Trần Phan - Thế Lực Phản Động

 • Bởi Sapphire
  20/08/2015
  6 phản hồi

  Trần Phan


  Ông Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, ngày 3/7/2015.

  Nhân đọc phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại đại hội nhà báo Việt Nam lần thứ X

  Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh báo chí cần “phê phán, bác bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch”.

  “Thế lực phản động”, “kẻ phản động” là các từ xuất hiện khá thường xuyên trong các phát biểu của ông Trọng, và tôi chưa thấy ông định nghĩa chúng như thế nào. Nói chuyện với nhau mà chưa có cùng định nghĩa hay cùng cách hiểu về thuật ngữ thì dễ tạo điều kiện cho người này đánh tráo khái niệm, đánh lừa người kia, hay ít nhất cũng dễ hiểu lầm nhau.

  Chúng ta nên hiểu "phản động" là gì?

  Cách hiểu như dưới đây do người viết tổng hợp gọn lại khi tra từ “phản động” tiếng Anh [reactionism, reactionist, reactionary] trong các từ điển Oxford Dictionary, Merriam-Webster, Britannica Encyclopedia…

  “Phản động”, dùng như tính từ, chỉ một hệ thống các quan điểm, triết lí, niềm tin… về kinh tế-chính trị nhằm a) tái lập lại tình trạng phát triển xã hội của giai đoạn trước giai đoạn hiện tại, hoặc b) chống lại các thay đổi căn bản về chính trị, xã hội.

  Cách hiểu này bao hàm rằng “phản động” có tính chất đi ngược chiều tiến hóa, tiến bộ, văn minh.

  “Thế lực phản động”, “người phản động” là thế lực, là người có tư tưởng, khuynh hướng chính trị phản động.

  Vậy thì như thế nào là 'Phản Động"? Thế lực nào, người nào là "Phản Động"?

  Mang ý nghĩa như nói trên của từ “phản động” vào thực tế cuộc sống chính trị và xã hội trước mắt, chúng ta thấy gì? Xin mời quí độc giả cùng nhau xem xét 3 khía cạnh dưới dây:

  1) Khía Cạnh Chính Thể: Chính thể Dân Chủ Tự Do với Tam Quyền Phân Lập là kinh nghiệm đúc kết từ mấy ngàn năm lịch sử. Các lí thuyết chính trị-xã hội về Tự Do Dân Chủ cùng các phương pháp, công cụ xây dựng xã hội Tự Do Dân Chủ được phát triển mạnh mẽ trong thế kỉ Ánh Sáng cách nay bốn trăm năm cho tới nay ngày càng hoàn thiện. Chính thể này được các quốc gia áp dụng thay thế chính thể độc tài quân chủ trước đó. Hiện nay đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng chính thể này, và những quốc gia áp dụng thành công nhất trở thành các nước giàu mạnh, ấm no nhất. Mười quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều áp dụng chính thể này.

  Vậy thì, người ủng hộ Việt Nam theo chính thể Dân Chủ Tự Do với Tam Quyền Phân Lập là người tiến bộ. Người muốn Việt Nam nằm dưới chính thể độc tài, độc đảng và toàn trị là người “phản động”. Sau sự kiện phá bỏ bức tường Bá Linh và các nước Đông Âu, Nga từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản để theo chính thể Dân Chủ Tự Do vào cuối thập niên 1980, người ủng hộ xây dựng chủ nghĩa Cộng sản là người “phản động”.

  2) Khía Cạnh Tự Do Tư Tưởng: Thời đại hiện nay là thời đại Công Nghệ Thông Tin và Tri Thức. Tri Thức thì không có giới hạn, không có rào cản, còn Công Nghệ Thông Tin nhằm đẩy nhanh tốc độ lan truyền học thuật và tri thức. Môi trường đa nguyên thúc đẩy phát triển tri thức. Mười quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều có môi trường chính trị-xã hội đa nguyên.

  Vậy thì, người ủng hộ đa nguyên tại Việt Nam là người tiến bộ. Người muốn Việt Nam không có đa nguyên là người “phản động”. Người ủng hộ lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng duy nhất cho đất nước là người “phản động”.

  Người ủng hộ truyền bá thông tin, tự do báo chí là người tiến bộ. Người chống lại, cấm đoán báo chí tư nhân là người “phản động”.

  3) Khía Cạnh Làm Chủ Xã Hội và Tiếp Cận Quyền Lực Chính Trị: Dân chúng là chủ của xã hội. Dân chúng chọn lựa chính quyền làm việc cho quốc gia và gạt bỏ chính quyền họ thấy không vừa ý. Dân chúng bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống quyền lực chính trị của quốc gia. Các quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ứng cử, bầu cử… vừa là các quyền căn bản của người dân vừa để bảo đảm quyền làm chủ xã hội của họ. Dân chúng trong 10 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều hưởng các quyền tự do căn bản này.

  Vậy thì, người ủng hộ và tranh đấu cho các quyền tự do lập đảng, tự do ứng cử, bầu cử tại Việt Nam là người tiến bộ. Người không muốn dân chúng Việt Nam có các quyền căn bản này là người “phản động”.

  Thưa các độc giả, nếu quí vị đồng ý với người viết về 3 khía cạnh nói trên thì quí vị nghĩ sao về lập trường của đảng CSVN? Lập trường đó tiến bộ hay phản động?

  Lập trường này được ông Tổng Bí thư nêu rõ ràng trong lời kêu gọi của ông đối với lực lượng báo chí qua bài phát biểu tại đại hội Hội nhà báo Việt Nam:

  “…kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, lợi dụng tự do, dân chủ, đòi “đa nguyên đa đảng”…

  Thế lực mà ông Tổng bí thư gọi là thù địch, thế lực đó đòi “đa nguyên, đa đảng”, vậy thế lực đó tiến bộ hay phản động?

  Còn ông Tổng Bí thư, người nhất quyết dùng bạo lực bắt giữ đất nước xây dựng chủ nghĩa Cộng sản và nằm dưới chế độ độc tài của một đảng cộng sản duy nhất, lập trường của ông tiến bộ hay phản động?

  Dân tộc Việt Nam có cam chịu bị kềm giữ mãi trong vòng chậm tiến và lệ thuộc Trung Cộng hay không?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Nhìn mặt Nguyễn Phú Trọng
  Người Hà Nội đã gọi
  Phú Trọng là Phú Lú
  Tôi nghĩ Trọng không lú
  Mà là thằng vô minh
  Lên khi xem ti vi
  Cũng như xem báo Đảng
  Thấy Trọng tôi tắt ngay.

  Tác giả đã làm rõ khái niệm phản động rồi. Thế cũng là góp phần nâng cao dân trí đấy. Nay tác giả tiếp tục làm rõ khái niệm "đảng" để mọi người hiểu cho đúng và không còn nhắm mắt thần thánh hoá đảng nữa. Cũng có một vài còm nêu lên điều này rồi, nhưng vì là còm nên chỉ thoảng qua thôi, phải có bài như bài này thì mới đủ độ đậm và mới thấm hơn.
  Có hiểu rõ khái niệm "đảng" thì mới thấy cái khẩu hiệu "trung với Đảng" là vô lý và cả vô học. "Mèo khen mèo dài đuôi" rồi lại bắt thiên hạ khen nữa thành ra cái đuôi cứ dài mãi.
  Ông Phật chẳng bắt ai thờ ông nhưng người ta vẫn thờ, còn thằng cướp có bắt người ta thờ nhưng người ta cũng đéo thờ. Bao giờ người dân giác ngộ đéo "trung với Đảng" nữa thì đảng mới đổ, giống như Liên xô và các nước Đông Âu trước kia. Lúc ấy chính quyền CS dù có vũ khí nguyên tử cũng đổ vì chính quân đội giác ngộ và họ đứng về phía nhân dân. Quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra thì phải trung với dân với nước chứ việc đéo gì phải "trung với Đảng" tức là trung với ông Trọng Lú và trung với bè lũ của ông ấy. Đảng hiểu cụ thể thì là những con người.
  Theo quan điểm của CS thì có lẽ chính những dòng tôi viết trên là "phản động". Thế nhưng theo từ điển thì những dòng tôi viết trên là thể hiện tinh thần dân chủ.

  Nguyễn Bá Thanh trước đây lợi dụng đương chức bí thư đảng Đà Nẵng đã nói qua điện thoại với Việt kiều và luôn mồm chửi họ là phản động. Thế nhưng chính NBT lại chết vì tội phản động (lợi dụng xây dựng ĐN đã tham nhũng, làm thất thoát hơn 3 nghìn tỷ)

  Nếu cứ theo định nghĩa "phản động là chống lại những điều tiến bộ" như lẽ thường người ta hiểu về từ này thì chính CNCS là phản động vì CNCS bước đầu là CNXH kìm hãm sức sản xuất, làm cho xã hội ngày càng đi xuống. Xem các nước theo CNCS thì biết, đời sống của nhân dân thường đói nghèo hơn các nước tư bản và những nước không CS.
  Nước ta theo CNCS tức là nước ta đã đi theo con đường phản động, điều này lại do Đảng CS gây ra tức là Đảng CS chính là một đảng phản động. Thế nhưng cái đảng này nắm chính quyền nên nó lại kết tội những người đòi lật đổ nó để thay bảng mọt chính quyền tốt hơn là phản động.
  Chính ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý báo chí thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn để phát huy dân chủ, để nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội. Thế nhưng ai phản biện, phê phán đường lối, chủ trương chính sách cuả Đảng thì lại bị Đảng CS kết tội là phản động. Mà cũng chẳng cần phê phán mà chỉ nói ra sự thật thì cũng bị kết tội là phản động rồi.
  Từ "phản động" dưới chế độ CS thì phải hiểu là chống lại Đảng CS, chống lại chủ nghiã Mác Lênin. Cả Liên xô và các nước Đông Âu trước đây đều "phản động" vì họ thông minh và có bản lĩnh, chỉ có Việt Nam, Bắc Tiều Tiên, Cu ba và Trung quốc là không phản động nên cứ nghèo nàn lạc hậu mãi và thua kém các nước "phản động".

  Nhin vao thuc te quan he giua TQ vs VN hien nay va xet theo quan diem truyen thong ve AI QUOC / PHAN QUOC thi cqVN hien tai ro rang la mot cq PHAN QUOC, mot loai 'sieu phan dong'