Thiện Tùng - “Đổi mới chính trị” chỉ là sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Bởi Admin
  04/02/2015
  1 phản hồi

  Thiện Tùng

  Khi nhận ra chủ thuyết cộng sản quá nhiều khiếm khuyết, kềm hãm xã hội…, đầu thập niên 90, các nước cộng sản Đông Âu tiến hành cải tổ đồng bộ về chính trị và kinh tế (thượng tầng và hạ tầng) theo kiểu cha nào con nấy, êm xuôi, từng bước thăng tiến vững chắc.

  Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận “cải tổ” về mọi mặt như các đảng cộng sản Đông Âu. Trước áp lực của công chúng về cuộc sống, tại Đại hội 6 năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết bám chủ thuyết cộng sản, chỉ “cải cách” nửa vời về kinh tế, với sách lược “đổi mới kinh tế” theo hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – có nghĩa là kinh tế thị trường chỉ là sách lược, là phương tiện phục vụ cho chiến lược kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ thuyết Cộng sản. Hình thức kinh tế “đầu gà đít vịt” này khiến đất nước khó phát triển, đang ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực, nhiều tệ nạn xảy ra, nhất là tệ cửa quyền, tham nhũng trong giới lãnh đạo.

  Giờ đây, trước áp lực của công chúng lên án thể chế độc tài Đảng trị, đòi dân chủ đa nguyên chính trị…, hội nghị lần thứ 10/khóa 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng buộc phải tạm áp dụng sách lược “Đổi mới chính trị” để xả căng, thoát hiểm theo mô hình chính trị hiện nay của Trung Quốc.

  Trong bản tổng kết hội nghị 10/khóa 11, người ta lưu tâm nhất đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất Đảng, Nhà nước mà chỉ thay đổi cơ chế”.

  Câu nói ngắn gọn này thể hiện quan điểm, lập trường trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam:

  - “Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính tri” – có nghĩa là Đảng CS tiếp tục thủ vai toàn trị như hiện nay, theo điều 4 Hiến pháp hiện hành?

  - “Không thay đổi bản chất Đảng, Nhà nước” – có nghĩa là Đảng vẫn theo học thuyết Mác Lê Mao, tiếp tục quản lý xã hội bằng Nhà nước gọi là “Chuyên chính vô sản” hay nói rõ hơn là Nhà nước “Đảng quyền”, quyết không chấp nhận Nhà nước “Pháp quyền” như công chúng đang đòi hỏi?

  - “Chỉ thay đổi cơ chế…” – cơ chế gì sao không nói rõ!? Cơ chế chính trị hiện hành là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ”. Nếu thay đổi cơ chế chính trị hiện hành thì chắc là Tổng Bí thư Trọng muốn nói đến cơ chế mang yếu tố sách lược là “đa nguyên chính trị” theo mô hình Trung Quốc hiện nay – tức là, để tạm thời ổn định chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể cho phép những đảng, phái… tham gia chính trường với điều kiện bất di bất dịch là Đảng Cộng sản Việt Nam chấp chánh, những thành phần khác tham chính – một mô hình đa nguyên chính trị chỉ mang ý nghĩa sách lược mà “Đảng ta” đã dùng nó như phương tiện gỡ khó trong thời chiến 1946-1975?

  Vậy, việc thay đổi cơ chế chính trị mà hội nghị 10 nêu ra chẳng qua là hình thức, nhằm trang trí bộ mặt cho sáng sủa một chút, chớ thực chất là “bình mới rượu cũ”, vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền tối hậu, lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối theo điều 4 Hiến pháp hiện hành.

  Nếu hiện nay, người ta tranh nhau giành ghế Chủ tịch nước hay ghế Thủ tướng thì còn hy vọng. Còn như lãnh đạo cấp cao tranh nhau giành ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản thì mong gì có sự thay đổi thể chế chính trị. “Thôi rồi Lượm ơi”!

  02/01/2015

  T. T.

  Tác giả gừi BVN.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Nội dung bài của ông TBT Trọng túm lại , cũng giống như tính cách ba phải của ông , từ ngày còn là anh thủ thư ở tạp chí lí luận đảng CSVN thủa nào. Dân gian có câu "lập lờ nước hến" , chỉ tính cách của mẫu người hay do dự, nước đôi, 2 mặt .. . Lý luận " kinh tế TT, định huớng XHCN" và tính cách của ông Trọng thuộc vào dạng người này .Mặt khác cũng biểu hiện kiến thức hạn hẹp, phiến diện về kinh tế vĩ mô của ông TBT, TS, GS ngành Xây dựng đảng. Nếu quan sát kỹ , thường xuyên trên TV sẽ thấy thần thái, sắc thanh và ngôn từ của TBT Trọng giống như người mang bệnh cuồng chữ, sính chữ nhưng nông cạn, học vẹt, thiếu vắng tư duy độc lập , sáng tạo và thực tế... Một vị TBT, nắm quyền cao nhất của hệ thống chính trị VN , đứng đầu đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và XH VN như vậy, dù muốn cũng không thấy chút niềm tin nào, nếu không muốn nói là vô vọng. Dù sao cũng " được một vài trống canh"!!

  Phản hồi: 

  Bài này viết sơ sài nhạt nhẽo, chẳng giải quyết được vấn đề gì.
  Tác giả viết: chỉ “cải cách” nửa vời về kinh tế, với sách lược “đổi mới kinh tế” theo hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – có nghĩa là kinh tế thị trường chỉ là sách lược, là phương tiện phục vụ cho chiến lược kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ thuyết Cộng sản.
  Câu "kinh tế thị trường định hướng XHCN" mà những người CS nêu ra là mọt câu phi lô gic, chỉ có trên lời nói và trên giấy, chứ không có trong thực tế vì kinh tế thị trường và kinh tế XHCn hoàn toàn khác nhau, có cái nọ thì không có cái kia, cũng như đã là con trai thì không là con gái, không thể có thứ nửa nọ nửa kia.
  Vậy thì "kinh tế thị trường" là kinh tế như thế nào? Thực ra kinh tế thị trường là kinh tế TBCN, tuân theo quy luật cung cầu, cấp cạnh tranh và chạy theo lợi nhuận.
  Còn kinh tế XHCN là kinh tế quan liêu bao cấp, sản xuất kế hoạch hóa. Nền kinh tế này đã bị phá sản, hàng hóa vừa kém chất lượng vừa thiếu thốn, phải hân phối theo tem phiếu, dân đến nạn cửa quyền trong lưu thông phân phối. Chính nền kinh tế này làm cho nền sản xuất cứ co hẹp lại, không phát triển lên được.
  Hai nền kinh tế khác biệt nhau như vậy thì làm sao lấy cái nọ "định hướng" cho cái kia được. Chẳng qua CS nói thế để lừa dối nhân dân mà thôi, có người đã dùng hình tượng "vừa đánh đĩ vừa sợ mất trinh" để nói về cái nền kinh tế "định hướng" này là rất đúng.
  Kinh tế nhiều thành phần mà chính trị chỉ có một thành phần là là điều phi lý. Bao nhiêu năm Đảng CS đã theo con đường XHCN tốn bao xương máu, nay lại thay đổi theo "thị trường" tức là theo tư bản thì sợ nhiều người trước kia theo Đảng nay ngỡ ngàng thì Đảng CS thêm cái đuôi XHCN vào cho ra vẻ kiên định con đường Bác Hồ đã đề ra. Thực ra Đảng CS cũng biết đi theo con đường cũ là sai lầm nhưng không dám công khai nhận sai lầm vì sợ mất uy tín với quần chúng.
  Nay cũng chỉ vì quyền lợi mà Đảng CS còn cố dán cái mác XHCN vào chủ trương đường lối chính sách cuả mình thôi. Đây chính là thời kỳ khủng hoẳng cả lý luận và thực tiễn. Đảng CS không có gì sáng tạo nên cứ chờ Trung quốc làm thế nào thì bắt chước. Thế thôi.
  Nếu tiến trình hội hập cứ tiến theo tốc độ này thì không sớm thì muộn Đảng CS tự nhiên sẽ mất vai trò. Néu bắt nhịp thời đại, chủ động cải tiến thì đỡ mất cơ hội. Còn nếu biết mà sợ mất quyền lợi thì lại lỡ cơ hội và còn thụt lùi nhiều hơn.