Ai trả thuế doanh nghiệp?

 • Bởi Khách
  21/07/2015
  0 phản hồi

  Steven Horwitz
  Ku Búa chuyển ngữ

  Rất nhiều nhà hoạt động xã hội và chính trị luôn kêu gọi chính phủ bắt buộc doanh nghiệp phải trả thêm thuế và phúc lợi. Họ coi doanh nghiệp như một cái gì đó có số tiền vô tận. Nhưng ít khi nào họ và chúng ta xem xét vấn đề từ phía cạnh doanh nghiệp. Có bao giờ bạn đã hỏi:

  ”Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có phải là người hay không?”

  Câu hỏi này thật ra là 2 câu hỏi.

  - Một, doanh nghiệp có phải là người theo luật pháp hay không?
  - Hai, doanh nghiệp có riêng biệt với những người bao gồm nó hay không?

  Và ở đây tôi muốn đề cập đến câu hỏi thứ hai. Hiện tại câu hỏi đó rất quan trọng, khi rất nhiều người muốn tăng thuế doanh nghiệp như một cách để đánh thuế vào người giàu và giúp giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ công.

  Nhưng, hóa ra, nếu chúng ta đánh thuế doanh nghiệp chúng ta không chỉ đánh thuế riêng người giàu, mà là tất cả mọi người. Đánh thuế doanh nghiệp có nghĩa là đánh thuế tất cả những người sở hữu và đi làm cho nó.

  Khi chúng ta phân tích xã hội chúng ta luôn nói về những lựa chọn của những cá nhân. Chúng ta thường nói những điều như:

  - “Siêu thị Walmart đã hạ giá’,’ hoặc
  - ”Chính phủ đã mua thêm dụng cụ quân sự”.

  Nhưng khi chúng ta nói vậy, không có nghĩa là Walmart là một khái niệm riêng biệt hoặc chính phủ là cái gì đó riêng biệt. Những tổ chức đó không thể tự quyết định được

  Sự thật là những cá nhân ở trong những tổ chức đó – giám đốc hay quản lý ở Walmart, cán bộ ở trong các cơ quan chính phủ – đã quyết định để hạ giá hoặc để mua thêm dụng cụ. Walmart hoặc chính phủ không quyết định, chỉ có con người quyết định. Và điều đó không có gì khác khi chúng ta nói đến doanh nghiệp và thuế doanh nghiệp.

  Đã có cuộc nghiên cứu hơn 50 năm về việc ai chịu sự gánh nặng của thuế. Để ví dụ, thuế xăng dầu. Rất đúng, chính các trạm xăng dầu cũng như các công ty dầu khí là những tổ chức phải trả thuế cho chính phủ, nhưng ai là người gánh nặng mức thuế đó?

  Một nhóm người là bạn và tôi, với tư cách là những người tiêu thụ xăng dầu. Bạn và tôi trả thuế đó qua việc trả giá xăng cao hơn khi chúng ta đổ vì người chủ trạm xăng tăng giá xăng để chia bớt gánh nặng đó.

  Thuế bảo hiểm xã hội cũng vậy. Người chủ doanh nghiệp là người trả tiền cho chính phủ, nhưng một phần thuế đó được trả bởi người công nhân bằng cách người công nhân phải nhận mức lương thấp hơn nếu không có thuế đó.

  Điều tương tự được áp dụng với thuế doanh nghiệp. Gánh nặng của thuế đó được trả bởi người đi làm, những người phải nhận lương thấp hơn. Hơn nữa, bạn và tôi, người tiêu dùng, cũng trả thuế doanh nghiệp một cách gián tiếp vì doanh nghiệp phải tăng giá hàng hóa.

  Cuối cùng, mức thuế doanh nghiệp càng cao thường làm giảm giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Kết quả là các quỹ hưu trí cá nhân của chúng ta sẽ giảm giá trị, hoặc tăng không cao bằng nếu không có thuế đó.

  Doanh nghiệp được bao gồm bởi con người, có nghĩa là những cá nhân sẽ chịu gánh chịu khi thuế doanh nghiệp tăng. Hiện tại đang có cuộc tranh luận về việc mức thuế, mức gánh nặng đó nên là bao nhiêu và ai sẽ gánh nó.

  Nhưng những ai nghĩ rằng đánh thuế doanh nghiệp đồng nghĩa với việc đánh thuế vào người giàu thì đang tự lừa dối mình. Chính chúng ta, những con người thật, là những người phải chịu gánh nặng thuế doanh nghiệp, chứ không phải là một khái niệm riêng biệt tên ‘doanh nghiệp’.

  Khi doanh nghiệp bị đánh thuế, chúng ta – người chủ, nhân viên và người tiêu dùng – là những người sẽ trả. Và đó là sự thật cho dù doanh nghiệp là người theo pháp luật hay không.

  Nguồn: Steven Horwitz, Are Corporations People?, Learn Liberty

  Chủ đề: Kinh tế

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi