Phan Bội Châu - Thói hư tật xấu của người Việt: Ỷ lại, viển vong, tư tưởng gia nô...

 • Bởi Trà Mạn
  18/03/2015
  2 phản hồi

  Cụ Phan Bội Châu

  Tính ỷ lại (Phan Bội Châu - Cao đẳng quốc dân 1928)

  Tục ngữ có câu rằng Tháp đổ đã có Ngô xây - Việc gì vợ góa lo ngày lo đêm. Tháp đó là tháp của ta, ta không xây được hay sao? Nghểnh đầu nghểnh cổ trông ngóng, nếu Ngô không sang thì vạn tuế thiến thu chắc không bao giờ có tháp. Tháp đổ mặc tháp, khoanh tay đứng dòm, nghiễm nhiên một đống bù nhìn rồi hẳn. Hỏi vì cơn cớ làm sao? Thì chỉ vì ỷ lại.

  Câu tục ngữ ấy thật vẽ đúng tâm tình người nước ta. Nếu ai cũng lo gánh vác một phần trách nhiệm của mình thì có gánh gì không cất nổi. Nhưng tội tình thay, anh nào chị nào trong óc cũng chất đầy một khối ỷ lại. Anh Cột trông mong vào chú Kèo, cô Hường trông mong vào thím Lục, mà chú Kèo, thím Lục lại ỷ có anh Cột, cô Hường rồi. Rày lần mai lữa, kết cục không một người làm mà cũng không một người phụ trách nhiệm.

  Quá tin ở những điều viển vông (Phan Bội Châu – Cao đẳng quốc dân 1928)

  Mê tín sinh ra những việc nực cười. Ngày giờ nào cũng là trời bày định mà bảo rằng có ngày dữ ngày lành; núi sông nào cũng là đất tự nhiên mà bảo rằng có đất tốt đất xấu; vì nấu ăn mới có bếp mà bảo rằng có ông thần táo; vì che mưa gió mà có nhà mà bảo rằng có ông thần nhà; cho đến thần cửa thần đường, thần cầu tài, thần cầu tử, trăm việc gì cũng trông mong vào thần; kết quả thần chẳng thấy đâu, chỉ thấy những cửa nát nhà tan, của mòn người hết, tin thần bao nhiêu thì tai họa bấy nhiêu...

  Tư tưởng gia nô (Phan Bội Châu - Cao đẳng quốc dân 1928)

  Xem lịch sử nước ta tư xưa đến nay hơn ba nghìn năm, chỉ có gia nô mà không có quốc dân. Quyền vua có nặng, nặng không biết chừng nào; gia dĩ (1) quyền quan lại hứng đỡ quyền vua mà từng từng áp chế. Từ cửu phẩm kể lên cho đến nhất phẩm, chồng càng cao, ép càng nặng, đến dân là vô phẳng thân giá (2) lại còn gì.

  Thằng này là con ngựa thằng nọ là con trâu buộc cương vào thì cắm cổ cứ đi, gác ách vào thì cúi đầu cứ lủi . Gặp Đinh thì làm nô với Đinh, gặp Trần thì làm nô với Trần, gặp Lê Lý thì làm nô với Lê Lý.

  Phận con hầu thằng ở, được đôi miếng cơm thừa, canh thải, đã lấy làm hớn hở vênh vang; tối năm (3) đứng đầu ruộng mới được bát cơm ăn, suốt đêm ngồi bên bàn khung cửi mới được tấm áo mặc, mà mở miệng ra thì “cơm vua áo chúa"; đồng điền này, sông núi nọ mồ hôi lẫn nước mắt cày cấy mở mang, nhưng mà “chân đạp đất vua", lại giữ chặt một hoạt kê vô lý (4). Cái tư tưởng gia nô! Cái trí thức gia nô! Bệnh gia truyền làm nô đó không biết tự bao giờ để lại, bắt ta phải gông đầu khoá miệng, xiềng tay xiềng chân, chịu gánh gia nô cho già đời mãn kiếp.

  (1) thêm vào đó

  (2) giá trị con người

  (3) quanh năm

  (4) đại ý: Tự mình làm ra mà lại bảo là do ơn người khác, thật là câu chuyện buồn cười

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  noibuonvietnam viết:
  Chính trị thay đổi đã bao lần mà sao tu tưởng của dân ta vẫn không thay đổi?

  Chính trị nào thay đổi đã bao lần?
  Từ phong kiến, thực dân (cụ Phan sống trong 2 thời này) giờ cũng là phong kiến, tệ hơn thực dân, nhãn hiệu cộng sản chuyên chính độc tài. Nhân dân Việt nam tiếp tục cúi đầu phục vụ cho một nhóm người vỗ ngực tự xưng là có "công" với đất nước! Công gì? Công làm cho đất nước tụt hậu, công làm cho bọn quan lại thời cộng sản còn giầu có "gấp vạn lần" vua chúa, bọn thực dân.
  Tư tưởng không thay đổi bởi giáo dục không thay đổi, đây là phim truyện nhiều tập do quan dân nhà sản cùng sản xuất, đạo diễn, kiêm diễn viên.
  Có vậy thui nhá.

  ''...đồng điền này, sông núi nọ mồ hôi lẫn nước mắt cày cấy mở mang, nhưng mà “chân đạp đất vua", lại giữ chặt một hoạt kê vô lý (4). Cái tư tưởng gia nô! Cái trí thức gia nô! Bệnh gia truyền làm nô đó không biết tự bao giờ để lại, bắt ta phải gông đầu khoá miệng, xiềng tay xiềng chân, chịu gánh gia nô cho già đời mãn kiếp.

  Không nói thì bảo không biết nói, nói ra thì lại mắc tật hoài cổ. Cụ nói rất hay, rất đúng. Nhưng điều làm nhiều người đau hôm nay không phải chỉ có vậy: từ 1928 đến nay là bao nhiêu năm mà sao vẫn đúng? Chính trị thay đổi đã bao lần mà sao tu tưởng của dân ta vẫn không thay đổi?