Ls Hà Huy Sơn - Tư tưởng, ngôn luận không phải là đối tượng của giám định tư pháp

 • Bởi Sapphire
  18/11/2014
  4 phản hồi

  Ls Hà Huy Sơn

  1. Pháp luật khẳng định công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận:

  - Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị 1966, Việt Nam tham gia năm 1982, quy định:

  “Khoản 1, Điều 18:

  1. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do theo một tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự thờ phụng, hành đạo, nghi lễ hay giảng dạy, hoặc riêng tư hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.”

  “Khoản 1, 2 Điều 19:

  1. Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp.
  2. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.”

  - Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc 1948, quy định:

  “Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.”

  - Hiến pháp năm 2013, điều 25, quy định:

  “Điều 25: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

  Vì vậy, tư tưởng, ngôn luận là quyền tự do của con người, quyền của công dân nó không phải là đối tượng của bất cứ hoạt động giám định nào.

  2. Đối tượng của giám định tư pháp:

  - Luật giám định tư pháp 2012:

  + Khoản 1 điều 2, quy định:

  “Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật này.”

  + Khoản 1 điều 3 “Nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp”, quy định:

  “Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn.”

  + Khoản 2 điều 41 “Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp”, quy định:

  “Ban hành quy chuẩn giám định tư pháp hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp theo yêu cầu và đặc thù của lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý.”

  - Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông:

  + Khoản 1 điều 10 “Áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp;”, quy định:

  “Hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được thực hiện căn cứ vào quy chuẩn chuyên môn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hiện hành (bao gồm Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông) và các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung cần giám định.”

  Như vậy, giám định tư pháp nói chung là việc sử dụng các kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn để xác lập chứng cứ vật chất liên quan nhằm mục đích phục vụ giải quyết vụ án. Nói riêng về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông là áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để xác định, kết luận các chứng cứ được yêu cầu trưng cầu giám định để phục vụ việc giải quyết vụ án. Đối tượng của giám định tư pháp nói chung và trong trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nói riêng phải là những chứng cứ vật chất.

  Việc phát biểu quan điểm; bao gồm tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác (internet…) là quyền tự do của con người. Nội dung của các tư tưởng, tin tức là những giá trị phi vật chất, không thể đo lường được bằng một tiêu chuẩn kỹ thuật, phương tiện vật chất hay một chuyên môn nào. Nói cách khác tư tưởng, tin tức không phải là đối tượng của giám định tư pháp và không thể sử dụng làm chứng cứ cho việc giải quyết một vụ án.

  Hà Nội, ngày 17/11/2014.

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tôi có điều này muốn hỏi các luật sư và những bác am tường về pháp luật, mong bác nào biết thì mách giùm: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÀ NƯỚC THI HÀNH ĐÚNG NHỮNG ĐIỀU LUẬT MÀ NHÀ NƯỚC BAN HÀNH?
  Tôi chỉ thấy những luật miệng và những luật chỉ được nói trong nội bộ ngành pháp luật là được thi hành nghiêm túc nhất. Ví dụ chẳng biết ai ra cái luật là cử công an theo dõi và quản lý những người đấu tranh dân chủ 24/24 giờ trong ngày thì công an thực thi rất nghiêm chỉnh. Điều này dã được chính những người trong cuộc nói ra.
  Nếu không thi hành luật có văn bản mà thi hành luật miệng thì hóa ra nhà nước ta là nhà nước không có luật như những xã hội hoang dại hay sao? Hay nhà nước ta là một tổ chức mafia?

  Phản hồi: 

  Nước mình thì ngày càng có nhiều luật sư, dạo này luật sư cũng lên tiếng nhiều, đọc cũng thấy mở mang dân trí, thế nhưng trong thực tế thì LUẬT SƯ THUA LUẬT RỪNG.
  Ngay vừa rồi luật sư Lê Thị Công nhân đi viếng người chết cũng bị bọn công an giả danh lưu manh côn đồ phá quấy, nhưng có làm được gì đâu, sách cuối cùng là đưa lên công luận để hả hê nỗi bức bối thôi. Đến người nắm luật trong tay mà còn thua luật rừng thì người dân đen thấp cổ bé họng còn biết làm gì khi bị chính quyền bắt nạt, ngoài việc hịu đựng.
  Bao giờ thì giới luật sư mới phát huy tác dụng bảo vệ những người dân đen bị bao nỗi bất công, bất chấp pháp luật của chính quyền xẩy ra hàng ngày?

  Phản hồi: 

  - Tòa án là cơ quan xét xử duy nhất, xét xử 2 cấp nên nếu thấy quyết định trái pháp luật thì có quyền hủy, trừ quyết định của Thủ tướng. (Chánh án Tòa tối cao Trương Hoà Bình)

  Tức là Thủ tướng có quyền ngồi xổm lên luật pháp, quyết định của Thủ tướng dù có trái luật pháp cũng vẫn phải thi hành . Bác còn nói gì nữa ?

  Phản hồi: 

  “Điều 25: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
  Điều luật thì ghi rõ ràng như thế, nhưng trong thực tế thì người dân có được thực hiện những quyền đó đâu. Chính ông thủ tướng Ba Dê kiên quyết cấm báo chí tư nhân, như vậy là chính ông ta vi phạm hiến pháp nhưng ông chánh án tòa án tôi cao có quy tội ông ta đâu?
  Vậy thì thưa LS Hà Huy Sơn, người dân cần làm gì, nhất là giới LS cần làm gì để người dân được thực hiện những quyền mà Hiến pháp đã quy định? Từ khi thủ tướng Ba Dê tuyên bố cần có luật biểu tình thì quốc hội họp bao nhiêu lần rồi mà chờ mãi không thấy bóng dáng cái luật này ra đời, chỉ thấy khi người dân biểu tình thì công an và dân phòng thi hành luật rừng đàn áp mà thôi.