu! Các vị muốn 4 triệu đảng viên này từ bỏ Chủ nghĩa Mác - lênin. Chủ nghĩa này có tội tình gì ... "

  -Bác LSC, kể cả chỉ có một người, vẫn có quyền kêu gọi.
  -Bỏ một cái đảng chính trị thì có nhiều cách. Ví dụ như thay đổi tên, thay đổi chính sách (cương lĩnh), kết hợp với các đảng khác (nếu có), ... cũng giống như hoạt động một công ty vậy. Bình thường mà thôi vì mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian, không gian.

  Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement.
  http://www.psycho-ressources.com/bibli/citations-de-bouddha.html
  Câu trên của đạo Phật, tôi hiểu theo ý này.

  -Chủ nghĩa Mác - Lênin kêu gọi và áp dụng bạo lực trong giải quyết sự việc xã hội theo kiểu "Phai, chuyên chính với kẻ thù". Nó đầy tội ác đấy chứ. Chủ nghĩa Mác - Lênin là cực đoan bạo lực, không phải là chủ nghĩa xã hội

  Nếu họ thích các chủ nghĩa cực đoan, bạo lực, nếu chỉ nằm trên giấy, trong đâµu của họ thì có thể chấp nhận được nhưng họ kêu gào bạo lực Mac-Le, áp đặt vào hệ thông nhà nước và vào xã hội, thì không thể chấp nhận được !

  Cái kiến nghị này nhiều chỗ nghe được nhưng nhiều chỗ khó nghe quá. Các vị có 127 người kêu gọi 4 triệu Đảng viên từ bỏ Đảng của họ. Không gọi được đâu, kể cả kêu! Các vị muốn 4 triệu đảng viên này từ bỏ Chủ nghĩa Mác - lênin. Chủ nghĩa này có tội tình gì khi chính các vị đang muốn một xã hội tươi đẹp như nó vạch ra và thật sự hiện nay tất cả các nước trên thế giới, dù không nói đến từ chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản nhưng đang từng bước tiến đến nó bằng cách này hay cách khác đó thôi. Liên Xô cũ và các nước nói là xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng thực thế càng về sau càng xa rời mục tiêu mà họ đặt ra. Thất bại của họ làm chúng ta hiểu rõ thêm về phương pháp đi tới chủ nghĩa xã hội không chỉ có một cách mà bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều nước không tuyên bố là chủ nghĩa xã hội hay Cộng sản chủ nghĩa nhưng trên thực tế họ đã thực hiện thành công nhiều mục tiêu của thời kỳ đầu của chủ nghĩa xã hội. Nhiều nước vẫn là Vương Quốc nhưng chế độ đã văn minh lắm chứ. Như vậy cái mà ta cần đó là thực chất cuộc sống của chế độ xã hội đó chứ không phải tên gọi của nó là gì?! Tôi đọc thấy tấm lòng các vị muốn dân ta ngày càng no ấm, hạnh phúc đất nước phồn vinh, xã hội tự do tột đỉnh. Tôi cũng mong như các vị nhưng tôi không mong đa đảng làm gì? Một đảng mà đấu tranh nội bộ tốt thì hơn hẳn nhiều Đảng cãi nhau như mổ bò. Ở Việt Nam mà Đa Đảng thì chỉ có mỗi chuyện tranh giành quyền lực hết ngày, hết tháng, hết năm... chả còn thời gian đâu mà xây với dựng đất nước và khi ấy không chỉ Trung Quốc đâu mà nhiều nước khác bé tý cũng coi ta như rác. Tôi định dài dòng tý nữa nhưng nhận ra rằng: Đây toàn là các vị có học lớn và yêu nước nên tóm lại là lời kêu gọi của các vị được ghi nhận là một trong những ý kiến đóng góp thiết thực cho Đại Hội Đảng XII thành công tốt đẹp.

  Lại kiến nghị, lại thư ngõ, lại thỉnh thị!! Có ai đếm thử quí vị "Trí thức XHCN", quí vị "Lão thành Kách mệnh" này đã gởi lên các ngài Đảng bao nhiêu lá "sớ" tương tự như thế này không? Có lá "sớ" nào được các ngài Đảng ngó tới (chưa nói là trả lời) không? Tây có câu gì gì mà chó sủa lạc đà nó cứ đi đó, quí vị có biết không? Hồi xưa quí vị cũng đã từng ngồi trên mấy cái ghế chóp bu rồi, cũng có người dâng sớ lên quí vị, quí vị có thèm nói gì đâu. Nay cũng vậy thôi. Đừng buồn nữa, đắp chăn ngủ tiếp đi, để cho con tạo xoay vần. Rồi cũng sẽ tới này kết thúc thôi. Ngủ tiếp đi quí vị. Lâu lâu mớ mớ nghe sợ quá.

  Đồng tình và Ủng hộ bản kiến nghị của các vị nhân sỹ, trí thức gửi lãnh đạo ĐCSVN. Nếu ĐCSVN biết mình, biết người , thức thời , hiểu thế thì nên nghiên cứu và hành động theo 3 vấn đề cơ bản nêu trong kiến nghị. Về lý luận phải tự thức tỉnh , giác ngộ và thoát ly khỏi ý thức hệ CNXH,CNCS . Vì CNXH, CNCS chỉ là ảo vọng, phi thực tế - Liên xô và hệ thống các nước XHCN đã sụp đổ là thực tiễn chứng minh sự thật đó. Đối với chính trị, phải cải cách triệt để về thể chế , xóa bỏ mô hình nhà nước dân chủ lập hiến trá hình, thực chất là độc tài chuyên quyền do ĐCSVN tiếm đoạt . HP năm 2013 về bản chất là HP phi dân chủ, chỉ phục vụ độc tài toàn trị của ĐCSVN. Cần phải xóa bỏ HP 2013, thay thế bằng HP khác , ít ra như HP 1945 nhưng cần tu chính cho phù hợp đặc điểm của VN và thời đại .Phải có hành động thực tế kiên quyết chống lại sự xâm lăng của T.Q trên thực địa chủ quyền lãnh thổ, hải đảo và độc lập về kinh tế, chính trị của nhà nước và Dân tộc VN. Đây là bản kiến nghị tiếp theo các bản kiến nghị góp ý HP 2013 . Dù chỉ là bản kiến nghị nhưng rất có ý nghĩa về " hưng dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh " của Cụ Phan Châu Trinh. Bản kiến nghị này thể hiện ý chí và lòng yêu nước thương nòi của tầng lớp nhân sỹ trí thức VN đương đại. Nó như lời kêu gọi lương tri các đảng viên cộng sản còn ý thức dân tộc, quốc gia, từ bỏ tổ chức chính trị đã và sắp tàn lụi . Từ bỏ ý thức hệ CNXH, CNCS sự lạc hậu, phản khoa học và vì thế nó là thế lực phản động, cản trở Dân tộc, trên con đường tiến hóa .

  Lại thêm một thư ngỏ và kiến nghị, và số phận của nó là cái sọt rác như bấy lâu nay !
  Chẳng qua cũng chỉ là một cố gắng tuyệt vọng để cứu đảng.
  Không biết bước kế tiếp của các vị này là gì ? Thêm một thư ngỏ khác hay vận động dân chúng đứng lên làm cách mạng ???

  Thay đổi ngay HP và áp dụng trong thực tế nhà nước, xã hội các điểm :
  1)Xóa bỏ việc đảng CS lãnh đạo trong điều 4 HP
  2)Dẹp bỏ chế độ Mac-Lê là cơ sở trong HP, chế độ xài bạo lực trong nhà nước, xã hội
  3)Tạo một chế độ cộng hòa, pháp quyền, đa nguyên, đa đảng, tự do, dân chủ

  Tên tác giả viết:
  Dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ.

  Các cụ kiu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, thía các cụ đã ly khai đảng cộng lừa, đã xé thẻ đảng, đã thôi không đóng tiền cho đảng, đã không họp chi bộ đảng, vưn vưn và vưn vưn? Điều cần là bỏ điều 4HP, các cụ lại dấm dớ, vòng quanh, đét dám nói thẳng ra, cho chúng biết.
  Lừa cần bỏ điều 4HP, còn ai mún theo đảng cộng thì cứ để bỏn theo, kể cả các cụ đã ký tên, nhá.

  Xóa bỏ điều 4 trong Hiến Pháp là điều cần thi hành, còn ai đó muốn giữ Mác, Lê, Mao hay gì gì đó thì kệ người ta.

  Bỏ MÁC - LÊ ư? lại SUY THOÁI nữa rồi!
  Quý vị không có mắt trông thấy ư? Liên Bang Xô Viết cùng các nước Đông Âu cùng nhau bỏ Mác - Lê cộng với phần thế giới còn lại không chịu theo Mác - Lê, vị chi là gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện thời không theo Mác - Lê. Quý vị cứ xem đi! Nhân dân họ đau khổ lầm than đói kém, ngày đêm rên xiết dưới ách thống trị bọc lột tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Nhân dân họ đã bỏ chạy tứ tán xin vào tị nạn kinh tế - chính trị ở THIÊN ĐƯỜNG XHCN Việt Nam - Trung Quốc - Cuba - Bắc Triều Tiên theo Mác - Lê đó sao! Quý vị đã thấy ưu việt của Mác - Lê chưa?
  QUÝ VỊ CÓ MẮT NHƯNG NHƯ ... MU...Ù....MÙ!
  ĐỒ ....SUY THOÁI!