Phản biện bài viết "Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo"

 • Bởi Khách
  14/12/2015
  35 phản hồi

  Một cô gái Hồi giáo ẩn danh

  Dưới đây là phản biện đối với bài “Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo” [1] do Phương Uyên chuyển ngữ và giới thiệu. Người phản biện chính là cô gái đã phản biện bài viết ‘Tôi đọc kinh Qur’an’ của Hải Lý” [2][3]. Cô ấy đã gửi cho tôi phản biện này qua một thư chuyển tiếp để tôi tham khảo thêm, nhân khi tôi hỏi cô ấy về bài viết của Hải Lý. Cũng như đối với phản biện trước, cô ấy đồng ý để tôi đăng phản biện này.

  Trước khi đọc phản biện này, người đọc cần đọc bài “Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo” (xin xem link ở chú thích cuối bài).

  Những đoạn in đậm được trích từ bài giới thiệu của Phương Uyên. Bên dưới mỗi đoạn in đâm là phản biện tương ứng.

  “1° Hệ quả thứ nhất: Người Hồi giáo không được giải nghĩa kinh Coran theo nghĩa bóng hay tùy theo trường hợp, mà chỉ được bình chú theo nghĩa đen để hiểu ý Chúa muốn nói gì cho đời đời.

  Không hề! Bên cạnh kinh Qur’an, Sunnah (những đường lối, lời chỉ dạy, hành động, lời nói của Thiên sứ Muhammad) là nguồn chính thứ hai để những người Muslim học về Islam, những ghi chép lại chúng được gọi là hadith. Thiên sứ Muhammad đã là người giải thích Qur’an cho những người Muslim.

  “(Các Sứ giả đến) với những bằng chứng rõ rệt và với Kinh sách. Và TA cũng đã ban cho Ngươi Zikr (Kinh Qur’an) để Ngươi giải thích rõ cho mọi người biết về những điều mà TA đã ban xuống cho họ và để họ ngẫm nghĩ” (Qur’an 16:44)

  “Và TA đã ban Kinh sách (Qur’an) xuống cho Ngươi để Ngươi dùng nó mà giải thích cho họ rõ những điều họ bất đồng trong đó; và (Kinh Qur’an) vừa là một Chỉ đạo vừa là một Hồng ân cho một số người có đức tin.” (Qur’an 16:46)

  Và những giải thích đó đã được lưu lại trong Hadith.

  “2° Hệ quả thứ hai: Người Hồi giáo cố ý nhắm mắt không nhìn thấy là tiếng Ả Rập trong kinh Coran chịu ảnh hưởng văn chương của rất nhiều từ ngữ tiếng những dân tộc khác như Ba tư, Do thái, , Syria, Êtiopi, Latinh, Hi Lạp. Vì một khi đã cho tiếng Ả Rập trong kinh Coran là tiếng thuần túy của Chúa đã có từ đời đời, thì khó có thể chấp nhận được một sự thật hiển nhiên là kinh Coran ra đời sau những kinh khác, sau những áng văn chương của những dân tộc khác, tất nhiên là phải chịu ảnh hưởng văn hóa của những dân tộc này.”

  Người Muslim không bao giờ nói rằng “tiếng Ả Rập trong kinh Coran là tiếng thuần túy của Chúa đã có từ đời đời” cả, họ chỉ nói kinh Qur’an là lời mặc khải của Thượng Đế, kinh sách duy nhất của Thượng Đế được lưu giữ nguyên bản không có một chữ nào bị thay đổi từ khi nó được mặc khải cho đến ngày hôm nay. Không như những lời mặc khải trước của Thượng Đế trong các kinh thánh trước như kinh Tân Ước của người Thiên Chúa Giáo, không có một nguyên bản nào còn tồn tại, mà đã được dịch và có rất nhiều phiên bản và trong mỗi phiên bản người dịch và người viết lại thêm thắt vào một số điều mà họ muốn. Tại sao kinh Qur’an được mặc khải bằng tiếng Ả Rập thay vì các ngôn ngữ khác? Vì kinh Qur’an được mặc khải xuống cho thiên sứ Muhammad ﷺ, là một người sống ở bản đảo Ả Rập 1400 năm về trước, nếu không bằng tiếng Ả Rập thì làm sao những người dân ở đó hiểu được? Cũng như kinh Taurah mặc khải cho Mô-sê là người Do Thái thì phải bằng tiếng Hebrew – chứ không phải tiếng Ả Rập là “tiếng thuần túy của Chúa đã có từ đời đời”!

  Kinh Qur’an được mặc khải từ cùng một Đấng Quyền Năng đã mặc khải các kinh thánh trước cho những người các dân tộc trước thì đương nhiên phải có những điểm giống nhau, những câu chuyện giống nhau. Nói đến đây thì những người không tin vào Thượng Đế và kinh Qur’an đến từ Thượng Đế sẽ nói rằng kinh Qur’an do Muahammad ﷺ sáng tác ra thì Muhammad ﷺ lấy những chi tiết từ các kinh khác. Câu trả lời dành cho những người này là, xin vui lòng tìm hiểu lịch sử và cuộc đời của Thiên sứ Muhammad ﷺ trước khi nói ra những phát biểu như vậy. Thiên sứ Muhammad ﷺ là một trẻ mồ côi, không biết đọc cũng không biết viết, sống trên sa mạc của bán đảo Ả Rập cách đây hơn 1400 năm. Những người Ả Rập khi đó phần lớn là những người không biết chữ, họ là những bộ lạc du mục, họ không có một hệ thống xã hội, những nền văn minh khác không tiếp cận với họ và phần lớn họ là những người thờ đa thần, họ không biết đến khái niệm kinh sách, mặc khải và thiên sứ là gì. Khi biết được những điều này rồi thì làm sao có thể nói Muhammad ﷺ tiếp cận các kiến thức này từ những nền văn hóa khác trên thế giới để sáng tác thành kinh Qur’an? Bên cạnh đó trong kinh Qur’an có đề cập đến vô số những sự kiện lịch sử và những minh chứng khoa học mà những nhà khoa học hiện đại mới phát hiện được như sự cấu thành của bào thai con người, những hành tinh trôi trong quỹ đạo của chúng… làm cách nào mà một người không biết chữ sống ở thế kỷ thứ 7 biết được những điều này?

  “3° Hệ quả thứ ba: Hồi giáo không thể giảng nghĩa được, nếu đã coi kinh Coran là lời nói của Chúa, thì vì sao cũng cùng trong kinh Coran lại có những lỗi lầm, những lời nói trái ngược nhau, ngay trong những câu sát cạnh nhau: chẳng hạn như Câu (Sourate 4, 78) "Tất cả đều đến từ Chúa", thì ngay sau câu đó có Câu "Điều tốt đến với mi từ Chúa, điều xấu đến với mi từ ở chính mi".

  Hai câu này đầy đủ là:

  “Bất cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đến bắt các người dù có ở trong các thành lũy kiên cố đi nữa!” và khi gặp một điều lành chúng nói: "Điều (lành) này do Allah ban cho." Ngược lại, khi gặp điều chẳng lành, chúng nói: "Điều (dữ) này do Ngươi (Muhammad) gây ra." Hãy bảo chúng: "Mọi chuyện đều do Allah (quyết định) cả," thế đám người này gặp điều gì vậy? Hầu như chúng không hiểu bất cứ câu chuyện gì!

  (Này hỡi người!) "Nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah ban cho. Ngược lại, nếu người gặp điều dữ thì nó đến từ ngươi". Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sứ giả (để mang Thông điệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng. " (Qur'an 4:78-79)

  Hai câu này Thượng Đế nhắn gửi cho những người đạo đức giả ở Madinah, ngoài mặt họ nói rằng họ tin vào Thiên sứ Muhammad là sứ giả của Thượng Đế, nhưng trong thâm tâm thì hoàn toàn ngược lại. Khi có việc tốt đến với họ thì họ nói chúng đến từ Thượng Đế chứ không phải từ những công sức gì của thiên sứ Muhammad ﷺ cả, còn khi việc xấu đến với họ thì họ đổ chúng cho thiên sứ Muhammad ﷺ nói rằng tất cả là lỗi tại Thiên sứ ﷺ. Và Thượng Đế nhắn nhủ họ như thế "Mọi chuyện đều do Allah (quyết định) cả". Ở câu kinh tiếp theo, Thượng Đế mỉa mai những gì họ nó bằng cách nhắc lại câu nói của họ về thiên sứ Muhammad ﷺ, nếu như họ đã nói Thiên sứ ﷺ như vậy thì Thượng Đế cũng lập lại câu nói đó về họ như vậy "Nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah ban cho. Ngược lại, nếu người gặp điều dữ thì nó đến từ ngươi".

  Một lần nữa như đã giải thích trong email trước, khi học một câu nào đó trong kinh Qur’an phải biết về ngữ cảnh, hoàn cảnh lịch sử mà nó được mặc khải cũng như những đoạn kinh trước nó và sau nó. Nếu một người không có kiến thức gì nhảy vô đọc chỗ này một ít chỗ kia một ít thì sự hiểu lầm là không tránh khỏi. Ví dụ ở một câu trong kinh Qur’an nói rằng “Hỡi nhân loại! TA đã tạo hóa các người từ một người nam và một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các người nhận biết nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính và sợ Allah nhất trong các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường (mọi việc).” hay “Và ai giết một người (vô tội)…, thì như là hắn đã giết toàn thể nhân loại.” (Qur’an 5:32)

  Nhưng ở một đoạn khác lại có câu: “…Nhưng nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người tìm ra chúng. Và chớ nhận ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu hay giúp đỡ. (Qur’an 4:89)

  Khi một người không hiểu kinh Qur’an đọc được hai câu này sẽ nói kinh Qur’an toàn dạy những điều mâu thuẫn. Nhưng không, nếu một người Muslim thật sự họ sẽ hiểu rằng câu trên là lời răn dạy của Thượng Đế cho toàn nhân loại nhưng câu dưới là mệnh lệnh của Thượng Đế dành cho những người Muslim thời thiên sứ Muhammad đấu tranh bảo vệ cho chính họ.

  Trong bài có nhắc đến Djihađit bắt nguồn từ chữ Jihad. Vậy Jihad là gì? Nó có phải là thánh chiến không?

  Không. Hoàn toàn không phải. Jihad không thể bị lẫn lộn với Thánh Chiến được – đây là một ý tưởng không tồn tại trong Islam. Khái niệm Thánh Chiến không hề xuất hiện trong kinh Qur’an hay được tìm thấy trong những đường lối giáo dục kinh điển nào của Islam. Đây là một khái niệm ngoại nhập được khởi nguồn từ những quân lính Thập Tự Chinh, những người đã tiến hành “Thánh Chiến” chống lại những “kẻ ngoại đạo” Muslim tại vùng Đất Thánh.

  Trái ngược với ý nghĩa mà đa số mọi người có trong đầu, Jihad không có nghĩa là cưỡng ép, áp đặt Islam lên người khác. Không thể nói Jihad là phong trào bành trướng, cải đạo được. Tuy nhiên, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, một số người Muslim đã xem nó như thế. Sự làm méo mó khái niệm đạo đức của Jihad này là hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý Islam đích thực.

  Jihad là nỗ lực cao quý của một người trong việc cải thiện bản thân, gia đình, xã hội, đất nước hay to lớn hơn là thế giới. Jihad là sự chịu đựng cố gắng của người mẹ trong khi mang thai, khi sanh và nuôi lớn đứa con của mình. Jihad là những năm học hành chăm chỉ của một người học sinh đã bỏ ra để có thể vào được một trường đại học tốt. Jihad là sự hy sinh của một người lính cứu hỏa khi anh ta đánh đổi sự an toàn của bản thân mình để cứu những người khác. Jihad là dũng khí của một người lính trên chiến trường đấu tranh bảo vệ cho cuộc sống của mình, cho đất nước mình, cho sự tự do của mình và cho niềm tin của mình. (khamphaislam.com)

  Vậy tại sao những kẻ khủng bố kia lại dựa vào đó để giết người? Vâng, cứ mỗi lần ở đâu xảy ra khủng bố thì những người Muslim vô tội lại phải đứng ra giải thích cho những hành động sai trái mà không phải họ làm. Và không biết họ phải tiếp tục như vậy đến bao nhiêu lần.

  Đầu tiên nếu phán xét một tôn giáo qua hành động của một số cá nhân điên loạn cuồng tính thì có công bằng không?

  Tiếp theo, có phải chỉ có những người Hồi Giáo mới nổ súng giết người hàng loạt thôi chứ những người thuộc các tôn giáo khác không có hay không?

  Không! Trong năm 2015 đã có 355 vụ nổ súng giết người hàng loạt nhưng có bao nhiêu vụ là do những người tự nhận là Muslim gây ra còn những vụ còn lại thì sao?

  Một nhóm các nhà sư ở Myanmar dưới sự lãnh đạo của Ashin Wirathu đã đốt và giết chết vô số những người Muslim thiểu số ở đất nước họ từ năm 2013 cho đến nay.

  Những người Israel tại Jerusalem đã giết người người Palestine một cách công khai trên đường phố của họ không vì một lý do gì cả.

  Và còn vô số những người Muslim và đã và đang bị giết như vậy. Thế tại sao không ai nói những hành động đó là khủng bố? Báo chí cũng chẳng thèm quan tâm? Có chăng cũng chỉ một vài tờ báo đăng một vài thông tin rồi chìm mất? Câu hỏi này dẫn đến điểm thứ ba, đó là tình hình chính trị trên thế giới hiện nay. Nhà báo cũng là những người làm công ăn tiền, và ai cho tiền cho họ nhiều thì họ sẽ viết theo những sai khiến của người đó. Hơn nữa những tờ báo lớn trên thế giới đều nằm dưới tay của các ông trùm chính trị. Hay không tính đến báo chí, mà chỉ là những blogger trên mạng, họ muốn nổi tiếng muốn ăn theo tình hình muốn có nhiều lượt theo dõi thì có gì mà họ không làm được. Đề tài chính trị là một đề tài khá nhạy cảm và muốn hiểu rõ thì phải tìm hiểu lịch sử nguyên nhân dẫn đến những xung đột hiện nay trên thế giới, những thế lực nào đang khai chiến với nhau và mục đích của họ là gì. Islam đã trở thành vật tế lý tưởng cho những cuộc chiến tranh xảy ra trên thế giới trong thời đại ngày nay. Không thể phân tích hết được trong bài này, hy vọng sẽ có thời gian để viết về vấn đề này trong tương lai.

  “Giáo hoàng đã đọc kinh Coran chưa? Đúng là trong Coran có những đoạn nói rất hòa hảo, kêu gọi mọi người bàn luận trong lễ độ v.v.. tuy những đoạn này rất giới hạn. Chẳng hạn như Tiết (Verset) nhắc lại đoạn trong kinh Talmud của người Do thái (bSanhedrin 37a) là giết một người bằng giết cả nhân loại (V, 32). Nhưng cũng ngay sau đó có chua thêm một câu là Tiết đó không áp dụng với "những kẻ gieo rắt sự tồi bại (fasàd) trên trái đất". Vậy cái tồi bại này được hiểu theo nghĩa nào? Và ai là người quyết định người nào sẽ bị kết cái tội tồi bại này? Thật ra những đoạn hòa hảo chỉ có ở trong Coran thời khởi đầu, khi Mahomet giảng đạo ở La Mecque trước một cử tọa lãnh đạm hay thù địch, để lôi kéo những nhóm theo những đạo giáo khác. Trong thời kỳ thứ hai ở Médine thì Mahomet đã trở thành một thủ lãnh chính trị và quân sự. Khi đó Mahomet chỉ lo dùng võ lực để chiến thắng, hạ những kẻ thù địch, bắt họ phải đóng thuế cho mình. Vấn đề là bắt đầu từ thời kỳ đó, những đoạn hòa hảo vẫn được tụng niệm nhưng chỉ lấy lệ chứ đã bị thay bằng những đoạn khá hung bạo sau này khi ở Médine.”

  Lại một lần nữa xin nhắc lại là NGỮ CẢNH. Ở đây có bàn về hoàn cảnh lịch sử nhưng lại diễn giải hoàn toàn sai theo ý của người viết. Không có chuyện “những đoạn hòa hảo vẫn được tụng niệm nhưng chỉ lấy lệ chứ đã bị thay bằng những đoạn khá hung bạo sau này khi ở Médine.” Nên nhớ một số câu áp dụng cho những người Muslim ở thời điểm đó. Một số câu kinh khác chỉ dạy những người có đức tin và toàn nhân loại đều có nhữ cụm từ như “Hỡi Nhân loại…” “Hỡi những người có đức tin…” hay “Những người dân của kinh sách…”. Đọc diễn giải của tác giả này mà phải bật cười vì kiến thức của ngài “viện sĩ” này về kinh Qur’an quá tệ dù không biết tiếng Ả Rập nhưng đọc bảng dịch cũng phải hiểu chứ? Đồng thời kiến thức về lịch sử và cuộc đời của Muhammad của ông cũng bị hỏng hoặc đã cố tình làm hỏng!?

  “Sự bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội của chúng ta vẫn chưa được hoàn hảo trong thực tế. Nhưng nó đã bắt đầu từ trong Tân ước rồi để được tiếp tục sau này trong luật lệ của chúng ta. Kinh Coran ban cho đàn bà giá trị bằng một nửa người đàn ông: phải 2 người đàn bà làm nhân chứng mới bằng một người đàn ông (II, 282), và một người con gái chỉ được hưởng gia tài bằng phân nửa gia tài của một người con trai (IV, II)”

  Câu kinh nói về người đàn bà làm nhân chứng như sau:

  “Hỡi những ai có niềm tin! Khi các ngươi giao dịch mượn tiền bạc của nhau trong một thời hạn ấn định, hãy viết nó xuống thành giấy tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những điều kết ước giữa đôi bên một cách vô tư và công bằng; người biên chép không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy y. Bởi thế, hãy để cho y viết. Và người mắc nợ đọc ra số nợ; y phải sợ Allah, Đấng Chủ tể của y; và y không được bớt một tí nào số nợ của y; nếu người mắc nợ không được sáng suốt (về tin thần), hoặc yếu ớt hoặc không có khả năng đọc nó thì người giám hộ của ông ta đọc số nợ ấy một các vô tư và công bằng; và hãy gọi hai người đàn ông của các ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì chọn một người đàn ông và hai người đàn bà của các ngươi đến làm chứng; mục đích là nếu một trong hai nữ nhân chứng đó nhầm lẫn, người nọ sẽ nhắc lại người kia; và những nhân chứng không được từ chối khi được mời;…” (Qur’an 2:282)

  Câu kinh này Thượng Đế răng dạy về việc mượn và cho mượn tiền để tránh những mâu thuẫn, hiểu lầm những điều sai trái, bất công xảy ra liên quan đến vấn đề tiền bạc. “… mục đích là nếu một trong hai nữ nhân chứng đó nhầm lẫn”, điều này có nghĩa hai người phụ nữ làm nhân chứng, nếu một trong số họ bị quên những kết ước, quên số tiên nợ thì người kia sẽ nhắc cô ta. Thượng Đế đã quy định như vậy để bảo đảm rằng họ nhớ chính xác. Điều này không có nghĩa là một người phụ nữ thì không hiểu biết hay không thể nhớ mọi thứ, nhưng là vì trên thực tế phụ nữ yếu hơn đàn ông ở khía cạnh này. Nghiên cứu khoa học và chuyên ngành đã chỉ ra rằng bộ não của người đàn ông hoạt động tốt hơn so với người phụ nữ, và những trải nghiệm thực tế cũng cho chúng ta thấy được điều đó.

  Về vấn đề thừa kế của phụ nữ. Có nhiều câu kinh trong Qur’an nói về vấn đề này, một trong những câu đó như sau:

  “Allah ra lệnh cho các người về việc con cái của các người hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con gái...” (Qur’an 4:11)

  Những người mẹ, người vợ, con gái và chị em gái Muslim được nhận quyền thừa kế 1300 năm trước khi châu Âu công nhận những quyền này tồn tại. Việc chia tài sản thừa kế là một chủ đề rộng lớn với rất nhiều chi tiết (Qur’an 4:7,11,12,176). Luật chung là nữ giới được hưởng một nửa phần của nam giới trừ trường hợp mẹ được nhận phần bằng với cha. Luật chung này nếu đem tách ra riêng biệt khỏi các luật khác liên quan đến đàn ông và phụ nữ thì có vẻ như không công bằng. Để hiểu lẽ phải đứng sau luật này, người ta phải tính đến thực tế rằng các bổn phận tài chính của đàn ông trong Islam vượt xa so với bổn phận của phụ nữ. Ví dụ như chú rể phải đưa cho cô dâu quà cưới. Quà cưới này trở thành tài sản độc quyền của cô ấy và giữ nguyên như vậy thậm chí sau này cô ấy ly dị. Cô dâu không bị buộc phải tặng chú rể bất cứ món quà tặng nào. Hơn nữa, người chồng Muslim có nhiệm vụ nuôi vợ con. Người vợ mặt khác không bị buộc phải giúp chồng trong vấn đề này. Tài sản và thu nhập của cô ấy là chỉ để cho cô ấy chi dùng trừ khi cô ấy tự nguyện đưa cho chồng. Đàn ông Muslim nói chung chịu gánh nặng tài chính lớn hơn phụ nữ Muslim và do vậy luật thừa kế có ý nghĩa bù đắp lại sự mất cân bằng này do vậy cuộc sống xã hội không có phân biệt giữa giới và giữa các tầng lớp. (xem thêm sách Người phụ nữ trong Islam)

  Đối với những điều về cách ăn mặc, ăn uống… được nói trong bài thì không có gì phải giải thích thêm. Một khi một người đã có đức tin vào Thượng Đế một cách chân thành thì dĩ nhiên người đó muốn làm theo những lời chỉ dạy của Thượng Đế càng nhiều càng tốt. Không chỉ riêng Islam mà những tôn giáo khác cũng vậy không phải sao? Và kinh Qur’an đề cập chi tiết mọi vấn đề trong cuộc sống chứ không chỉ về đạo đức, hay cách ứng xử không thôi. Tất cả đều để tốt cho con người.

  “… kinh Coran là luật lệ của Chúa ban cho tất cả loài người, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo.”

  Câu này không chính xác, những luật lệ này chỉ áp dụng cho những người Muslim có đức tin mà thôi.

  Cuối bài, tác giả so sánh Hồi Giáo với Mácxít-Lêninít thật buồn cười! Ông ta nên so sánh chủ nghĩa bài trừ Hồi Giáo của ông ta với chủ nghĩa chống cộng McCarthy thì may ra có nhiều điểm tương đồng hơn.

  Chú thích:

  [1] Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo
  https://www.danluan.org/tin-tuc/20151202/luat-chua-trong-kinh-coran-la-trong-tam-cua-hoi-giao

  [2] Tôi đọc kinh Qur’an của Hải Lý
  https://www.danluan.org/tin-tuc/20151202/toi-doc-kinh-quran#sthash.IBy6efSl.dpuf

  [3] Phản biện bài viết "Tôi đọc kinh Qur’an" của Hải Lý
  https://www.danluan.org/tin-tuc/20151206/phan-bien-bai-viet-toi-doc-kinh-quran-cua-hai-ly

  Từ khóa: Hồi Giáo, Kinh Coran

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  35 phản hồi

  Chính Trị Gia dùng danh từ "Cuồng Tín" (con người bị cuồng tín); Y Học Gia dùng danh từ "Nghiện Ngập"(con người bị nghiện ngập); Thiên Gia dùng danh từ "Mù Quáng Vô Minh" (con người bị mù quáng vô minh); Những danh từ nầy, hình như đều cùng một ý nghĩa, và hình như đều cùng một thứ bệnh tâm lý thần kinh của con người. Nếu vậy, thì thế giới con người ai ai cũng là cuồng tín, và nghiện ngập, và mù quáng vô minh cả, chứ không phải chỉ có Hồi Giáo cuồng tín mà thôi.

  Thế giới xưa nay, vô số kể con người đã bị nghiện ngập cuồng tín tôn giáo. Và vô số kể con người đã bị nghiện ngập cuồng tín chiến tranh. Và vô số kể con người đã bị nghiện ngập cuồng tín tình yêu tình dục. Và vô số kể con người đã bị nghiện ngập cuồng tín cờ bạc, rượu chè, tiền tài, danh vọng, quyền hành, thể diện, địa vị, vật chất, v..v. Đặc biệt là đời nay, có vô số kể con người đã bị nghiện ngập cuồng tín mặc quần áo "tứ lộ", nhứt "lộ ngực", nhị "lộ rún", tam "lộ mông", tứ "lộ bắp đùi". Tất cả những thứ nghiện ngập cuồng tín nầy, đều có thể biến con người thành khủng bố tự kỷ, và khủng bố người khác thật dễ dàng.

  Nếu mỗi một con người sống ở nhân gian, chịu tự kỷ nỗ lực học làm bác sĩ nghiên cứu tâm lý thần kinh của tự kỷ, và điều trị nghiện ngập cuồng tín của tự kỷ, thì thế giới tất cả con người sẽ tự nhiên hòa bình an lạc. Vấn đề quan trọng là đôi mắt con người, chỉ nhìn thấy được cuồng tín của người khác, chứ không bao giờ nhìn thấy được cuồng tín của tự kỷ. Hơn nửa, thế giới xưa nay con người toàn là áp dụng thiền tịnh, thiền định, thiền tiền, thiền tưởng, v..v ngồi tới đau bụng đau lưng chóng mặt, mà kết cuộc chứng nào tật nấy vẫn còn y như củ. Nếu mỗi một con người hiểu biết áp dụng "Thiền Hỏa," thì sẽ trị liệu hết tất cả bá chứng nghiện ngập cuồng tín của tự kỷ thật linh nghiệm, mà không cần phải uống một viên thuốc an thần, cũng không cần phải đọc niệm một câu kinh nào cả, cũng được an tịnh an lạc.

  Chân lý thân thể vật chất của con người, đích thực là "nghiện thú," và nghiện thú đích thực có huyết ma tà khuẫn thật nông nổi, và chỉ duy nhứt có "Chánh Khí Thiền Hỏa", mới có thể khắc phục và hàng phục được huyết ma tà khuẫn bãn ngã con người cuồng tín khủng bố tự kỷ. Và một khi con người không còn bản ngã nghiện ngập và cuồng tín và mù quáng vô minh nữa, thì con người chỉ còn lại là "Tâm Linh Thánh Nhân" tự do tự tại, vô tư vô lụy. Bởi vì tất cả mọi sự khốn khổ phiền não của con người, là do bệnh nghiện ngập của bản thân tự kỷ, hành hạ tâm linh tự kỷ. Nói tóm lại, "nghiện thú tự kỷ đích thực là kẻ thù của tâm linh tự kỷ."

  Vì vậy, nếu con người còn sống tồn tại ở nhân gian nầy, thì dù cho là đời sống có cao quí cao thượng thế nào đi nữa, cũng bị áp lực phiền não vô biên. Vì thế, nên thơ của Lục Tổ Huệ Năng là: "Bồ Đề Bổn Vô Thọ... Minh Cảnh Dạ Phi Đài... Bổn Lai Vô Nhứt Vật... Hà Xứ Nhạ Trần Ai." Dịch đại ý là: "Từ Bi không tồn tại... Thân người là vô thường... Nếu con không bị sanh... Thì đâu con tử trần." Con người không bị sanh, thì con người sẽ không bị chết. Thế giới nầy hằng ngày, cùng một thời gian, có vô số người bị sanh đau khổ, đồng thời có vô số người bị chết thống khỗ. Có thật nhiều người nói: Chính Trị Gia ác nhứt, hây nói khủng bố ác nhứt, hây nói bác sĩ tham tiền ác nhứt, v..v. Nhưng sự thật thì cha mẹ nhân gian sanh con là tội ác nặng nhứt. Nếu tất cả cha mẹ không sanh con, thì nhân gian đâu có ai với ai chiến tranh? Đâu có ai với ai làm khủng bố giết người? Đâu có ai với ai bị khủng bố giết?. Vì thế nên "Thiện Bất Hậu Nhân" thật là chân lý và từ bi bác ái.

  Xin giới thiệu với mọi người hai học giả rất thông hiểu về nội dung cũng như lịch sử của đạo Hồi Giáo (Islam) qua những videos tiếng Anh.

  1. Rober Spencer: Ông ta thẳng thắn chỉ trích đạo Islam không hề là đạo của hòa bình và ông đưa ra những giả thuyết mới về đạo Islam và nhân vật Mohammed. Những điều ông nói, tuy hoàn toàn không chửi bới, không cổ võ bạo lực với HG, nhưng nó khiến khối HG ở Anh quốc rất tức giận và đã vận động với chính quyền cấm ông ta sang Anh, vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông nhưng chính phủ Anh lại đáp ứng theo đòi hỏi của họ. Sách của ông có bán trên Amazon. Vài videos ông nói về HG:

  - The truth about Muhammad - Quran is a fraud: https://www.youtube.com/watch?v=mtrtxW_64PU (~ 8 phút)
  - Did Mohammed exist: https://www.youtube.com/watch?v=J6bBeyaRjac (~ 30 phút)

  2. Dr Bill Warner: Một người cũng rất bộc trực, bất kể đến “political correctness” để giải thích về Islam và lịch sử. Ông ta (một tiến sĩ vật lý) là một professor bỏ giờ nghiên cứu về Islam vì ông thấy những nguy hiểm của Islam sau 9/11. Ông đả kích những “sự thật” lịch sử được dạy trong các trường ĐH Mỹ cho rằng Islam đã có thời vàng son, phát triển khoa học và văn hóa từ thế kỷ 8; ông cho rằng những gì Islam đã làm được là vì họ đã cướp từ các lãnh thổ thuộc về Roman Empire, và rất có thể những người có đóng góp cho phát triển khoa học chính là những người đã theo truyền thống văn hóa Hy Lạp La Mã từ đế quốc đó (và bị buộc cải đạo sau khi bị Islam tấn công); họ đã chỉ phát triển thêm rất giới hạn vì văn hóa đạo Islam không có những căn bản quan trọng của tinh thần khoa học để đi xa hơn. Vài videos của ông:

  - How did Islam destroy the classical world: https://www.youtube.com/watch?v=7AhLlYNGxFE (~ 15 phút)
  - A taste of islam: https://www.youtube.com/watch?v=YjBDDC4wVxk (~ 40 phút)
  - Why we are afraid, a 1400 year secret: https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y (~45 phút)

  Xem kỹ những videos trên của 2 học giả này thì sẽ hiểu tại sao có 2 cái nhìn khác nhau về bản chất đạo HG (hòa bình hay chiến tranh thống trị) và làm sáng tỏ nhiều nhận thức/tin tức sai lầm người ta dễ có trước đây (bất kể người đó là HG hay không, tỉ dụ như “Jihad” là gì) cũng như các dữ kiện rất quan trọng của lịch sử mà khoa cổ học đã tìm thêm được trong những thập niên gần đây.

  Trần Thành Hưng.

  Nhân vật tự xưng là thiên xứ Mohammed, và Joseph Stalin, và vua Tào Tháo, và vua Trụ Vương, v..v và v..v vô số kể. Trước khi họ chết, họ đều thấy biển lửa, cột lửa, dầu sôi, ác quỉ, ma quái, cầm gươm đao súng đạn bắn vào mặt họ, và họ cảm giác thật vô cùng nhứt đầu đau đớn, và kinh hoàng khiếp sợ tới đái ỉa tự do mọi nơi, đồng thời lúc đó họ tự kỷ lột bỏ hết quần áo trần truồng, rồi chết thống khỗ thê thãm ở dưới đất.

  Nhưng y học ngày nay, vẫn không hiểu biết lý giải bệnh đó là bệnh gì kỳ quái? Bác Sĩ Tiên Y Hòa Thoa thời xưa nói, bệnh đó tên là bệnh "Tâm Thần Địa Ngục A Tỳ." Còn người Tiên Sư nói là, họ bị "tòa án lương tâm pháp luật tự kỷ, hành hạ, hành xử, hành quyết, tội ác tự kỷ, để công độ công chánh, cho lương tâm pháp luật tự kỷ."

  Nếu ông ta thật sự là thiên xứ, thì nhứt định không có bệnh nầy, tại vì bệnh nầy chỉ dành cho những tên cướp của giết người, và những tên khủng bố có máu ác quá ác.

  Khách_SJ viết:
  Lý do chính cho thuyết này, ngoài các dữ kiện về nội dung của HG, là vì các cuốn Quran lâu đời nhất tìm được là “dated” vào thế kỷ 9, khoảng 200 năm sau khi Mohammed xuất hiện và không có di tích lịch sử nào khác ngoài Quran nói về nhân vật Mohammed trước đó.

  Tôi xin xửa lại: Tin gần đây nhất (trong năm 2015) là có một mảnh sách Quran đã được các nhà khảo cổ học Anh quốc (tại University of Birmingham) định là đã được viết vào khoảng thời gian mà được cho là Mohammed đã sống. Cuốn Quran nguyên vẹn cũ nhất mà người ta tìm được là vào khoảng đầu thế kỷ thứ 8 (hơn 50 năm sau), nhưng cuốn sách đầu tiên viết về tiểu sử đời ông Mohammed (rất chi tiết, từng ngày một) gọi là “Sĩra” thì 200 năm sau mới có! Tại sao không có tài liệu nào sớm hơn thế nếu ông ta là người quá quan trọng với Islam như thế? Tại sao không có tài liệu nào tìm được ngoài đạo Islam (của các dân tộc, các nước nạn nhân của đạo Islam) nói về nhân vật quan trọng này (như Gengis Khan của Mông Cổ) trong khoảng thời ông ta sống hay ngay sau đó?

  Về lịch sử mối quan hệ giữa 3 đạo Chúa của Abraham này qua các sách đạo truyền thống:

  - Cuốn Talmud của DTG (giống như Hadith của HG, không phải thánh kinh nhưng dạy về thần học, đạo lý theo truyền thống) được viết vào khoảng thế kỷ 2 và thế kỷ 5 sau công nguyên có những điều nói về đạo KTG và người KTG rất “quá khích” -- không khác gì lắm những còm mà ta có thể thấy trên YouTube khi các còm sĩ khác đạo (hay khác chủng tộc) bôi bẩn nhau không thương tiếc! Điều đáng nói là cuốn này được viết ở Do Thái và Babylon (Iraq bây giờ) vào thời mà KTG ở Trung Đông không phải là ‘quốc giáo’, không có quyền lực thế tục mạnh và như thế chưa thể có sự kỳ thị dân DT như ở Châu Âu sau này. Có thể nói, hiện tượng này là sự tiếp nối của sự đàn áp, tấn công KTG của dân DT sau khi các tín đồ KTG bắt đầu ra đi truyền đạo từ Jesuralem vào thế kỷ 1. Ngày nay, số người DT tin theo những ý tưởng đó trong Talmud không nhiều nhưng vẫn còn, tuy thái độ công khai không ác độc như xưa. Đây là một điều có lẽ đa số mọi người trên thế giới không được biết đến vì nó bị dấu khá kín bởi dân DT, và KTG thì cũng tránh bơi móc những điều có thể bị coi là kỳ thị đạo DT một lần nữa.
  http://www.talmudunmasked.com/chapter8.htm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_the_Talmud

  - Và bộ sách Hadith của HG sau thế kỷ 9 cũng có những điều dạy về đạo DTG và KTG không thua gì những trong Talmud đó! Có khác chăng là ngày nay, tuy có những người Muslim cấp tiến không để ý gì đến giáo lý nhiều nữa hoặc chỉ chú tâm vào phần “lành” nhất của đạo, đạo HG nếu được xét đúng truyền thống vẫn dạy các tín đồ rằng họ phải tin và thi hành sát nghĩa các điều đã được dạy để là người HG tốt. ISIS ngày nay là một lực lượng muốn thi hành đúng những điều đó; họ thực thi cuộc thánh chiến (Jihad) mà đã từ lâu không được các nhà lãnh đạo thiên về thế tục trước đây không làm, hoặc chỉ làm lén lút (như Khadafi, hay giới lãnh tụ Saudi Arabia, v.v.).

  cảm ơn các bác , các bác còm vui quá lại còn "bổ" nữa( cho tại hạ) ,mong các bác cứ thế phát huy chỉ buồn ko có bác nào giải đáp thắc mắc của các còm sĩ về đạo Hồi ( xin đừng đem câu chữ kinh Qur'an ra giải thích,giải đáp vì những giải thích đó nó vô chừng và (xin lỗi ) nhiều khi vô bổ với người ngoại đạo), chỉ giải thích ý và tinh thần của đạo là ok.

  Sau 28 còm, nghiệm ra 1 điều rằng đại đa số các bác trên Dân Luận đều có quá khứ Tu Xuất :).

  Trong 1 bữa tiệc, người Dì bỗng nói: Con nên đi tu.

  - Mỗi cuối tuần con đều tu hăng hái, tu miệt mài đó Dì. Con đạo tu ve.

  Bàn đến đạo Hồi, chỉ muốn nhắn nhủ các bác nên Tuyệt Đối tránh xa mấy nàng bịt mặt từ đầu đến cuối, ít nhất Vài Mét nếu mấy bác muốn qua tận Trung Đông để tìm hiểu Allah.

  Nếu ko tránh xa, ở cự ly gần, sẽ lãnh đủ hậu quả đau thương.

  Bác tác giả bài này xin cho biết, :
  - “Allah ra lệnh cho các người về việc con cái của các người hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con gái...” (Qur’an 4:11)
  Cái này giống phong kiến của Tàu, VN nhỉ.
  Nếu người phụ nữ Hồi giáo nào đó không đồng ý với cách chia này thì sao ? Có vấn đề gì không ?

  -Việc ném đá đến chết người phụ nữ Hồi giáo bị cho là ngoại tình, là do ai, luật nào yêu cầu thực hiện ?

  -Sakharov Prize award 2015 to Raif Badawi
  http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/speeches/speeches-2015/speeches-2015-december/html/sakharov-prize-award-2015-to-raif-badawi

  Sakharov Prize Raïf Badawi is not with us today because he has been sentenced to ten years' imprisonment and 1,000 lashings for speaking freely and encouraging freedom of thought.

  Đạo Hồi có luật hành hạ, bắn bất kỳ ai đụng chạm đến Hồi giáo hay sao ? Raïf Badawi, Charly Hebddo

  lexicon viết:
  1000 năm dưới chế độ thần quyền ở châu Âu trước đây đã đào tạo ra rất ít triết gia/khoa học gia, nhưng rất nhiều những nhà thần học và những tay chuyên biện hộ/biện giải các điều "'nghe không được xuôi tai lắm" trong thánh kinh (gọi là Christian apologetics).
  Đạo Hồi cũng thế. Bác có dẫn chứng gì ra đi nữa, các người lấy việc biện giải kinh Hồi làm lẽ sống của mình ấy cũng vặn vẹo lại. Nhưng bác dùng lý trí và dẫn chứng những gì mình đã khẳng định, đấy là điều đáng phục.

  """"""""""
  Thần học biện giải về Ki Tô giáo = Christian apologetics.

  Thuật ngữ "Thần học biện giải về Ki Tô Giáo" không đề cập đến xin lỗi (hay nói" xin lỗi ") chỉ vì là Kitô hữu. Nó xuất phát từ ἀπολογία từ tiếng Hy Lạp (Apologia) có nghĩa là bảo vệ. Thuật ngữ Hy Lạp đề cập đến những luận lý để bảo vệ sẽ được đưa ra trong một tòa án của pháp luật. Như những ví dụ cổ điển của Plato Apology, của Socrates bảo vệ chống lại các cáo buộc của chủ nghĩa vô thần và làm hư hỏng các thanh thiếu niên.vv...

  Thần học biện giải về Ki Tô Giáo là bảo vệ tín lý của đức tin Kitô Giáo chống lại những phản đối, nhưng cũng bao gồm các quy định được thiết lập trên các điểm tích cực về Kitô Giáo. Đây là nhiệm vụ của mọi Kitô hữu, bởi vì:

  Chúa Giê-xu phán dặn: "Tình yêu Chúa là Thiên Chúa của bạn ... với tất cả tâm trí của bạn." (Matthew 22:37)
  Thánh Phêrô Tông Đồ truyền cho các Kitô hữu: 'Hãy luôn chuẩn bị để đưa ra một câu trả lời cho tất cả những ai yêu cầu bạn đưa ra lý do cho sự hy vọng rằng bạn có. "(1 Pr 3,15)
  """""""""""
  Còm sĩ lexicon lại nói chung chung " nghe không được xuôi tai lắm", nhưng không cho biết cái không xuôi tai của còm sĩ để chúng tui còn chém gió.

  @ Phong Uyên:

  1000 năm dưới chế độ thần quyền ở châu Âu trước đây đã đào tạo ra rất ít triết gia/khoa học gia, nhưng rất nhiều những nhà thần học và những tay chuyên biện hộ/biện giải các điều "'nghe không được xuôi tai lắm" trong thánh kinh (gọi là Christian apologetics).
  Đạo Hồi cũng thế. Bác có dẫn chứng gì ra đi nữa, các người lấy việc biện giải kinh Hồi làm lẽ sống của mình ấy cũng vặn vẹo lại. Nhưng bác dùng lý trí và dẫn chứng những gì mình đã khẳng định, đấy là điều đáng phục.

  Các chiến sỹ chém gió thiếu tinh thần "biện chứng" nên phát biểu linh tinh về Djihad! :)

  Djihad mới nhìn thì tưởng là bành trướng Islam, nhưng mục đích sâu xa của Djihad là kinh tế. Thời đó người ta chưa biết đến dầu lửa. Kinh tế các vùng Ả rập không lấy gì làm đặc biệt, mặc dù buôn bán khá phát triển.

  Chiến lợi phẩm thu được qua các cuộc Djihad, buôn bán nô lệ và đánh thuế đầu người bọn không theo đạo Hồi chính là trụ cột của cái gọi là Islam Ökonomie.

  Mohammed trong 8 năm cuối đời tiến hành đâu chừng 80 cuộc chiến, bình quân 10 cuộc 1 năm, ngoài chiến lợi phẩm còn bắt vô số gái đẹp, khao thưởng lẫn nhau.

  Tuy nhiên có lẽ chính vì thế mà Hồi giáo bị đánh bại ở Pháp trước đây chừng 1300 năm. Thắng lợi của Hồi giáo quân chủ yếu dựa vào kỵ binh nhẹ. Trong khi bộ binh và kỵ binh Âu châu rất nặng nề. Trong trận ở Tours, bác chỉ huy Karl Martell, cho quân tấn công trại của Hồi giáo, chỗ chứa chiến lợi phẩm, làm bọn này vội quay về cứu. Kết quả là bị đánh bại. Nhờ đó mà Âu châu thoát được nạn Hồi giáo.

  Hồi giáo cũng chiếm gần hết Tây Ban Nha, chỉ trừ phần phía bắc, cai trị mấy trăm năm. Nhưng các bác Tây Ban Nha vẫn kiên cường bám trụ, cuối cùng đẩy lui Hồi giáo. Dân theo đạo Hồi hoặc bị trục xuất, hoặc phải cải đạo sang đạo Chúa. Lập ra ban đặc nhiệm (Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición) chuyên ngầm theo dõi đám cải đạo giả vờ, tức ban ngày ngoài đường tung hô Chúa, tối đóng cửa lại khấn Allah, bắt hoặc nhốt vào ngục hoặc chặt cái đội nón. Nhờ thế mà Spanien trở thành thuần Katholik.

  Sau này các bác Mông Cổ nổi lên, Allah cũng không cứu được dân Hồi giáo, Bagdad bị san phẳng, Sultan bị bắt cho ngựa phi qua, phi lại cho chết. Các bác Mông Cổ chặt mấy chục nghìn cái đội nón, chất thành Pyramide để thị chúng.

  Thời Trung cổ là thời vàng son của Hồi giáo nên bây giờ đám Hồi giáo cực đoan thích quay về thời đó!

  Để trả lời Cô gái Hồi giáo về Djihad, tôi xin trích dịch dưới đây đoạn nói về cuộc thánh chiến đầu tiên đăng trên Herodote.net, một mạng chuyên về khảo cứu lịch sử nổi tiếng bằng tiếng Pháp :
  " ... Tháng Giêng năm 624 Mahomet và 200 gia đình các đồ đệ tới Medine, một ốc đảo nhỏ bé giữa sa mạc.. Chả mấy lúc, mọi nguồn lợi tức của cái ốc đảo này bị cạn kiệt... nhưng cũng gần đó là lối đi thường xuyên của những đoàn lái buôn giầu có người La Mecque.
  " Tháng Giêng năm 624, ở một chỗ có tên là Nakhlah, 12 người đồ đệ của Mohamet tấn công một đoàn lái buôn người La Mecque, bắn tên giết một người và bắt làm tù binh 2 người, cướp được khá nhiều của cải, đem dâng 1 phần 5 cho đấng Tiên chi. Chuyện này làm tai tiếng ầm ỹ vì trúng vào tháng Rajab, một tháng thiêng liêng không được giết người theo những người Ả Rập ngoại đạo thời đó.
  " Mới đầu Mohamet không bằng lòng những người đồ đệ của mình. Những người này rất buồn rầu thì lại đúng vào lúc đó có một mặc khải của Chúa làm họ phấn khởi (Qu'ran, Câu 2, tiết 217). Câu này nói : gây chiến trong thời gian thiêng liêng, tuy phạm lỗi, nhưng không bằng đị ra khỏi con đường Chúa đã vạch như những kẻ đa thần ở La Mecque.
  Nói theo kiểu khác : giết người trong cuộc thánh chiến để bành trướng đạo Hồi, được cho phép dù là trong những tuần thánh.
  "... Theo những lời kể lại trong truyền thuyết, ở Medine Mahomet áp đặt uy quyền của mình : Asma, một nữ thi sĩ, chỉ vì làm thơ đả kích đấng tiên chi, mà bị Omeir, một người Hồi giáo mù ban đêm đâm chết. Cùng chung số phận, Afak, một người Do thái già một trăm tuổi.Kab ibn al-Ashraf, một thi sĩ làm thơ ca tụng những người vợ của những người Hồi giáo khiến những người này nổi giận. Mahomet ra lệnh trừng phạt. Ngay tối hôm đó thủ cấp của người này bị lăn dưới chân của đấng Tiên chi "

  Trích từ bài mới đăng bên VOA của GS N. H. Quốc:

  "Mới đây, cựu Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott cho là đã đến lúc người ta phải thừa nhận một sự thật: khủng bố gắn liền với những vấn đề bên trong, thuộc bản chất, của Hồi giáo. Nhưng tại sao Hồi giáo lại gắn liền với khủng bố như vậy? Tony Abbott giải thích: Khác với một số tôn giáo khác, đặc biệt Thiên Chúa giáo, Hồi giáo không từng trải qua thời kỳ Phục Hưng và Khai Sáng để được lý trí thanh lọc, do đó, vẫn mang đậm dấu vết trung cổ. Bởi vậy, ông kêu gọi những người Hồi giáo nên tiến hành một cuộc cách mạng tự thân để thích ứng với văn minh và văn hoá hiện đại."

  Cái ông cầm tấm bảng ấy là đạo diễn Michael Moore. Mấy bà sống bên Mỹ đi mua vải về che mặt lại dùm coi nào (gays & les, và vô thần thì trốn hết qua Canada mau lên).

  Khach_9876 (khách viếng thăm)
  " Chân lí = Mọi sự là Vô Thuờng!!!! Tôn giáo cũng.....vô thuờng. Do đó, mọi tranh cãi về Vô Thuờng là.....Vô Bổ!!!!! "

  Theo wikipedia, Vô thuờng có nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn".
  Đạo Phật có nói đến điểm này vì đạo Phật là một triết lý sống.
  Tuy nhiên các đạo khác thì chưa chắc bởi vì họ dựa vào Thượng Đế mà theo họ TĐ là cái duy nhất vĩnh cữu mặc dù đại đa số chưa ai thấy TĐ ra sao cả.

  Nhưng cho là "vô bổ" thì tôi không đồng ý. Cũng giống như bác Lý Sự Cùn và bác khách (bên bài thư ngỏ gần đây của một số vị (127 người) gởi TƯ đảng CS) cho rằng ai thích CN Mac-Lê thì kệ họ !

  Vấn đề liên quan đến tôn giáo nào đó như đạo Hồi, đến CN nào đó như Mac-Lê, nó phải tuyệt đối thuộc phạm vi tự do cá nhân (thích, theo, chê, phê bình, từ bỏ, ... một cách thoải mái) chứ nó không gây ảnh hưởng xấu, đe dọa bằng bạo lực đến những người khác, đến xã hội chung, như áp đặt luật tôn giáo (thần trị), áp đặt CN Mac-Lê (đảng trị).

  Chân lí = Mọi sự là Vô Thuờng!!!! Tôn giáo cũng.....vô thuờng. Do đó, mọi tranh cãi về Vô Thuờng là.....Vô Bổ!!!!!

  TPP viết:
  "có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau"

  Hề hề, bác TPP làm tôi nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Chí Thiện:
  "Không có gì qúy hơn độc lập tự do
  Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó"

  Tên tác giả viết:
  VN2006A viết:
  Về nhân vật Mohammed của Hồi giáo cũng khá là thú vị và bí hiểm. Lão này có 1 vụ tai tiếng mà các nhà thần học Hồi giáo bào chữa không nổi, là lấy 1 bé gái 6 tuổi làm vợ, và 9 tuổi thì có sex. Ngoài ra lão ta có vẻ có inferiority complex, biểu hiện ở chỗ luôn luôn lo sợ mọi người bỏ rơi mình, nên bắt các tông đồ 1 ngày phải khấn vái ít nhất 5 lần và bắt chị em phải bịt mặt, che kín toàn thân.
  Lexicon còm:
  hehe, các nhà thần học thì thua, nhưng cô gái Hồi giáo ẩn danh, và một vài thành viên của DL nào đó, vẫn có cách biện minh bào chữa được.

  Cho tớ cười ké mí nhá. Tại bởi vì thì là mà "có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau" mà lị.

  Tớ nhờ anh gú gồ dịch chữ biến thái, anh nì dịch qua tiếng mẽo là perverted, chạy tiếp chữ perverted qua vietnamese là sai đường, sai lầm.
  Anh gú còn cho định nghĩa perverted nữa giời ạ.
  Các cụ đọc nhá:

  Adjektiv
  (of a person or their actions) characterized by sexually abnormal and unacceptable practices or tendencies.
  „he whispered perverted obscenities“
  Synonyme: unnatural, deviant, warped, corrupt, twisted, abnormal, unhealthy, depraved, perverse, aberrant, immoral, debauched, debased, degenerate, evil, wicked, vile, amoral, wrong, bad, sick, sicko, kinky, pervy

  Verb
  alter (something) from its original course, meaning, or state to a distortion or corruption of what was first intended.
  „he was charged with conspiring to pervert the course of justice“
  Synonyme: distort, corrupt, subvert, twist, bend, abuse, misapply, misuse.

  Hehe.

  VN2006A viết:
  Về nhân vật Mohammed của Hồi giáo cũng khá là thú vị và bí hiểm. Lão này có 1 vụ tai tiếng mà các nhà thần học Hồi giáo bào chữa không nổi, là lấy 1 bé gái 6 tuổi làm vợ, và 9 tuổi thì có sex. Ngoài ra lão ta có vẻ có inferiority complex, biểu hiện ở chỗ luôn luôn lo sợ mọi người bỏ rơi mình, nên bắt các tông đồ 1 ngày phải khấn vái ít nhất 5 lần và bắt chị em phải bịt mặt, che kín toàn thân.

  hehe, các nhà thần học thì thua, nhưng cô gái Hồi giáo ẩn danh, và một vài thành viên của DL nào đó, vẫn có cách biện minh bào chữa được.

  he he...

  Mấy hôm nay tự nhiên hứng chí ngồi xem Film "die Bibel" (the bible). Mới xem đến đoạn Chúa Jesus cứu 1 người đàn bà khỏi bị ném đá và tranh cãi với các Pharisäer (pharisees, 1 loại đảng viên "đảng Do Thái Giáo")

  Đọc Kinh Thánh hoặc xem Film về Kinh Thánh mà không có sẵn tinh thần "biện chứng" rất dễ bị sa vào mê hồn trận hoặc sẽ thắc mắc liên tục về tính logik, chẳng hạn tại sao Thượng Đế trong Cựu ước lại rất tàn bạo??? Dân Do Thái khi tấn công Jericho hò hét "God is with us, kill everything, everyone".

  Cảnh còn dã man hơn là khi vua đầu tiên của dân Do Thái, Saul, sau khi thắng trận, không giết tù binh. Prophet Samuel đến vặn vẹo sao không làm theo íntruction của God "kill everything, everyone", rút dao đâm chết tù binh. Bản thân Saul cũng phải bực mình, hỏi lại Samuel: Thượng đế bảo vậy hay ông bảo vậy???

  Nhưng dến kinh Tân ước, Thượng đế lại nhân đạo hơn nhiều. Nói chung phải hiểu hoàn cảnh lịch sử lúc tôn giáo ra đời và nhiệm vụ chính trị của các Leaders trong hoàn cảnh đó mới có thể tạm giải thích được!

  Về nhân vật Mohammed của Hồi giáo cũng khá là thú vị và bí hiểm. Lão này có 1 vụ tai tiếng mà các nhà thần học Hồi giáo bào chữa không nổi, là lấy 1 bé gái 6 tuổi làm vợ, và 9 tuổi thì có sex. Ngoài ra lão ta có vẻ có inferiority complex, biểu hiện ở chỗ luôn luôn lo sợ mọi người bỏ rơi mình, nên bắt các tông đồ 1 ngày phải khấn vái ít nhất 5 lần và bắt chị em phải bịt mặt, che kín toàn thân.

  1/ Vấn đề nguồn gốc của Hồi Giáo:

  Nói rằng Hồi Giáo “khởi sinh trên nền tảng của Do Thái Giáo và Ki Tô Giáo” thì không đúng, vì thực sự ngoài những sự kiện cũng như tên những nhân vật trong kinh thánh được Hồi Giáo cho là có chung với DTG và KTG, hầu hết tất cả các dữ kiện trong sự việc và những điều được dạy đều khác với hai đạo kia mà người DTG và KTG cho là đã bị bóp méo, sửa đổi tự tiện; người DTG và KTG có cớ để nói thế vì bộ sách Tanakh (gồm Torah và các sách khác của DTG) đã có rất lâu trước công nguyên và Bible (của KTG) đã có 6 thế kỷ trước khi có HG. Trong khi đó, KTG đã không sửa lại Tanakh dù có dùng một số sách mà DTG không dùng trong Tanakh; có nghĩa là Cựu Ước (Old Testament) là “superset” của Tanakh, và Tân Ước (New Testament) là sách mới, nói về sự hoàn thành của những gì đã được tiên báo trong Cựu Ước. Vì thế có thể nói KTG phát sinh trên nền tảng DTG, nhưng không thể nói HG phát sinh trên nền tảng hai đạo kia vì thực ra không có nền tảng chung ngoài việc một Chúa (monotheism).

  Nếu nói là “cấu tạo từ Do Thái Giáo và một biến thái giữa DTG và KTG” thì gần đúng hơn. Các nhà nghiên cứu cho là HG là sự cấu tạo từ DTG và một nhóm dị giáo KTG; họ thấy những điểm nói về Giêsu giống như thuyết của một nhóm dị giáo tách biệt ra từ KTG (tức chỉ là Công Giáo thời đó thôi) theo lịch sử các dị giáo mà Công Giáo đã có ghi chép lại. Và theo lịch sử thì đúng là ở Trung Đông thì thời đó (thế kỷ 6, 7) có DTG và CG là hai tôn giáo lớn có tổ chức, một số nhóm dị giáo từ CG (mà thường có ảnh hưởng của DTG nữa), và các “tà đạo” khác (paganism).

  Có thuyết gần đây cho rằng, đạo HG đã được cấu tạo nhiều năm sau khi Mohammed, người gốc Ả Rập, đã chinh phục được các vùng đất Trung Đông lớn đó và đã tạo ra HG để kết tụ khối người Ả Rập vì ở phía Tây Bắc thì có CG (hay KTG) là tôn giáo chính của các vương quốc Tây (như Constantinople), và phía Đông thì có vương quốc Persian (tức Iran bây giờ) với tôn giáo chính là Zoroastrian, còn DTG thì vẫn còn nhiều dân rải rác khắp Trung Đông, cùng với đạo CG và các tà đạo kia. Do đó, có thể Mohammed hay các lãnh tụ sau ông ta đã nối kết hai thuyết của DTG và CG để chính danh hóa cuộc chiến chinh phục bắt đầu từ Medina, và rồi đoàn kết khối dân Ả Rập mà chinh phục các vương quốc lân cận từ đó. Lý do chính cho thuyết này, ngoài các dữ kiện về nội dung của HG, là vì các cuốn Quran lâu đời nhất tìm được là “dated” vào thế kỷ 9, khoảng 200 năm sau khi Mohammed xuất hiện và không có di tích lịch sử nào khác ngoài Quran nói về nhân vật Mohammed trước đó.

  2/ Chúa nào là Chúa của đạo HG, của đạo CG, của đạo DTG?

  Ở mức đơn giản nhất, có thể nói 3 tôn giáo này thờ cùng Một Chúa, đó là vì cả ba đều tuyên bố a) chỉ có một Chúa duy nhất của vũ trụ, và 3) Chúa này là Chúa của Abraham, kẻ đã bắt đầu dòng giống dân DT và nước DT.

  Vì Chúa được gọi đến bằng từ khác nhau trong mọi ngôn ngữ (Elohim: Do Thái, God: English, Allah: Ả Rập, v.v.) nhưng cùng được xác nhận là Chúa mà là Đấng đã dẫn dắt Abraham, nên đây là sự nhận diện từ gốc vấn đề -- dù chỉ một cách gián tiếp qua tên của một con người lịch sử được xác nhận trực tiếp (bất kể nhân vật đó thực sự đã sống trên trái đất hay không; ở đây ta chỉ xác định qua logic).

  Sự trùng hợp chỉ có ở đó.

  Vì nói đến sự nhận diện (identification) là Chúa của Abraham thì không đủ và không thể nói Chúa của 3 giáo phái giống nhau. Phải nói đến bản chất và đặc tính (nature and attributes) của Chúa, và đây chính là sự khác biệt của 3 tôn giáo này cũng như mọi tôn giáo với nhau. (Tương tự như ta không thể nói về bố của Obama, cùng một nhân vật, mà người thì diễn tả rằng ông đó da trắng, mập, hay giận dữ, v.v. và người khác thì nói rằng ông đó da nâu, gầy, hay cười, v.v.)

  Do là sách của DTG đã được truyền khẩu và mặc khải (revelation) để diễn tả về Chúa, tạm nói là Chúa của Cựu Ước, thường được diễn tả rằng rất nghiêm khắc, toàn năng, toàn khôn, độc đoán khó hiểu, và chỉ thương dân DT cách riêng. Chúa của Cựu Ước là của riêng dân DT mà thôi và không cần dân khác theo.

  KTG (hay Công Giáo) kế đến đã được mặc khải rằng Chúa của Cựu Ước đã gửi Ngôi Hai tức là Giêsu làm người để dạy con người và hoàn thành những tiên báo của Cựu Ước, và gửi Ngôi Ba đến với con người sau khi Ngôi Hai đã sống lại và lên trời. Chúa của Tân Ước về bản chất được diễn giải rộng hơn và còn khó hiểu hơn Chúa Cựu Ước, nhưng vẫn được xác định theo tín lý là cùng một Chúa với DTG vì KTG là sự hoàn thành và tiếp nối của DTG. Về đặc tính thì Chúa của Tân Ước hiện thân để chứng minh Ngôi Hai là Chúa, chứng minh tình yêu bất tận của Chúa cho mọi con người, không riêng dân DT, và sẽ “sống” cùng loài người để cứu loài người cho đến tận thế. Chúa của Tân Ước thuộc về mọi người và người KTG có bổn phận rao giảng Tin Mừng đến mọi dân.

  HG thì được mặc khải qua thiên thần Gabriel để tuyên bố rằng chỉ có những gì Mohammed truyền lại mới là thuộc về chính đạo, và HG có nhiệm vụ cải đạo mọi dân tộc mà nếu không theo thì họ sẽ bị tiêu diệt. HG xác định rằng DTG và KTG đã bị hư hỏng vì các tín hữu đã không trung thành với những gì họ đã được dạy (do đó bị gọi là “infidels” hay những “kẻ bất trung”), rằng Giêsu không phải là Chúa mà là tiên tri và đã không bị giết trên thánh giá hoặc đã sống lại. Còn nhiều điều phải nói về những gì HG dạy, nhưng tóm lại, Chúa của HG rất nghiêm khắc, toàn năng, không thể hiểu được lý luận của Chúa, chỉ muốn con người phải tuân phục tuyệt đối theo lời dạy trong Quran và các sách Hadith (sách dạy truyền thống). Chúa của HG thuộc về mọi người và người HG có bổn phận đấu tranh (Jihad) để cải đạo mọi người dù nếu phải gây chiến, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.

  Tóm lại, Chúa DTG đến Chúa KTG là một sự tái định nghĩa, và nhìn từ KTG thì không đối nghịch và không nhất thiết có tính cách công kích, nhưng nhìn từ DTG là sự phạm thượng, kỳ dị, và là sự biến dạng (distortion) tùy ý của những giải thích về Cựu Ước.

  Nhưng, Chúa HG là một sự tái định nghĩa hoàn toàn về Chúa DTG, là sự bác bỏ Chúa KTG, và vì thế đối nghịch với cả hai tôn giáo đó cũng như có tính cách công kích, diệt bỏ cả hai tôn giáo này (như mọi loại “paganism” khác) theo như giáo điều HG dạy.

  Nếu nhìn theo hiểu biết trên và lịch sử của các tôn giáo này theo thời gian, ai trước ai sau, ta có thể xác định tại sao có các mâu thuẫn, có giáo chiến và từ đâu ra. Hy vọng các bạn đọc đã hiểu thêm được về 3 tôn giáo này.

  Các bác,

  Hồ Chí Minh và đảng CSVN chỉ áp dụng phiên bản bạo lực Mac-Le (mácxít-lêninit), nghe nói do bạo chúa Stalin sáng tác.
  Và tôi có cảm tưởng Hồ Chí Minh không hiểu rõ về chủ nghĩa xã hội mang tính con người, cho nên mới viết câu "không làm không hưởng".

  Đề nghị bác Kép Tư Bền thành lập một hội/đảng mới ở VN, theo quan điểm xã hội của bác mà bác cho là của Mác thứ thiệt.

  Quan trọng là áp dụng thực tế xã hội thì mới chứng tỏ là "một xã hội bình đẳng về mọi mặt" từ ý tế, nhà ở, giao thông, giáo dục, việc làm, báo chí, tư pháp, ứng cử, bầu cử, ... Chứ không phải cái kiểu như Hồ Chí Minh hiểu hoàn toàn sai về "một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm không hưởng…"

  Các nước tây Âu tuy là tư bản nhưng chế độ "hưởng" xã hội tương đối bình đẳng cho giai cấp nghèo . Họ căn cứ vào mức thu nhập để giúp "hưởng" chứ không phải là không làm không hưởng . Dĩ nhiên mặt trái là bị gian lận xã hội cho nên dần dần có kiểm soát gắt gao hơn như bắt người thất nghiệp trong lứa tuổi lao động (không bị bệnh) đi học nghề, học ngoại ngữ, thực tập trong công ty, ... để giúp họ có cơ hội tìm được việc làm.
  Nếu người nào làm biếng quá không chịu đi học, không đi tìm job thì sẽ bị cắt lương thất nghiệp . Tuy nhiên nếu làm biếng tới mức nhịn đói nằm co còn hơn ăn no phải làm, có nguy cơ chết đói, chết bệnh thì các cơ quan vẫn lo chu cấp khám bệnh free, ...

  http://camau.tdt.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=479:bai-3-i-len-cnxh-con-ng-ma-ng-va-nhan-dan-ta-a-chn&catid=75:sau-bai-ly-lun-chinh-tr&Itemid=110

  chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tìm thấy cơ sở lý luận chắc chắn cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản.
  chủ nghĩa xã hội là "một xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm không hưởng…".

  1) Bác Phong Uyên: vậy là bác với tôi đồng quan điểm. Khi thấy bác dùng cách viết mácxít-lêninit tôi đã ngờ ngợ là bác có ý gì đó, giờ đã rõ. Cám ơn bác.
  2) Bác Lexicon: tranh luận, trao đổi về một học thuyết nào đó mà lại bảo là không cần thiết phải phân biệt học thuyết thật, học thuyết giả thì tôi cũng chịu thua luôn!
  Còn với câu hỏi của bác:

  Trích dẫn:
  Thiệt hay giả thì có giá trị hữu ích gì cho kho tàng kiến thức của con người, vì cái học thuyết của Mác chẳng có tích sự gì cả, nó có giúp ích gì được để biến một nước nghèo lạc hậu thành ra một nước phát triển về kinh tế, kỹ thuật và nhân bản không?

  thì xin bác hãy nhìn Thụy Điển chẳng hạn, nơi Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền hàng chục năm, biến Thụy Điển từ một nước nghèo nàn lạc hậu thành một nước phát triển về kinh tế, kỹ thuật và nhân bản như ngày nay, đã tuyên bố: cơ sở lý luận của đảng DCXH Thụy Điển là đa nguyên, song chủ yếu là chủ nghĩa Marx - Engels; cơ sở giai cấp rộng rãi, nhưng chủ yếu là giai cấp công nhân (bao gồm công nhân cổ xanh mà và cổ trắng)… Còn Cương lĩnh của họ khi mới thành lập năm 1889 thì chính là bản Cương lĩnh của Đảng DCXH Đức do Engels lãnh đạo, vì họ tự thấy chưa đủ trình để tự viết ra một bản Cương lĩnh. Thế mà lại hóa hay!

  Bác có thể tham khảo thêm tại:
  http://nghiencuuquocte.net/2015/06/04/chu-nghia-xa-hoi-thuy-dien-p2/

  Tở New York Times vừa đăng một bài viết có tính cách bênh vực đạo Hồi, tuy vậy, tác giả cũng thú nhận là kinh Qur’an có chứa những đoạn viết mang tính cách hung bạo và khuyến dụ gây bạo lực nhiều gấp hai lần so với kinh của đạo Ki-Tô.

  Vì cuốn bible có khoảng 800,000 chữ, so với cuốn Qur’an, khoảng 77,000 chữ, tức là Qur’an chưa dài bằng 1/10 kinh Ki-Tô. Ngắn hơn nhiều vậy mà sao lắm điều hung bạo thế! Cô gái Hồi giáo ẩn danh nghĩ gì về chuyện này?

  Tiếp tục trả lời bác Ba Lúa :
  Định nghĩa của danh từ "biến thái", tôi lấy trong cuốn Đại Từ điển tiếng Việt của bộ Giáo dục và Đào tạo :
  Biến thái 1. Hình thái đã biến đổi với một mức độ nào đó so với hình thái gốc. 2. Sự biến dạng những cơ quan chủ yếu... 3. Sự biến đổi về hình dáng và cấu tạo....
  Tuyệt nhiên không có định nghĩa nào nói tới Sexual perversions

  Ba Lúa viết:
  Tôi không nói bác miệt thị, bác có thể giữ quan điểm của bác khi dùng từ, nhưng một người hiểu biết như bác phải biết khái niệm từ này như thế nào.
  biến thái: perverted

  Chẳng qua là cách xài/dịch từ ngữ ở trong nước và ở ngoài nước khác nhau, đã gây ra sự hiểu lầm. Biến thái, thường được hiểu bởi những người Việt miền Nam, trước khi CS chiếm Sàigòn, là biến thiên về hình thái hay cấu trúc, tương tự như từ metamorphosis trong sinh học.:
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_th%C3%A1i_ho%C3%A0n_to%C3%A0n

  Còn một trang khác thì cắt nghĩa theo lối xài trong nước bây giờ:
  "là những người đã bị mất dương vật" !
  https://vi.wiktionary.org/wiki/bi%E1%BA%BFn_th%C3%A1i

  Phong Uyên viết:
  Đạo Hồi đã được cấu tạo từ Do Thái giáo và một biến thái nằm giữa Do thái giáo và Kitô

  Tôi không nói bác miệt thị, bác có thể giữ quan điểm của bác khi dùng từ, nhưng một người hiểu biết như bác phải biết khái niệm từ này như thế nào.

  biến thái: perverted

  Biến thái là từ thuờng dùng để nói về tính dục,là một khái niệm dùng để chỉ về những loại hành vi của con người mang tính lệch lạc hay lệch lạc với quan điểm chuẩn đích của xã hội.

  Definitions of pervert

  adjective:(of a person or their actions) characterized by sexually abnormal and unacceptable practices or tendencies.

  verb:alter (something) from its original course, meaning, or state to a distortion or corruption of what was first intended.

  Từ "khởi sinh" là chuẩn nhất trong những status này,

  Islam arose on the foundation of Judaism and Christian
  Hồi Giáo khởi sinh trên nền tảng của Do Thái giáo và Thiên Chúa Giáo (Ki-Tô)

  1) Trả lời bác Tư Bền :
  Tôi nói cũng y như bác là chỉ những người Macxít-Lêninít (tất nhiên là của đảng Ta) mới suy luận (ngô nghê) như vậy. Muốn biết tôi phân biệt những người Marxistes thật với những người Mácxít-Lêninít thế nào, xin bác đọc lại bài tôi viết trên Dân luận ngày 13-9-12 : " Cần phân biệt Mác giả là Mác-Lênin và Mác thật là Mác-Enghen ".

  2) Trả lời bác Ba Lúa :
  Tôi không hề có ý miệt thị Kitô giáo nói chung, khi dùng Từ "biến thái". Từ này chỉ có nghĩa thuần túy khoa học và chỉ giới hạn về một hình thức Kitô giáo ở thời và ở vùng (giữa La Mecque và Medine) Mahomet hoạt động : Đa số các nhà nghiên cứu về nguồn gốc Hồi giáo đều đưa ra những bằng cớ là đạo Hồi đã được cấu tạo từ Do Thái giáo và một biến thái nằm giữa Do thái giáo và Kitô giáo mà A. Pritz gọi là Nazarene Jewish Christianity.(Nazareth là nơi ở của Chúa JêSu )

  Kép Tư Bền viết:
  Bác Phong Uyên sai bét rồi, làm gì có người marxist thứ thiệt nào suy luận ngô nghê như thế. Chỉ có các đồng chí Đảng viên và các đồng chí anti-marxist cả đời chưa bao giờ đọc Marx, Engels hay Lenin mới nghĩ vậy thôi bác ạ

  Có thể bác đúng khi tin rằng Mác không nói là xã hội bắt buộc phải qua giai đoạn phong kiến trước rồi tới tư bản, nhưng đây chỉ là kiểu bắt lỗi vặt vĩnh về mặt kỹ thuật. Như bác NGT đã viết ở dưới, từ bộ đội đến đoàn viên, đảng viên và mấy gã xếp lớn ở VN, gần như họ đều tin và quảng bá cái mô hình biến thái của xã hội loài người, như bác Phong Uyên đã biên. Thế nào là "marxist thứ thiệt"? Thiệt hay giả thì có giá trị hữu ích gì cho kho tàng kiến thức của con người, vì cái học thuyết của Mác chẳng có tích sự gì cả, nó có giúp ích gì được để biến một nước nghèo lạc hậu thành ra một nước phát triển về kinh tế, kỹ thuật và nhân bản không?
  Thứ thiệt với thứ giả! Với cái lập luận kiểu này người ta cũng có thể nói là tất cả người theo Ki-Tô giáo ngày nay đều không phải là người Ki-Tô thứ thiệt, vì Jesus đã nói là con lạc đà chui lọt qua lỗ kim để vào thiên đàng còn dễ hơn người giàu, ai tát má bên trái thì đưa má phải ra (như George Bush và 9/11?) vv.

  Kép Tư Bền
  Trích dẫn:
  " Bác Phong Uyên viết:
  Sở dĩ tôi nói đến CN Mác-Lê là vì những người Macxít-Lêninít cũng suy luận như vậy : xã hội loài nguời bắt buộc phải theo một tiến trình duy nhất là phải đi từ phong kiến đến tư sản rồi đến tư bản trước khi đi đến đoạn kết của nó là xã hội cộng sản.

  Bác Phong Uyên sai bét rồi, làm gì có người marxist thứ thiệt nào suy luận ngô nghê như thế. Chỉ có các đồng chí Đảng viên và các đồng chí anti-marxist cả đời chưa bao giờ đọc Marx, Engels hay Lenin mới nghĩ vậy thôi bác ạ. "

  Bác Kép Tư Bền,
  Nhận định "xã hội loài nguời bắt buộc phải theo một tiến trình duy nhất là phải đi từ phong kiến đến tư sản rồi đến tư bản trước khi đi đến đoạn kết của nó là xã hội cộng sản.", tôi cũng nghe như thế ở VN, từ thày dạy chính trị, các đoàn viên, ... Dĩ nhiên là tôi không đồng ý với nhận định này vì nó không kiểm chứng được và chủ quan, không hợp lý về đoạn kết của nó là xã hội cộng sản.

  Đề nghị bác Kép Tư Bền giải thích về marxist thứ thiệt (không phải nhánh pha chế bạo lực CN Mác-Lê) cho các đồng chí đảng viên CSVN hiểu và đặc biệt là cho TƯ đảng, để họ không giả vờ lòe bịp người khác kể cả lừa bịp các đảng viên CS cấp thấp. Rất nhiều người trong TƯ đảng là GS, PGS, TS cả đấy

  Cá nhân tôi, chưa đọc các tác phẩm của Mác và Engels bào giờ vì nghe nói rất đồ sộ ! Nếu có tóm tắt nào của Mác đơn giản cho người bình dân (dummies), phù hợp trong xã hội hiện tại thì sẽ welcome. Bởi vì người bình dân chỉ cần hiện tại, quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến

  Hơn nữa tôi chủ trương chính mình hãy tham dự xã hội bằng cách quan sát, học hỏi, lắng nghe trong thực tế, và từ đó lấy lại các solutions nào mà mình cho là thích hợp, sửa đổi và áp dụng hoặc triển khai thêm.

  Tất cả các lý thuyết về xã hội, về tôn giáo, ... đều không bất biến. Dần dần người sẽ thêm thắt, thay đổi đến mức có thể hoàn toàn khác hẳn văn bản ban đầu. Đôi khi sự thay đổi này tốt hơn, đôi khi tệ hơn

  Pages