Cô Tư SaiGon - Sinh Viên Chớ Đòi Dân Chủ?

 • Bởi Sapphire
  28/08/2015
  2 phản hồi

  Cô Tư SaiGon


  Ảnh minh họa (Nguồn: Tuổi Trẻ)y

  Đáng lo: có vẻ như chính phủ sẽ đuổi các sinh viên có suy nghĩ về dân chủ. Nghĩa là: bàn tay của an ninh sẽ kềm kẹp gài sẵn ở sân trường đại học.

  Bản tin VOV nói mơ hồ, qua bản tin “Sinh viên xếp loại rèn luyện yếu có thể bị buộc thôi học” hôm 25-8-2015… cho biết rằng:

  “Nếu sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

  Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

  Đó là nội dung được đề cập tại Thông tư16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

  Theo Thông tư này thì thời gian đánh giá như sau:

  Việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.

  Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết của trường.

  Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.

  Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học.

  Trong thời gian người học bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá.

  Trong thời gian người học bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

  Người học bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ.

  Người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

  Người học hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung…”(ngưng trích)

  Câu hỏi rằng, thế nào là kết quả rèn luyện tốt hay xấu?

  Bản văn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo liên hệ bản văn của Đại Học Phạm Văn Đồng, nơi Chương I về “QUY ĐỊNH CHUNG” – nơi “Điều 4. Nội dung đánh giá và thang điểm” trong đó có nêu vấn đề chính trị, trích:

  “1. Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng học sinh, sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt:

  a) Ý thức học tập;

  b) Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường;

  c) Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội;

  d) Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng;

  e) Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên…”(ngưng trích)

  Nghĩa là, chính trị. Điểm này có nghĩa là, với cớ này, Ban Giám Hiệu các trường đại học có quyền đuổi bất kỳ blogger nào.

  Phẩm chất chính trị? Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị? Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể?

  Thế là hỏng rồi. Công an ngồi xét duyệt ở cổng đại học đấy.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Chính sách kiềm chế tư tưởng và tự do tìm tòi chỉ sản xuất ra những con robot lập trình. Đó là lý do nhân công VN không có năng nổ, sáng kiến và hệ quả là sức cạnh tranh không cao trong sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Ngựa bị bịt mắt thì làm sao ngựa giỏi?

  Phản hồi: 

  [quote]Thế là hỏng rồi. Công an ngồi xét duyệt ở cổng đại học đấy.[/quote]

  [1]. Giới trẻ và sinh viên học sinh Việt Nam

  " . . .Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp.. Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp.

  Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như 'dân oan biểu tình', 'công nhân đình công'… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não.

  " . . .Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thế giới thường có.

  Thế hệ trẻ VN đã trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết. Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, niềm khao khát tiền bạc, công danh .v.v... ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói 'tinh thần dân tộc' còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.

  Nhưng đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình.

  [2].Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ký Thông tư Liên tịch phối hợp công tác

  “Giữ vững an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên; giữ gìn an ninh, trật tự tại các nhà trường, cơ sở giáo dục” – là nội dung công tác trọng tâm đề ra tại Lễ ký Thông tư Liên tịch...
  Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận chân thành cảm ơn Bộ Công an đã tổ chức buổi Lễ có ý nghĩa hết sức quan trọng này; khẳng định thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao; mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của hai Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư Liên tịch; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn đoàn kết, gắn bó; góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thế hệ con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa…