Nguyễn Tiến Trung - Có thật là không có cơ sở pháp lý nào để thành lập các chính đảng mới ở Việt Nam?

 • Bởi Admin
  23/08/2015
  5 phản hồi

  Nguyễn Tiến Trung

  Nhiều lần đọc BBC thấy GS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo đại học quốc gia Hà Nội, bảo vệ cho sự độc quyền chính trị của đảng cộng sản Việt Nam đến cùng, ví dụ như ông nói “Hiện chưa thấy có cơ sở pháp lý nào để cho phép việc thành lập các chính đảng mới ở Việt Nam, bên cạnh Đảng Cộng sản.”

  Quan điểm này của ông Giang rõ ràng là sai vì chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công nhận: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.”

  Không có điều luật nào của Bộ luật hình sự cấm công dân lập đảng chính trị nên công dân đương nhiên có quyền lập đảng. Hơn nữa, điều 16 Hiến pháp 2013 của đảng cộng sản cũng công nhận “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Nếu những công dân theo chủ nghĩa cộng sản có quyền lập đảng cộng sản thì các công dân khác, có tư tưởng, quan điểm khác, cũng có quyền lập đảng để sinh hoạt chính trị một cách bình đẳng với các công dân là đảng viên cộng sản.

  Do đó, GS Vũ Minh Giang nói không có cơ sở pháp lý cho việc thành lập chính đảng là chưa đúng. Công dân Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý để thành lập các chính đảng.

  Thế nhưng, trong lần phỏng vấn mới nhất trên VietnamNet, GS Vũ Minh Giang lại khiến nhiều người bất ngờ vì quan điểm của ông. Ông nói:

  “Như chúng ta đã biết, có những quốc gia cho rằng người có quyền lực chính trị là quan trọng nhất khiến cho các lực lượng xã hội khác phải đi theo và phục tùng. Người ta gọi đó là chế độ độc tài, và như chúng ta đã thấy, chế độ độc tài nào trước sau cũng bị sụp đổ và sẽ phải chịu sự phán xét của nhân dân và lịch sử.”

  Điều 4 Hiến pháp 2013 của đảng cộng sản đã trao độc quyền chính trị cho đảng này mà không cần thông qua bầu cử tự do và công bằng của toàn dân. Thế thì đảng cộng sản có phải là lực lượng chính trị “khiến cho các lực lượng xã hội khác phải đi theo và phục tùng” hay không? Và như thế thì thể chế chính trị hiện tại có đủ điều kiện để gọi là “chế độ độc tài” hay chưa?

  Và câu khẳng định của GS Vũ Minh Giang, một trong những cây lý luận hàng đầu của đảng cộng sản, như một điềm báo cho “chế độ độc tài”: “chế độ độc tài nào trước sau cũng bị sụp đổ và sẽ phải chịu sự phán xét của nhân dân và lịch sử.”

  Đã biết rõ như thế thì “chế độ độc tài” chỉ đang câu giờ mà thôi, tồn tại được thêm ngày nào hay ngày nấy.

  Giải pháp để tránh sự sụp đổ cho chế độ chính là cứ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 8 cách đây 70 năm. Cụ Hồ viết:

  “Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống, v.v…”

  “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, ĐẢNG PHÁI, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ đoàn kết”.

  Cụ Hồ viết rất rõ là trong thể chế dân chủ cộng hòa của nhân dân, không có chuyện phân biệt “đảng phái” và “những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử”. Do đó, những ai chủ trương ưu tiên cho một chính đảng được độc quyền chính trị, chủ trương ngăn cản người muốn lo việc nước ra ứng cử bằng cách hiệp thương của Mặt trận là những người phạm vào điều 79 của bộ luật hình sự của đảng cộng sản: “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

  Vì chế độ “dân chủ cộng hòa” đã bị “lật đổ” để thay bằng chế độ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa”, trong đó ưu tiên cho một đảng, ngăn cản người dân tự do ra ứng cử bằng hiệp thương.

  Việc vi phạm hiến pháp, pháp luật phải chấm dứt ngay. Đó cũng nhằm tránh sự sụp đổ. Đó cũng chính là giải pháp cho Việt Nam, toàn dân, kể cả các đảng viên cộng sản yêu nước, bắt tay nhau hiện thực hóa “nhân dân làm chủ, pháp luật chuẩn mực”, bắt đầu từ bản hiến pháp của toàn dân.

  Nếu thật sự các lãnh đạo của đảng cộng sản coi trọng tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu thật sự hiểu ý nghĩa của cách mạng tháng 8, hãy hành động theo những lời nói trên của Hồ Chí Minh.

  'Căn cứ đâu để lập chính đảng mới?’

  http://www.bbc.com/…/2013/08/130817_vuminhgiang_on_new_party

  Thông điệp 2014 của Thủ tướng

  http://vneconomy.vn/…/thong-diep-2014-cua-thu-tuong-2014010…

  Không được lòng dân thì nắm quyền cũng chẳng để làm gì

  http://m.vietnamnet.vn/…/khong-duoc-long-dan-thi-nam-quyen-…

  Những người muốn lo việc nước đều có quyền ra ứng cử

  http://m.vietnamnet.vn/…/-nhung-nguoi-muon-lo-viec-nuoc-deu…

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Phản hồi: 

  Cám ơn cmt cuả Phó thường dân, bạn đã chỉ ra Bản chất của CSVN. Gian manh, Lừa Bịp, xảo trá, Tàn độc là BẢN CHẤT CUẢ CSVN

  Phản hồi: 

  Về cái lý và cái luật thì bài này không chê vào đâu được, các lập luận đều ngắn gọn và kín kẽ. Thế nhưng có điều tác giả đã sống trong chế độ XHCN "tươi đẹp" và "đỉnh cao trí tuệ", cũng đã đi tù mà vẫn chưa hiểu chế độ XHCN này. Cái chế độ này nói một đằng làm một nẻo, thực chất là không có pháp luật, chứ đừng nói "thượng tôn pháp luật". Có pháp luật đâu mà thượng tôn. Nhà nước này chỉ thi hành luật rừng thôi. Bao nhiêu người hiện nay đã và đang bị đi tù, nhưng có được đưa ra xét xử đâu? Cụ thể như ông Nguyễn Ngọc Già.
  Còn cái chuyên có cho người khác lập ra đảng khác hay không thì cũng nằm trong cái "pháp luật" miệng của Việt Nam. Vừa rồi Dân Luận có bài nói rõ cái câu "kinh tế thị trường định hướng XHCN" làm cho mọi người hiểu rõ đây chỉ là lối nói bừa bãi cuả quan chức CS chứ trong thực tế không có kiểu kinh tế này. Nay cũng nên làm rõ là pháp luật có cấm người ta lập ra đảng khác không? Điều quan trọng hơn là cần giải thích nếu cấm thì có vô lý không? Có phù hợp với một chế độ mà cứ hô hào dân chủ không?
  Nhiều lần ông TBT Nguyễn Phú Trọng vừa tỏ ra cuống vưà tỏ ra sợ và cấm người ta lập ra đảng khác bằng cách phê phán người ta đòi đa nguyên đa đảng, kết luận hồ đồ thế là "suy thoái". Một nhà nước dân chủ thì mọi người phải bình đẳng. Mở đầu bản tuyên ngôn độc lập, chính cụ Hồ cũng đã nêu lên điều này. Như vậy thì Đảng CS không có lý gì cấm người ta lập ra đảng khác trong khi người CS lập ra đảng của mình, mà lại còn bắt người ta phải tôn sùng, thờ phụng đảng cuả mình mới vô lý làm sao?
  Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn có tác phong phong kiến độc quyền:
  "Xưa kia ai cấm duyên bà? Bây giờ bà già bà cấm duyên tôi."
  Và "Mẹ để l...thì mát, con để l... thì vừa phát vừa đánh."
  Cần phải làm cho mọi người hiểu rõ khái niệm "đảng" là cái gì để mọi người có lý do đòi lập ra đảng khác. Lâu nay Đảng CS tuyên truyền và giáo dục làm cho người ta cứ tưởng Đảng là lực lượng siêu nhiên trời ban cho tập thể người nào đó, rồi đến chỗ thần thánh hoá Đảng CS. Nói "đảng" thì mơ hồ vì nó chung chung quá, thế nhưng bản chất của nó cũng chỉ là những con người. Đảng thì tốt đẹp thế nhưng từng đảng viên (làm nên đảng) thì quá dốt nát và vô đạo đức, ăn cắp như ranh, chỉ có đảng viên mới ăn cắp (gọi là tham nhũng) chứ người ngoài đản có ai ăn căp của công đâu? Đảng như thế thì lãnh đạo làm sao được. Nói "nhờ ơn Đảng" tức là nhờ ơn máy ông đảng viên chóp bu ăn cắp ấy, tức là ta nhờ ơn những thằng ăn cắp cả ta.
  Cái ai lầm nhất và có tính cốt lói của Đảng CS và cũng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân là đã rước hai ông ngoại bang dị tộc về mà thờ. Điều này đã có ý kiến nêu lên, nhưng cần nhắc đi nhắc lại nhiều hơn cho mọi người thấm và đến tai các quan chức để họ sáng mắt ra.
  MỘT DÂN TỘC VĂN MINH CHỈ THỜ TỔ TIÊN MÌNH CHỨ KHÔNG THỜ NGOẠI BANG DỊ TỘC.
  Hỏi xem ông Mác, ông Lênin có công lao gì với dân tộc ta mà Đảng CS bắt nhân ta phải thờ mà lại còn dựng tượng ông ấy nữa chứ. Như thế có lố bịch không? Có ngu không? Có mất gốc không? Mất gốc thì dễ dẫn đến mất nước.
  Đã đén lúc đấu tranh lập ra các đảng khác thì mới có dân chủ. Đảng CS cũng như các đảng khác. Ta không đòi xóa bỏ Đảng CS nhưng ta đòi đảng CS cũng như các đảng khác phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật do quốc hội đề ra. Đảng phái là đảng phái, nhà nước của dân là nhà nước của dân. Mỹ và nhiều nước dân chủ khác cũng vẫn có đảng CS bên cạnh các đảng khác thì có sao đâu? Điều này thì ông TBT Trọng lú biết và nhiều quan chức cao cấp khác cũng biết. Biết nhưng họ giấu nhẹm đi để ngu dân và lừa dân.

  Phản hồi: 

  Nguyễn Tiến Trung [quote]Nhiều lần đọc BBC thấy GS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo đại học quốc gia Hà Nội, bảo vệ cho sự độc quyền chính trị của đảng cộng sản Việt Nam đến cùng, ví dụ như ông nói “Hiện chưa thấy có cơ sở pháp lý nào để cho phép việc thành lập các chính đảng mới ở Việt Nam, bên cạnh Đảng Cộng sản.”[/quote]

  Quan điểm này của ông GS. Giang rõ ràng là không sai vì:

  1). Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không phải là chef của đảng cộng sản Việt Nam !!!

  2). Đảng ta là đảng 'thần tiên' / Đa lô thì được, đa nguyên thì đừng !!!

  Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: "Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc 'thủ tiêu' những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản.…".

  Cũng theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Chuyên chính vô sản hay nền chuyên chính vô sản là một lý thuyết của chủ nghĩa Marx-Lenin là một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa cộng sản khoa học theo đó chuyên chính vô sản là việc giai cấp công nhân nắm quyền lực nhà nước và sử dụng quyền lực nhà nước trấn áp giai cấp tư sản để tiến hành xây dựng một xã hội không giai cấp. Đây là sự thống trị về chính trị của giai cấp công nhân với chức năng thực hiện dân chủ đối với nhân dân, tổ chức xây dựng và bảo vệ chế độ mới, chuyên chính với những phần tử thù địch, chống lại nhân dân. Chuyên chính vô sản được cho là một trong những tư tưởng đặc sắc và trọng yếu nhất của chủ nghĩa Mác về vấn đề Nhà nước, là đỉnh cao của vai trò cách mạng của giai cấp vô sản trong lịch sử và là sự phát triển của Lý luận về Nhà nước mà Karl Marx đề ra và được những người kế thừa tư tưởng của ông phát triển.

  3). Như thế nào là một CHÍNH TRỊ GIA, một chính khách sa-lông? – nguyenducquyzen 2006

  Theo em hiểu, chính khách sa lông là để chỉ đến những người thuộc về phe đối lập ‘cuội’ với những người cầm quyền csvn hiện nay. Họ đang ở trong nhà mát ăn bát vàng, hưởng thụ cuộc sống ấm êm và làm chính trị theo kiếu hô hào, kêu gọi, kích động… Họ xui khiến, khiến cho những người công nhân, nông dân, người lao động VN phải tham gia, dấn thân vào cuộc đấu tranh với chính quyền csvn hiện tại.

  Điều đặc biệt nhất là trong những cuộc đàm đạo ở những bộ sa lông trong nhà -nhằm mục đích thay đổi chính quyền hiện tại- hoặc -thay đối chính sách của chính quyền hiện tại- họ đều đòi hỏi phải theo hướng có lợi cho mình !?.

  Để đảm bảo vừa có thể làm chính trị theo kiểu đó -đưọc hưởng cuộc sống ấm êm- thì họ thường là sinh sống ở nước ngoài; còn nếu ở trong nước thì họ được thế lực ‘bàn tay lông lá’ nước ngoài bảo hộ.

  Cá biệt, trong trưòng hợp không có thế lực nước ngoài bảo hộ thì họ sẽ thực hiện những việc hô hào, kêu gọi, kích động… trong phạm vi mà chính quyền hiện tại cho phép, đủ để họ không bị …vào tù !!.

  Nói chung họ là những con người coi chính trị như là một trò giải trí!. Họ làm chính trị như là tạo thêm một vật trang sức cho bản thân mà thôi, chứ họ không dám tham gia vào việc đấu tranh thực sự!. Bởi vì vây cho nên thế lực của họ rất yếu, hầu như không đáng kể, không có khả năng uy hiếp đối với chính quyền csvn hiện tại, bản lĩnh chính trị của họ yếu kém, ngại khó, sợ khổ không dám chấp nhận hy sinh tù đày… Họ không dám dấn thân vào tranh đấu thật sự !!!.

  Ấn tượng của ‘quí vị’ chính khách sa-lông đối với các nhà đương quyền của csvn thường là nếu không BĨU MÔI KHINH BỈ thì cũng … MĨM CƯỜI Ý NHỊ !.

  — Có bài vè dành cho ‘chính khách sa-lông’ :
  Mấy đứa nhi nhô các diễn đàn
  Tưởng mình thánh tướng cứu giang san
  Mai kia Đảng Cộng chia vài ghế
  Mốt nọ “phe ta” được mấy bàn ?!

  Mẹ đĩ đêm mơ “đàn sáu tấm”,
  Bố cu ngày mộng “nhạc hai giàn”!
  Ô hô ! , “cứu quốc” trên bàn phím
  Mưa máu gió tanh cũng …ngút ngàn! — Theo: Vô danh thị

  — Lại …cũng có bài họa vè dành cho ‘chính khách sa-lông’ :
  Sang xuân đất Việt rộn cung đàn
  Tràn ngập tin vui những đặc san.
  Lôi thôi thành lập đôi ba đảng,
  Loè loẹt xưng danh sáu bảy hàm.

  Cả nhóm kê khai vài vị cốp
  Một phường xưng tụng khối ông tham.
  Giật gân báo chí ngồi thu lợi,
  “Cứu quốc” đứng ngoài.. ngó Việt Nam! — Theo: Vô danh thị

  Phản hồi: 

  Xây dựng CÔNG BẰNG
  Anh được quyền thành lập đảng phái để sinh hoạt theo tư tưởng riêng của anh, thì Tôi cũng được quyền thành lập đảng phái để sinh hoạt theo tư tưởng riêng của tôi chứ! NHƯ VẬY MỚI CÔNG BẰNG phải không các ngài ĐỈNH CAO TRÍ TỆ?
  Chắc chắn các ngài KHÔNG CẤM rồi! vì nếu các ngài cấm là các ngài đang ra sức xây dựng xã hội BẤT CÔNG, như vậy các ngài trở thành kẻ PHẢN ĐỘNG mất vì các ngài đang CHỐNG LẠI SỰ TIẾN BỘ!

  Phản hồi: 

  Lập luận chặt chẽ không chê vào đâu được!?Ý tưởng đó NTT theo đuổi đã lâu ngay từ thuở đâu làm chính trị,đã trả giá bằng ngục tù,thiết nghi trong bối cảnh hiện nay,là rất phù hợp đẻ góp phần cơ bán có sức thuyết phục cho"hợp tác toàn diện" với HK!!.Sự sống còn của dân tộc không cho phép VN cứ mãi trù trừ?Thật tài năng không đợi tuổi tác!!