Dương Hoài Linh - Số phận của những kẻ ỷ mình có súng

 • Bởi Khách
  02/03/2015
  0 phản hồi

  Dương Hoài Linh

  Theo lịch sử Trung quốc, Đường Nghiêu lên ngôi khi 20 tuổi, qua đời ở tuổi 79 và ông truyền ngôi cho vua Thuấn, được ca tụng là một vị vua tài giỏi và đạo đức, lòng nhân từ và sự cần cù của ông được coi là kiểu mẫu cho mọi bậc Đế vương khác.


  Trong văn học Việt Nam, thời Nghiêu, Thuấn được dùng làm điển cố miêu tả thời thái bình, ngoài đường không lượm của rơi, trong nhà khỏi lo đóng cửa.
  Các vua Việt Nam cũng dùng Nghiêu Thuấn là mẫu mực cho việc cai trị. Bên trong điện Thái Hòa (thành nội Huế), ngay trên ngai vua có bài thơ:

  Văn hiến ngàn năm dựng
  Núi sông vạn dặm xa
  Hồng Bàng thuở lập quốc
  Nghiêu Thuấn vững sơn hà

  Thời Trần, các vua nhường ngôi cho con về làm Thái Thượng Hoàng, thường được đặt tôn hiệu có tên của vua Nghiêu, với ngụ ý truyền thuyết vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn là người tài. Cách đặt này ngoài ngụ ý so sánh Thái Thượng hoàng như vua Nghiêu, còn so sánh vua kế vị như vua Thuấn.

  Trần Thái Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Hiển Nghiêu.

  Trần Thánh Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Quang Nghiêu.

  Trần Nhân Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Hiến Nghiêu.

  Trần Anh Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Quảng Nghiêu.

  Trần Minh Tông, khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Chương Nghiêu.

  Như vậy ngay từ thuở "khai thiên lập địa" loài người đã biết kế sách "lấy đức phục người" là kế gốc rễ,lâu bền cho đạo trị nước. Chỉ có "lòng nhân", "chiêu hiền đãi sĩ" mới thu phục được nhân tâm, không lo mất đi quyền lực.

  Chủ nghĩa Cộng sản với tuyên ngôn "súng đẻ ra chính quyền" chắc chắn sẽ không có chuyện nhường ngôi cho người tài giỏi như vua Nghiêu. Cướp chính quyền bằng súng, họ cũng dùng súng để giữ chính quyền và rất lo sợ người dân có súng. Không như đế quốc Mỹ tha hồ cho dân sở hữu súng, mà chẳng lo "chiếc bình" đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa có thể vỡ. Bởi chính quyền ấy thực sự là của dân, tồn tại hơn ba trăm năm mà chẳng đứa dân đen nào nhòm ngó, bởi chẳng ai dại đi cướp cái đã là của mình.

  Những kẻ có súng thường nghĩ là mình mạnh nhưng kỳ thật chúng chỉ những tên nhát chết, lấy súng để trấn an tinh thần. Cai trị bằng súng là lối cai trị hạ sách thường chỉ xảy ra với những chính quyền giãy chết.

  Vinh quang tột đỉnh như Saddam Husein ở Iraq, rồi cũng phải chạy trốn dưới hố, bị lôi từ dưới hố lên, bị treo cổ.

  Quyền lực tột đỉnh như Muammar al-Gaddafi ở Lybia, cũng phải chạy trốn xuống cống, và bị đám loạn quân bắn chết.

  Vĩ đại tuyệt đỉnh như Nicolae Ceaușescu ở Rumani, rồi cũng phải bỏ chạy, bị bắn chết cả hai vợ chồng.

  Hosni Mubarak làm Tổng thống Ai Cập suốt 30 năm, đến khi bị nhân dân lật đổ phải nằm cáng để dự phiên tòa xét xử mình.

  Chế độ CSVN với câu nói nổi tiếng"Luật là tao", cùng với "cái còng và khẩu súng" chắc chắn là thứ chỉ làm dân sợ nhất thời, tương lai rồi cũng sẽ noi gương xuống hố như các tên độc tài kia. Đó là số phận của những kẻ ỷ mình có súng.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi