Sáu Kéc - Rút giấy phép viết báo

 • Bởi Khách
  07/09/2015
  4 phản hồi

  Sáu Kéc

  Dân Luận: Độc giả Sáu Kéc gửi tới Dân Luận một bài viết với toàn dấu sắc như một lời cổ vũ cho nhà báo Đỗ Hùng, người bị mất việc chỉ vì status toàn dấu sắc trên Facebook.


  Mới tới tháng chín, đất nước với pháo cối bắn đón Quốc khánh, khắp chốn phấn chấn. Chấm dứt quốc khánh, bá tánh phát giác thấy có “tít phết búch” Quốc Khánh, bá tánh thấy viết:

  “Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ đéo nhớ), Đế quốc đánh với phát xít. Phía phát xít, Thống chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết đéo sót mấy mống. Phía Đế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc.

  Chớp lấy cáí thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Pó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến. Đánh tới cuối tháng 8, bác Ái Quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống Giáp Bát, chiếm phố, chiếm lấy bót phát xít, chiếm hết. Hết đánh đấm, bác ấy nói: “các chú thắng phát xít, thắng Pháp quá xuất sắc”.

  Tới tháng 9, bác ấy kéo xuống phố bố cáo quốc khánh. Bác ấy nói: “Đất nước hết chiến đấu, hết đói kém. Phát xít cút. Đế quốc Pháp cút. Các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc. Thế giới bác ái...”.

  Nói tới đó, bác Ái Quốc thắc mắc: “Bác nói thế, các chú, các mế, các cháu có thấy quá lí nhí?”

  Bá tánh phía dưới đáp: “Chúng cháu thấy Bác nói rất lớn, nói thế quá tốt!”

  Tướng Giáp đứng kế đó thét lớn: “Quyết chiến quyết thắng!”

  Bá tánh đáp: “Quyết thắng! Quyết thắng!”

  Hết!

  (Chúc các bác Quốc khánh sướng nhé!)”

  Xét thấy, cách viết báo với dấu sắc ấy rất chí lý đối với bá tánh, bá tánh thấy khoái.

  Thế, các sếp “huấn giáo” thấy rất bức xúc, nhức nhối... Sếp lớn lớn tiếng với các sếp bé phía dưới: “Hắn láo! Dám nói xấu Bác, nói xấu tướng Giáp, nói xấu chiến thắng đế quốc, phát xít... tức quá, tức quá! Rút hết, rút hết giấy phép viết báo hắn, cách chức hắn, cấm hắn viết báo, tống khứ hắn, hốt hắn, nhốt hắn...”.

  Đến 4 tháng 9, “giáo huấn” quyết:

  “Chiếu sắc báo chí số...
  Thứ nhất...
  Thứ đến...
  Thứ kế...
  Thứ tiếp...
  Nhất quyết:
  Rút hết giấy phép viết báo hắn, cách chức hắn...
  Ký: Sếp Tuấn”.

  Các báo Nét thế giới đánh tiếng đến bá tánh. Bá tánh lớn tiếng quát mắng giáo huấn, các sếp báo chính thống quá xá:

  “Các bố mất trí hết, các bố đếch đáng sống, viết báo thế mới đáng viết, mới có khách, chứ viết giống mấy bố, có chó nó chú ý...”.

  Có bánh tánh viết: “Chú viết tếu táo, "huấn giáo" bức bối, nhức nhối tức khí mới thiến chú. Nếu chú biết viết báo láo nháo "phúng kính chúa" ắt tấn tới. Cắc cớ viết cái xấu hóa tốt , cái tốt hóa xấu, đúng ý "huấn giáo" ắt đắc chí, thế mới xứng báo chí "cách cách". Chú dám thách "giáo huấn"? ắt có chắc cái phát rát đít. Viết báo đúng ý "giáo huấn", chú sớm hóa cáo, hóa báo đốm. Viết báo tếu, chớ viết báo hóa cáo trắng, hóa báo đốm, Chú nhớ nhé!”

  Có bá tánh tiếc chú quá mới nói: “sắp tới chú ấy chết chắc! Tiếc quá!”

  Có bá tánh chắc cú nói: “Chết cái đếch chú ấy!”, bá tánh đó viết: “Nói chú ấy chết á ? Có chết cái đếch chú ấy đấy! Với cái khiếu tếu táo, níu kéo bá tánh thích báo, chú ấy chắc chắn sống phấn chấn với cái cách viết báo chú ấy. Số lớn bá tánh chán ngán báo chính thống lắm lắm, các báo Nét có tiếng chắc chắn đón chú ấy đến với báo đó cốt viết báo lấy khách. Chú ấy chắc chắn thắng lớn nếu chú ấy dứt khoát gác báo chính thống với quá khứ, bước đến kế sách mới: góp tiếng nói với các báo Nét có tiếng khắp thế giới!

  Chúc chú ấy trúng ý!”.

  Thế đấy, với đất nước “nắm thóp báo chí”, khó có cách thoát ý chí tiến tới đối với nhóm viết báo cấp tiến.

  Nếu cứ thế, tớ thấy: báo chính thống - bá tánh chán, chán lắm! Báo “Nét cấp tiến” - bá tánh khoái, khoái lắm!

  Hết!

  Sáu Kéc.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Quyết định đuổi việc Lê Diễn Đức của RFA gửi thông điệp tới các cộng tác viên với một số cơ quan truyền thông hải ngoại rằng "các người phải bẻ cong ngòi bút chửi cộng sản và không được đụng chạm đến Hoàng Cơ Minh thì mới không bị mất việc".

  Phản hồi: 

  Đức chém "kháng chiến" lấy tiếng

  tiếng đéo thấy, thấy hết vốn liếng

  lá trái sướng, hét tướng: "đáng kiếp viết mướn!"

  Đức đéo sướng, đéo muốn viết mướn

  muốn "fắc" "kháng chiến tướng"

  Phản hồi: 

  Người khôn lấy dư luận làm gương soi để sửa mình hay tạo tự tin tuỳ theo đối tượng và cách họ nêu lên thành dư luận đối với mình.
  Kẻ ngu thấy dư luận làm kẻ thù vì không dám soi gương do biết sẵn bộ mặt mình rất xấu xí, không có tự tin chỉ có tự sướng và cũng chẳng bao giờ dám đối mặt với dư luận.

  Phản hồi: 

  Báo lá trái đá đít Đức (cống), 6 kéc phấn chấn vái tế sống

  6 kéc đánh rắm thối khắm khắm, lá trái hít tít mắt: "xuất sắc lắm!"