Lê Diễn Đức - Một cuộc cách mạng vô nghĩa

 • Bởi Admin
  20/08/2015
  6 phản hồi

  Lê Diễn Đức

  Vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, công chức Hà Nội được lệnh của Khâm Sai Phan Kế Toại tổ chức một cuộc mít tinh ở trước Nhà Hát Lớn Hà Nội.

  Hàng ngàn người với lá cờ vàng ba sọc đỏ (có sọc giữa dứt quãng, cờ Quẻ Ly) xuống đường mừng ngày độc lập, sau khi Đế quốc Nhật Bản tuyên bố "trao trả độc lập cho Việt Nam".

  Hoàng đế Bảo Đại trong ngày 11 tháng 3 năm 1945 đã tuyên bố độc lập và thành lập chính quyền mới, với chính thể quân chủ lập hiến do Trần Trọng Kim làm Thủ tướng. Tên nước được gọi là Đế quốc Việt Nam.

  Bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ ban công của nhà hát xuống, một người leo lên khán đài cướp micro để hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh và hát bài Tiến Quân Ca. Cuộc biểu tình của công chức biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh.

  Nhạc sĩ Tô Hải, một người còn sống ở Sài Gòn, nhân chứng sống cho sự kiện ấy, mô tả lại, như thế.

  Hai ngày sau, tức là 19 tháng 8, Việt Minh đứng ra tổ chức một cuộc mít-tinh lớn, cũng ở trước nhà hát Lớn Hà Nội. Sau đó, đoàn người đến chiếm phủ Khâm sai đại thần. Khâm Sai Phan Kế Toại đầu hàng, cờ quẻ Ly bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên.

  Sau khi Việt Minh cướp được chính quyền tại Hà Nội và nhiều nơi khác, Thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim ở Huế nộp đơn xin từ chức.

  Ngày 22 tháng 8, Việt Minh gửi công điện yêu cầu Bảo Đại thoái vị. Bảo Đại chấp nhận và tuyên bố "Đáp ứng lời kêu gọi của Ủy ban cách mạng, tôi sẵn sàng thoái vị. Trước giờ quyết định này của lịch sử quốc gia, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả mọi quyền lợi, để cho sự đoàn kết được thành tựu, và yêu cầu đại diện của Ủy ban (Việt Minh) sớm tới Huế, để nhận bàn giao".

  Hoàng đế Bảo Đại lúc bấy giờ đã nói một câu nổi tiếng: "Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị".

  Thế là cách mạng tháng 8 thành công! Một cuộc cách mạng không có xung đột vũ trang, chẳng có tên thực dân Pháp hay phát xít Nhật nào trên đường phố Hà Nội, không một người chết. Việt Minh đã cướp chính quyền dễ như trở bàn tay, bằng lợi dụng được tình thế giao thời hỗn loạn của lịch sử khi phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện và đang lúng túng chờ quân đồng minh tới giải giáp.

  Và chỉ sau khi Hoàng đế Bảo Đại thoái vị, Hồ Chí Minh cùng với các nhà lãnh đạo khác của Đảng Cộng Sản Việt Nam mới từ Tân Trào trở về Hà Nội và ngày 2 tháng 9 độc tuyên ngôn độc lập. Nhà nuớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời.

  Mặc dù tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, mang tiếng là Chính phủ thân Nhật, bù nhìn, nội các của Thủ tướng Trần Trọng Kim đã làm được những quan trọng như:

  - Thả hàng ngàn tù chính trị bị Pháp giam giữ trước đó bao gồm đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và các đảng phái quốc gia, đồng thời cho phép các tổ chức, hội đoàn chính trị được hoạt động công khai.

  - Tuyên bố nước Việt Nam đôc lập, và hủy bỏ Hiệp ước Bảo hộ 1884 (Hòa ước Patenôtre).

  - Thống nhất về mặt danh nghĩa, đưa đất Nam Kỳ trở lại với nguồn cội Việt Nam.

  - Thay chương trình học bằng tiếng Pháp chuyển sang học bằng tiếng Việt. Hành chánh được cải tổ với việc dùng chữ Việt trong tất cả các giao dịch của chính phủ...

  Việt Minh là tên gọi tắt của Việt Nam Độc lập Đồng minh, liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập".

  Ngày 11 tháng 11 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán để đối phó với chủ trương tiêu diệt đảng của Pháp, Trung Hoa Dân Quốc và các đồng minh của họ, nhưng thực chất vẫn nắm vai trò lãnh đạo. Đến tháng 3 năm 1951 khi Việt Minh bị giải tán và Đảng Cộng Sản trở lại đúng với vị trí của họ.

  Mục đích của Việt Minh trong sáng, rõ ràng đã đánh đúng vào lòng yêu nước, tinh thần chống Pháp, Nhật, nên tập hợp được lực lượng quần chúng đông đảo. Khi Pháp trở lại Đông Dương, Việt Minh tiếp tục cuộc vận động, lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc kháng chiến 9 năm và làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

  Theo Hiệp định Geneva 1954, Việt Nam bị chia thành hai phần, từ vĩ tuyến 17 trở ra thuộc miền Bắc Cộng Sản, từ vĩ tuyến 17 trở vào thuộc Việt Nam Cộng Hoà.

  Đảng Cộng Sản Việt Nam giành độc quyền cai quản trên toàn miền Bắc, thực hiện Cải cách Ruộng đất vô nhân đạo làm chết oan hàng trăm ngàn người, bắt nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, thực thi chính sách kiểm duyệt, quản lý hộ khẩu, phân phối lương thực, chất đốt, cải tạo công thương, v.v... Một nhà nước không được dân bầu ra thông qua bầu cử tự do như Cương lĩnh của Việt Minh đã xác định.

  Một chế độ bạo lực và khủng bố ngự trị trên toàn miền Bắc. Tất cả những tiếng nói bất đồng chính kiến hay phản kháng chế độ đều bị vùi dập và đàn áp dã man. Một bộ máy tuyên truyền, giáo dục khổng lồ của chế độ sử dụng hết công suất nhồi sọ con người ngay từ khi còn bé.

  Giờ đây người ta mới hiểu ra rằng, tại sao ngay từ cuộc cách mạng tháng Tám, Việt Minh đã lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ. Rõ ràng đây một cuộc khởi nghĩa cướp đoạt quyền lực và tiếm quyền có ý thức nhằm áp đặt hệ thống chính trị cộng sản chuyên quyền.

  Cũng với chế độ này, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng Sản Việt Nam nhuộm đỏ toàn quốc. Với chiêu bài đánh đuổi ngoại xâm, họ đã đưa dân tộc vào một cuộc chiến đẫm máu và dai dẳng và cưỡng chiếm miền Nam.

  Cụ Lê Hiền Ðức, một người đi theo cách mạng từ lúc còn nhỏ, một công dân chống tham nhũng nổi tiếng, đã viết bài “Phản cách mạng đã rõ ràng” sau khi chứng kiến vụ cưỡng chế đất đai của nông dân Văn Giang, Hưng Yên:

  “Cuộc cách mạng mà lớp người chúng tôi đã tham gia 60-70 năm trước nay đã bị phản bội một cách trắng trợn, triệt để. Công hữu, sở hữu toàn dân chỉ là chiêu bài để tư hữu hoá, tư nhân hoá, biến của chung thành của riêng”.

  “Ðảng Cộng Sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam thừa nhận ở Việt Nam, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai rất tròng tréo, rắc rối, có nhiều thiếu sót và mâu thuẫn nhau. Nhưng ai là tác giả của chúng? Chính là họ. Ai được hưởng lợi từ chúng? Cũng chính là họ”.

  Ông Huỳnh Nhật Tấn, cựu Phó giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng, đã phải cay đắng nói: "Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay".

  Công nhân, giai cấp mà ĐCSVN gọi là đội quân tiên phong, trở thành lực lượng bần cùng của xã hội, bị các ông chủ tư bản bóc lột nặng nề, đồng lương không đủ sống, điều kiện làm việc khắc khổ.

  Cuộc cách mạng tháng Tám trở nên vô nghĩa và mục đich của nó bị đảo ngược. Những kẻ cầm quyền mặc sức tham nhũng, ăn chặn. Bằng đồng tiền ăn cắp và ăn cướp, họ sống xa hoa trên sự nghèo đói của người lao động.

  Giống như đất nước Ba Lan sau Chiến tranh Thế giới II, thoát hiểm hoạ phát xít Đức thì bị hoạ cộng sản chụp xuống. Chế độ cộng sản dối trá, tàn nhẫn, tước đoạt quyền tự do của con người đến mức sau khi lật đổ nó, Hiến pháp dân chủ cấm mọi hình thức tuyên truyền và hoạt động của chủ nghĩa Cộng sản.

  Tất cả những điều tôi phân tích trên đây tương tự như nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đài (trên trang Facebook), một nhà hoạt động dân chủ, đang sống ở Hà Nội:

  "Làm cách mạng để xây dựng lên chế độ độc đảng toàn trị, không có tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là một cuộc cách mạng vô nghĩa và thất bại. Bởi chúng ta đã thay thế sự cai trị văn minh của giặc ngoại xâm bằng sự cai trị độc ác, tàn bạo, tham lam của giặc nội xâm".

  © Lê Diễn Đức - RFA

  Chủ đề: Lịch sử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Trích dẫn:
  Tại sao ở nhiều Qg đảng CS không phát triển? Vì người dân nhìn ra bản chất của những kẻ chuyên nghề lợi dụng để lừa đảo.

  Thường nghe đồn dân Việt Nam thông minh vào loại hàng đầu thế giới mà lại ngu dốt thế à ? Hay là óc thông minh nhưng mắt thong manh :)

  EFG viết:
  Ban ngày Việt cộng là con cừu yêu nước, ban đêm chúng là bầy sói tàn sát , khủng bố đồng bào nhân sĩ dám "yêu nước mà không yêu Mao !"... - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150819/le-dien-duc-mot-cuoc-cach-mang-vo-nghia#comment-143203

  Chúng là bọn lang sói cả ngày lẫn đêm. Chúng không đợi tới ban đêm mới giở trò lang sói.
  CCRĐ, NVGP, bản án cho những đồng chí xét lại, Mậu Thân 1968.. ... . Sau 75, vài trăm trại tập trung cải tạo, đổi tiền, kinh tế mới.... xẩy ra và đã chỉ xẩy ra ban ngày ở những vùng được họ "giải phóng".
  Những vụ pháo kích, đặt mìn, quăng bom vào khu dân cư, trường học cũng xẩy ra ban ngày ở những vùng họ chưa kiểm soát được. Những vụ xẩy ra ban đêm là cuộc thanh trừng, tỉa từng người một xảy ra ở những vùng xôi đậu. Tất cả đều được "hoàn chỉnh" qua nghiên cứu, tổ chức, sắp xếp, tiếp theo là tung hô những "thành quả" đạt được. Tất cả được mỹ miều hoá bằng cụm từ "bạo lực cách mạng, chuyên chính vô sản".

  Theo thời gian, cụm từ "bạo lực cách mạng, chuyên chính vô sản" được thay thế bằng "cưỡng chế" để tiếp tục cướp và giết dần giết mòn người dân Việt Nam Huỷ hoại Đất Nước, con người VN.

  Đó là tội ác, là diệt chủng mà các đảng CS kể cả CS VN đã với lòng nhiệt huyết, trung thành thực hành.

  Nguyễn Jung

  @bác Le Nam:
  Tôi đã lưu lại câu bác hỏi về : Người không có tín ngưỡng không dám nói mình không có tín ngưỡng vì sợ bị cho là Cộng sản. Hôm nay tìm để trả lời không thấy, nên trả lời ở đây:

  Người CS (VN) đảng viên CS được huấn luyện , giáo dục định hướng theo CN Tam vô. Vô gia đình, vô Tổ quốc, vô tôn giáo.

  Họ nâng quan điểm bằng cách thần thánh hoá lãnh tụ như đã, đang thần thánh hoá ông HCM: Không có gia đình, không vợ con... nhưng thực tế thì mèo mỡ gà đồng, con rơi...
  Vô Tổ quốc như "đại văn hào, thi sĩ" Tố Hữu: Bên ni biên giới là nhà, bên kia bien giới cũng là anh em.
  Vô Tôn giáo, đảng viên đảng CS không được phép tin vào các tôn giáo khác, không được ghi trong lý lịch , đạo Phật hay Công giáo hay Tin lành...ngoài chữ vô Tôn giáo cho câu hỏi về tôn giáo. Đó là cưỡng bức, ép buộc.
  Ở nơi khác, người vô thần, người không tin vào bất kỳ một đạo nào là tự nguyện, họ không bị ép buộc. Họ có hoàn tự do, ra vô một đạo nào đó. Không ai chụp mũ họ theo CS, hay thiên cộng. Chụp mũ người vô thần là CS chỉ có ở những nước độc tài, độc đảng như VN.
  Nói cho cùng, theo CS thì đã sao? Tôi cho rằng, theo CS không phải là vấn đề.
  Vấn đề là lợi dụng lý thuyết này, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, lợi dụng lòng yêu nước. Họ, những người lãnh đạo các đảng CS đã, đang lợi dụng, xử dụng tất cả mọi phương tiện, chỉ cho một mục đích: Thoả mãn tham vọng, lợi ích cá nhân, đảng phái.
  Tại sao ở nhiều Qg đảng CS không phát triển? Vì người dân nhìn ra bản chất của những kẻ chuyên nghề lợi dụng để lừa đảo.
  Lý thuyết, tư tưởng Marx chỉ còn là một môn học trong các trường đại học về lịch sử, chính trị thế giới.
  Sv được giảng dạy, học kỹ lưỡng để không còn mơ về thiên đường (không bao giờ có) ở tương lai như bác FFG đã viết về "một" tương lai của những sản phẩm tưởng tượng.

  Tại sao đặt cái tựa "Một cuộc cách mạng vô nghĩa" ? Vô nghĩa có ý trung tính.
  Đáng lẽ phải là Một cuộc cách mạng sai nghĩa / ngược đời / phản bội / phản động

  "Bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ ban công của nhà hát xuống, một người leo lên khán đài cướp micro để hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh ...."
  -----------
  Và kể "Từ ấy" ta có sản phẩm "Sử Việt cộng" trơn tru , chỉn chu, rực rỡ ...!

  Nhưng đừng quá bận tâm về sự Dối trá dầy kín đang ẩn mình trong “Sử Việt cộng”. Từ lâu , về bản chất nó đã chỉ là một loại truyện tranh được tác giả Tuyên Huấn hư cấu nên mà thôi. Chỉ vì nhờ Internet mà dân ta mới dần dần nhận ra gần đây, chứ không phải gần đây nó mới Lừa gạt dân tộc ta như thế .Vâng, xin hãy ngồi xuống, lật các “trang sách Sử” của Việt cộng ra trước mặt, và hãy đọc nó kể từ “tháng Tám , bôn mươi lăm”…một cách bình thản bằng, một tâm trạng tươi vui, háo hức lý thú như đang xem ….truyện tranh Doremon !

  Trong Doremon, nếu ta không ngạc nhiên khi có một chú mèo máy từ tương lai , lúc nào cũng có thể móc trong cái túi nhỏ trước ngực, mọi thứ “sản phẩm mang tính ….tương lai” mà ai nấy đều than phục sự tưởng tượng của tác giả , thì tại sao ta lại ngạc nhiên khi có một “bác Hồ” năng lực siêu nhiên thiên biến vạn hoá, “tài năng vượt trội mọi vĩ nhân cổ kim “ …”vừa đi đường vừa …” móc trong túi ra những chuyện “phép thần thông biến hoá” làm loá mắt thiên hạ, cung cấp cho kẻ giàu trí tưởng tượng một viễn cảnh, một tương lai…không thua chú mèo máy Doremon nọ ? và từ cái túi Tuyên Huấn mà y treo trước trán, cũng có thể móc ra, bất cứ lúc nào những “món đồ” tẩy não” tuyệt vời …
  Điều khó khan lớn nhất, không phải chịu đựng sự dối trá đại trà của Việt cộng trong “Sử của chúng”, mà bộ “truyện tranh Việt cộng” khi lật đến trang nào cũng nhày nhụa, nhểu giọt máu dân tộc. máu người yêu nước, máu những nhân tài VN ! Cũng như một cổ máy vô thức, Hồ và đồng bọn “nạp chương trình Diệt chủng ” của QTCS do Staline và Mao- Và “chạy” một cách trơn tru. Tận diệt mọi đối trọng chính trị, Thãm sát để khủng bố dân đên tàn nhẫn và khốc hại, lùa Dân tộc vào chiến tranh có mục tiêu ngoại bang sau đó Trường kỳ Dối trá suốt 70 năm…để Cai trị và Cướp đoạt !
  Nếu chúng ta cùng nhau “đặt dấu hỏi” thật cụ thể, thật chi tiết đối với mỗi một ngôn từ…, mỗi một dòng chữ, mỗi một nội dung, trong các “tài liệu Văn-Sử” Việt cộng, đừng để ra một ngoại lệ nào, chắc chắn ngày ộ diện toàn bộ sự Dối gạt-Lừa đảo và Tàn độc của Việt cộng không còn xa nữa. Không chỉ GD Việt cộng là Thối nát, mà toàn bộ hệ thống cướp giết dối trá đầy nợ máu ấy đều Thối nát . Không phải chỉ là Thối nát, mà nó là một Tội ác khủng khiếp chống lại dân tộc Việt Nam, chống lại loài người !
  Đâu phải mỗi chúng ta hôm nay, mà từ ngày đầu cụ Trần trọng Kim đã đau đớn than : “Không thể mong con Sói trở thành con Cừu được”, cụ TT Kim nhận thấy, thì biết bao nhân sĩ trí thức thời ấy cũng đã nhận thấy, cụ chỉ nói giùm cái nhìn chung của những nhân sĩ VN yêu nước bằng tấm lòng nhân bản, trong sáng thời ấy mà thôi . Thời ấy, chúng không khác thời nay, giật micro chướp buổi mitting, lợi dụng khi thế toàn dân ngày Nhật trao trả độc lập…lợi dụng mọi đảng phái, tổ chức làm cái bệ để đứng lên đó, trương lá cờ đỏ sao vàng , đúc khuôn theo mẫu Phúc kiến của Mao ( ý đồ về lá cờ rất rõ, còn cái lịch sử lâm ly cảm động tạo ra lá cờ ấy... là một tập của Doremon Việt cộng). Ban ngày Việt cộng là con cừu yêu nước, ban đêm chúng là bầy sói tàn sát , khủng bố đồng bào nhân sĩ dám "yêu nước mà không yêu Mao !"...

  Ta hoàn toàn có quyền không tin chuyện ngày xưa , cũng như ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ “đề cao cảnh giác” đối với mọi chuyện ngày nay của Việt cộng vậy ! Việt cộng chộn rộn kỷ niệm và huy động dàn loa rè , tố hết vốn vào kỷ niệm 2-9 …Nhưng với EFG này: Ngày ấy, trong toàn bộ diễn biến, Việt cộng chỉ trung thực ở mỗi một từ : “CƯỚP” !

  (Còm để …tưởng niệm ngày 2-9 – ngày cửa địa ngục bắt đầu mở rộng để welcome toàn dân VN )

  Nói "cuộc CM tháng tám vô nghĩa" là không đúng. Đây là một chiến công cực kỳ rực rỡ của bọn cướp chính trị, chọn đúng thời cơ có một không hai, nó mở ra một trang sử bi thảm và tàn khốc cho cả dân tộc ta, nó bắt đầu những năm tháng "trời làm một cuộc lăng nhăng, ông xuống thằng, thằng lại lên ông."
  CS chỉ nói một chiều, tức là chỉ khen "chiến công" của mình chứ không hề nói đến tội ác của mình. CS đã diệt tất cả những phe phái yêu nước khác, lại còn dùng cả thực dân Pháp tiêu diệt đội quân của Trương Tử Anh (Quốc dân Đảng) cũng chống Pháp, rồi phe CS Hồ Chí Minh còn diệt cả những người CS đấu cho độc lập dân tộc như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm. CS còn giết bao nhân tài, như các nhà văn, các học giả đã theo Quốc Dân Đảng, cụ thể như giết Nhượng Tống và giết dã man nhà văn họa sĩ Lan Khai...
  Quá khứ thì đã thế, nhưng hiện nay cầm quyền thì CS có làm được trò trống gì đâu, thời gian nào cũng sai lầm mà chỉ sau vài chục năm mới phát hiện ra, sửa thì đã muộn.
  Hiện nay thì CS đang thi hành chính sách TAM DÂN: LỪA DỐI DÂN, ĐÀN ÁP DÂN VÀ MÓC TÚI DÂN.
  Cáng có bề dầy thời gian đi theo CNCS thì CS càng bắt tay chặt chẽ với các nước tư bản không phải để xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh mà để trở thành tư bản đỏ hay tư bản lưu manh, đàn áp và bóc lột người lao động của chính dân tộc mình.
  CS lợi dụng lòng yêu nước của nhan dan để thực hiện lý tưởng yêu CNCS của mình. Nói cách khác là dân thì yêu nước, Đảng thì yêu CNCS và Đảng đã lợi dụng lòng yêu nước của dân để thực hiện cứu cánh của mình là tiến lên CNXH, tập trung sự lãnh đạo vào bàn tay độc tài của mình.
  Đảng CS thắng dân nhưng toàn thua nước ngoài, chịu sự chi phối của nước ngoài đến chuyện nội bộ của nước mình, ngay đến vấn đề nhân sự cũng bị sự chỉ đạo của nước ngoài, rồi biến tổ quốc thành món hàng để kinh doanh chính trị. Đảng coi giữ gìn chế độ trên cả tương lai của đất nước, dân khổ cực cũng mặc lại còn thi hành chính sách ngu dân, bịt mồm dân để giữ cho được chế độ. CS rất sợ người dân giác ngộ thì sẽ đứng lên chống cộng. Đảng còn thì nước mất và dân khổ, dấu hiệu nhãn tiền đang hiện hữu.

  "Cuộc cách mạng tháng Tám trở nên vô nghĩa và mục đich của nó bị đảo ngược. Những kẻ cầm quyền mặc sức tham nhũng, ăn chặn. Bằng đồng tiền ăn cắp và ăn cướp, họ sống xa hoa trên sự nghèo đói của người lao động.
  Giống như đất nước Ba Lan sau Chiến tranh Thế giới II, thoát hiểm hoạ phát xít Đức thì bị hoạ cộng sản chụp xuống. Chế độ cộng sản dối trá, tàn nhẫn, tước đoạt quyền tự do của con người đến mức sau khi lật đổ nó, Hiến pháp dân chủ cấm mọi hình thức tuyên truyền và hoạt động của chủ nghĩa Cộng sản."(LDĐ)
  " Đó là một cuộc cách mạng vô nghĩa và thất bại. Bởi chúng ta đã thay thế sự cai trị văn minh của giặc ngoại xâm bằng sự cai trị độc ác, tàn bạo, tham lam của giặc nội xâm".(NVĐ)
  Thậm chí còn hơn thế nữa, cuộc cách mạng tháng 8 đã làm mất đi nhiều triệu sinh mạng, làm cho csTQ xâm chiếm sâu vào nhiều vùng biên giới phía bắc, chiếm nhiều biển đảo HS,TS của VN , làm chậm bước tiến của VN nhiều chục năm do nội chiến và làm ăn luẩn quẩn chưa có tiền lệ!
  Tất cả là do ngay từ đầu nó đã phi nghĩa vì đi cướp ( chính quyền của chính người Việt) bởi sự lãnh đạo của đảng cướp...Một đảng không hề trung thành với Tổ Quốc (để mất nhiều chủ quyền) và với Nhân Dân( giết nhiều Dân)!