Kiên Trung - Phát huy công bằng xã hội tại Việt Nam qua phương tiện truyền thông

 • Bởi Admin
  10/06/2015
  0 phản hồi

  Kiên Trung

  “…chúng ta cần phải đoàn kết góp thêm nhiều tiếng nói dân sự để cùng nhau tiêu diệt tham nhũng một cách không nhân nhượng như một vi phạm trầm trọng đạo lý và công bằng xã hội…”

  Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của một nhà nước Dân Chủ Đa Nguyên, trong đó có nhiệm vụ là đảm bảo công bằng xã hội. Trong căn bản triết học của nó, chủ nghĩa đa nguyên tôn trọng mọi thành phần trong xã hội, do đó không chấp nhận để một thành phần nhỏ có quyền lực bóc lột và chà đạp những thành phần khác. Nếu một dân tộc không có tinh thần liên đới thì không phải là một dân tộc. Chúng ta cần phải hiểu công bằng xã hội là liên đới của một xã hội.

  Chúng ta không thể bỏ rơi những người yếu kém, xa cơ lỡ bước; một xã hội văn minh không thể khước từ một cái nạng cho người thương tật. Chúng ta nhìn nhận sự bình đảng của mỗi con người trong một xã hội và chúng ta cần dành những phương tiện tuyên truyền để thực hiện nó dưới một chế độ độc tài.

  Công bằng xã hội là điều kiện cơ bản để giữ gìn sự bền chắc của nền tảng xã hội, đảm bảo tham gia tích cực trên mọi phương tiện với sự phấn khởi của mọi người bước vào một tương lai đất nước đang có nhiều triển vọng chuyển mình và thay thế, nhưng chúng ta cũng cần phải tránh những xung đột có thể làm gây đổ vỡ đà tiến của một dân tộc về tương lai và đưa đến bạo loạn.

  Trong thực tế, phát triển kinh tế thường phát sinh những chênh lệch trong một xã hội và làm trầm trọng thêm, do tác động thế giới bên ngoài như khủng hoảng kinh tế toàn cầu V.V. Nhiệm vụ trọng yếu của nhà nước dân chủ là ngăn chặn và giảm thiểu những nguyên nhân gây căng thẳng trong sự phát triển, vì không thể hoàn toàn nhịp nhàng, chắc chắn sẽ đem lại.

  Công bằng xã hội đòi hỏi một cố gắng không ngừng trong việc tái phân phối lợi tức quốc gia nhằm bênh vực yếu kém.

  Công bằng xã hội đòi hỏi một hệ thống bảo trợ xã hội đảm bảo những nhu cầu tối thiểu về thực phẩm và sức khỏe cho con người.

  Công bằng xã hội đòi hỏi một hệ thống giáo dục và đào tạo phổ cập và liên tục đảm bảo cơ hội thăng tiến đồng đều cho mọi công dân.

  Nhà nước dĩ nhiên đảm nhận nhiệm vụ thực hiện công bằng xã hội. Nhưng nhà nước cũng có đặc biệt khuyến khích xã hội, qua các tổ chức thiện nguyện, góp phần công tác trọng đại đó. Một phần ngân sách xã hội sẽ được sử dụng qua ngả xã hội dân sự. Các tổ chức thiện nguyện sẽ được tài trợ, trong một tỷ lệ khả năng ngân sách, so với tài nguyên mà họ đã đông viên được từ quần chúng cho các công tác xã hội.

  Việc tham gia tích cực của một xã hội dân sự vào cố gắng thực hiện công bằng xã hội vừa có tác dụng vận động sự đóng góp quần chúng vào công cuộc liên đới xã hội vừa có hiệu lực về mặt tinh thần. trước một văn phòng cứu trợ xã hội của một nhà nước người được giúp đỡ chỉ cần gặp một công chức, tại các cơ quan thiện nguyện họ gặp một người tình nguyện làm công tác xã hội vì niềm tin, họ gặp một người vì một tấm lòng, sợi dây liên đới xã hội và tinh thần phấn đấu vướt qua trở ngại và tăng thêm sức mạnh.

  Chúng ta cần khẳng định rằng công bằng xã hội là nhiệm vụ của nhà nước dân chủ với sự hợp tác của xã hội dân sự chứ không phải là trách nhiệm của các xí nghiệp, chúng ta khẳng định rằng công bằng xã hội không thể can thiệp vào hoạt động kinh tế để trở thành một trở ngại cho một điều hành kinh tế.

  Công bằng xã hội để cho mọi công dân quyết tâm và bày tỏ quan điểm bài trừ nạn tham nhũng và những mầm mốm tham nhũng. Tham nhũng là bất công lớn nhất. Tham nhũng là một bệnh ung thư xã hội. Nó làm sai lệch những quy luật kinh doanh khách quan của kinh tế thị trường và làm tê liệt óc sáng tạo, ngăn chặn cái hay, che trở sự tồi dở và tôn vinh sự gian trá. Vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết góp thêm nhiều tiếng nói dân sự để cùng nhau tiêu diệt tham nhũng một cách không nhân nhượng như một vi phạm trầm trọng đạo lý và công bằng xã hội.

  Kiên Trung
  08/06/2015
  Tham Khảo: Thử thách và hy vọng-THDCĐN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi