Dương Hoài Linh - Sự trường tồn của Đảng đang mâu thuẫn với các mục tiêu phát triển của Dân Tộc

 • Bởi Khách
  31/01/2015
  0 phản hồi

  Dương Hoài Linh

  Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Ất Mùi 2015, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của TTXVN trong bài viết với tựa đề "Đảng ta mãi mãi trường tồn cùng dân tộc".

  Cùng với điều 4 Hiến pháp, lời phát biểu này của đồng chí Tổng Bí Thư đang thách thức các mục tiêu dân chủ, độc lập, tự do, hạnh phúc, các mục tiêu chống độc tài, tham nhũng của dân tộc Việt nam. Như thường lệ đây là một bài viết đậm đặc việc ca ngợi thành tích sáo rỗng, lý luận giáo điều và đầy lỗi ngụy biện không đáng quan tâm. Chúng tôi chỉ phân tích việc tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam có đồng hành cùng với các mục tiêu của dân tộc hay không? Để tránh dài dòng, diễn giải thiếu thuyết phục, bài viết chỉ xin phân tích một cách ngắn gọn và cô đọng nhất.

  1/ DÂN CHỦ: "Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do". Thế nhưng điều 4 hiến pháp quy định: Đảng CSVN lãnh đạo tất cả, đứng trên cả hiến pháp. Đảng cũng không thừa nhận bầu cử trực tiếp mà chỉ là "Đảng cử dân bầu"Do vậy chỉ cần không có Đảng là điều cần để có dân chủ.

  2/ ĐỘC TÀI: Wiki nói độc tài "là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó nhà nước được cai trị bởi một cá nhân, một nhóm người, có thể là một gia đình, nhóm quân đội, hay một đảng duy nhất, mà quyền lực không bị giới hạn". Một nhóm người, một đảng duy nhất này chính là Đảng CSVN. Do vậy chỉ cần phế bỏ Đảng hoặc đa đảng là không có độc tài.

  3/ TỰ DO hay còn gọi là NHÂN QUYỀN: "là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào". Ai tước những quyền tự do như: báo chí, lập hội, biểu tình...? Cũng là điều 4 hiến pháp chỉ ra rất rõ: đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Vì thế chỉ cần không có Đảng là quyền con người sẽ không còn bị kiểm soát.

  4/ ĐỘC LẬP: "Độc lập là quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có chủ quyền tối cao." Thế nhưng Đảng CSVN lại có tinh thần quốc tế vô sản “Bốn phương vô sản đều là anh em" (Hồ Chí Minh), vì thế mới môi kề môi răng kề răng với Đảng CS Trung Quốc, khiến Đảng CSVN là một chi bộ của Đảng CSTQ và nước Việt nam trên thực tế không có độc lập vì đều nghe theo sự chỉ đạo của Đảng CSTQ. Do vậy chỉ cần không có Đảng CS dân tộc Việt nam sẽ không còn phụ thuộc vào Trung Quốc và sẽ có được độc lập.

  5/ HẠNH PHÚC: "Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó". Nhưng Mác lại nói "Hạnh phúc là đấu tranh", Đảng CSVN lại phát triển lên thành đấu tranh bằng bạo lực cách mạng. Thực tế cho thấy đấu tranh bằng bạo lực bao giờ cũng gây ra đau thương, mất mát chứ không thể có hạnh phúc, đó là điều ngụy biện. Do vậy việc có Đảng sẽ gần như đồng nghĩa với việc không có hạnh phúc.

  6/ THAM NHŨNG: "Lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy cắp của dân". Do đó nguồn gốc của tham nhũng là quyền lực không kiểm soát. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố"Đánh chuột đừng để vỡ bình", gián tiếp thừa nhận việc gây ra chuột chính là chiếc bình Đảng Cộng Sản. Nếu suy ngẫm câu nói của ông Tổng "Đó là phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, một cơ chế trừng trị, răn đe để không dám tham nhũng và một cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng." Cơ chế đó chính là một thể chế chính trị không có sự độc quyền một đảng, tức là loại bỏ Đảng CSVN khỏi vũ đài chính trị.

  Như vậy một kết luận được rút ra là chỉ cần không có Đảng CSVN thì đất nước Việt nam sẽ có điều kiện CẦN để đi đến DÂN CHỦ, ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC, sẽ không có ĐỘC TÀI, THAM NHŨNG. Nếu Đảng CS còn trường tồn ngày nào thì dân tộc Việt nam còn lúng túng trong bế tắc, đau khổ ngày đó.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi