Phạm Ngọc Thái - Bài ca tượng đài Hồ Chí Minh

 • Bởi Admin
  26/08/2015
  3 phản hồi

  Phạm Ngọc Thái

  Tôi lại viết bài thơ đất nước
  Đất nước mạt và buồn
  Nhìn lên bầy quan tham
  Quốc gia thì băng hoại
  Trông xuống oan khuất chốn dân tình
           ngập trong bao kiếp đời khổ ải.

  Ông Hồ Chí Minh ơi ! Ông khóc hay ông cười?
  Chúng đang đua nhau lấy trăm nghìn tỷ
           dựng tượng đài ông
  Đấy là tiền thuế, máu của nhân dân
  Con cháu đang bám vào cái xác của ông
  Để đầu cơ chính trị. Tàn phá nước non.

  Ông có nghe tiếng dân bao miền oán than
  Bao làng quê vẫn vô cùng nghèo khổ
  Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc
  Trẻ thơ chưa đủ trường để học
  Người ốm đau bệnh tật thiếu bệnh xá, thuốc men
  Mà chúng còn định dùng 1.400 tỷ
           để dựng tượng đài ông
  Máu và nước mắt dân đen ngập tràn trong đó...
  Làm sao nuốt nổi, ông ơi !?

  Ông khóc hay ông cười?
  Bọn tham nhũng đang bám vào tượng đài ông mà phá nước
  Đẩy nền kinh tế xã hội tới kiệt cùng
  Nợ vay nước ngoài ngày càng chồng chất
  Có ai nghĩ: Theo chủ nghĩa Marx - Lenin lại sai đường, lạc bước? (*)
  Có ai nghĩ: Chính chủ nghĩa tư bản
           mới là con đường đưa dân tộc đi lên !?
  Giá khi đó ông đừng thân Tàu.
           Thân Mỹ có hơn không?

  Hôm nay chúng định dùng 1.400 tỷ dựng tượng đài ông
  Giáo sư Ngô Bảo Châu thì bảo:
  - Nếu không thần kinh cũng là đồ khốn nạn.
  Mà không phải chỉ một thằng khốn nạn
  Trong chính phủ, trung ương liệu đếm có hết tên?

  Ông có thấy không? Những bọn cẩu quan...
  Tàn hại giống nòi
  Nên khóc hay nên cười?
  Chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít
           đang hoàn toàn sụp đổ, ông ơi ! (*)
  1.400 tỷ để dựng tượng đài
  Liệu ông có nuốt trôi?

  Mà ông cũng chỉ được một phần
  Ai nói chúng sẽ không chia nhau, lại quả?
  Hậu duệ giờ quá nhiều "phường mèo mả..."
  Ông Hồ Chí Minh ơi !

  Hà Nội. Tháng 8 - 2015
  PHẠM NGỌC THÁI

  (*) Chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói: đến cuối thế kỉ XXI này, không biết có còn CNXH không?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Đường Nguyễn Huệ - tượng Bác Hồ!
  Cướp đường như thế, ông Hồ nghĩ sao?
  Khiêm tốn hay là tự cao?
  Hoàng Sa Tầu hạ nốc ao mất rồi!!!

  "Chiều, chiều ra bến Ninh Kiều,
  Dưới chân tượng Bác, đỉ nhiều hơn dân
  ."
  Nhờ ơn Bác và Đảng, phụ nữ VN trở thành "Mẹ" thế giới.... gì các cô phải ra nước ngoài bán "trôn" nuôi gia đình.

  Tượng đài nghìn tỷ đứng ỳ!
  Đầu cơ chính trị khác gì con buôn?
  Hết khóa lần lượt bài chuồn...
  Nợ, đau để lại nỗi buồn cho Dân!!!