Luật sư Nguyễn Văn Đài - Một góc nhìn khác về Cách mạng tháng Tám

 • Bởi Admin
  19/08/2015
  3 phản hồi

  Luật sư Nguyễn Văn Đài

  Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp chiếm toàn bộ Đông dương, rồi sau đó tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Chính phủ của giáo sư Trần Trọng Kim được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất ra mắt quốc dân vào ngày 19 tháng 4 năm 1945.

  Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim có 17 thành viên. Tập hợp hầu hết các nhân sĩ, trí thức nổ tiếng của Việt Nam lúc đó. Sau khi bị cướp chính quyền, thì đã có 7 người sang làm việc cho chính quyền cộng sản. Hai người làm việc cho chính phủ VNCH

  Để tránh phải tham gia chiến tranh thế giới thứ II với tư cách đồng minh của Nhật. Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim đã không thành lập quân đội để duy trì an ninh. Nên đây là cơ hội để sau này đảng cộng sản dùng bạo lực cướp chính quyền.

  Giáo sư Lê Xuân Khoa đã viết về những việc làm của chính phủ Thủ tướng Trần Trọng Kim như sau:

  “Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời trong những điều kiện khó khăn về chính trị, an ninh và kinh tế như vậy. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nội các, bên cạnh công tác khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở miền Bắc đã làm ngót hai triệu người thiệt mạng, chính phủ Trần Trọng Kim đã ấn định một chương trình sáu điểm:

  1. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam.
  2. Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho Pháp.
  3. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.
  4. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.
  5. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo.
  6. Thiết lập các Ủy ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục.
  Chỉ trong thời gian bốn tháng (từ 17 - 4 đến 16 – 8 năm 1945), chính phủ Kim đã thực hiện được gần hết chương trình này.”

  Với mục đích xây dựng chế độ cộng sản toàn trị. Đảng CS đã cài người gây sức ép với chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Ngày 17-8-1945, đảng CS đã đàn áp phong trào ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim do công chức Bắc Kỳ tổ chức. Ngày 19-8, đảng CS đã phát động nhiều người dân dùng bạo lực để cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Giáo sư Trần Trọng Kim phải sống lưu vong ở nước ngoài nhiều năm. Sau đó ông trở về ẩn cư tại Đà Lạt và mất năm 1953, thọ 71 tuổi.

  Việc đảng CS cướp chính quyền, đã đẩy VN vào thời kỳ đen tối. Ba mươi năm chiến tranh khiến hàng triệu người bỏ mạng. Bốn mươi năm dưới chế độ độc đảng toàn trị, đất nước nghèo nàn, lạc hậu, các quyền con người bị hạn chế hoặc tước bỏ. Bất công, tham nhũng tràn lan, mọi giá trị đạo đức bị đảo lộn.

  Giả thiết: Nếu chính phủ dân chủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim không bị cướp. VN có thể không phải trải qua hai cuộc chiến tranh mà vẫn có độc lập, tự do và dân chủ. Thủ tướng Trần Trọng Kim có mối quan hệ tốt với Nhật, ông lại không phải là cộng sản, nên việc sẽ có quan hệ tốt với Mỹ và các nước phương Tây là đương nhiên.

  Như vậy, với một nền chính trị tự do, dân chủ và có mối quan hệ tốt với các nước phương Tây ngay từ cuối năm 1945. VN sẽ phát triển nhanh chóng để trở thành cường quốc trong khu vực, châu Á và trên thế giới.
  Những gì mà chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim đã làm và có thể làm tốt từ 70 năm trước đây. Thì nay, đảng CS mới chập chững tập làm.

  “Điều bất hạnh cho đất nước và dân tộc VN là bị rơi vào thảm họa CS đỏ!”

  Chủ đề: Lịch sử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  bù nhìn của phát-xít Nhật

  Sư luật Nguyễn văn đài bóp méo sự thật: "Để tránh phải tham gia chiến tranh thế giới thứ II với tư cách đồng minh của Nhật. Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim đã không thành lập quân đội để duy trì an ninh. Nên đây là cơ hội để sau này đảng cộng sản dùng bạo lực cướp chính quyền. "

  Hằng năm, cứ vào mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây ban bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của cuộc tranh cãi chính phủ Trần Trọng Kim có phải là bù nhìn của phát-xít Nhật hay không?

  Khai dân trí cho Sư luật Nguyễn văn đài và DL: người Nhật viết về sự can thiệp của phát-xít Nhật vào "độc lập" của TTK: "Independence Movement in Vietnam and Japan during WW2" http://www.nids.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/bulletin_e2000_5.pdf

  Bài này viết sơ sài quá, toàn những tư liệu cũ rích, nhiều điều đã có trên internet.Tác gải còn viết câu cụt: "Với mục đích xây dựng chế độ cộng sản toàn trị." Thế là sai ngữ pháp đấy.
  Trong chính phủ của GS Trần Trọng Kim (bút hiệu Lệ Thần) thì toàn trí thức có tâm có học, theo nguyên tắc là lựa chọn những người có đủ hai điều kiện. Một: phải có đủ học thức và tư tưởng về mặt chính trị, hai: phải có đức hạnh chắc chắn để dân chúng kính phục.
  Trần Trọng Kim, giáo sư, Nội các Tổng trưởng
  - Trần Ðình Nam, y sĩ, Nội vụ Bộ trưởng
  - Trần Văn Chương, luật sư, Ngoại giao Bộ trưởng
  - Trịnh Ðình Thảo, luật sư, Tư pháp Bộ trưởng
  - Hoàng Xuân Hãn, toán học thạc sĩ, Giáo dục và Mỹ nghệ Bộ trưởng
  - Vũ Văn Hiền, luật sư, Tài chánh Bộ trưởng
  - Phan Anh, luật sư, Thanh niên Bộ trưởng
  - Lưu Văn Lang, kỹ sư, Công chính Bộ trưởng
  - Vũ Ngọc Anh, y khoa bác sĩ, Y tế Bộ trưởng
  - Hồ Bá Khanh, y khoa bác sĩ, Kinh tế Bộ trưởng
  - Nguyễn Hữu Thí, cựu y sĩ, Tiếp tế Bộ trưởng.
  - Phan Kế Toại (1892-1992), Tổng đốc, Khâm sai Bắc Bộ (sau giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)
  - Nguyễn Văn Sâm, Nhà báo, Khâm sai Nam Bộ (được cử theo Đạo dụ 108 ngày 14.8.1945, sau bị ám sát ngày 10.10. 1947)
  - Trần Văn Lai, Bác sĩ, Đốc lý Hà Nội (sau giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội)
  - Đặng Văn Hướng (1887-1954), Phó bảng, Tổng đốc Nghệ An (sau giữ chức Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh-Tĩnh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)
  - Vũ Trọng Khánh (1912-1996), Luật sư, Đốc lý Hải Phòng (sau giữ chức Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời)
  - Kha Vạng Cân (1908-1982), Kỹ sư, Đô trưởng Sài Gòn (sau giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)
  Nếu chính phủ của Trần Trọng Kim tồn tại thì không có những cuộc chiến tranh tiếp theo như Hồ Chí Minh đã tiến hành làm hao người tốn của, không có CCRĐ và cũng không có chiến tranh Bắc- Nam, gọi là chiến tranh "chống Mỹ cứu nước". Điều dễ thấy là CNCS không có chỗ đứng ở nước ta. Dĩ nhiên là "không có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để rồi "triệu người vui và triệu người buồn" và nước ta trở thành nước tụt hậu ở Đông Nam Á vì nạn tham nhũng và độc tài.

  VN được Nhật trao trả độc lập vào ngày 11/.3./1945 qua tay vua Bảo Đại - trong mạch giia phả tâm linh hàng nghìn năm lịch sửb của các vị vua VN cho nên gặp may mắn như thế- bất chiến tự nhiên thành!
  :"Giả thiết: Nếu chính phủ dân chủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim không bị cướp. VN có thể không phải trải qua hai cuộc chiến tranh mà vẫn có độc lập, tự do và dân chủ. Thủ tướng Trần Trọng Kim có mối quan hệ tốt với Nhật, ông lại không phải là cộng sản, nên việc sẽ có quan hệ tốt với Mỹ và các nước phương Tây là đương nhiên.
  Như vậy, với một nền chính trị tự do, dân chủ và có mối quan hệ tốt với các nước phương Tây ngay từ cuối năm 1945. VN sẽ phát triển nhanh chóng để trở thành cường quốc trong khu vực, châu Á và trên thế giới."
  "Việc đảng CS cướp chính quyền, đã đẩy VN vào thời kỳ đen tối. Ba mươi năm chiến tranh khiến hàng triệu người bỏ mạng. Bốn mươi năm dưới chế độ độc đảng toàn trị, đất nước nghèo nàn, lạc hậu, các quyền con người bị hạn chế hoặc tước bỏ. Bất công, tham nhũng tràn lan, mọi giá trị đạo đức bị đảo lộn." (NVĐ)
  Biên giới hải đảo HS, TS , do cùng ý thức hệ mà cs VN để mất vào tay cs TQ một cách quá dễ dàng ( "bạn giải phóng giúp rồii sau bạ trả" -Lê Đức Thọ-1974). Đến vạn kiếp đời con, đời cháu chúng ta càng không thể đòi được nữa!
  Đúng là“Điều bất hạnh cho đất nước và dân tộc VN là bị rơi vào thảm họa CS đỏ!” cũng như đất nước và dân tộc Campuchia, LX, TQ. Triều Tiên!