Báo Động: Các tổ chức XHDS Việt Nam cần cấp thời lên tiếng

 • Bởi Admin
  17/07/2015
  1 phản hồi

  Ts. Nguyễn Đình Thắng

  Dân Luận: Đây là cơ hội cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đưa ra những góp ý thực chất để sửa đổi các bộ luật quan trọng theo hướng dân chủ hơn. Vẫn biết đây là một màn trình diễn của chính quyền, nhưng nếu làm khéo và công khai lôi kéo sự chú ý của quần chúng, các tổ chức xã hội có cơ hội biến sân khấu của chính quyền thành một sân chơi của mình, đặt chính quyền vào thế há miệng mắc quai.

  Thực chất hay chỉ là hình thức khi Quốc Hội Việt Nam cải tổ khung luật?

  Trong khoá họp tới đây, từ 20 tháng 10 đến 25 tháng 11, Quốc Hội Việt Nam sẽ bàn thảo hay biểu quyết một số luật quan trọng như luật báo chí, tiếp cận thông tin, hội đoàn, tôn giáo, hình sự, thủ tục hình sự... Đây là lúc các tổ chức xã hội dân sự, các chuyên gia và người dân ở trong nước nói chung cần lên tiếng để chỉ ra những bất cập và ảnh hưởng nội dung của các luật này. Khi thông qua rồi, chúng sẽ đóng khung toàn xã hội trong nhiều năm tới mà khó thay đổi được.

  Chính quyền Việt Nam đang muốn chứng tỏ cho quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, rằng họ thay đổi khung luật để đáp ứng những quan tâm về nhân quyền. Một mũi nhọn nhân quyền mà chúng tôi thúc đẩy ở ngoài này là Việt Nam phải luật hoá các cam kết về nhân quyền cũng như phải xoá bỏ các điều khoản vi phạm nhân quyền trong luật và các văn bản dưới luật hiện hành. Xét vậy, đây là một nhượng bộ đáng kể của Đảng Cộng Sản và chính quyền Việt Nam.

  Tuy nhiên, sự nhượng bộ này sẽ chỉ là hình thức nếu như nội dung luật vẫn không thay đổi gì so với hiện trạng. Chẳng hạn, dự thảo của "Luật Về Hội" báo hiệu một thái độ "ăn gian".


  Phái đoàn đa tôn giáo người Việt đã nêu quan ngại về Dự Thảo Luật Tôn Giáo của Việt Nam tại buổi họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo, ngày 19/06/2015

  Chương II, Điều 9.3 của dự thảo quy định rằng một hội mới muốn chỉ được đăng ký hoạt động khi "lĩnh vực hoạt động chính không trùng lắp với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động". Trong suốt 40 năm ở miền Nam và 60 năm ở miền Bắc, người dân không có quyền lập hội; trong khi đó Đảng Cộng Sản đã dàn dựng các tổ chức quần chúng bao trùm cả xã hội trong mọi lĩnh vực, ở mọi địa bàn, dưới tán dù của Mặt Trận Tổ Quốc. Như thế, với Điều 9.3 thì còn không gian nào cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập để được công nhận và hoạt động công khai?

  Dự thảo luật, ngay phần mở đầu, đã khẳng định tính cách "siêu hội" của Mặt Trận Tổ Quốc và những tổ chức kiểm soát quần chúng do Đảng Cộng Sản lập ra và điều động: "Luật không áp dụng với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Công Đoàn Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Thành Phố Hồ Chính Minh, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam." Có nghĩa là các tổ chức này nằm trên luật.

  Không những thế, Chương IV, Điều 25 của dự thảo quy định rằng "Hội hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó". Nghĩa là ngay khi được chấp nhận hoạt động, hội phi chính phủ sẽ lập tức mất tính độc lập vì bị chính phủ quản lý.

  Trên đây chỉ là những điểm làm ví dụ để cho thấy các tổ chức xã hội dân sự, những chuyên gia về luật, và những người dân quan tâm trong nước phải lên tiếng và lên tiếng cấp thời đối với hàng loạt các dự thảo luật được xem xét hay biểu quyết trong khoá họp sắp đến của Quốc Hội Việt Nam.

  Đầu năm nay, BPSOS đã báo động về bản thảo luật tôn giáo với các tổ chức tôn giáo ở trong nước, hỗ trợ phần dịch thuật các quan điểm phản hồi rồi chuyển chúng đến cơ quan LHQ hữu trách, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Văn Phòng Cho Tự Do Tôn Giáo của Bộ Ngoại Giao Canada, và nhiều tổ chức quốc tế chuyên về tự do tôn giáo. Qua đó, chúng tôi vận động quốc tế kêu gọi Việt Nam chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Tại buổi đối thoại nhân quyền với Việt Nam ở Hà Nội vừa rồi, phái đoàn Hoa Kỳ đã chính thức nêu quan ngại về nội dung của dự thảo luật này với phía Việt Nam. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi diễn tiến về dự thảo luật tôn giáo.

  Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự lên tiếng về các dự thảo luật nói đến ở trên. Hiện nay, một số tổ chức nhân quyền quốc tế có uy tín đã đồng ý cùng lên tiếng về các luật này. Vấn đề còn lại là sự lên tiếng phải xuất phát từ chính xã hội dân sự Việt Nam. Và sự lên tiếng này phải thực hiện gấp rút vì không còn nhiều thời gian để ảnh hưởng đến những thay đổi luật pháp với tác động lâu dài đến cuộc tranh đấu đòi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.

  Bài và tài liệu liên quan:

  Bản thảo Luật Về Hội:
  http://dvov.org/wp-content/uploads/2013/11/DRAFT-Law-on-Associations-2015-VN.pdf
  http://dvov.org/wp-content/uploads/2013/11/DRAFT-Law-on-Associations-2015-EN.pdf

  Các Tổ Chức Tôn Giáo Trong Nước Cần Lên Tiếng
  http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3025

  Vận động tự do tôn giáo cho Việt Nam
  http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/992-van-ong-t-do-ton-giao-cho-viet-nam.html

  Các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo:
  http://dvov.org/religious-freedom/

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Luật Công đoàn 2013, điều 26 về tài chính buộc doanh nghiệp phải đóng 2% quỹ lương cho tổ chức công đoàn nơi doanh nghiệp có trụ sở cũng là điều luật áp đặt và bất hợp lý.
  Việc vô lý ở chỗ, người lao động của doanh nghiệp đó cũng là người góp phần làm ra tiền để đóng không được hưởng gì trong số tiền này nếu tại đó không thành lập công đoàn, vô lý nữa, tiền này phải góp phần trả lương cho mấy quan công đoàn ở đâu đó (điều 27).
  Ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài đều bất bình mỗi khi nhận được thư đòi nợ của mấy ông công đoàn.