Đinh Tấn Lực - Dự thảo Diễn văn Khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc XII

 • Bởi Admin
  16/09/2015
  27 phản hồi

  Đinh Tấn Lực

  Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

  Thưa các vị khách quý,

  Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội,

  Hôm nay, trong những ngày đầu năm 2016, khi đất nước và Đảng ta bước vào nửa cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với nhiều cơ hội thu vét và lắm thách thức sống còn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Hà Nội – thủ đô văn hiến và Anh hùng vừa mới được khai quang thông thoáng mọi con đường.

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch, với tình cảm trân trọng và tình đồng chí thân thiết nhất, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả đại biểu, những đại biểu ưu tú tiêu biểu cho trí trá của toàn Đảng, đại diện cho gần 4 triệu đảng viên về dự Đại hội trong thời điểm lịch sử rất quan trọng và nhiều ý nghĩa sinh tồn của đảng.

  Trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người Anh hùng Quốc tế III, một Doanh nhân văn hóa thế giới, người Chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng các nước thuộc địa và bị áp bức trên toàn thế giới, bằng mã tấu và máu dân.

  Thực tiễn và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta hơn 80 năm qua đã khẳng định tư tưởng vĩ đại của Người, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, cho tới giờ này vẫn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng ta; đã dẫn dắt chúng ta đi từ thu vén này đến thắng lợi khác; còn là ngọn cờ tập hợp và đoàn kết toàn đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ từng gia tộc thân yêu của chúng ta… Nghĩa là rất xứng đáng được đúc tượng tầm 1400 tỷ đồng ở mọi tỉnh nghèo để làm gương vượt đói trên toàn quốc.

  Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, với đồng bào, chiến sĩ, đồng chí đã cống hiến, hy sinh xương máu hay chân tay mắt mũi vì sự nghiệp cao cả giải phóng giai cấp bần nông, bảo vệ và xây dựng đảng, để hôm nay mỗi cán bộ chúng ta đều có một gia sản to lớn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội tư bản đỏ.

  Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiều khóa trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ là khách mời của Đại hội. Sự có mặt của các đồng chí, các vị khách quý, tuy tốn kém, nhưng vẫn là những bông hoa trang điểm cho niềm tự hào của chúng ta. Đại hội kính chúc các đồng chí tràn đầy sắc màu hạnh phúc.

  Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã lịch sự ghé dự phiên khai mạc trọng thể này.

  Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng sự hy sinh cao quý vì đại cục của các cố đồng chí Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, cùng các nguyên hay cố Tư lệnh quân khu… không chỉ ở ý nghĩa lấy sinh mệnh chào mừng Đại hội, mà còn giúp cho việc thống nhất xu thế cơ cấu nhân sự là phần xưa giờ gay cấn nhất của Đại hội. Tức là góp phần thiết thực cho thành công của Đại hội.

  Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đầy mưu lược và những đóng góp tuy giả vờ nhưng không kém phần quý báu của các tổ chức đảng, của toàn thể đảng viên, của các đoàn thể chính trị các cấp, của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, các nhà khoa học và đông đảo đồng bào ở trong nước và ngoài nước vào các dự thảo văn kiện và vào các công việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng.

  Thưa các đồng chí,

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 30 năm. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện ròng rã 85 năm. Riêng 5 năm qua (2011-2015), trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, như trường hợp người anh em Cuba bỏ gác, đặc biệt là ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế-chính trị-nội an của Trung Quốc và VN, nhưng toàn Đảng và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu gia tộc quan trọng rất đáng tự hào.
  Những thành tựu đạt được trong 85 năm qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. To lớn nhất chính là chuyến công du Đế quốc Mỹ và Phát xít Nhật của đồng chí Tổng bí thư vừa qua. Cho dù nước ta vẫn còn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau và diễn biến phức tạp, không thể xem thường, nhưng chúng ta đã thực hiện thành công bước đầu của công cuộc đổi mới, đã đưa đất nước vào kỷ nguyên không chịu phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi; tài nguyên quốc gia về mọi mặt được tăng cường thâu tóm; độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được bạn vàng giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao lên hàng 124 trên 125, trân trọng nhường bước cho cả Miên-Lào; tạo tiền đề hiển nhiên là thế nước đang lên, để nước ta tiếp tục lùi sâu mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

  Trong những năm trước mặt, tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình Trung Quốc, sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường với những tác động to lớn và sâu rộng, vừa tạo ra thời cơ cuối cùng, vừa đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt đối với tất cả các quốc gia trong vùng, nhất là các nước chậm phát triển hoặc không chịu phát triển, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Do đó, mọi thế xoay chiều đổi trục của chúng ta đều đã được tính toán kỹ lưỡng, nhất định để toàn đảng không bị bất ngờ trước mọi tình huống.

  Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có trách nhiệm sống còn to lớn trước toàn đảng. Chúng ta cần nhìn thẳng vào tương lai, nói đúng tầm sở nguyện, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu cá nhân và khuyết điểm tập thể, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm kín hở qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện nhiệm vụ thu vén kinh tế-xã hội 5 năm, tổng kết Chiến lược tái cơ cấu nợ xấu, nợ công 10 năm, và 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tư bản đỏ.

  Về xây dựng Đảng, Đại hội có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ cuối; bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm những đồng chí thực sự chưa bị lộ về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí trá đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cào vét, đủ sức lãnh đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ hủy hoại nặng nề trong những năm không mấy bằng phẳng trước mắt.

  Thưa các đồng chí,

  Với những nhiệm vụ to lớn nêu trên, Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc nạo vét, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước cung ứng dịch vụ trên mọi lãnh vực theo hướng gia công hiện đại và xuất khẩu nhân lực, nam lẫn nữ. Nhất định trong 5 năm tới Việt Nam ta sẽ sản xuất được nhiều ốc vít gấp năm gấp mười lần nhiệm kỳ trước. Nhất định trong 5 năm tới Việt Nam ta sẽ tự phá kỷ lục Guinness về tổng số phụ nữ xuất dương ở mọi độ tuổi.

  Chúng ta nguyện làm hết sức mình, tự kềm chế mọi hành động đấu đá lộ liễu gây hại cho sự đoàn kết; thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội, mở ra một thời đại rực rỡ mới của đất nước, quảng bá bằng được mục tiêu tuy mơ hồ nhưng cao cả, xây dựng bằng được khẩu hiệu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội tư bản đỏ.

  Với niềm tin sâu sắc lấy hạnh phúc nhân dân làm lẽ sống đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần cuối cùng này của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý thu gom được thật nhiều hạnh phúc.

  Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

  14/9/2015 – Kỷ niệm sinh nhật thứ 57 Bức Công Hàm Uế Sử.

  Blogger Đinh Tấn Lực sưu lục

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  27 phản hồi

  Đại hội đảng ở các tỉnh nhân sự cấp ủy thì thiếu khuyết do tham nhũng còn tham luận văn kiện thì hời hợt gọi là có... Cứ đà này khóa tới không những bộ chính trị mà cả ban chấp hành trung ương cũng xin kỷ luật tuốt thôi.! Bệnh tật suy thoái của đảng mỗi ngày một nặng thêm mà cách chữa chần cứ làng nhàng, không thấy cách nào nổi bật cả? Đó rách cứ ngáng chỗ mãi đến bao giờ đây???

  Há Há Há
  Ngó bộ bác Lực điểm trúng ba huyệt Phục Thố & Á Môn & Tuyệt Dương của một bộ phận không nhỏ nào đó cùng lúc. Nổi điên là phải! Ít thì cũng 2 triệu bệnh nhân không ưa lối châm cứu này của bác đâu!

  Người ngoài cuộc viết:
  số người vào đọc bài báo là thước đo tài đức năng lực của tác giả

  #ĐMDTL cho nó nhanh :)

  Người ngoài cuộc viết:
  Hình như có sự đánh ghen ngược của DLV CÔng BẰNG thì phải

  Thấy trái ý thì chụp mũ người ta là DLV liền, đúng là Đinh Tấn Lực !

  Lãnh đạo đảng hiện nay không dùng điệp khúc "bọn phản động" chống phá nữa! Vì từ Phản động chỉ dùng cho đảng là đúng nhất. Chỉ có đảng mới gây nên mất nhiều mạng dân, chủ quyền biển đảo và lãng phí tiền của (do tham nhũng). thời gian(70 năm xây dựng đất nước chỉ bằng một phần nhỏ của nước 50 năm) nhất!
  Nhưng lãnh đạo đảng hiện nay lại chuyển sang điệp khúc "Thế lực thù địch". Đó là thế lực dám nói công khai đúng khuyết điểm của đảng (mà không bí mật kiểu đ/c X hay đ/c Y vv). Với cụm từ mới được thay thế này đã tự nó giải thích tại sao tính chiến đấu của đảng hiện nay yếu ớt đến thế? Vì trong nội bộ nói khuyết điểm của nhau đồng nghĩa với chê nhau, loại nhau và dẫn đến là kẻ thù của nhau! Còn nhân dân quần chúng ngoài XH thì không có chỗ cho góp ý phê bình đảng... Thậm chí vì ý thức tích cực đối với XH nên nếu nói đúng khuyết điểm của đảng là đồng nghĩa với nói xấu đảng và lại thuộc về "thế lực thù địch:"!

  Bài viết ra ai muốn xem thì xem tại sao CÔNG BẰNG lại dám xúc phạm vu cáo tác giả Đinh Tấn Lực? Bạn đọc chỉ chú ý đến chất lượng bài chứ đâu biết mặt mũi tác giả là ai? số người vào đọc bài báo là thước đo tài đức năng lực của tác giả. Do đó Tấn Lực phải đáng khen chứ! Hình như có sự đánh ghen ngược của DLV CÔng BẰNG thì phải? Vậy Dân Luận không gian mở bày tỏ quan điểm công dân rất lấy làm xấu hổ với nhận thức thấp hèn dai như đỉa của CÔNG BẰNG đấy!

  Bài viết ra ai muốn xem thì xem tại sao CÔNG BẰNG lại xám xúc phạm vu cáo tác giả Đinh Tấn Lực? Bạn đọc chỉ chú ý đến chất lượng bài chứ đâu biết mặt mũi tác giả là ai? số người vào đọc bài báo là thước đo tài đức năng lực của tác giả, do đó Tấn Lực phải đáng khen chứ! Hình như có sự đánh ghen ngược của DLV CÔng BẰNG thì phải? Vậy Dân Luận không gian mở bày tỏ quan điểm công dân rất lấy làm xấu hổ với nhận thức thấp hèn dai như đỉa của CÔNG BẰNG đấy!

  Gửi Nguyễn Thị Dân,

  Cái số views giả, ngồi tự sướng click chuột hàng ngàn lần đó chẳng có giá trị gì đối với Dân Luận cũng như độc giả của Dân Luận. Và tuơng lai Dân Luận sẽ bị liệt vào danh sách trang spam của Google.

  Có thể thấy khi bắt đầu có người vạch mặt trờ chơi bẩn gian lận của ông Đinh Tấn Lực thì số views đột ngột giảm hẳn. Không có chuyện 1 bài viết đang được nhiều độc giả quan tâm, trong khi lúc thì tăng vài ngàn views lúc thì chẳng có views nào. Nhin vào Top trong ngày hiện tại của Dân Luận có thể đánh giá sự gian lận của ông Lực. Trong lịch sử Dân Luận có nhiều bài viết hay, sự kiện nóng, từng có nhiều cây viết nổi tiếng nhưng số views vẫn thấp hơn ông lực rất nhiều, trong khi đó ĐA SỐ TOÀN BỘ bài viết của ông Đinh Tấn Lực đều trên vài chục ngàn views. Đó là đều hoàn toàn vô lý.

  Đảng cs VN + chủ nghĩa Mac Lê Nin + Tư tưởng HCM + Độc Quyền = Dân chủ giảm + Bất công tăng + Biển đảo bị mất + Tham nhũng & Nợ công tăng!
  Những ai bất đắc dĩ phải tiếp xúc trực tiếp với đảng viên đcs, với quan chức cs thì thấy được sự tụt hậu nhanh về tư duy của họ như thế nào!

  Riêng bài này có ý nghĩa thời sự nóng hổi ở chỗ nó đã phản ánh chân thực về sự giả dối của đảng cs VN đang làm cái trò "muôn thuở" cái gọi là đại hội đảng. Mặc dù không dám rùm beng như những lần trước đây nhưng nội dung vẫn nhai lại bế tắc nhàm chán chứa đựng nhiều yếu tố đã, đang và sẽ sai . Nghĩa là nghị quyết đại hội đảng khóa nào cũng sai vấn đề là thời gian phát hiện ra nó. Đảng cũng đã thấy được một phần điều đó còn dân thì thấy tuốt từ giọng điệu lươn lẹo ngụy biện của văn bản đến con ngưòi thực của đảng đang bị suy thoái trầm trọng về tư duy, lối sống, tham và tham nhũng do phải sống lâu trong một môi trường thiếu dân chủ một chiều trong đảng và thiếu tính cạnh tranh...Chính vì lẽ đó mà bài này của Dân Luận đã thu hút không những bạn đọc lề trái mà cả lề phải muốn vào đây để soi gương xem mặt mình đã bẽ bàng chai sạn đến mức nào? Cám ơn bài báo và ban biên tập Dân Luận đã quan tâm đến hiện thực phê phán để nâng cao dân trí và thúc đẩy sự phát triển XH theo quy luật tất yếu , phổ quát của nó!

  BBT Dân Luận và ông Huân nên có biện pháp đối với các bài viết của ông Đinh Tấn Lực: hoặc là không đăng, hoặc là dùng biện pháp kỹ thuật loại bỏ bài ông Lực ra khỏi Top 10 trong ngày.

  Thứ nhất: bài của ông Lực không có gì nổi bật, không có thông tin gì mới hay bí mật, chẳng phải phân tích hay cũng chẳng phải bình luận, toàn những bài chửi đổng tự sướng. Hoàn toàn không có tác dụng khai dân trí. Nhiều người trí thức đọc sẽ thấy rất là phản cảm.

  Thứ hai: BBT Dân Luẫn xem lại thì sẽ thấy rõ chắc chắn ông Lực gian lận bộ đếm Top của Dân Luận để lên Top. Chứ không thể nào gần như toàn bộ bài viết của ông Lực đều trên vài chục ngàn view (một số bài nào ông Lực không gian lận thì chỉ được khoảng trên 1000 views là cao). Có thể so sánh những bài của tác giả khác hoặc những bài tường thuật sự kiện nóng, số views hoàn toàn thấp hơn số views của ông Lực rất nhiều đó là điều khó xảy ra. Để ý hằng ngày mọi người đều thấy Top 10 trong ngày, views bài của ông Lực cách bài Top 2 khá xa vài ngàn views, đó cũng là điều hoàn toàn không bình thường chẳng lẻ đọc giả vào hàng ngày chỉ để đọc 1 bài Top 1 của Dân Luận rồi đi? Thêm cái nữa là nếu so sánh số liệu thống kê thứ hạng các trang web/blog của ông Đinh Tấn Lực rất là thấp, số lượng vistors rất là ít, số liệu thông kê rất là thua xa các blog nổi tiếng khác, không tuơng xứng với số views trên Dân Luận.

  Nếu không vạch mặt sự gian lận của ông Lực, nhiều người nhìn vào Top của Dân Luận lầm tưởng chắc cho là ông Lực nổi tiếng lắm.

  Bài ông Đinh Tấn Lực toàn chửi đổng cộng sản dối trá, nhưng lại đi tìm cách gian lận bộ đếm Top của Dân Luận.

  Nhục quá ông Đinh Tấn Lực ơi.

  ""Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đầy mưu lược và những đóng góp tuy giả vờ nhưng không kém phần quý báu của các tổ chức đảng, của toàn thể đảng viên, của các đoàn thể chính trị các cấp, của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, các nhà khoa học và đông đảo đồng bào ở trong nước và ngoài nước vào các dự thảo văn kiện" - câu cá cho vào giỏ thủng đáy "" (DTVK) & khóa nào cũng sai của đại hội lần thứ XII của đảng!

  đừng quá đòi hỏi vì Trình của Nguyễn Công Huân thì cũng chỉ đến Trình của Tấn Lực, có nghĩa là dân trí kém, khó mà tự nâng mình cao hơn. Nhưng câu view nhiều quan trọng hơn nâng dân trí, vì có tiền thu nhập từ quảng cáo mạng.

  đúng là Money Talks, Bullshit Walks

  Trò rẻ tiền.
  Đinh Tấn Lực trong bài này chỉ tài năng ngang với các cháu học sinh thích thay đổi (nhại) từ ngữ để mua vui với nhau.
  Ví dụ ĐT Lực thay "trí tuệ" bằng "trí trá", hoặc thay "danh nhân" bằng "doanh nhân"...
  Tôi theo dõi đám trẻ tán gẫu (có con tôi trong đó) chúng cũng mua vui theo cách như vậy. Cổ lắm rồi. Ta hay nói "chí chóe" (cãi nhau), thì lũ trẻ cũng thay "đồng chí" bằng "đồng chóe". Hết cười nổi.

  Dẫu sao, trong số bạn đọc của DL vẫn có những người thích kiểu tiếu lâm này. Chắc chắn họ còn rất trẻ. Nên đáp ứng nhu cầu họ để duy trì số lượng VIEW.

  Bài này nên tiếp tục đặt ở vị trí top cho đến khi hết thời hạn góp ý cho báo cáo chính trị của đại hội 12 CS.
  Đó là Tuyên Ngôn của DL nhằm góp ý chính thức với Đại Hội của bọn CS chăng???.

  Ông Đinh Tấn Lực thì có bài được chốt như đóng đinh. Thế nhưng có một số độc giả thì lại kêu than "Biết rồi khổ lắm, nói mãi", còn một số điều độc giả thắc mắc muốn được giả đáp để mở mang dân trí thì chờ mãi, chờ mãi, đông Đinh vẫn chỉ là đinh, còn những người khác thì hơi đâu mà trả lời, nghĩ làmd gì cho mệt óc. Độc giả thắc mắc vài điều sau:
  - Chính quyền nói nước ta là nước XHCN thì chẳng hiểu một nước XHCN có những đặc điểm gì? Tức là một nước XHCN thì phải có những tiêu chí gì? Nước ta XHCN thì khác gì các nước tư bản nếu chỉ nhìn những gì trên đường phố ở các thành phố lơn?
  - Hai là các nhà lãnh đạo bảo ta xây dựng CNXH, vậy thì xây dựng CNXH thì phải làm những việc vì?
  - Ta theo CN Mác Lê nin vậy thì lấy thí dụ ta đã làm cái gì là theo Mác Lênin? Mác nói "người trong nước bóc lột lẫn nhau thì đất nước chỉ có nghèo đi". Có phải các quan chức đang làm theo Mác là đang bóc lột nhân dân như nô lệ nên đất nước chỉ có nghèo đi phải không?

  Mỗi lần vào DL lại thấy bài của Đinh Tấn Lực xuất hiện top 1 thật lạ lùng. Bài này sau 4 ngày đã lên 24000 lượt. Nếu DL không lắng nghe bạn đọc dẹp cái trò bẩn (*) này đi thì nên mở luôn một chuyên mục riêng cho Đinh Tấn Lực để ai thích vào xem thì vào, được không Huân?

  Góp ý này là góp ý cuối cùng của tôi về hiện tượng quái đản này. #DMDTL

  (*) Trò bẩn là ý tôi nói trò ngồi quai tay của ĐTL.
  (*) Nếu con số đếm là thực từ bạn đọc thì tôi quá ái ngại cho DL vì trình độ dân trí độc giả của DL

  Following the leaders in Vietnam

  by Carlyle A. Thayer
  September 11, 2015

  *Carlyle A Thayer is Emeritus Professor, The University of New South Wales at the Australian Defense Force Academy, Canberra. He holds a PhD in International Relations from ANU

  The Vietnam Communist Party (VCP) is scheduled to hold its next national party congress reportedly in early 2016. There are signs, however, that consensus has not been reached on a number of issues including the South China Sea and relations with China and the selection of Vietnam’s future leadership. This could result in a rescheduling of the congress until a later date.

  Vietnam holds national party congresses every five years. A typical conference lasts five days and is attended by around 1400 party delegates representing Vietnam’s 63 administrative units (58 provinces and five centrally-controlled municipalities), party organisations in the central government, and the Vietnam People’s Army.
  A national party congress has five main duties: it approves the party Secretary General’s Political Report, adopts Vietnam’s Socio-Economic Plan for the next five and 10 years (2016-2025), revises the party’s platform, amends Party Statutes and, most importantly, elects the new Central Committee.

  This year a new rule was introduced that curtailed the powers of party delegates in selecting members of the new Central Committee. In the past party delegates were entitled to nominate from the floor of congress additional candidates for selection to the Central Committee to the official list approved by senior party leaders. At the last party congress several persons nominated by party delegates were elected to the Central Committee.
  At the 12th National Congress all candidates for the new Central Committee must be approved by the outgoing Central Committee before their names are placed on ballot papers. On the last day of the congress the new Central Committee will hold its first plenary meeting and elect the new Politburo and then select one of the Politburo members as party Secretary General.

  The Central Committee is required by Party Statutes to convene at least twice a year and it is not uncommon for the Central Committee to meet more often. However, in 2014 the Central Committee met only once. This was most likely a sign of deep divisions over South China Sea policy and relations with China following the crisis over Beijing’s deployment of a mega oil-drilling platform in disputed waters during May-July.

  Preparations for the 12th National Party Congress have been very muted compared to the past eight congresses held since reunification. The Vietnamese media has been extremely quiet and reports are only just beginning to appear that confirm preparations for the congress are proceeding. No dates have been officially announced.

  Normally draft policy documents such as the Political Report and Socio-Economic Plan would have been quietly released to special focus groups for discussion and comment. After fine-tuning the draft policy documents then would be released to the public for comment. For example, the draft Political Report and the ten-year Socio-Economic Report for the 11th National Party Congress held in January 2011 were released on April 20, 2010 or nine months prior to the congress. If the 12th National Congress is to meet early next year Vietnam has only four months to complete this process.

  It is also significant the VCP Central Committee, which met in May this year, discussed the composition of the next Central Committee in general terms. Future meetings are reportedly planned for October and December. In March, Vietnamese defense sources privately revealed to the author that the new Defense White Paper, due for release this year, will be postponed until after the 12th Congress.

  What explains these developments – unusually quiet preparations for the national congress, limited reporting of the results of May Central Committee plenum, and postponement of the Defense White Paper? The most likely explanation is an overlap of two contentious issues – the China factor (President/General Secretary Xi Jinping reportedly will visit Hanoi in October or November) and the selection of Vietnam’s new leadership.

  Current party rules do not permit a person to hold more than two terms in office. The rules also require officials to retire at the age of 65. Taking both rules into account nine members of the current sixteen-member Politburo should retire at next year’s congress. This means that Vietnam’s President Truong Tan Sang, Prime Minister Nguyen Tan Dung and Secretary General Nguyen Phu Trong, among others, will retire from their current posts.

  However, there is an exemption to the mandatory age retirement in special cases. It is strongly rumoured that Prime Minister Nguyen Tan Dung is seeking to become the next party Secretary General and will ask for an exemption. This is unprecedented in Vietnamese politics.
  Dung would bring unparalleled economic and international experience to the post of party Secretary General as a result of his two terms as prime minster. Dung is not likely to let ideology bind his hands in dealing with China. He was outspoken during last year’s oil rig crisis in defending Vietnamese sovereignty and raising the possibility of taking international legal action against China.

  Dung has widespread support among the members of the Central Committee but the current Politburo is deeply divided. Not only are personal rivalries at play, but there are differences over how to manage relations with China and the United States. Vietnam expects to host visits by both Xi Jinping and President Barack Obama later this year.

  While the 12th National Congress is not expected to alter significantly Vietnam’s current policy of proactive international integration, the question of Vietnam’s future leadership is still in the balance.

  dân trí Việt là dân trí gì ?

  Đinh Tấn Lực là 1 loại blogger viết lách tầm phào nhưng lại là blogger thuộc loại top hit number 1 (!) trên Dân Luận. Điều này cho thấy dân trí thấp của người Việt trong và ngoài nước. Cho nên, dân chủ đa nguyên tất sẽ loạn.

  Dân Luận cần dịch và cho đăng những bài như sau thì may ra sẽ nâng thêm dân trí :

  Vietnam After 2016: Who Will Lead?
  Who is most likely to emerge from the next party congress as general secretary?
  By Chánh Công Phan
  July 10, 2015
  Every five years, the Vietnamese Communist Party holds its National Congress. Among other important policy issues, the party congress chooses the central leadership teams, to govern both the party and the country. If the 11th party congress (2011) is any guide, the new Central Committee, which will be elected by all delegates at the coming 12th party congress (to be held in 2016), will select a new general secretary (Tổng Bí Thư), a new Politburo (Bộ Chính Trị), a new Secretariat (Ban Bí Thư), and a new Central Commission of Inspection (Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương).
  Of particular interest is this: Who will emerge from the 12th National Congress of the Communist Party of Vietnam as the new general secretary?
  Political Context
  To answer this question, we must first identify the most influential leaders of the party establishment and, second, consider who among them is likely contending for the post of general secretary. Close observation of those leaders sitting at the central table at each of the recent major party meetings yields five familiar names: Lê Hồng Anh (Politburo Standing Committee Chairman), Nguyễn Tấn Dũng (Prime Minister), Nguyễn Sinh Hùng (National Assembly Chairman), Trương Tấn Sang (President), and Nguyễn Phú Trọng (General Secretary).
  Backed by strong support from party elders, Anh and Trọng are seen as having led the pro-Chinese conservative faction in direct opposition to Dũng (who leads the pro-Western reformist faction). Between them le the reform-oriented moderate faction led by Sang and Hùng. All operate within a fairly recent party oligarchy (guarded by its military, security, and political elites, who have their own particular interests).
  Even though they have not publicly declared their candidacies, each of these senior figures may well aspire to sit in the hot seat of supreme power. Their policy moves and political activities can reveal both the motives they conceal and constraints they face. Of the five, Anh and Hùng can likely be discounted, leaving Dũng, Sang, and Trọng in place to fight it out for general secretary. According to most observers, Hùng is politically the least influential of the five and may be succeeded by his National Assembly Deputy Chairwoman Nguyễn Thị Kim Ngân, whose “confidence vote” scores for her parliamentary leadership performance have been consistently high. Minister of Public Security General Trần Đại Quang is another possible candidate.
  Anh, the Standing Committee chairman, is one of the most powerful leaders of the pro-Chinese conservative faction led by Trọng. However, he appears to prefer wielding political power behind the scenes, rather than contending for the general secretary post. Even if he was interested, his candidacy would be a long shot given that he would need to overcome his image as a tough former minister of Public Security as well as his “Chinese connections” (like those of Trọng and Defense Minister General Phùng Quang Thanh).
  Sang and his moderate faction, meanwhile, appear to have been marginalized politically. Indeed, Sang’s candidacy for general secretary likely sank following last year’s oil rig crisis, when he was seen to have failed to be “presidential.” Ultimately, Sang may throw his political support behind either Dũng or Trọng, following some political bargaining. His supporters may prefer that he redeem himself with a more dignified exit.
  What is thus shaping up is the final phase of a power struggle for party-state leadership between Dũng and Trọng, representing the pro-Western reformist faction and the pro-Chinese conservative faction, respectively.
  The Rise of Dũng
  Within this context, I argue that Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng will be the next general secretary, barring a major upset. I offer six reasons for this.
  First, Dũng will most likely win simply because his archrival Trọng has failed to offer the Vietnamese Communist Party a politically capable leader who can be seen as a superior candidate for the post. Trọng is due to retire after the 12th party congress but has failed to find a politically credible successor because he has unwisely surrounded himself with pro-Chinese party functionaries and die-hard ideologues, rather than the technocrats that Dũng has skillfully chosen to maximize and diversify his party-state influences. Trọng’s days are numbered and his options for a successor as general secretary and for other power seats in his faction have diminished. With the candidacy of Phạm Quang Nghị, first secretary of Hanoi, stumbling after his ill-timed U.S. visit last July, it seems that Trọng and his camp have been grooming Defense Minister General Phùng Quang Thanh to either succeed Trọng as general secretary or to take over from Sang as president.
  The first option is unrealistic, given Thanh’s liabilities: his uncharismatic image, his “pro-Chinese” position, and the massive corruption charges mercilessly levelled against him by an extremely controversial blog called “Chân Dung Quyền Lực” (The Profile of Power). The second option, meanwhile, a diplomatically desirable state leadership position, which Carl Thayer suggests could maintain a vital hot link with Beijing, looks more realistic politically, but will nonetheless be an uphill battle. Still, it may explain Thanh’s high profile recently, at home and abroad. For example, Thanh accompanied Trọng on the latter’s highly publicized trip to Beijing in April, hosted Chinese Defense Minister Chang Wanquan for a joint friendship tour along the Sino-Vietnamese border in May, hosted U.S. Senator John McCain Secretary of Defense Ashton Carter in the same month, and visited France in June. While in France, though, Thanh was suddenly “hospitalized,” leaving his candidacy looking rather bleak.
  The second factor in Dũng’s favor is that he has the ascendency in the power struggle against the Trọng-led/Beijing-supported conservative faction and has thus neutralized the most deadly obstacle to his peaceful and politically legitimate rise to power. The initial power showdown came in October 2012 when Trọng attempted to remove Dũng from power by having the Politburo to cast a “no confidence vote” against him for his mismanagement of the economy. But the Party Central Committee came to Dũng’s political rescue when it voted to support the embattled prime minister for his overall economic leadership performance instead. This was a major political victory, even if not a complete one, not just for Dũng and his reformist faction, but for the new state as the equal of the old party (the latter still under the firm control of the conservatives).
  With the 12th party congress approaching, Trọng tried again to neutralize Dũng in January 2015 with an unprecedented confidence vote (lấy phiếu tín nhiệm) on the top 20 party leaders by the Central Committee. Trọng was hoping that Dũng would score poorly on his job performance because of the economic slowdown and rising corruption, and that Trọng and his associates would do well. In fact, unofficial reports suggest that the prime minister “outperformed his peers and secured the most confidence votes.”
  That brings us to our third factor: Dũng has won the political support of the existing Central Committee and influential party elders and can thus secure the critical votes of the next Central Committee. All four “major reasons” that Lê Hồng Hiệp offers in his explanation of Dũng’s “growing influence over the Central Committee” are valid in my view. If Dũng can make good use of “his current political capital to get his protégés and allies elected to the new Central Committee, it is highly likely that he will be elected the next CPV General Secretary.” However, there are some other strategically important reasons why the existing Central Committee has backed Dũng consistently in opposition to Trọng and his powerful Politburo associates, and so will the next Central Committee.
  First, it is strategically imperative for the Central Committee to maintain a balance between the two most powerful factions of the Vietnamese Communist Party – the pro-Chinese conservative faction led by Trọng, and the pro-Western reformist led by Dũng – so that party unity can be dialectically guaranteed. By orchestrating this kind of internal party duality (thesis/antithesis) rather than destroying the opposition (the internal antithesis) as President Xi Jinping has been doing in China, both party/state conflict and party/state harmony can be maintained, allowing both the party and Vietnam to retain their independence despite the power politics games played by external actors such as China, the United States, Japan, Russia, and India. Second, by maintaining internal party duality, the Central Committee members can also maintain and protect their personal and factional powers and interests in the way that works best politically and structurally. This in turn may help them avoid be the ultimate disaster: “cảnh nước mất nhà tan” (the country lost and the family destroyed scenario). Why? Well, if the pro-Chinese faction were allowed to emerge as the sole ruling power with the Dũng-led faction effectively destroyed, the Vietnamese Communist Party would be politically helpless in the face of China’s plans to transform Southeast Asia into the first sphere of influence in its pursuit of hegemony.
  The fourth reason why Dũng will most likely emerge victorious at the 12th party congress is that a “power compromise” (thỏa thuận quyền lực) may have been made on the advice of party elders to maintain party-state unity and national sovereignty in the face of external forces. This possibility, which is premised on the impasse between the two equally powerful contending party factions, the Dũng-led faction and the Trọng-led faction, can explain two seemingly strange political events. The first was the choice of Dũng – and not Trọng or Sang, which would have been more logical – to be the keynote speaker with top party elders lined up behind him at the national 40th anniversary of the liberation of South Vietnam, and the stuningly anti-American speech that Dũng delivered. It could be argued that Dũng did this as part of a deal to become the next general secretary, allowing him to declare that he followed the official ideological lines and formally honored the indispensible Russian and Chinese contributions to the liberation of South Vietnam. The second strange event was the official announcements of Trọng’s current to visit the United States, granting him an opportunity to enjoy all the associated prestige prior to a graceful exit from power. (Another odd event: Why did Chinese President Xi Jinping invite Trọng to visit China first and grant him a state visit ahead of Trọng’s U.S. trip? Was it to preempt any future deals that Vietnam might make with the U.S. and to remind all concerned that China can still call the shots and that Hanoi is still under Beijing’s effective control?)
  The fifth factor favoring Dũng at the 12th party congress: his qualifications for the job. The prime minister is the most impressive leader that the Vietnamese Communist Party has. If we take nine general criteria for power in Vietnam, namely, political vision, economic development/market-oriented management know-how, political/practical wisdom, charisma, national popularity, nationalist credentials, international stature, family wealth, and family life, it is apparent that Dũng does not possess them all, but it is equally apparent that he is ahead of the other senior leaders on most counts. None of his peers have the international stature, extensive connections abroad, and personal relations with other world leaders that Dũng has cultivated during his many foreign visits over the past two years, including his latest trip to Japan for the Seventh Mekong-Japan Summit.
  Let’s consider another leadership trait. If the mark of a strong political leader is the courage to make a difficult decision at the right time, then the prime minister seems to have lived up to the original meaning of his name “Tấn Dũng” (which translates as “exceedingly courageous”). The first key decision moment came for the top four VCP leaders and the ruling Politburo, when on May 1, 2014, China installed its oil rig HD-981 inside the special economic zone claimed by Vietnam. Of the top state officials, only Dũng stood firm. Ten days later, on May 11, at the 24th ASEAN Summit in Naypyidaw, the prime minister lodged an official protest. By standing up to the Chinese, Dũng proved himself in the eyes of the armed forces, the Central Committee, and the Vietnamese public. Later, the prime minister surprised observers by publicly denouncing U.S. imperialism during the 40th anniversary celebrations of the liberation of south Vietnam, in the process winning the admiration of Vietnamese patriots and those anti-U.S. conservatives within the Vietnamese Communist party for speaking out against the U.S. even while seeking Washington’s support to counter China.
  The sixth and final factor: Dũng seems to have earned the strong support of the armed forces and the powerful military elite, not only because of his nationalist stance but also because of his military modernization programs in pushing for the rapid development of the defense industry and purchases of jet fighters and six Kilo submarines during his 2009 visit to Russia, a visionary move in light of the Chinese encroachment into the South China Sea (which Vietnam calls the East Sea). Any resistance from Trọng and his pro-Chinese Politburo leaders to this kind of military preparedness may have cost them their claim to leadership in the eyes of the military elite, especially among nationalistic generals who have now rallied behind Dũng. The latest evidence of the military support that Dũng now commands is his presiding over the IXth “Determined To Fight And Determined to Win Convention” of the national armed forces in Hanoi on July 1 (with Trọng, Sang and Hùng all absent).
  I would not go as far as Lê Hồng Hiệp and call Dũng “Vietnam’s most powerful politician over the past thirty years.” Like Carl Thayer, I would suggest that the prime minister is presently the most capable of all the top Vietnamese Communist Party leaders, and the one best able to lead Vietnam and safeguard its sovereignty.
  However, if Vietnam’s next leader is to be truly effective and powerful both at home and abroad, the next Central Committee should unify the current separate party-state positions into one politically unified leadership post, by electing Nguyễn Tấn Dũng president of Vietnam, commander-in-chief of the Vietnamese armed forces, and general secretary of the Vietnamese Communist Party. The party should also begin work to create a modern republic with features such as a presidential democracy, a bicameral congress, two-party system, and a free press. This will avoid the rise of dynastic rule or dictatorship of whatever type, and enable it to better manage sociopolitical ills such as corruption.
  *Chánh Công Phan, Ph.D. (University of Chicago), is an assistant professor of humanities and philosophy at the San Jose State University, San Jose, California, and editor of The Eastern Paths to Philosophic Self-Enlightenment (Kendall Hunt, 2002).

  "Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đầy mưu lược và những đóng góp tuy giả vờ nhưng không kém phần quý báu của các tổ chức đảng, của toàn thể đảng viên, của các đoàn thể chính trị các cấp, của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, các nhà khoa học và đông đảo đồng bào ở trong nước và ngoài nước vào các dự thảo văn kiện" - câu cá cho vào giỏ thủng đáy đại hội lần thứ XII của đảng!

  Phải tường thuật vài nét vè Hội trường đại hội cho thêm trò ...cười.
  Nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn phải nhìn trái, người lên đọc diễn văn lẩm bẩm: "Ô sao đéo thấy chân dung hai người thầy cách mạng thế giới là Mác và Lênin đâu? Ảnh đã không có, tượng cũng lại không, phải nhắc chúng nó bỏ tiền ra đúc tượng hai người cứu thế nhân loại này mới được. Không có tư tưởng hai vị này thì mình làm gì có ngày hôm nay." Ngẫm nghĩ một phút, vị này hô mọi người đứng dạy đọc kinh Đảng là hát bài "Vùng lên hỡi các nô lệ ở nước Nam. Vùng lên những ai cực khổ bần hàn...Đấu tranh nay là trận rất dài...Quyết phen này cướp đất mà thôi."
  Gần cuối bài diễn văn thì có vài lời nói về sự đoàn kết của phong trào quốc tế CS: Tôi thật đau lòng tháy phong trào quốc tế CS cứ tan dã dần dần, trong khi đó phong trào quốc tế tư bản cứ mỗi ngày mỗi mạnh lên trông thấy. Người anh em Cu ba cu bốn của chúng ta đã xích lại gần đế quốc Mỹ gần hơn. Chúng ta phải củng cố lại để
  "Quan san muôn dặm một nhà
  Bốn phương vô sản cùng đà thoái lui..."
  Khách Tiếu lâm nhàm viết: "Đặc biệt, tiếu lâm chính trị chỉ có ở các nước độc tài mà quần chúng bất lực; chỉ còn duy nhất vũ khí "chửi".
  Nhận định thế là sai, hãy xem những chuyện tiếu lâm của Mỹ đảng nọ chế giễu đảng kia cay độc và xỏ xiên hết cỡ.
  "Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ". Nên phát huy thể loại này, nếu có thể thì ai có tài hài hước thì phổ biến cho mọi người viết. Đây là thể loại khó. Khó hơn cả học toán cao cấp và học chế tạo nhà máy nguyên tử. Trên thế giới chưa có trường lớp nào dạy viết truyện hài hước, trong khi các trường dạy đủ mọi nghề thì mọc lên như nấm, nào là dạy vẽ, dạy nhạc, dạy nhẩy, dạy ngoại ngữ, vi tính...đâu đau cũng có.

  Nên có một chuyên mục Tiếu Lâm cho bạn đọc Dân Luận.

  Đặc biệt, tiếu lâm chính trị chỉ có ở các nước độc tài mà quần chúng bất lực; chỉ còn duy nhất vũ khí "chửi".

  Thực chất, tiếu lâm là tiếng cười của kẻ yếu thế, tự sướng kiểu AQ.

  Kg Admain
  ĐCS đã công bố dự thảo Báo Cáo Chính Trị

  Đã đến lúc nên tập hợp các bài phản biện, góp ý nghiêm chỉnh, thành một chuyên mục nghiêm chỉnh, cho xứng với mục tiêu của Dân Luận.

  Trong Chuyên Mục, dứt khoát không có các bài tiếu lâm như bài này.

  Việc Điếu Cày và Hồng Ánh hiện đang sống với nhau như vợ chồng ở Mỹ ngay sau khi Điếu Cày đáp xuống sân bay, tôi đã biết từ lâu. Thực ra, Điếu Cày và Hồng Ánh đã bồ bịch từ trước khi Điếu Cày đi tù đi Mỹ, nên khi ra tù Điếu Cày lập tức đoàn tụ với người tình trong mộng âu cũng là dễ hiểu. Việc Điếu Cày phải đối phó, lên giọng đạo đức giả an ủi vợ con, âu cũng thông cảm được, nhưng dựng lên câu chuyện ly kỳ tưởng che mắt người đời với quá nhiều động cơ giả dối, cách thức phụ tình (tình vợ, tình con, tình đồng đội) thì thực Điếu Cày khiến người ta thấy thật đáng sợ.

  Ngay khi biết mình được Mỹ can thiệp cho định cư nhân đạo, ra khỏi nhà tù nhỏ, Điếu Cày chuẩn bị sẵn cho mình một kịch bản hoàn hảo vừa đến với người tình trong mộng vừa tạo được hình ảnh một anh hùng bất khuất bị rơi vào thế bị động, đẩy ra khỏi nhà tù- đất nước. So sánh với trường hợp Cù Huy Hà Vũ sẽ thấy ngay kịch bản "rùng rợn" này của Điếu Cày. Cù HUy Hà Vũ còn "mặc cả" chán chê, đưa cả vợ, thậm chí đòi đưa cả con đi theo nhưng do con Vũ đã trưởng thành, Mỹ không có nguyên tắc đặc cách nào cho diện này, còn nhà cửa, gia sản thì sắp xếp đâu vào đấy, nhưng Vũ không phải là chính trị gia, ngoài la to ra thì đầu rỗng tuếch. Điếu Cày thì khác, có quá nhiều thời gian cân nhắc trong tù về quyết định đi hay ở, thậm chí còn bàn bạc với bạn tù về hoạch định ra tù, động viên, an ủi nhau, chuẩn bị thư từ và kế hoạch hậu tù, gấp và giấu giếm tài tình tài liệu trong manh áo mỏng qua tất cả dàn con mắt xoi mói, kiểm tra kỹ lưỡng của đám mật vụ, hải quan VN mang đến Mỹ....

  Từ đó có thể thấy, việc Điếu Cày tuyên bố ngay khi xuống sân bay là bị trục xuất đi Mỹ (khiến Bộ Ngoại giao Mỹ phản pháo) không kịp nhắn nhủ gì với vợ con (cũ), đi bằng đôi dép tổ ong, mặc manh áo mỏng khi có đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng ra tận sân bay, đưa từ Việt Nam sang Mỹ, transit qua sân bay Hồng Kong vẫn giữ nguyên hình hài "tố cáo tội ác cộng sản" và "chính sách nhân đạo của Chính phủ Mỹ"...cho thấy một kế hoạch não luyện của một chuyên gia truyền thông đẳng cấp.

  Nhưng trời phụ mưu Gia Cát Lượng của Điếu Cày khi không thể lường hết diễn biến ngoài tưởng tượng. Điếu Cày giờ đây lộ sạch bách là thành viên Việt Tân lâu năm, chung tình với Việt Tân như với chính người tình trong mộng của ông ta. Ai đó than thở CLB NBTD bị Điếu Cày đặt vào tay Việt Tân mà không biết rằng chẳng qua trước đây nó chỉ là "thân hữu" gì gì đó của Việt Tân thì nay nó công khai ra là Việt Tân mới là chính chủ mà thôi.

  Vài lời nhắn gởi blogger Điếu Cày

  Những việc làm khó hiểu của Blogger Điếu Cày tại hải ngoại.
  Người đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước từng coi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là biểu tượng đấu tranh không khoan nhượng, không lùi bước trước bạo quyền, bất công.., là tấm gương cho nhiều người. Nhưng sau một thời gian đến nước Mỹ, Điếu Cày đã làm những điều mà nhiều người thương mến anh cho rằng sai lầm và tự đánh mất chính mình. Có thể điểm qua 2 chuyện nổi bật như sau:
  - Thứ nhất : Ai cũng biết Điếu Cày được nhiều người biết đến, thương mến là nhờ sự đóng góp, đấu tranh không mệt mỏi, vô cùng to lớn của chị Dương Thị Tân - người vợ hiền đã ly dị ( theo lời ĐC trả lời phỏng vấn sau khi ra tù là ly dị chỉ để che mắt nhà cầm quyền, là cho vợ con được yên thân, tức ly dị giả chứ thực chất "trong tim luôn có nhau").
  Thế nhưng, trong những ngày ở Mỹ người ta sớm thấy xuất hiện một người đàn bà lạ tên Ánh luôn ngày đêm bên cạnh ĐC. Đối với chị Tân, đây có lẽ là một cú shock lớn sau tất cả những gì mà chị cố sức tranh đấu cho người chồng của mình.
  Tương tự, cộng đồng ủng hộ ĐC cũng vậy!
  Có lẽ nào những gì ĐC trả lời phỏng vấn sau khi thoát ngục tù Cộng sản là không thực? Là phủ nhận sự hy sinh âm thầm của chị Tân bao lâu nay?
  Hôm nay được xem Video Clips của LS Nguyễn Văn Miếng quay cảnh chị Nguyễn Thị Kim Liên ( mẹ Đinh Nguyên Kha) hát bài "Sao anh nỡ đành quên" bên cạnh chị Dương Thị Tân khóc sướt mướt để nhắn nhủ HĐC cũng đủ cho thấy chị Tân đã biết ĐC phản bội mình.
  Https://www.facebook.com/video.php?v=726630747436084&pnref=story

  Thứ 2: Trong tuyên bố phục dựng Câu lạc bộ nhà báo tự do, Điếu Cày đã đi ngược lại với nguyên tắc truyền thông độc lập trước đó khi giao quá nhiều quyền hành cho các thành viên thuộc Việt Tân.
  Trong cuộc họp các thành viên CLB NBTD người ta thấy với 18 người có mặt thì hết 11 người là VT, và cũng trong cuộc họp đó, ĐC chính thức phân công thành
  viên VT là Hồng Thuận trọn quyền quản lý trang web CLB NBTD. Chúng tôi quan ngại về tính bảo mật của các cộng tác viên khi gởi bài cho trang web này vì ai xưa nay có rất nhiều nhà hoạt động trong nước đã bị câu lưu, bị đàn áp và bắt giam khi có các liên hệ với Việt Tân.
  Sẳn đây nhắn nhủ với các bloggers trong nước phải cảnh giác với Hồng Thuận khi tải bài của các bạn về trang CLBNBTD. Việc để đảng VT nắm CLBNBTD cho thấy CLB này không còn tự do nữa, thử hỏi nếu các CTV gởi bài viết khác quan điiểm hoặc đụng chạm đến VT thì họ có đăng không?
  Hôm nay,. chúng tôi chỉ nói lên những gì tai nghe mắt thấy chứ chưa bình luận gì nhiều và với tinh thần cầu thị, mong ước phong trào đấu tranh dân chủ phải được đẩy mạnh.
  Hậu thư được gởi đến Hải Điếu Cày có 2 điều :
  - Hy vọng ĐC biết suy nghĩ và có cách ứng xử phù hợp với người vợ đã từng tranh đấu, hy sinh không mệt mỏi vì mình.
  - Hãy để CLB NBTD được hoạt động đúng với danh xưng của nó, là tiếng nói không phục vụ một đảng phái có cách làm bê bết, ảnh hưởng đến an toàn của anh em quốc nội như Việt Tân.

  "Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiều khóa trước," - những người chắc chắn là có tham nhũng ,nhận hối lộ với số tiền không nhỏ nhưng đã quá tuổi bị tử hình nếu chống tham nhũng do chính đảng ta duy nhất được chỉ đạo làm mạnh phát hiện ra không những cả ruồi, cáo mà cả hổ " (Ngô Ngoại Lực)
  Ví dụ có vị nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy làm nhà toàn bằng gỗ quý xa hoa đến mức chỉ riêng chi trả tiền công làm gỗ thôi đã trên 4 tỷ đồng! Còn có vị nguyên TBT thì thích ngồi ghế ngai vàng , ngà voi sang trọng lộng lẫy, trên sàn nhà và khuôn viên rộng rãi đất có giá trị nhiều trăm triệu đồng /1 mét ! Nếu không tham nhũng và nhận hối lộ mà chỉ có lương thôi thì làm gì có gia sản kếch sù xa hoa ấy?
  Thực tế nạn tham nhũng lãng phí của câc quan chức đảng cộng sản mỗi ngày một tăng nhưng việc chống tham nhũng thì mỏng yếu và được chỉ đạo theo hướng mỗi ngày một mềm để giữ chế độ" bình quý." Thậm chí do chống tham nhũng câu giờ nên những con hổ tuổi cao nếu lộ quá mà bị điều tra ra tham nhũng lớn đến đâu do lợi dụng chức quyền cũng không bị tử hình! Đảng trên còn như thế thì đảng dưới thế nào để bát canh không thể ăn được vì có cả đàn con sâu vào nồi (đcsvn)?
  Quyền lực ắt sinh ra tham nhũng, đảng độc tài sinh ra tham nhũng và đảng cũng giỏi việc vay xin làm cho đất nước và nhân dân bị thiệt thòi cả danh lẫn lợi! Vậy thử hỏi đại hội tốn kém để họp bàn cái gì cho nhiêu khê nhàm chán, để có được bộ chính trị đáng bị kỷ luật vi hiến như thế?

  Soạn lại một tí tham gia “Đại hội của dân ” cho vui .He he he !
  ----------
  Liên quan đến các hoạt động chào mừng đại hội Đảng Cướp XHCN sắp …xảy đến, theo báo “ Nhân dân”:

  “ Ngày…, tại…., các tổ chức đảng, các chi bộ các cấp, ai chưa tè ra quần đã đồng loạt ra quân. Đảng bộ các cấp sôi nổi tổ chức phong trào học tập tấm gương "Tham nhũng tiên tiến điển hình” của đ/c X. Bộ tài liệu “Từ y tá rừng đến tỉ phú đảng” , có trên 300 trang đã được phổ biến rộng rãi đến khắp các cơ sở đảng….“ Chưa bao giờ ở nước ta, một bộ tài liệu tham khảo được tận tình nghiên cứu và được dư luận gồm các quan chức đảng viên hoan nghênh đến như thế!...” – Đ/c Lê Bợ Rái, đại diện cho ban Tổ chức hồ hởi cho biết.

  Mới đây, trong cuộc hội thảo về đề tài: “Tham nhũng: Thời cơ vàng và Hy vọng đen !”, đ/c X đã chỉ rõ:
  “…việc hoảng hốt học tập tấm gương Bác gì, việc hùng hục lao vào Chỉnh đốn cái gì … chứng minh tư cách đạo đức của Quan Rừng Việt cộng chúng ta, đã được nâng lên một tầm cao đồi bại mới, đồng thời lương tri và nhân phẩm các đ/c quan chức chúng ta cũng đã bước đầu hòa nhập tốt với các loài dã thú trên thế giới , đây là bước khởi đầu đầy phấn khởi cho lộ trình “ Hoang dã hóa đất nước”, mà đảng và CP đặt lên hàng đầu! Tuy nhiên, cũng không nên lấy đó làm mừng, chúng ta cần phải nổ lực hơn nữa để chứng minh chân lý bất biến: “ Các loại chủ nghĩa là giả, Tiền mới là thật !” , rằng“ Lòng tham vốn không có đáy !...”

  Bài phát biểu và lời nhắn nhủ chân tình của đ/c X đã được chúng tôi ghi lại trong tác phẩm-“Tham nhũng XHCN: Một thắng lợi tất yếu”- tập 1, do NXB “Sự thật chút xíu” ấn hành !

  Phong trào thi đua “Quan quan tham nhũng, Bầy bầy ăn theo” cũng đã được phát động sâu rộng tại các UBND tỉnh, thành phố khắp cả nước. Vừa qua, tại Hội trường Ba đình đã diễn ra hội nghị tổng kết và biểu dương thành tích “Tham nhũng xuất sắt !”, làm theo phong trào, “Càng Tham nhũng nhiều, càng yêu nước bạo !”.

  Tại hội nghị, bằng khen:“Vì cưỡng chế, diệt gọn dân lành!” được trao cho đại tá CA Đồ con Heo. Huy hiệu “Mõm chuột vàng 2015” được trao cho tập thể đảng viên của tỉnh Sơn la, tỉnh có phương châm “Xây quảng trường khỏi đứng đường giật dọc “ , vì đã có thành tích cải thiện da mặt, cải tiến sự “thiệt thòi” của tỉnh , theo chủ trương “Xây tượng bác vác tiền tươi”. Cũng tại buổi lễ, hai đ/c Vũ vươn Tay và Lê thị thậm Thụt, đã xúc động đón nhận Huy chương” Vô liêm sĩ hạng ba" ! Huy hiệu “Mấy mươi năm đục khoét”được đ/c X đích thân gắn cho 63 đ/c Chủ Tịch Tỉnh, Thành phố , vì những thành thích xuất sắt trong vai trò tiên phong Tham nhũng XHCN trên cả nước…..

  PS: Mời mọi người mua báo “Nhân dân” đọc để biết thêm chi tiết. Chú ý: Báo này ...“chống chỉ định” với những ai yếu tì vị, thường bị nôn thóc, nôn tháo…!

  "Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
  Thưa các vị khách quý,
  Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội,
  Hôm nay, trong những ngày đầu năm 2016, khi đất nước và Đảng ta bước vào nửa cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với nhiều cơ hội thu vét và lắm thách thức sống còn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Hà Nội – thủ đô văn hiến và Anh hùng vừa mới được khai quang thông thoáng' chặt hạ đồng loạt hàng ngàn cây xanh " mọi con đường" với nguồn vốn vay chi xài mỹ mãn ODA cho thủ đô và cho đại hội...
  "Thay mặt Đoàn Chủ tịch, với tình cảm trân trọng và tình đồng chí thân thiết nhất, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả đại biểu, những đại biểu ưu tú tiêu biểu cho trí trá của toàn Đảng, đại diện cho gần 4 triệu đảng viên về dự Đại hội trong thời điểm lịch sử rất quan trọng và nhiều ý nghĩa sinh tồn của đảng.
  Trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người Anh hùng Quốc tế III, một Doanh nhân văn hóa thế giới, người Chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng các nước thuộc địa và bị áp bức trên toàn thế giới, bằng mã tấu và máu dân" cùng món nợ phương tiện chiến tranh kếch sù phải trả bằng nhiều tấn vàng trong đó ta cướp của TT Thiệu 16 tấn để trả LX và phải ngậm miệng làm ngơ cho TQ chiếm trọn HS và đảo Gạc Ma TS....
  "Thực tiễn và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta hơn 80 năm qua đã khẳng định tư tưởng vĩ đại của Người, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, cho tới giờ này vẫn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng ta; đã dẫn dắt chúng ta đi từ thu vén này đến thắng lợi khác; còn là ngọn cờ tập hợp và đoàn kết toàn đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ từng gia tộc thân yêu của chúng ta… Nghĩa là rất xứng đáng được đúc tượng tầm 1400 tỷ đồng ở mọi tỉnh nghèo để làm gương vượt đói trên toàn quốc.
  Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, với đồng bào, chiến sĩ, đồng chí đã cống hiến, hy sinh xương máu hay chân tay mắt mũi vì sự nghiệp cao cả giải phóng giai cấp bần nông, bảo vệ và xây dựng đảng, để hôm nay mỗi cán bộ chúng ta đều có một gia sản to lớn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội tư bản đỏ.
  Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiều khóa trước," - những người chắc chắn là có tham nhũng ,nhận hối lộ với số tiền không nhỏ nhưng đã quá tuổi bị tử hình nếu chống tham nhũng do chính đảng ta duy nhất được chỉ đạo làm mạnh phát hiện ra không những cả ruồi, cáo mà cả hổ ..."các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ là khách mời của Đại hội. Sự có mặt của các đồng chí, các vị khách quý, tuy tốn kém, nhưng vẫn là những bông hoa trang điểm cho niềm tự hào của chúng ta. Đại hội kính chúc các đồng chí tràn đầy sắc màu hạnh phúc.
  Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã lịch sự ghé dự phiên khai mạc trọng thể này.
  Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng sự hy sinh cao quý vì đại cục của các cố đồng chí Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, cùng các nguyên hay cố Tư lệnh quân khu… không chỉ ở ý nghĩa lấy sinh mệnh chào mừng Đại hội, mà còn giúp cho việc thống nhất xu thế cơ cấu nhân sự là phần xưa giờ gay cấn nhất của Đại hội. Tức là góp phần thiết thực cho thành công của Đại hội.
  Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đầy mưu lược và những đóng góp tuy giả vờ nhưng không kém phần quý báu của các tổ chức đảng, của toàn thể đảng viên, của các đoàn thể chính trị các cấp, của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, các nhà khoa học và đông đảo đồng bào ở trong nước và ngoài nước vào các dự thảo văn kiện và vào các công việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng.
  Thưa các đồng chí,
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 30 năm. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện ròng rã 85 năm. Riêng 5 năm qua (2011-2015), trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, như trường hợp người anh em Cuba bỏ gác, đặc biệt là ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế-chính trị-nội an của Trung Quốc và VN, nhưng toàn Đảng và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu gia tộc quan trọng rất đáng tự hào.
  Những thành tựu đạt được trong 85 năm qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. To lớn nhất chính là chuyến công du Đế quốc Mỹ và Phát xít Nhật của đồng chí Tổng bí thư vừa qua" với con số nợ công lớn chưa từng có! "Cho dù nước ta vẫn còn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau và diễn biến phức tạp, không thể xem thường, nhưng chúng ta đã thực hiện thành công bước đầu của công cuộc đổi mới, đã đưa đất nước vào kỷ nguyên không chịu phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi; tài nguyên quốc gia về mọi mặt được tăng cường thâu tóm; độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được bạn vàng giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao lên hàng 124 trên 125," biểu hiện rõ nhất là lễ kỷ niệm 70 năm ngày QK độc lập 2/9 năm nay không một nguyên thủ QG nào tới dự," trân trọng nhường bước cho cả Miên-Lào; tạo tiền đề hiển nhiên là thế nước đang lên, để nước ta tiếp tục lùi sâu mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
  Trong những năm trước mặt, tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình Trung Quốc, sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường với những tác động to lớn và sâu rộng, vừa tạo ra thời cơ cuối cùng, vừa đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt đối với tất cả các quốc gia trong vùng, nhất là các nước chậm phát triển hoặc không chịu phát triển, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Do đó, mọi thế xoay chiều đổi trục của chúng ta đều đã được tính toán kỹ lưỡng, nhất định để toàn đảng không bị bất ngờ trước mọi tình huống.
  Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có trách nhiệm sống còn to lớn trước toàn đảng. Chúng ta cần nhìn thẳng vào tương lai, nói đúng tầm sở nguyện, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu cá nhân và khuyết điểm tập thể, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm kín hở qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện nhiệm vụ thu vén kinh tế-xã hội 5 năm, tổng kết Chiến lược tái cơ cấu nợ xấu, nợ công 10 năm, và 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tư bản đỏ.
  Về xây dựng Đảng, Đại hội có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ cuối; bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm những đồng chí thực sự chưa bị lộ" hoặc bị lộ ít (vì cứ cách chức hết thì lấy ai ra mà làm)" về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí trá đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cào vét, đủ sức lãnh đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ hủy hoại nặng nề trong những năm không mấy bằng phẳng trước mắt.
  Thưa các đồng chí,
  Với những nhiệm vụ to lớn nêu trên, Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc nạo vét, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước cung ứng dịch vụ trên mọi lãnh vực theo hướng gia công hiện đại và xuất khẩu nhân lực, nam lẫn nữ. Nhất định trong 5 năm tới Việt Nam ta sẽ sản xuất được nhiều ốc vít gấp năm gấp mười lần nhiệm kỳ trước. Nhất định trong 5 năm tới Việt Nam ta sẽ tự phá kỷ lục Guinness về tổng số phụ nữ xuất dương ở mọi độ tuổi.
  Chúng ta nguyện làm hết sức mình, tự kềm chế mọi hành động đấu đá lộ liễu gây hại cho sự đoàn kết; thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội, mở ra một thời đại rực rỡ mới của đất nước, quảng bá bằng được mục tiêu tuy mơ hồ nhưng cao cả, xây dựng bằng được khẩu hiệu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội tư bản đỏ.
  Với niềm tin sâu sắc lấy hạnh phúc nhân dân làm lẽ sống đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần cuối cùng này của Đảng Cộng sản Việt Nam" ,Vì HP đã quy định " đảng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình về nhân sự, đường lối chính sách và cả cách tổ chức thực hiện do đó sau nhiều vụ bê bối thất bại đảng đã phạm tội vi hiến đồng nghĩa với đảng phải ngoài vòng pháp luật và bị giải tán!
  "Kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý thu gom được thật nhiều hạnh phúc.
  Chúc Đại hội thành công tốt đẹp".