Bùi Tín - Then chốt là có thay Cương lĩnh hay không?

 • Bởi Gió Nghịch Mùa
  14/01/2015
  4 phản hồi

  Bùi Tín

  Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XI của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bế mạc. Cuộc họp thảo luận về các văn kiện sẽ trình trước Đại hội XII, trong đó quan trọng nhất là dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tham gia tổng kết 30 năm đổi mới 1986-2016, góp ý kiến về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ viên chức. Về nhân sự, quan trọng nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sau đó là lập quy hoạch cán bộ cấp cao, và bầu bổ sung Ban Kiểm tra Trung ương đảng CS.

  Lẽ ra việc thảo luận về Cương lĩnh, đường lối đổi mới, Điều lệ đảng phải được đặt là ưu tiên hàng đầu, nhưng xem ra việc này rất bị coi nhẹ do thái độ xơ cứng, giáo điều, kiên trì những con đường cũ kỹ, ngăn cản mọi sự đổi mới thật sự. Đảng CS càng bị thoái hóa về chính trị - đạo đức, thì vấn đề nhân sự lại càng được đặt lên hàng đầu để tranh giành chức quyền, gắn bó với lợi ích riêng tư của các phe nhóm.

  Qua phát biểu của nhiều nhà chính trị và trí thức theo dõi cuộc họp này, phần lớn cũng chỉ mong kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư được công bố, và ít quan tâm đến nội dung có gì mới trong các cuộc thảo luận, nhất là về bản Báo cáo chính trị.

  Thật ra cuộc lấy phiếu tín nhiệm ở cuộc họp này cũng như ở Quốc hội trước đây không mang tính chất dân chủ, vì có 3 nấc khác nhau - tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp - cộng lại thì ai cũng được 100% tín nhiệm cả, không có phiếu nào bất tín nhiệm. Tất cả là cán bộ đảng viên bỏ phiếu cho nhau, không có phiếu nào của người dân.

  Theo ý kiến của khá đông đảng viên và cán bộ, nhân dân ngoài đảng thì vấn đề then chốt hiện nay của đảng CS là vấn đề thay hẳn Cương lĩnh của đảng, thay hẳn thể chế chính trị, từ đó thay hẳn Hiến pháp của đất nước, đưa đất nước vào kỷ nguyên dân chủ thật sự, coi đó là chìa khóa, là đầu mối để đổi mới toàn diện đất nước.

  Đây là nội dung chủ yếu nhất của biết bao ý kiến, góp ý, tuyên ngôn, tuyên bố, thư ngỏ…trong 2 năm qua, nhất là trong cuộc thảo luận khá rộng về Hiến pháp mới năm 2013.
  Thay đổi Cương lĩnh của đảng là thay đổi những gì? Đó là từ bỏ việc lấy học thuyết Mác – Lênin làm nền tảng chính trị và tư tưởng của đảng để ép nhân dân phải tuân theo. Đó là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản viển vông đã bị cả thế giới phủ định; trước kia từng có hơn 100 đảng CS nay chỉ còn vài đảng CS cầm quyền. Đó là từ bỏ CNXH ảo tưởng mơ hồ chưa có thật ở đâu cả. Đó là thay đổi tên gọi của đảng CS Việt Nam và danh xưng của nước CHXHCN Việt Nam ( hiện nay chỉ có duy nhất nước Việt Nam dùng tên gọi này).

  Rất nhiều ý kiến của các học giả, nhà kinh tế trong và ngoài nước cho rằng công cuộc đổi mới 30 năm qua đã hết đà, loanh quanh lại quay về đường mòn cũ, vẫn là chế độ độc đảng toàn trị, chưa hoàn thành cách mạng dân tộc - dân chủ, đã đến lúc đảng CS phải có dũng khí tự đổi mới, thay máu, lột xác để thành một tổ chức chính trị dân chủ đa nguyên thứ thật, để có thể hội nhập hòa mình với thế giới dân chủ của thời đại.

  Đó là sự lựa chọn duy nhất hiện nay, không có con đường nào khác, nếu không muốn bị nhân dân nổi dậy đạp đổ theo một cách nào đó khi xã hội bế tắc, cuộc sống của đa số nhân dân điêu đứng đến cùng cực. Chính Hồ Chí Minh đã từng nói “nếu đảng và chính phủ không mang lại hạnh phúc cho dân thì nhân dân hãy đạp đổ nó đi”.

  Tự lột xác, thay đổi cương lĩnh, đường lối chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, ngoại giao, liên minh chiến lược toàn diện với những bạn bè tin cậy có chung bản chất dân chủ, duy trì quan hệ láng giềng tốt trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc, là mệnh lệnh cấp bách của cuộc sống, là sự mách bảo của trí tuệ và tâm huyết Việt, là mong muốn của cha ông ta, là nguyện vọng cháy bỏng thiêng liêng của của nhân dân ta hiện nay.
  Trong cuộc thảo luận góp ý cho dự thảo Cương lĩnh sắp khởi đầu ở các cấp, mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy đầy đủ ý chí của người công dân yêu nước để phát biểu rõ ràng về việc thay đổi cương lĩnh của đảng.

  Để đạt mục tiêu thay đổi cương lĩnh, các đảng viên sáng suốt, có tư duy độc lập hãy truyền bá rộng rãi ý kiến xác đáng của mình trong đảng và ngoài xã hội, hãy chứng minh rằng đây là thái độ tự phê bình nghiêm túc của đảng CS trước lịch sử, trước tiền nhân và các thế hệ kế tiếp, một sự chân thành tạ tội về những sai lầm giáo điều, quan liêu, hư hỏng đã phạm phải. Trên ý nghĩa nào đó đây là thái độ khôn ngoan truyền thốnG của dân tộc, luôn thông minh sáng tạo, đồng thời là thái độ hy sinh cao quý chịu chút đau thương để tự lột xác, đổi máu vì nhân dân, vì dân tộc.

  Đây là lúc Đảng CSVN phải tự nguyện chuyển hóa sang một thực thể chính trị khác, thành một đảng của dân tộc, của dân chúng, của trào lưu dân chủ chung của thời đại, với một tên gọi mới, dám chấp nhận tranh đua với 1 hay vài đảng mới của xã hội dân sự trong sứ mạng phục vụ nhân dân, đất nước, chịu sự giám sát thật sự của lá phiếu cử tri.
  Rõ ràng trong năm 2015, trong quá trình đi đến Đại hội XII, vấn đề thay đổi Cương lĩnh của đảng là vấn đề then chốt, trung tâm cần được thảo luận ráo riết cho ra lẽ. Đó là vấn đề sinh tử của dân tộc, của đất nước, của nhân dân, không thể coi nhẹ, bỏ qua được../.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  "Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XI của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bế mạc. Cuộc họp thảo luận về các văn kiện sẽ trình trước Đại hội XII". Chỉ nghe câu tường trình này cũng thấy cuộc họp này là một trò hề, "Ban Chấp hành Trung ương" gồm nhưỡng ai? "Đại hội XII" gồm những ai? Thì vẫn những con người ấy, lúc thì đóng vai này, lúc thì đóng vai kia. Có nghĩa lúc khúm núm, lúc vểnh râu, khúm núm với ai? Vểnh râu với ai? Thì vẫn là với mình cả. Thế thì vẽ vời ra làm đéo gì cho tốn tiền thuế của dân.
  Đến giờ phút này mà cụ Bùi Tín còn hy vọng là cái Đảng ma quỷ này có thể thay đổi được ư? "đã đến lúc đảng CS phải có dũng khí tự đổi mới, thay máu, lột xác để thành một tổ chức chính trị dân chủ đa nguyên thứ thật, để có thể hội nhập hòa mình với thế giới dân chủ của thời đại." Đây là điều không tưởng, cụ vãn còn mơ hồ về cái Đảng bảo thủ này. Thay đổi thế thì làm gì còn Đảng CS, tức là không còn độc quyền "lợi ích nhón".
  Nếu có thì giờ thì cụ Bùi Tín nên phản biện cái luận điệu ngụy biện của các quan chức CS cho rằng Đảng CS thành công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống MỸ nên Đảng CS phải độc quyền lãnh đạo vì các tổ chức khác cũng đấu tranh chống ngoại xâm nhưng đều thất bại.
  Cũng chẳng hiểu đến giờ cụ Bùi Tín còn đủ minh mẫn, sáng suốt để đập bỏ mẹ cái luận điệu ngu xuẩn này không? Có nhiều GS TS của CS đã ông ổng tung cái luận điệu Chí Phèo này trên ti vi đấy. Nhân dân thì thấy chướng tai quá, chỉ tắt ti vi và không thèm nghe thôi. Chẳng biết ngày trước cụ Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh, sao cụ không lập ra Đảng để cứ thế mà truyền ngôi cho nhau? Người chống Pháp, chống Mỹ nay còn ai. Chỉ thấy một lũ vô lại chẳng hy sinh đổ máu gì, thế mà dính tí Đảng vào thì đòi thừa kế chính quyền, độc tài vơ vét. Thế mà cụ Bùi Tín còn kêu gọi "Trong cuộc thảo luận góp ý cho dự thảo Cương lĩnh sắp khởi đầu ở các cấp, mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy đầy đủ ý chí của người công dân yêu nước để phát biểu rõ ràng về việc thay đổi cương lĩnh của đảng." Nếu cương lĩnh của Đảng thay đổi thì bọn vô lại này như Trần Văn Truyền, Nguyễn Văn Phúc và cha con Phùng Quang Thanh...còn đâu cơ hội để vơ vét. Bọn chúng để quyền lợi của Đảng lên trên cả Tổ quốc và nhân dân mà cụ còn kêu gọi thế thì có lẽ cụ ngủ mơ rồi.

  Kính gửi ông Bùi Tín
  Theo quy luật tự nhiên
  Mọi vật thể vũ trụ
  Đều: Sinh - Trụ - Hoại - Diệt
  Đảng cộng sản Việt nam
  Không ngoài quy luật ấy.
  Nhưng do sự vô minh
  Và lòng tham vô học
  Các lãnh tụ cộng sản
  Ở Việt Nam hiện nay
  Họ vẫn còn bấu víu.
  Nhưng thực tế đang thấy
  Từ giọng Nguyễn Phú Trọng
  Đảng viên đang suy thoái
  Đạo đức đang suy đồi
  Tức Đảng đang tự hoại.
  Khi Đảng đang bệnh hoại
  Đảng tàn phá thiên nhiên
  Đảng kìm kẹp dân chủ.
  Khi đảng hoại rồi diệt
  Việt nam môi trường mới
  Đa nguyên và đa đảng
  Sống làm theo pháp luật
  Nhân dân được tự do
  Dân giàu nước sẽ mạnh.

  Thay đổi toàn bộ cương lĩnh thì đếk còn là đảng cộng sản.
  Thay đổi nữa vời thì vẫn đang.
  Con Rắn lột xác, thay da, thay vỏ, vẫn là con Rắn.
  Đảng Cộng sản mang tên khác vẫn là đảng Cộng sản.


  Tên tác giả:
  Rõ ràng trong năm 2015, trong quá trình đi đến Đại hội XII, vấn đề thay đổi Cương lĩnh của đảng là vấn đề then chốt, trung tâm cần được thảo luận ráo riết cho ra lẽ. Đó là vấn đề sinh tử của dân tộc, của đất nước, của nhân dân, không thể coi nhẹ, bỏ qua được../.

  ''Đây là lúc Đảng CSVN phải tự nguyện chuyển hóa sang một thực thể chính trị khác, thành một đảng của dân tộc, của dân chúng, của trào lưu dân chủ chung của thời đại, với một tên gọi mới, dám chấp nhận tranh đua với 1 hay vài đảng mới của xã hội dân sự trong sứ mạng phục vụ nhân dân, đất nước, chịu sự giám sát thật sự của lá phiếu cử tri.''

  Thay mặt ban bí thư trung ương đảng, tôi chân thành cám ơn đồng chí về đóng góp này.