Huy Đức - Một cái tên đã thành danh: Trần Quang Cơ

 • Bởi Admin
  29/06/2015
  6 phản hồi

  Huy Đức

  Tuy từ chối chức bộ trưởng Ngoại giao, ông Trần Quang Cơ vẫn là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất lên đường lối đối ngoại của Việt Nam - không phải bằng quyền lực, chức vụ mà bằng những gì ông bạch hóa trong cuốn Hồi Ức & Suy Nghĩ được "leak" ra hồi đầu thập niên 2000s. Cuốn hồi ký có giá trị cảnh báo nguy cơ Việt Nam rơi vào thời kỳ Bắc thuộc mới.


  Ông Trần Quang Cơ trong một cuộc tiếp xúc với chuyên gia Liên Xô (Ảnh của báo Quân đội Nhân dân). Nguồn BBC Việt Ngữ.

  Năm 1991, ông Nguyễn Cơ Thạch chịu nhiều áp lực phải rời khỏi chính trường. Chiếc ghế bộ trưởng ngoại giao được chuẩn bị cho ông Trần Quang Cơ nhưng ông từ chối. Khi Quốc hội đã nhóm họp, ông Trần Quang Cơ vẫn "công tác" ở Lào. Ông Đỗ Mười tưởng ông Cơ "đòi" cái ghế ủy viên Bộ chính trị nên hứa là nếu ông Cơ nhận, Trung ương sẽ bổ sung. Ông Cơ kiên quyết từ chối.

  Thật tình cờ, tôi nhận được điện thoại của đại sứ Đinh Hoàng Thắng báo ông Trần Quang Cơ đồng ý trả lời phỏng vấn khi đang ở trong Thành phỏng vấn Tướng Lê Đức Anh. Phải ngồi với cả hai mới thấy được sự khác nhau giữa họ về nhân cách, tầm nhìn; sự khác nhau giữa tham vọng quyền lực và lòng yêu quê hương đất nước.

  Trong cuộc gặp vào chiều cùng ngày (có đại sứ Đinh Hoàng Thắng), tôi hỏi, vì sao ông lại không nhận chức bộ trưởng Ngoại giao. Ông Cơ thẳng thắn: "Lúc ấy, trong Bộ chính trị đã phân công cho Tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch Nước, phụ trách quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Tướng Lê Đức Anh là kiến trúc sư chính của Hội nghị Thành Đô. Nghị quyết Đại hội VII xác định đường lối ngoại giao đa phương. Nhưng chúng tôi biết rõ 'phương ưu tiên' của ông ta là ai, là ngược lại với chúng tôi, dẫu có nhận chức, trước sau cũng mất chức". Tôi nói: "Tại sao anh không nhận chức rồi đấu tranh, nếu có mất chức vì bất đồng quan điểm thì lịch sử càng làm rõ ai công, ai tội". Ông Trần Quang Cơ cười: "Cậu nghĩ là người ta sẽ cho tôi mất chức vì bất đồng quan điểm ư". Khi ông Cơ nói điều đó, chưa xảy ra vụ "hai bao cao su" nhưng tôi cũng phần nào hiểu được.

  Rồi các đồng nghiệp của ông Trần Quang Cơ sẽ đánh giá về sự nghiệp ngoại giao của ông. Nhưng, việc ông và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch bị gạt khỏi cuộc chơi hồi thập niên 1990s đã để lại một khoảng trống trí tuệ to lớn cho Hà Nội. Trong khoảng trống đó, người ta mặc sức sử dụng con ngoáo ộp "diễn biến hóa bình" những con ngoáo ộp "made in" Trung Quốc.

  Chúng ta chỉ mới biết đến những mất mát ở thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, điểm cao 1509... Chúng ta còn rất ít biết đến những mất mát to lớn hơn: những cơ hội để cải cách chính trị; những cơ hội để cải cách kinh tế theo hướng thị trường; những cơ hội hội nhập sâu rộng hơn với các quốc gia tiến bộ; những cơ hội để ký BTA, đi trước Trung Quốc trong làm ăn với Mỹ.

  Cho dù rất chia sẻ với quyết định của ông; vẫn kính trọng tài năng và tâm huyết của ông; không dám trách ông "bỏ cuộc chơi"... nhưng vẫn tiếc, vận nước vào những lúc khó khăn, lại quá thiếu vắng những con người tử tế.

  Xin tiễn biệt ông. Ông ra đi nhưng người đời sẽ còn nhắc tên ông, một cái tên đã thành danh: TRẦN QUANG CƠ.

  Huy Đức

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Phản hồi: 

  “General Agreement on Tariffs and Trade” viết tắt là G.A.T.T. là tổ chức quốc tế & thoả hiệp về quan thuế, nhằm tháo gỡ hàng rào bảo vệ mậu dịch, nhằm giảm bớt & điều chỉnh hợp lý thuế nhập cảng giữa các quốc gia, nhằm làm cho tài hóa được lưu thông dễ dàng trên thị trường quốc tế.

  Việt nam Cộng Hòa là một thành viên của GATT.

  GATT chính là tiền thân của WTO. Từ sau vòng đàm phán Urugay 1994, GATT đuọc nâng cấp, đổi tên là World Trade Organization, viết tắt là W.T.O., các thành viên của GATT trở nên là thành viên chính thức của WTO...

  Việt Nam Cộng Hoà là một thành viên chính thức của GATT, nếu như VNCH còn đó thì VN đương nhiên là thành viên của WTO, chứ không phải như Trung cộng và tay sai phải lạy lục xin xỏ Mỹ cho ký thương ước với Mỹ để từ đó có thể đuọc xét gia nhập Vê Đúp Tê Ô, chứ không phải như tay sai & đàn em của Trung cộng bị công luận thế giới & công luận Mỹ xỉ vả, bắt phải thả tù chính trị, rồi mới đuọc ký thoả ước thương mại với Mỹ, rồi mới được kết nạp vào Vê Đúp Tê Ô [mà rồi, từ vào WTO đến nay cũng chả làm ăn nên thân gì]

  [quote="Tác giả"]Chúng ta chỉ mới biết đến những mất mát ở thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, điểm cao 1509... Chúng ta còn rất ít biết đến những mất mát to lớn hơn: những cơ hội để cải cách chính trị; những cơ hội để cải cách kinh tế theo hướng thị trường; những cơ hội hội nhập sâu rộng hơn với các quốc gia tiến bộ; những cơ hội để ký BTA, đi trước Trung Quốc trong làm ăn với Mỹ[/quote].

  Như đã nói trên, VN & VNCH đã là thành viên của GATT, tiền thân của WTO, nếu còn đó thì VNCH sẽ, đã là thành viên của WTO, điều ấy có nghĩa là, cái mà Huy Đức gọi là "cơ hội cải cách bị mất mát" thực ra đã có, đã đuọc thực hiện, đã đang phát huy tốt đẹp tại VNCH từ rất lâu trước 1975, từ rất lâu trước 1990, nhưng đã bị Trần Quang Cơ và bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, bọn cộng sản Hồ chí Minh & Lê Duẩn & bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ & bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ VNDCCH đi làm lính đánh thuê cho Trung cộng, xâm lăng VNCH, suốt hơn 20 năm ròng rã thảm sát hàng triệu, hàng triệu người miền nam, chiếm đóng VNCH, xích hóa VN, cộng sản hoá VNCH, tàn phá nền kinh tế tự do, nền kinh tế thị trường của VNCH, làm u ám tương lai Việt nam, tàn phá tiền đồ xán lạn của Viẹt nam!

  *****

  Nói đến cuộc quỳ gối Thành Đô chỉ là nói đến một hành động bán nuớc của Việt cộng. Đã có hơn một cuộc quỳ gối Thành Đô, đã có hơn một lần bọn cộng sản VNDCCH phản bội tổ quốc, xô đẩy đất nước dân tộc VN vào những ngã rẽ tối tăm, làm nô lệ giặc tàu, làm VN mất cơ hội tiến lên thịnh vượng, độc lập, tự do...

  Thảm cảnh ngày nay của VN, dưới ách cai trị độc tài cộng sản tội ác, tụt hậu về mọi phương diện, bên bờ vực nội thuộc giặc tàu, đã bắt đầu từ 1958,

  đã bắt đầu từ 10-10 1954 khi, nhờ sự chống lung của Trung cộng do Hồ chí Minh rước vào VN từ 1950 mà nhà nước VNDCCH cộng sản, sinh ra từ hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, đuọc dựng nên vào ngày 10-10-1954 trên vùng lãnh thổ ở phiá bắc vỹ tuyến 17 chiếm đoạt của Việt nam & Quốc Gia Việt nam

  đã bắt đầu từ 1950 khi Hồ chí Minh sang tàu, rước giặc tàu vào VN, trở nên phiến quân cộng sản Mao-ít tại VN, phá hoại đất nước VN mở đuòng cho giặc Tàu vào VN, tái đô hộ VN sau khi đã bị Lê Lợi đánh đuổi khỏi bờ cõi VN từ nhiều trăm năm trước, từ 1427, trong khi Việtnam đã tái thâu hồi Độc Lập từ 1949, đồng thời đã thâu hồi 6 tỉnh nam kỳ, trở nên một quốc gia có lãnh thổ liền lạc từ Ải Nam quan đến Mui cà mau ( sau khi bị Hồ chí Minh dâng cho thục dân Phap từ 1946 qua bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946).

  Thảm cảnh ngày nay của VN đã bắt đầu từ bản văn tự bán nước 1946 do "chính phủ Hồ chí Minh" ký với thực dân Pháp, đặt VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2

  Thảm cảnh ngày nay của VN đã bắt đầu từ cuộc phản bội tháng 8-1945, bọn cộng sản cướp chính quyền VN, cộng sản hóa chính quyền VN, xô đẩy đất nước dân tộc VN vào một ngã rẽ tăm tối, làm mất cơ hội của VN củng cố nền độc lập mới thâu hồi từ ngày 11-3-1945, tiến lên thịnh vượng cùng với thế giới tự do

  Phản hồi: 

  ”Nguyễn Cơ Thạch và Trần Quang Cơ cảnh báo: “Thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu.”

  THời kỳ bắc thuộc mới đã bắt đầu từ 14-9-1958 với bản văn tự bán nước Hồ chí Minh & Phạm Văn Đồng
  Thời kỳ bắc thuộc mới đã bắt đầu từ khi Việt cộng Hồ chí Minh tiếp tay Trung cộng Mao trạch đông chia cắt Việt nam tại giơ ne vơ 1954
  Thời kỳ bắc thuộc mới đã bắt đầu từ 10-10-1954 khi Việt cộng Hồ chí Minh, bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ rước giặc tàu vào hà nội, dựa vào súng đạn giặc tàu, dựa vào thế lực "cố vấn Trung quốc vỹ đại” khủng bố nhân dân Ha noi, khủng bố nhân dân miền bắc, dụng nên nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH độc tài tàn ác, chuyên chính vô sản kiểu Trung cộng trên vùng lãnh thổ ma Viet cong voi su chong lung do dau cua Trung cong vừa chiếm đụoc của Quốc Gia Việt nam, ở phiá bắc vỹ tuyến 17.

  Thời kỳ bắc thuộc mới đã bắt đầu từ 1951-52 khi Trung cộng Mao trạch Đông & Việt cộng Hồ chí Minh yết kiến Nga cộng Sít ta lin, Trung cộng được Nga cộng giao cho nhiệm vụ phụ trách Hồ chí Minh & Việt nam

  Thời kỳ bắc thuộc mới đã bắt đầu từ 1950 khi Việt cộng Hồ chí Minh sang tàu rước giặc tàu mao trạch Đông vào Việt nam dựa vào Trung cộng dựng nên đảng cộng sản Lao động Tàu đẻ, ăn cắp cuộc kháng chiến của nhân dân Việt nam, đội danh nghĩa kháng chiến lường gạt nhân dân Việt nam, thu gom xương máu VN dâng cho giặc tàu làm công cụ chiến tranh tiến vào VN, trở lại đô hộ VN sau khi đã bị Lê Lợi đánh đuổi ra khỏi bờ cõi nước nam từ 1427

  Thời kỳ bắc thuộc mới đã bắt đầu với cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống Việt nam, quân cộng sản VNDCCH trong đó có Nguyễn Cơ Thạc, Trần Quang Cơ, vác súng đạn giặc tàu làm lính đá h thuê cho giặc tàu, xâm lăng VNCH, thảm sát hàng triệu người dân VNCH chỉ vì VNCH đã liên mnh với Mỹ chống lại Trung cộng quan thầy của Hồ chí Minh, lê Duẩn, bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ trong đó có sự đóng góp tích cực, rất tích cực [không tích cực sao đuọc thăng quan tiến chức "trung ương"] của Nguyễn cơ Thạch & trần Quang Cơ.

  Nếu Nguyễn Cơ Thạch & Trần Quang Cơ có tấm lòng tử tế, thục sự vì tiền đồ VN mà báo động về một thời kỳ bắc thuộc mới, thì đã phải lên tiếng báo động từ sớm hơn, từ rất lâu trước 1990

  Nên biết rằng chính là Nguyễn Cơ Thạch, sinh thời đã bắt thuộc cấp phải im mồm không đụoc nói về việc Hoàng sa bị Trung cộng chiếm đóng năm 1974

  Nếu thực sự Nguyễn Cơ Thạch & Trần Quang Cơ có lòng tử tế, thục sự lo lắng cho tiền đồ VN, thực sự lo lắng về một "thời kỳ bắc thuộc mới", thì đã không tích cực tham gia & đóng góp vào cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác, đứng dưới cờ đỏ Lê Duẩn làm lính đánh thuê cho giặc tàu, xâm lăng VNCH, thảm sát hàng triệu người dân VNCH chỉ vì VNCH đã liên minh với Mỹ chống lại Trung cộng xâm lược

  Phản hồi: 

  Chỉ kể công của anh Cơ thôi sao? Còn cái công dựng nên cái nhà nước đưa đất nước vào vòng Bắc thuộc thì sao? Nhờ anh Cơ và đồng chí mà giờ đây, gia tộc anh thì an lạc còn quảng đại quần chúng thì điêu linh. Thế mới biết cái giá trị của các anh nó phiến diện làm sao!

  Phản hồi: 

  1. (bỡn)
  Sao anh Huy Đức...cười giống ông Cơ thế? Hay là...
  2. (nghiêm chỉnh)
  Dầu sôi lửa bỏng thế này mà các anh chị DL cứ thủng thỉnh tiêm liều dân trí vào, định để giúp dân mình đề kháng với "virus"...HÁN sao đây?
  Hay là anh Huân (Hà Nội) theo phương châm : " Hà Nội không vội được đâu"?....Hahaha!

  Phản hồi: 

  [quote="tác giả"]Cuốn hồi ký có giá trị cảnh báo nguy cơ Việt Nam rơi vào thời kỳ Bắc thuộc mới[/quote]

  Cuộc quỳ gối Thành Đô, "thời kỳ bắc thuộc mới", thực ra không có gì là bất ngờ một khi VN rơi vào ách cai trị cộng sản, hơn thế nữa, còn là cộng sản Hồ chí Minh chuyên nghề bán nước cứu Hồ chí Minh & chuyên nghề bán nước cứu đảng & chuyên nghề Lê Chiêu Thống rước voi dầy mả tổ, chuyên nghề mãi quốc cầu vinh, hết rước Tây vào Hà nội (19-5-1946), lại rước tàu vào VN (1950), lại rước Tàu vào Hà nội (10-10-1954)!

  Bản chất cộng sản VN, sự ghiệp cầm quyền của Việt cộng Hồ chí Minh, sự nghiệp cầm quyền của cộng sản VN, từ VNDCCH Hồ chí Minh đến CHXHCNVN Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn là nhờ vào sự chống lưng đỡ đầu của ngoại bang cộng sản nước lớn, hết Tàu cộng lại Nga cộng, hết Nga cộng lại Tàu cộng,

  Cuộc quỳ gối Thành Đô diễn ra vào năm 1990 vì Nga cộng sụp đổ vào lúc ấy. Ngày nào Nga cộng sụp đổ thì ngày ấy có cuộc quỳ gối Thành Đô

  Nga cộng chưa sụp đổ thì chưa có cuộc quỳ gối Thành Đô, nhưng nếu còn Nga cộng chống lưng cho Vệt cộng, do đó không có cuộc quỳ gối Thành Đô, thì cũng chả chắc gì có, thì cũng vẫn không có cái mà Huy Đức gọi là "những cơ hội để cải cách..." gì đó, vì Việt nam cộng sản dưới tay Nga cộng thì cũng giống như VN cộng sản dưới tay Tàu cộng, chỉ biết một tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội",

  e rằng nếu Nga cộng chưa sụp đổ, Nga cộng còn vững tay chống lưng đỡ đầu cho Việt cộng, Việt cộng nhờ có Nga cộng chống lưng đỡ đầu (*) còn vững tâm làm đầu nậu bóc lột nhân dân đất nước VN, thì tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" ở VN do bọn cộng sản Hồ chí Minh & trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ & lão thành cách mạng cộng sản, vênh váo với Nga cộng sau lưng, tiến hành, sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều lần, nói gì đến cái mà Huy Đức gọi là "những cơ hội để cải cách chính trị; những cơ hội để cải cách kinh tế theo hướng thị trường; những cơ hội hội nhập sâu rộng hơn với các quốc gia tiến bộ; những cơ hội để ký BTA, đi trước Trung Quốc trong làm ăn với Mỹ"...!!!

  Phản hồi: 

  Một đảng viên cao cấp Cộng sản, vì nạn bè phái nên từ chối 1 chức vụ như Ông Cơ rồi lén lút để lại chút Hồi ký cảnh báo nạn Bắc thuộc, và rồi thành danh ?
  Sao ông không hành sử như Ông Trần Độ , Ô. Nguyễn Hộ, Ô. Hoàng M. Chính ?, đây chính là những Kẻ sĩ Thành danh dù có muộn màng.
  Cả đất nước sẽ rơi vào vòng nô lệ Tàu đã được nói rõ trong 1 quyển sách của Tùng Phong ở Miền Nam trong khoảng năm 1960 mà trẻ em Trung học cũng biết.
  Trong Chính đề VN này, tác giả đặt trách nhiệm quá nặng nề của người dân miền nam trong việc chận đứng sự xâm lăng của Công sản Bắc Việt, cánh tay dài, hay tên đánh thuê cho Trung Cộng. Nếu cuộc đấu tranh sống còn này thất bại thì hậu quả sẽ khôn lường cho Dân tộc.