Phạm Ngọc Thái - Nghĩ về những tượng đài Lênin bị giật đổ ở Nga

 • Bởi Admin
  02/10/2015
  1 phản hồi

  Phạm Ngọc Thái


  Tượng Lênin bị đập bỏ ở Kiev.

  Ukraine, Kharkiv, Kiev... cùng các quốc gia vùng Baltic...
  Hàng trăm tượng đài Lê Nin
             bị nhân dân giật đổ không thương tiếc
  Chủ Nghĩa Mác-Lê chưa thành thân đã hết thời
  Cả xã hội loài người lên án.

  I-

  Cách mạng vô sản: một cuộc chiến tranh phi lý
             đời đời còn phỉ báng
  Tắm nhân loại vào những vũng máu tàn khốc, đau thương
  Vì ông - Lê Nin: nhân dân Nga phải đổ bao máu xương
  Để giành lại
  Một nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo, cầm quyền
  Chính phủ, trung ương biến thành những tập đoàn lũng loạn
  Tham nhũng, cửa quyền, vô nhân đạo
  Hành tiến con đường xã hội chủ nghĩa tha hoá, hủ lậu
  Đời sống xã hội dân Nga trở nên tồi tệ, bần cùng
  Kéo lùi lịch sử nước Nga...
             không bằng thời Nga tư bản dã thú ngày xưa.

  Vào những năm 90 - Xô Viết Nga và toàn bộ
             khối XHCN Đông Âu sụp đổ.
  Nếu không có ông - Lê Nin
  Nước Nga... cứ tiến theo con đường tư bản Nga lúc đó
  Thì giờ chắc cũng sẽ không thua kém Mỹ !
  Chính ông - Lê Nin: đã kéo nước Nga tụt lại hàng thế kỷ...
  Chính ông - Lê Nin: đã đẩy nước Nga vào con đường "chết"...
  Chính ông - Lê Nin: một trùm cộng sản
             trở thành một tội đồ hại nước, hại non.

  Cho dù nay nhân dân Nga đã và đang giật đổ
             hàng trăm tượng đài ông
  Những tượng đài
  Khi đó người ta cũng phải bỏ ra triệu triệu đô-la
  Bằng tiền thuế, máu của dân Nga mà xây dựng
  Chỉ còn lại một đống phế liệu hoang tàn
  Ôi, những tượng đài Lê Nin
  Đến chết vẫn còn làm tổn hại
             tiền của của nhân dân.

  Không chỉ nước Nga
  Mà bao quốc gia...
  Bao dân thuộc địa theo ông làm cuộc chiến tranh
  Cuộc cách mạng vô sản đẫm máu, đau thương và phi lý
  Tắm máu triệu triệu người dân
  Để xây dựng một chính thể XHCN vô nhân, bất nghĩa
  Chính ông - Lê Nin: đã trở thành một tội đồ quốc tế!

  II-

  Nhớ khi xưa Đảng vẫn dậy ta:
  "Chủ nghĩa tư bản dẫy chết - Chủ nghĩa xã hôi ưu Việt "???
  Xem ra toàn những lời ma
  Ma cà rồng
  CNTB không những không dẫy chết mà thăng hoa...
  CNXH lần lượt bị đánh đổ và thối nát...
  Cho nên
  Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng
  Phải lần lượt sang Mỹ cầu cứu Obama
  Vì sao?
  Vì CNXH như con rắn nhiều đầu phun nọc độc
  Sinh ra những lớp quan lại hoá lưu manh
  Đảng cộng sản cầm quyền
  Những "đầy tớ nhân dân" giàu nứt đố đổ vách
             như các đế vương
  Tham nhũng, độc quyền, kẻ bám gót giặc Tàu hại nước
  Chà đạp lại giai cấp cần lao
  Đàn áp dân chủ và nhân quyền dân tộc.

  Bản cáo chung toàn nhân loại vang lên:
  Rằng, chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít phải hoàn toàn sụp đổ!
  Goóc Ba Chốp , Đặng Tiểu Bình
             đều đã được tặng thưởng giải nobel
  Vì đã có công góp phần với loài người
             sớm đánh gục chủ nghĩa Marx - Lenin ! (1)
  Chỉ còn lại Việt Nam, Cu Ba
  Chủ nghĩa xã hội hiện hình như những bóng ma
  Thoi thóp và dẫy chết.

  *

  Không chỉ tượng đài Lê Nin
  Mà nhiều tượng đài
             các lãnh tụ Đảng cộng sản trên thế giới (2)
  Bị nhân dân giật đổ cả rồi.
  Người ta đặt câu hỏi:
  Vậy tượng đài Hồ Chí Minh rồi sẽ ra sao...
  Một khi CNXH ở Việt Nam đã không còn?
  Như hồi 1990 - Đông Đức mất vào tay Tây Đức
  Người ta cũng giật đổ những tượng đài của Marx.

  "Hỡi những tấm lòng lạnh tanh máu cá
  Những nhiệt tình xuống quá độ âm!" (3)
  Hỡi những nhà lãnh đạo chóp bu
             của Đảng cộng sản Việt Nam!
  Có tham nhũng cũng không nên
             bám vào cái xác của người đã chết
  Mà lại quả, chia nhau?
  Nhất là khi nhân dân còn quá khổ nghèo, đói khát
  Thì dẫu linh hồn có sa xuống chín tầng địa ngục sâu
  Cũng không gột sạch được lỗi lầm.

  Hà Nội tháng 9/2015
  PHẠM NGỌC THÁI

  (1) - Goóc Ba Chốp nguyên tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô. Ông đã được nhận giải nobel hoà bình 1990.
  - Đặng Tiểu Bình một lãnh tụ tối cao của Đảng cộng sản Trung Quốc. Xoá bỏ tư tưởng chủ nghĩa xã hội với câu nói của một chính trị gia, thành một danh ngôn nổi tiếng thế giới: "Mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt chuột tốt".

  (2) Theo tin trên mạng: Từ cuối năm 1989 - không chỉ ở 15 nước thuộc Liên Xô cũ, còn nhiều quốc gia khác tại Đông Âu, Mông Cổ, Ghana, Ethiopia, Afghanistan... hàng ngàn tượng đài các lãnh tụ của Đảng cộng sản đã bị đập phá hoặc giật sập.

  (3) Thơ Chế Lan Viên

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi