Thế Thanh - Nhận định nhanh và ngắn về phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng

 • Bởi Khách
  08/05/2015
  4 phản hồi

  Thế Thanh


  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCHTƯ khoá XI, ngày 7/5/2015, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tỏ rõ lập trường: “cán bộ và công tác cán bộ là ‘cái gốc của mọi công việc’, ‘nguyên nhân của mọi nguyên nhân’, ‘then chốt của then chốt’.”

  Quan điểm này, ông Trọng phát biểu không chỉ cho nội bộ Đảng của ông, mà nó còn là sự chỉ đạo quyết định đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng Sản và đã được công khai trên báo chí. Phát biểu của ông có liên hệ đến quyền lợi của tôi, một công dân Việt Nam, liên hệ đến sự phát triển của đất nước, vì vậy, tôi thấy cần phải có vài nhận định như sau:

  – Nếu trước đây Đảng Cộng Sản còn coi “dân là gốc” (ít là trong những phát biểu của họ), thì bây giờ họ đã phát biểu thẳng thừng lập trường đạp dân xuống hàng thứ yếu, lấy cán bộ, tức Đảng viên làm “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của mọi then chốt”.

  – Với quan điểm Đảng viên là “cái gốc của mọi công việc”, Đảng Cộng Sản minh nhiên có quyền quyết định sự sống chết của mọi người dân, nắm giữ tuyệt đối chân lý, quyết định mọi lý lẽ đúng sai, có quyền ban phát những gì họ muốn hoặc cấm đoán những gì họ không muốn cho dân hưởng.

  – Với quan điểm Đảng viên là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, ông Trọng phát biểu thay mặt Đảng Cộng sản, tuyên bố từ nay mọi người dân nếu không là Đảng viên, sẽ phải chấp nhận thân phận nô lệ tuyệt đối cho Đảng và bất cứ sự mở miệng, tranh luận nào của người dân cũng sẽ là vô nghĩa.

  – Với quan điểm Đảng viên là “then chốt của mọi then chốt”, độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản sẽ vẫn mãi được duy trì trong Hiến Pháp và họ sẽ bảo vệ đến cùng cái độc quyền này.

  Tôi tự hỏi, những Đảng viên Đảng Cộng Sản, nếu còn có lương tâm, nghĩ như thế nào về Đảng của mình và về chính mình, khi tự cho mình và Đảng của mình cái quyền được đạp lên đầu người dân, coi mình là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” (hạn từ trong triết học Kinh viện bàn về Thượng Đế). Không biết có bao nhiêu Đảng viên Đảng Cộng Sản sẽ lên tiếng về quan điểm này của ông Đảng Trưởng?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Trọng lú chơi đểu!

  Chúng bày trò sắp xếp nhân sự
  Cam tâm làm nô lệ tôi đòi
  Tội tày trời với dân tộc lịch sử
  Lũ nô tài hậu dụê cáo Hồ!

  Chúng chơi đểu bày đặt thương nòi
  Phải là người yêu nước sâu sắc
  Đồng thời phải tuyệt đối trung thành
  Chủ nghĩa Marx, tư tưởng Hồ tặc!

  Yêu nước sâu sắc mà theo giặc?
  Chưa hết. còn tiêu chuẩn đạo đức
  Không quan liêu cơ hội tham quyền
  Không tham nhũng, lợi dụng quyền lực?!

  Nó nói chỉ làm thêm căm tức
  Nhưng rồi tức nước sẽ vỡ bờ
  Một ngày không xa dân uất ức
  Ngày đó, toàn dân ta đang chờ!

  Nông dân Nam Bộ
  thttps://sangcongpha1.wordpress.com/

  Phát biểu này của N.P.Trọng càng bộc lộ bản chất phản động, phản bội nhân dân và phản lại chính lý tưởng của ĐCSVN do HCM sáng lập. Như vậy, Ông Trọng đã thay mặt lãnh đạo ĐCSVN tuyên bố thẳng thừng rằng : Từ nay Nhân dân không còn giá trị gì, chỉ như đám ô hợp , như đàn bò kép cày và làm bia đỡ đạn cho tổ chức ĐCSVN ?. Từ quan điểm, lập trường của HCM " lấy dân làm gốc, dân là gốc.." nay công khai " Cán bộ (đảng viên) là gốc, là then chốt và là nguyên nhân của nguyên nhân " mọi thành và bại của đảng cũng như của đất nước ( đảng cầm độc quyền cai trị ) . Rõ ràng ĐCSVN, dưới bàn tay của TBT N.P.Trọng đã và đang trượt dài xuống dốc suy thoái , biến chất thành đảng thống trị theo chế độ tập quyền, độc tài. Liệu đảng này có đáng tồn tại và cần cho dân tộc VN này nữa hay không?. Câu trả lời là : Không!

  Nhìn mặt mày tên này rất hãm tài, gian manh, xảo trá, đểu cáng. Một bộ mặt rất tiêu biểu, đặc trưng cho cái đảng của hắn !