Văn - Sự Ủng Hộ

 • Bởi Khách
  02/08/2015
  0 phản hồi

  Văn

  Cá nhân tôi đánh giá cao bản Tuyên Bố Chung của các tổ chức dân sự độc lập, đăng trên Dân Luận. Bản tuyên bố chỉ rõ và khẳng định tính độc lập và vai trò quan trọng của mình trước Nhà Nước. Tôi cho đó là sự dũng cảm cần có của bất cứ nhóm dân sự hay cá nhân nào muốn đấu tranh vì một Việt Nam dân chủ và pháp quyền. Chúng ta hiểu rõ vị trí của chúng ta là một việc vô cùng cần thiết. Vì (1) xác định rõ vai trò và mục đích của mình, và (2) từ đó người dân nhìn vào và ủng hộ những vai trò và mục đích đó.

  So sánh với sự manh múm đầu tiên khởi đầu bằng Khối 8604 gần 10 năm trước, thì bản tuyên bố này đánh dấu một sự phát triển rõ rệt trong xã hội Việt Nam. Nó cho thấy càng ngày càng nhiều người hiểu rõ vai trò vô cùng quan trọng của các nhóm xã hội dân sự độc lập đối với Nhà Nước và Đảng Cộng Sản. Có nghĩa, sự ủng hộ đối với sự độc lập của các hội đoàn dân sự là sự đòi hỏi của chính người dân, của chính những người chịu và nhìn thấy nhiều áp bức và bất công trong xã hội Cộng Sản nhất.

  Đó là một cột mốc đánh dấu sự chuyển đổi trong sự ủng hộ của người dân, từ chỉ ủng hộ Đảng và Nhà Nước, sang ủng hộ các giá trị của Dân Chủ và nguyên lý Pháp Quyền. Nay, trước sự suy thoái ở mọi ngóc ngách trong xã hội, trong các nấc thang và phân nhánh quyền lực trong xã hội, sự mất niềm tin của người dân vào chính quyền đang ở mức cao chưa từng thấy. Nó thể hiện ở chỗ, gần như mọi chính sách của xã hội, đều bị chỉ trích mạnh mẽ, như các dự án Bau-xit, tàu điện, v.v., tới các chính sách bang giao, đến nỗi, chính quyền, một số lần, phải nương theo dư luận trên không gian ảo.

  Tất nhiên, còn xa mới có thể nói được rằng, các nhóm xã hội dân sự có ảnh hưởng mãnh mẽ lên quyết sách của chính quyền, mà thường thấy trong xã hội dân chủ Phương Tây. Mấu chốt nằm ở sự ủng hộ ở người dân còn nhỏ bé và khá khiêm tốn.

  Người dân, chúng ta phải hiểu rằng, không một dự án kinh tế, xã hội và chính trị nào có ảnh hưởng rộng lớn lại không bắt nguồn từ sự ủng hộ rộng lớn, ít nhất là vài chục phần trăm người dân. Một phong trào dẫn đầu bởi Martin Luther King cũng cần phải có sự ủng hộ rộng lớn không chỉ của người da đen, mà chính các chính trị gia người da trắng.

  Các nhóm xã hội dân sự cũng phải ý thức rõ rằng: tìm kiếm sự ủng hộ trong người dân đối với các dự án chính trị và xã hội của mình là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Họ phải biết tâm lý và ước muốn của người dân. Họ phải cam kết được tính khả thi trong dự án của mình, phương pháp của mình, mục đích của mình đối với người dân. Họ phải đưa những thông tin đơn giản và rõ ràng tới mức bất kỳ người dân nào cũng có thể hiểu được, có thể thấy được sự đúng đắn của phương pháp và mục đích của mình. Họ phải làm cho người dân hiểu được thách thức của họ chính là đối đầu với một chính quyền bạo lực, trong khi họ dùng phương pháp phi bạo lực. Họ cũng phải làm người dân hiểu được tầm quan trọng mang tính quyết định của chính người dân trong việc ủng hộ các tổ chức dân sự.

  Sự ủng hộ đó có thể là bất cứ thứ gì có thể như nguồn kinh phí hay ủng hộ tinh thần. Nhiều người dân có thể e ngại về sự ủng hộ kinh phí, nhưng họ phải hiểu rõ và chấp nhận rằng: không có bất kỳ dự án chính trị xã hội nào mà không cần kinh phí. Sự mạnh mẽ và mức độ ảnh hưởng của các dự án chính trị cũng nằm ở con số bao nhiêu kinh phí được quyên góp. Và người dân cũng phải ý thức rõ: nhờ nguồn kinh phí đó mà tiếng nói cũng mình được thể hiện ngày càng mạnh mẽ.

  Các nhóm xã hội dân sự có thể biến mất không chỉ vì sự đàn áp của chính quyền, mà nhiều khi đơn giản là thiếu kinh phí, để các cá nhân năng động của nhóm đó có tiềm lực để hoạt động lâu dài, đấu tranh dai dẳng với chính quyền để đạt cái mình muốn.

  Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, sự ủng hộ của người dân cả về mặt tinh thần lẫn kinh phí có vai trò quyết định đối với mức độ thành công của các tổ chức dân sự. Và chỉ có sự ủng hộ và hành động mãnh mẽ cuả người dân trong nước mới thay đổi được Việt Nam, không một lực lượng bên ngoài nào có thể thay thế được vai trò đó.

  VN-Calgary.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi