Mai Mai Hương - Dũng cảm và sự nguy hiểm

 • Bởi deholy
  29/08/2015
  0 phản hồi

  Thay vì dạy cho trẻ dũng cảm vượt qua các khó khăn hay nguy hiểm thực tế, dũng cảm bảo vệ người yếu hơn mình trước kẻ mạnh hơn mình, dũng cảm chống lại những hành vi sai trái của người khác, hay dũng cảm nhận lỗi trong hành vi sai trái của mình, một bài học trong sách kỹ năng sống kể chuyện bạn An dũng cảm cho một việc nguy hiểm hết sức tào lào là đi trên một lớp miểng chai.

  Nhưng, không có sự nguy hiểm nào trong câu chuyện bạn An dũng cảm đi lên miểng chai.

  Sự nguy hiểm nằm ở những nơi khác

  Sự nguy hiểm nằm ở chỗ vì sao một câu chuyện như vậy lại có thể lọt qua các tầng biên tập, các tầng quản lý của Nhà Xuất bản Giáo Dục - nơi hàng năm in ra hàng triệu triệu quyển sách giáo khoa cho học sinh Việt Nam - để được in ra trong hàng ngàn (có khi hàng vạn) cuốn sách.

  Sự nguy hiểm nằm ở chỗ vì sao một câu chuyện như vậy lại có thể được các thầy cô giáo – hẳn là phải có đầy kiến thức về sư phạm - ở trung tâm nọ, trường học kia chấp nhận, để rồi được tổ chức thành một buổi tập đi trên miểng chai trong một tiết học ngoại khóa.


  "Tấm gương" dũng cảm... Ảnh: Internet

  Sự nguy hiểm nằm ở chỗ vì sao một câu chuyện như vậy nằm trong sách của con từ năm 2013 mà các ông bố, bà mẹ không hề có phản ứng gì trong suốt hai năm qua, để đến khi đã trở thành một vụ lùm xùm khắp các mặt báo, thì mới đồng thanh lên tiếng, từ than phiền đến chửi bới nền giáo dục.

  Sự nguy hiểm nằm ở chỗ đó, rằng chúng ta - từ gia đình, nhà trường, đến nhà chức trách - đã mất đi khả năng tư duy, phản biện, và phản ứng một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, và tự do để ngăn chặn những điều sai trái vô hình hay hữu hình xảy ra.

  Và sự nguy hiểm khủng khiếp nhất là vì mất đi khả năng tư duy, phản biện, và phản ứng đó, chúng ta đang mất đi khả năng bảo vệ những đứa trẻ của chúng ta trước những điều rất nhỏ như những con chữ trong trang sách kỹ năng sống kia.

  Nên điều cần phải bàn lúc này không phải là việc cho trẻ đi trên thủy tinh có nguy hiểm hay không, có đáng là bài học về lòng dũng cảm hay không.

  Điều cần bàn lúc này là liệu chúng ta có thể phản ứng dũng cảm đến đâu để đối phó với tất cả những sự nguy hiểm kia và những sự nguy hiểm khác của một-thời-đại-hủy-hoại-sự-dũng-cảm.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi