Mai Tú Ân - Đất nước này không cần toàn những người tốt như thế...

 • Bởi Admin
  15/08/2015
  2 phản hồi

  Mai Tú Ân

  Ông PTTg Vũ Đức Đam nói rằng "Đất nước chúng ta toàn những người tốt mà sao vẫn nghèo", thì hẳn là những người tốt mà ông muốn nói ở đây thuộc về nhóm người đã và đang lãnh đạo quốc gia như ông phải không?

  Vậy thì chúng tôi không cần những người tốt đó ! Bởi vì còn những người tốt đó thì đất nước còn nghèo. Tại sao ư?

  Vì những người tốt đó nghĩ rằng đất nước này là của riêng họ nên họ sử dụng đất nước này theo cách họ muốn. Họ đã chiếm lấy nó như một chiến lợi phẩm nên họ có quyền giữ nó, hưởng thụ nó như một thứ chiến lợi phẩm.

  Vì họ tự cho rằng, không có ai ngoài họ là người tốt nên họ sẽ là người tốt duy nhất dẫn dắt quốc gia này. Không ai có quyền thủ đắc đất nước này ngoài họ...

  Vì những người tốt đó đã tự cho mình cái quyền là, chỉ có họ là những người tốt nên chỉ có họ được lãnh đạo tuyệt đối quốc gia này. Và họ lại còn được quyền chọn những người tốt trong nhóm của họ để lại tiếp tục lãnh đạo quốc gia, giống như các dòng họ vua chúa thời xa xưa truyền ngôi Thiên Tử vậy. Vì họ quyết tâm một mình dẫn dắt quốc gia này mãi mãi....

  Bằng cách không cần bầu cử dân chủ, hoặc bầu cử hình thức, họ tự chọn những người sẽ đứng ra gánh trọng trách quốc gia ở trong nhóm họ, và chỉ trong nhóm cúa họ. Như một ông bố già trong một gia đình thân thiết, họ chỉ chọn người trong gia đình, trong dòng tộc để đặt vào những vị trí trọng trách nhất, sống còn nhất của quốc gia và loại trừ tất cả những người không ở trong gia đình dòng tộc họ, hay không chung chính kiến với họ.

  Vì vậy nên những người tốt đó đã ngồi chật hết các cơ quan dân cử, công quyền, các bộ máy chính quyền, các chính quyền địa phương cũng như ngồi trên đầu trên cổ dân tộc này.

  Vì những người tốt đó chỉ biết làm việc tốt vì quyền lợi của bản thân họ, chỉ biết đến lợi ích nhóm của họ, chứ không phải vì đất nước này.

  Vì những điều xấu xa, giả dối, những nhũng nhiễu, tham ô...đều có từ trong nhóm của những người tốt đó mà ra

  Vì những người tốt đó đã co cụm, bảo thủ và xơ cứng lại giữa lòng dân tộc như một cục u ác tính sẽ giết lần giết mòn cái cơ thể mà nó ký sinh...

  Bởi vì những người tốt đó, vì những giáo điều, vì tham vọng, vì ảo tưởng và cả vì ngu dốt nữa, đã không chấp nhận rằng trên đời này còn có nhiều người tốt khác, tốt bằng hoặc tốt hơn họ, có thể điều hành quốc gia qua sự chọn lọc công bằng. Nên họ đặt ra đủ mọi rào cản, đặt ra mọi biện pháp, kể cả trấn áp bằng bạo lực tất cả những người khác họ, chỉ để sống chết giữ lấy một chân lý của họ. Đó là đất nước này là của họ, là do họ và phải vì họ.

  Những người tốt đó muốn giữ mãi dân tộc này như một con tin để sống ký sinh vào đó, mặc cho dân tộc này có nghèo hay không, có còn hay mất...

  Người tốt thực sự bao giờ cũng đem lại những điều tốt đẹp cho tất cả, nhưng "những người tốt" này thì chỉ đem lại tai họa mà thôi...

  MTA

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tác giả nói đúng quá đi mất. Toàn người tốt, tốt đến mức đéo chịu nổi ! Tốt nhưng ngu thì cũng vô giá trị
  Những con két thỉnh thoảng lại cho dân chúng thấy sự đần độn, ngu dốt của chúng. Cha tổ của chúng Lenin đã từng nói: Ngu dốt + nhiệt tình ( tốt) = phá hoại.