Joseptuat - Tự do ngôn luận trách nhiệm và đạo đức

 • Bởi deholy
  26/08/2015
  2 phản hồi

  Joseptuat: Có một vài người đang phê phán những người ủng hộ "tự do ngôn luận" là vô trách nhiệm và không có đạo đức. Vậy ai đó cho tôi biết trách nhiệm và đạo đức của những kẻ đang cấm "tự do ngôn luận" ở xã hội này?

  Tôi thấy ở đây họ không phê phán con người cụ thể, mà họ đang phê phán quyền "tự do ngôn luận" là tệ hại và xấu xa.

  Ngay tự bản chất các quyền căn bản không mang trong nó trách nhiệm và đạo đức. Nếu bạn phê phán tự do ngôn luận là vô trách nhiệm và vô đạo đức chẳng khác nào bạn chỉ tay lên mặt trời và mắng rằng: thật là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức. Hãy thận trọng cách đánh tráo vấn đề kiểu này, vì đôi lúc nguyền rủa những người ủng hộ "tự do ngôn luận" một cách nào đó bạn cũng lầm tưởng tự do ngôn luận là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức.

  Trách nhiệm và đạo đức không có ở con chó, không có ở con bò, không có trong không khí, trong lửa, trong nước, bởi vì đó là chuẩn mực do con người đặt ra, và nó dùng để đánh giá con người cụ thể, chứ không phải để quy chụp về những điều hiển nhiên.


  Ảnh minh họa: Kuang Biao

  Điều hiển nhiên đó là: mọi người sinh ra đều bình đẳng, và đều phải được hưởng những quyền căn bản của con người. Và các quyền căn bản không thể bị cấm đoán vì nó cần thiết cho một xã hội văn minh, giàu mạnh như con người cần không khí và nước.

  Và còn một điều hiển nhiên nữa là: con người dù là bậc tu hành, nhà tri thức, khoa học, chính trị gia, kẻ phạm tội... thì vẫn có những người vô trách nhiệm và không có lương tâm. Và nếu một bậc tu hành của một tôn giáo nào đó sống vô trách nhiệm, thiếu đạo đức thì không đồng nghĩa tôn giáo đó là xấu xa và tội tệ. Bởi thế, không có chuyện người ủng hộ "tự do ngôn luận" vô trách nhiệm và thiếu đạo đức thì quyền được nói, được viết, được hát là vô trách nhiệm và không đạo đức.

  Quyền con người như tiền bạc, tự thân tiền bạc không xấu, không tốt và ai đó chê tiền vì cách hành xử của người dùng tiền thì đó là người ngu.

  Nói gọn thế này:

  Nếu bạn phê phán một quyền căn bản nào đó của con người là xấu xa, không thích hợp cho một đất nước, thì bạn đang coi người dân trong đất nước đó không phải là con người.

  Chủ đề: Góc nhìn trẻ

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Quyền tự do ngôn luận là cần thiết vì không có quyền này con người không thể biết sự thật về thế giới chung quanh. Trong tiến trình tìm kiếm sự thật gồm lập thuyết và phản biện. Nếu tự do ngôn luận không có thì làm sao có phản biện? Giá như "sự thật" truyền thống về vũ trụ rằng mặt trời quay quanh trái đất không có phản biện của Copernius làm sao ta có tri thức hôm nay về sự thật trái ngược với tin tưởng truyền thống.

  Quyền tự do ngôn luận làm quân bình giữa trật tự truyền thống và canh cải cần có. Cấm tự do ngôn luận thì hai trường phái tin tưởng khác nhau giải quyết bất đồng bằng gì? Thánh chiến, đấu gươm hay đày ải nhau kiểu Stalin hay Polpot?

  Cho nên không có phản biện thì con người mông muội trong sai lạc. Đàn áp tự do ngôn luận chỉ mời gọi cách mạng bạo lực! Tự do ngôn luận không thể trung tính mà thuần tốt, cái tốt cho xã hội sửa sai để tiến bộ trong hoà bình.

  Phản hồi: 

  [quote]Quyền con người như tiền bạc, tự thân tiền bạc không xấu, không tốt . . . [/quote]

  Bài chủ này mang tính phiến diện và hàm ý "tự do ngôn luận" và nói chung "quyền con người" là trung tính, không tốt lẫn không xấu. Nếu vậy thì tranh đấu, đòi hỏi tự do và quyền con người để làm gì?

  Thay vì vậy, đáng lẽ phải phân tích cho thấy quyền con người cũng như tiền bạc cần được phát triển vì chúng phục vụ tốt cho xã hội. Tuy nhiên sẽ có một số người lạm dụng chúng để làm điều xấu, thế thì xã hội phải đặt ra luật lệ nhằm bảo vệ nhân dân tránh khỏi bị thiệt hại. v. v.