VNTB- Kiến nghị của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền cho chính phủ Úc về nhân quyền Việt nam

 • Bởi deholy
  14/08/2015
  0 phản hồi

  VNTB: Ngày 14 tháng 8, tại Canberra -Úc, sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt Úc. Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human rights watch) đã đưa ra một bản đệ trình trong đó yêu cầu chính phủ Úc gây áp lực lên các vấn đề nhân quyền một cách rõ ràng và nâng cao hiệu quả của các cuộc đối thoại bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng để cải thiện và công khai các kết quả của cuộc thảo luận.

  Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn còn tồi tệ. Quốc gia cộng sản độc đảng đã đàn áp hầu như tất cả các hình thức bất đồng chính kiến, sử dụng một loạt các biện pháp đàn áp. Tự do ngôn luận, lập hội và hội họp bị hạn chế chặt chẽ. Cảnh sát thường xuyên sử dụng hình thức tra tấn và đánh đập để ép cung và trừng phạt tù nhân. Tôn giáo thiểu số và các nhà hoạt động bị sách nhiễu, hăm dọa và tống giam. Hệ thống tư pháp hình sự thiếu độc lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ và đảng. Trung tâm cai nghiện của nhà nước sử dụng lao động tù nhân để sản xuất cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Mặc dù áp lực, số lượng gia tăng của các blogger và nhà hoạt động can đảm dã cất lên tiếng nói trong việc kêu gọi dân chủ và tự do hơn.

  Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human rights watch) đã nêu ra các kiến nghị sau:

  1. Tù nhân chính trị và tù nhân

  Trong cuộc đối thoại sắp tới, Úc nên công khai kêu gọi chính phủ Việt Nam:


  Ảnh từ Internet
  • Trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân, bao gồm cả những người bị cầm tù hoặc bị giam giữ vì yêu cầu thực hiện quyền tự do ngôn luận, hội họp, di chuyển, hoặc hoạt động chính trị hay tôn giáo.
  • Sửa đổi hoặc bãi bỏ các điều trong bộ luật hình sự và luật định khác vì đã hình sự hóa những nhà đấu tranh ôn hòa dựa vào các định nghĩa mơ hồ về tội xâm phạm "an ninh quốc gia " theo điều luật hình sự 79 ("Thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"), điều 87 ( " phá hoại chính chính sách đoàn kết"), điều 88 (" tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"), điều 89 (" Gây rối an ninh"), điều 91 (" trốn đi nước ngoài hoặc đào ngũ để ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân"), và điều 258 (" lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và / hoặc các công dân" ).
  • Để xây dựng niềm tin ngay lập tức, phải cho phép gia đình, các tư vấn pháp lý, và quan sát bên ngoài từ Úc và các nhóm nhân quyền và các tổ chức nhân đạo quốc tế được tiếp cận tù nhân.
  • Chấm dứt chủ nghĩa côn đồ do chính phủ tài trợ

  2. Việc lạm quyền của cảnh sát/an ninh

  Trong cuộc đối thoại sắp tới Úc nên:

  • Bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ tới các quan chức Việt Nam về việc cảnh sát lạm dụng quyền hành, nhấn mạnh rằng việc này đã vi phạm cả luật Việt Nam lẫn luật quốc tế, và rằng thủ phạm phải bị trừng phạt, và các nạn nhân sẽ phải được nhận biện pháp khắc phục và bồi thường.
  • Thúc đẩy chính phủ của Việt Nam thiết lập cơ chế giải trình trách nhiệm một cách hiệu quả. Ví dụ, Việt Nam nên thiết lập một ủy ban khiếu nại cảnh sát độc lập để tiếp nhận khiếu nại từ công dân và để cung cấp việc giám sát "các vấn đề nội bộ " hay "trách nhiệm nghề nghiệp" của đơn vị cảnh sát. Ủy ban này nên là một cơ quan có thẩm quyền theo luật định như với các cơ quan pháp lý để có thể truy tố hoặc thực thi kỷ luật nếu công việc nội bộ, hoặc đơn vị chuyên nghiệp chịu trách nhiệm không làm được như vậy trong trường hợp đã có các cáo buộc đáng tin cậy.

  Một trong những hoạt động của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Ảnh: Internet

  3. Đàn áp tự do tôn giáo

  Trong cuộc đối thoại sắp tới, Australia công khai nên kêu gọi chính phủ Việt Nam:

  • Cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo và được quyền tự trị. Những nhà thờ và các giáo phái không muốn tham gia vào một trong những tổ chức tôn giáo chính thức được thuộc hội đồng tôn giáo do chính phủ chỉ định phải được phép hoạt động độc lập.
  • Chấm dứt việc sách nhiễu, bắt giữ, truy tố, bỏ tù, và việc điều trị bệnh của người dân vì họ là tín đồ của các tôn giáo không được phép hoạt động, và trả tự do cho bất cứ ai hiện đang bị giam giữ do thực thi ôn hòa các quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội.
  • Chấm dứt tất cả các biện pháp ngăn chặn người Thượng và các công dân người Việt xuất ngoạivà không trừng phạt những người quay trở về.
  • Đảm bảo tất cả luật pháp nhà nước liên quan đến các vấn đề tôn giáo phải phù hợp với luật nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam và Úc là thành viên. Sửa đổi quy định trong bộ luật nhà nước vốn bó buộc tự do tôn giáo và tín ngưỡng, ngôn luận, lập hội, hoặc hội họp ôn hòa và vi phạm công ước ICCPR.
  • Điều tra và xử lý kỷ luật hoặc truy tố một cách thích đáng các nhân viên công an hoặc cơ quan khác đã sử dụng các biện pháp tra tấn hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo, hoặc nhục hay trừng phạtngười khác.
  • Cho phép quan sát bên ngoài, bao gồm cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quan tâm đến nhân quyền, và các nhà ngoại giao nước ngoài được phép đến Tây Nguyên mà không cho người ngăn cản và theo dõi, bao gồm cả các xã và thôn bản đặc biệt có người Thượng đã gần đây đã rời đi xin tị nạn ở nước ngoài. Đảm bảo không có sự trừng phạt hay trả thù nào đối với bất cứ ai nói đến hoặc giao tiếp với các quan sát viên bên ngoài này.

  4. Trao trả thuyền nhân tỵ nạn được trả về từ Úc

  Trong cuộc đối thoại sắp tới, Australia công khai nên kêu gọi chính phủ Việt Nam:

  • Sắp xếp nơi ở và đảm bảo sự an toàn của tất cả những người tị nạn trở về.
  • Giải trình ngay lập tức vì sao những người quay trở về đã bị giam giữ, và trả tự do cho những người bị giam giữ tùy tiện
  Chủ đề: Xã hội dân sự

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi