Trần Huỳnh Duy Thức - Thư viết từ trại giam Xuyên Mộc: Thư 32A - Phần Kết

 • Bởi Trà Mạn
  27/02/2015
  0 phản hồi

  Trần Huỳnh Duy Thức

  Bài viết liên quan:

  Trần Huỳnh Duy Thức - Thư viết từ trại giam Xuyên Mộc: Thư 32A (Phần 1)
  Trần Huỳnh Duy Thức - Thư viết từ trại giam Xuyên Mộc: Thư 32A (Phần 2)

  Một sứ mạng quan trọng khác của NĂNG LƯỢNG XÃ HỘI trong Kỷ nguyên năng lượng xanh là: tăng năng suất lao động. Như con đã viết cho các cháu trong các thư trước, 2 áp lực và cũng là động lực chính dẫn tới cuộc cách mạng công nghệ tới dây là biến đổi khí hậu và năng suất lao động bị tới hạn. Chống biến đổi khí hậu tạo ra đòi hỏi xanh hóa công nghệ năng lượng mà chúng ta đã nói từ đầu. Trong khi đó, nếu vẫn còn trong kỷ nguyên năng lượng hóa thạch hiện này thì việc gia tăng năng suất lao động sẽ đi ngược lại mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Chưa nói đến các quốc gia phát triển sẽ tăng năng suất như thế nào. Chỉ riêng các nước đang phát triển thôi, muốn tăng năng suất lao động thì chỉ có một cách là công nghiệp hóa để thay sức người bằng sức máy theo đúng trào lưu của thời đại Kinh tế công nghiệp. Nếu điều này xảy ra được trong lúc mà kỷ nguyên năng lượng xanh chưa ra đời, thì lượng tiêu thụ năng lượng hóa thạch mà quá trình công nghiệp hóa này cần đến sẽ hủy diệt môi trường sống toàn cầu trước khi con người có thể hưởng được thành tựu công nghiệp hóa. Đó là hậu quả của biến đổi khí hậu, cũng có thể là của chiến tranh nổ ra bởi tác dộng của dầu hỏa đối với sự xung đột địa hình chính trị thế giới vì nhu cầu tăng vọt của nguồn năng lượng này. Nhiều khả năng là của cả hai. Muốn tránh được hậu quả tồi tệ này thì phải có cách khác để gia tăng năng suất lao động. Hơn nữa, ở các nước phát triển, việc tăng năng suất đã không còn dễ dàng nữa mà đã tiệm tiến đến điểm tới hạn. Nguyên nhân là do già hóa dân số, người dân đòi hỏi hưởng thụ nhiều hơn, công nghệ tự động hóa không còn phát triển nhanh nữa, và quan trọng nhất là: mức độ tự động hóa đã rất rộng rãi rồi nên còn rất ít không gian để mở rộng. Nói chung là việc tăng năng suất lao động ở các nước phát triển lẫn đang phát triển đều gặp những cái cổ chai. Sự đột phá của năng suất lao động bằng dây chuyền máy móc trong thời đại Kinh tế công nghiệp không thể lặp lại được nữa. Sự đột phá này trong Kỷ nguyên mới sẽ đến từ sự bùng nổ của năng lượng xã hội được giải phóng. Một xã hội vận động tự do thì nó sẽ loại bỏ vô số sự phí phạm thời gian và năng lượng, năng suất lao động sẽ tăng lên chóng mặt mà chưa cần phải gia tăng công nghệ cứng. Nó sẽ tăng liên tục sau đó khi được đầu tư thêm công nghệ. Vì thế mà các quốc gia phát triển khôn ngoan sẽ tìm cách dự phần vào sự đột phá năng suất lao động theo cách này ở các quốc gia đang phát triển để được dự hưởng. Cho nên không chỉ có Mỹ mà cả EU cũng đang hướng đến ASEAN để thực hiện chiến lược này. Thời sự VTV lúc tối đưa tin EU chính thức triển khai gói hỗ trợ 400 triệu Euro cho VN nhằm mục đích sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao quản trị công và cải cách pháp quyền. Như con đã viết cho các cháu, pháp quyền chính là bảo vệ trên hết quyền con người để xã hội vận động tự do. Khi đó NĂNG LƯỢNG XÃ HỘI sẽ được giải phóng. Đây cũng chính là mục đích chính của TRÀO LƯU MỀM của Dòng chảy Thời đại Kinh tế tri thức (Con thích gọi là Thời đại Quyền con người ). Khi trào lưu này cuộn trào thì SỨC MẠNH Ý THỨC của con người sẽ tăng lên nhanh chóng, họ sẽ có nhiều tri thức; độc lập hơn và giảm lệ thuộc.

  Mục đích chính của TRÀO LƯU CỨNG là: (1) Hỗ trợ sức mạnh ý thức cá nhân, (2) Xanh hóa công nghệ năng lượng. Chúng ta đã bàn nhiều đến cái thứ (2) và đang chờ một ẩn số của nó là Động cơ Xanh. NĂNG LƯỢNG XÃ HỘI của TRÀO LƯU MỀM sẽ hỗ trợ hiệu quả cho mục đích (2) này. Ngược lại, mục đích (1) là để hỗ trợ cho NĂNG LƯỢNG XÃ HỘI vì sức mạnh ý thức từng người càng lớn thì năng lượng xã hội cũng càng lớn. Trào lưu (2) xuất hiện chưa rõ nét nhưng trào lưu (1) thì đã quá rõ ràng và đang lớn mạnh. Đó chính là máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh và internet. Trong quyển Thế giới phẳng, Thomas Friedman đã nhận định rất sắc xảo rằng trong giai đoạn toàn cầu hóa mới hiện nay, từng cá nhân từ khắp nơi trên thế giới sẽ thay thế vai trò chủ đạo của các tập đoàn đa quốc gia và của các quốc gia vốn đã từng đóng vai trò chủ đạo trong các giai đoạn toàn cầu hóa trước: Có thể rất nhiều người chưa thấy được xu thế này rõ ràng thời gian qua nhưng họ sẽ choáng váng vì nó một khi Dòng chảy Thời đại mới bắt đầu chảy. Không lâu nữa, TRÀO LƯU CỨNG (1) đang hỗ trợ hiệu quả cho TRÀO LƯU MỀM. Chỉ vài năm nữa thì những dòng năng lượng xã hội đầu tiên sẽ được giải phóng để hỗ trợ cho TRÀO LƯU CỨNG (2). Chúng sẽ tiếp tục tương hỗ cho nhau theo cách như trên và làm Dòng chảy hình thành, lớn mạnh và tuôn chảy. Vai trò của cá nhân sẽ lớn mạnh và lan tỏa cùng Dòng chảy.

  Nhiệm vụ chiến lược hiện nay là làm sao để TRÀO LƯU MỀM cuộn trào trên được tại một điểm thuộc trung tâm của Dòng chảy. Trung tâm này đã được xác định là ASEAN. Điểm này đang là cơ hội của VN, chính là ĐIỂM CÂN BẰNG mà con đã viết nhiều lần. Phải là ĐIỂM CÂN BẰNG thì mới có thể lan tỏa mạnh mẽ ra cả Trung tâm rồi chảy tiếp đến những nơi khác. Thời cơ đang mở ra cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải cạnh tranh, phải chạy đua hiệu quả thì mới nắm bắt được nó, không để nó rơi vào tay nước khác. Như con đã phân tích trong thư 27B, VN ta có nhiều lợi thế làm ĐIỂM CÂN BẰNG. Nhưng đó không phải là những lợi thế tuyệt đối. Thời gian để xác lập ĐIỂM CÂN BẰNG chỉ là vài năm nữa thôi. Có rất nhiều việc phải làm, phải chạy đua. Phải chắt chiu từng lợi thế của dân tộc đã có và đang có, không vì quá khứ, không vì định kiến, không vì những hệ quả xấu từng xảy ra mà phủ định tất cả. Cái gì đã tồn tại thì đều có đủ lý do để tồn tại với tất cả mặt tiêu cực và tích cực của nó. Ví dụ như văn hóa Nho giáo, con đã phân tích rất nhiều mặt tiêu cực của nó cần phải tránh, nhung có những mặt tích cực phải gìn giữ và phát huy. Chẳng hạn như Xã hội Nho giáo không gắn xuất thân của con người vào đẳng cấp xã hội của họ, mãi bao đời không thể thay đổi. Vì xuất phát từ quan điểm trọng tài đức nói bất kỳ ai dù xuất thân nghèo hèn mà vận quyết học giỏi và đỗ đạt thì vẫn được làm quan, làm tướng và dễ dàng thay đổi đẳng cấp xã hội của mình bằng cách đó. Cái gọi là sĩ nông công thưởng chỉ là để chỉ kết quả phấn đấu trong hiện tại của con người, chứ không phải là gắn chết với xuất thân gia đình. Đây là giá trị vô cùng lớn của Nho giáo, tốt hơn hẳn những xã hội đẳng cấp của Ấn Độ. Đến bây giờ nước này vẫn chưa thoát được vấn nạn này dù luật pháp không thừa nhận, nhưng đạo lý xã hội vẫn ủng hộ nó. Xuất thân của con người gắn chết với đẳng cấp của họ, ăn sâu đến mức những người bị coi là hạ đẳng cũng tự rẻ rúng mình. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Ấn Độ vẫn chưa đạt được dân chủ thực chất dù pháp luật của họ mong muốn dân chủ. QCN là nền tảng của dân chủ, mà đòi hỏi quan trọng nhất của QCN là sự bình đẳng, không phân biệt xuất thân, thành phần, màu da, địa vị xã hội, … Nếu người Ấn không có những pháp luật hiệu quả như người Anh đã từng làm trong nhiều thế kỷ để xóa bỏ tư tưởng đẳng cấp trong từng con người và xã hội Anh, thì Ấn Độ sẽ không bao giờ đạt được dân chủ thực chất. Người Nhật bước vào cuộc Duy Tân Minh Trị, tham gia vào Dòng chảy Kinh tế công nghiệp dễ dàng và nhanh hơn nhiều nước Châu Âu đi trước, một phần quan trọng là nhờ giá trị bình đẳng của xã hội Nho giáo nói trên. Nhật đi sau mà về trước.

  Cũng từ giá trị Nho giáo mà dân tộc ta hiếu học. Giờ làm sao để hướng cái học đến thực chất. Theo con là không phải học để làm người theo quan niệm cũ, mà là học Quyền con người. QCN kỳ diệu lắm, trải nghiệm của con và những người bạn Nhật, Hàn đều công nhận rằng khi mình hiểu rõ và tôn trọng những quy tắc của QCN thì tư duy mình trở nên khách quan và sáng suốt, thấy rõ bản chất và quy luật của vấn đề, không hận thù, không định kiến. Vì QCN là quy luật của tạo hóa. Những quy tắc của QCN chính là quy luật phát triển xã hội – Rules of the road. Mọi người hiểu và tuân thủ các quy tắc này thì chúng ta sẽ có một nhà nước pháp quyền vững mạnh và xây dựng được một CƠ CHẾ XÃ HỘI KHOA HỌC. NĂNG LƯỢNG XÃ HỘI được giải phóng và chúng ta sẽ thắng trong cuộc đua này. Đây là cuộc đua của cả dân tộc nên mọi người cần được trang bị QCN đầy đủ. Muốn vậy thì lúc nào cũng cần những tấm guong mà con biết là ba làm được: hướng đến QCN và bỏ lại hận thù và định kiến. Nên con mới viết cho ba. Hè hè.

  Kính ba.
  Con Thức

  Bản viết tay:


  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi