Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2015

 • Bởi Trà Mạn
  04/03/2015
  2 phản hồi

  Nâng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền; vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2015.

  Trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền

  Theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1-3-2015, mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền...

  Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ

  Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

  Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

  Nghị định có hiệu lực từ 15-3-2015.

  Quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

  Theo Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trường hợp bán doanh nghiệp mà có từ hai người đăng ký mua trở lên thì phải bán theo một trong hai phương thức đấu giá sau:

  - Đấu giá kế thừa toàn bộ số lao động còn lại, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết một phần số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  - Đấu giá không kế thừa lao động, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết hết số lao động hoặc đã phê duyệt phương án giải quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  Trường hợp chỉ có một đơn đăng ký mua doanh nghiệp hợp lệ được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền quyết định bán doanh nghiệp áp dụng phương thức bán thỏa thuận trực tiếp.

  Nghị định cũng quy định người lao động trong doanh nghiệp được xem xét giao doanh nghiệp khi đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện.

  Nghị định có hiệu lực từ 1-3-2015.

  Chế độ ưu tiên về hải quan đối với doanh nghiệp

  Theo Nghị định số 08/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-3-2015, các doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định thì sẽ được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật; được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế.

  Đồng thời, doanh nghiệp còn được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước...

  Quy định xác định thiệt hại đối với môi trường

  Nghị định số 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường quy định về trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm: Thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra.

  Việc tính toán thiệt hại đối với môi trường dựa trên các dữ liệu, chứng cứ đã được thu thập, ước tính, thẩm định theo quy định tại Nghị định này. Thiệt hại đối với môi trường của một khu vực địa lý bằng tổng thiệt hại đối với từng thành phần môi trường của khu vực địa lý đó.

  Nghị định có hiệu lực từ 1-3-2015.

  Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

  Theo Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông, kể từ ngày 1-3-2015, mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thay đổi, cụ thể: Thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Thành phố Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28; Thành phố Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; Thành phố Hải Phòng đổi từ 31 thành 225; Thành phố Cần Thơ đổi từ 710 thành 292; Thừa Thiên – Huế từ 54 thành 234; Quảng Ninh từ 33 thành 203; Thanh Hóa từ 37 thành 237; Khánh Hòa từ 58 thành 258; Lâm Đồng từ 63 thành 263; Cao Bằng từ 26 thành 206; Cà Mau từ 780 thành 290…

  Chủ đề: Pháp luật
  Từ khóa: chính sách, luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tôi đã nghe nói đến "đồng lương tối thiểu" rất nhiều lần, thế nhưng không biết đồng lương tối thiểu là đồng lương như thế nào? Dựa vào đâu mà định ra đông lương tối thiểu?
  Hình như trước đay đã có người hỏi tren Dân luận, nhưng không thấy ai trả lời. Sai câu hỏi này khó vậy sao? MOng ai bioét thì trả lời. Cám ơn.
  Tôi cũng nghe thấy các nhà lãnh đạo nói mức thu nhập của dân ta vào loại trung bình. Thế nhưng chỉ nói nửa với mà không nói mức thu nhập bình quân của thế giới là bao nhiêu? Vậy ai biết mức thu nhập bình quân của thế giới là bao nhiêu thì trả lời. Cám ơn.

  Phản hồi: 

  Hiến pháp, Pháp chế và Luật pháp của một quốc gia chỉ có thể phát huy hiệu lực của nó làm cho đất nước phát triển, cuộc sống người dân ổn định, xã hội an toàn. Tiềm lực của đất nước được khai thác hữu dụng có quy hoạch tính toán minh bạch, có hoạch định rõ rệt giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, Chỉ và duy nhất chỉ có thể khi có con người trước hết trung thực, tâm huyết và chịu dày công học hỏi để làm từ tạm đến được rồi xa hơn nữa là giỏi và thành thục. Còn như cái chính quyền hiện nay chỉ bắc loa với các chính sách, các hoạch định, các dự án sau đó cất vào tủ văn khố và để cho bầy sâu, chuột tha hồ đục khoét như vậy thì đừng đưa ra còn hơn. Như thế khiến người dân càng đau đớn thêm vì cứ mãi bị chính quyền hiếp dâm lỗ tai, chọc ngoáy vào đôi mắt. Chuyện trưng bày của giới pháp luật Việt Nam nên sớm vứt vào sọt rác .Vì điều người dân cần lúc này là những người mới, trẻ, có tín nhiệm thực sự trong giới trẻ và những người tâm huyết với đất nước, dân tộc. Có điều kiện ắt phải có này rồi thì điều kiện đủ tiếp theo là xây dựng thể chế hứa hẹn cho đất nước sẽ không còn chông gai, nhiễu loạn như hiện nay.