Văn - Bảo Kiếm hay Mã Tấu?

 • Bởi Khách
  30/07/2015
  2 phản hồi

  Văn

  Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang huấn thị: “Lực lượng công an đã khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ” (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/252287/cong-an-la--thanh-bao-kiem--bao-ve-dang--nhan-dan--che-do.html)

  Tôi chỉ băn khoăn không biết “thanh bảo kiếm” có gì hay, có gì cao sang mà Ngài Bộ Trưởng lại ví lực lượng công an với nó? Có hay Ngài muốn so sánh với “thanh kiếm báu” mà Vua Lê Thái Tổ được trời ban chăng? Sách Lam Sơn thực lục của Nguyễn Trãi có chép: Khi ấy Nhà vua cùng người ở trại Mục sơn là Lê Thận cùng làm bạn keo sơn. Thận thường làm nghề quăng chài. Ở xứ vực Ma viện, đêm thấy đáy nước sáng như bó đuốc soi. Quăng chài suốt đêm, cá chẳng được gì cả. Chỉ được một mảnh sắt dài hơn một thước, đem về để vào chỗ tối. Một hôm Thận cúng giỗ (ngày chết của cha mẹ), nhà vua tới chơi nhà. Thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận ra mảnh sắt, nhà vua bèn hỏi: - Sắt nào đây? Thận nói: - Đêm trước quăng chài bắt được. Nhà vua nhân xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà vua đem về đánh sạch rỉ, mài cho sáng, thấy nó có chữ "Thuận Thiên", cùng chữ "Lợi". Lại một hôm, nhà vua ra ngoài cửa, thấy một cái chuôi gươm đã mài-dũa thành hình, nhà vua lạy trời khấn rằng:- Nếu quả là gươm trời cho, thì xin chuôi và lưỡi liền nhau! (https://vi.wikipedia.org)

  Nếu thế thì Ngài phải nhìn ra chữ “Thuận Thiên” và chữ “Lợi” trên “thanh bảo kiếm” của Ngài. Nhưng theo thiển ý của đám dân hèn mọn như tôi, thì chẳng có chữ “Thuận Thiên” nào mà chỉ thấy chữ “Tham Nhũng” mà thôi. Trên tờ Tin Mới có chép rằng: “tham nhũng phổ biến nhất là cảnh sát giao thông” (http://www.tinmoi.vn/tham-nhung-pho-bien-nhat-la-nganh-canh-sat-giao-thong-011106489.html), do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng thế giới phối hợp điều tra và công bố ngày 20-11-2012 tại Hà Nội.

  Vì cái chữ “tham nhũng đó” mà tôi nghĩ có thể Ngài nhầm “Bảo Kiếm” với “Mã Tấu” chăng? Vì cái kẻ tham nhũng sẽ giống phường lưu manh trộm cắp mà sẵn sang vác Mã Tấu đâm chém người lương thiện để kiếm miếng cơm, manh áo. Vì tôi có cái cảm giác e sợ rằng Ngài cũng sẽ chém cái thân “trói gà không chặt” của tôi không thương tiếc, cớ vậy mà tôi nghĩ nó là Mã Tấu chứ chẳng phải Bảo Kiếm trời nào ban.

  Bảo Kiếm trời ban là để giết kẻ bán đứng đất nước, coi rẻ người dân mà hại dân, là để giết kẻ vong nô, bợ đỡ kẻ ngoại bang muốn chiếm lĩnh không những mảnh đất cha ông, mà cả văn hoá, kinh tế và chính trị. Chứ không phải là để chém những tấm thân như tôi, hay bắt bớ đàn bà trẻ em, hay nhục hình người dân lương thiện mà đổ oan cho họ cái tội hay cái cớ mà tự tử.

  Vì thế mà tôi đồ rằng Bảo Kiếm của Ngài là Mã Tấu.

  Hơn nữa, Ngài và chế độ của Ngài có cái cớ gì để đảm bảo rằng Mã Tấu đó không bị dùng bừa bãi, không chém bừa bãi, mà hại dân lành? Nhớ năm xưa, Rùa Thần nổi lên Hồ Hoàn Kiếm mà đòi Kiếm Thần, vì Kiếm Thần đã dùng đúng mục đích là giết giặc cho dân, nay tôi không hiểu, cái mục đích đó là giết dân hay giết giặc. Cả dân và giặc đều còn quá nhiều, có lẽ vì thế Ngài và chế độ của Ngài chẳng bao giờ chịu trả? Mà ai lấy Mã Tấu mà trả? Kẻ lấy không phải là phường trộm cắp thì cũng là loài lang sói, Ngài Bộ Trưởng ạ.

  Cái thân tôi có lẽ chẳng tiếc để bị chém mà chứng minh đó là Mã Tấu, nên chỉ mong Ngài và những người Công An lương thiện nhìn rõ đâu là Mã Tấu, đâu là Bảo Kiếm. Vì chỉ cần nhìn sai, dân tôi sẽ chết.

  VN-Calgary.

  Từ khóa: công an, Văn, bảo kiếm

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Nhìn cái bảng tổ chảng trước Bộ CA :"công an nhân dân, còn đảng còn mình", nhìn những tên núp lùm vời xe đòi tiền, những khách sạn dành cho người tự tử mỗi khi bị điệu về đồn mã tà hỏi cung, nhìn những tên võ trang đầy mình cướp đất dân khai phá tại Tiên lãng hay Dương Nội,

  Ai là người dám bảo CA là thanh bảo kiếm, chỉ trừ những thủ lãnh của cái đảng cướp công khai. To cướp to, nhỏ cướp nhỏ. Cái chức trưởng phòng cũng cướp 18 triệu đô la tiền thuế dân trong một công ty quốc doanh, thì các đại thủ lãnh thấy đó, CA là mã tấu với dân, bão kiếm với đảng.