Phạm Nhất Vương - Nhà nước tam trùng quyền lực ở Việt Nam là gì?

 • Bởi Admin
  15/11/2014
  13 phản hồi

  Phạm Nhất Vương

  Nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam, trong các sách giáo trình thường che dấu sự thật về cấu trúc quyền lực của bộ máy nhà nước và gọi là hệ thống chính trị.

  Thực chất nó gồm 03 bộ máy trùng lên nhau ở 4 cấp độ. Đó là:

  1) Bộ máy đảng: Gọi là bộ máy vì nó là một hệ thống 4 cấp từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương có Bộ Chính trị, Trung ương đảng và các phòng ban riêng. Ở tỉnh, thành phố có tỉnh ủy, thành ủy và và các phòng ban riêng. Ở cấp quận huyện có quận ủy, huyện ủy và các phòng ban riêng. Ở cấp xã phường có đảng bộ phường xã. Bộ máy đảng cồng kềnh và nhiều nhân sự vì nó còn ở trong quân đội, cảnh sát, các doanh nghiệp của nhà nước, các trường học, bệnh viện, đến làng ấp và tổ dân phố v.v.. thực hiện việc giám sát tất cả cơ quan và cá nhân xem có sự chống đảng hay không.

  Bộ máy này gọi là bộ máy quyền lực nhà nước vì nó quyết định tất cả các vấn đề quốc gia. Về nhân sự, nó quyết định ai là chủ tịch nước, ai là thủ tướng, chủ tịch v.v.. bởi đảng lãnh đạo bằng công tác nhân sự nên đảng quyết định tất cả các cá nhân đảm nhiệm chức vụ trong các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước. Bộ máy đảng quyết định tất cả việc đối nội và đối ngoại. Thậm chí, tòa án mở phiên tòa công khai xét xử và ra bản án thì bản án đó không trái với chỉ đạo trước đó của đảng; việc mở phiên tòa xét xử chỉ là đóng kịch cho dân xem mà thôi. Nguyên tắc "đảng lãnh đạo" thể hiện rõ đây là bộ máy nhà nước thực hiện chức năng quyền lực vì nó đạo diễn, chỉ đạo cho hoạt động của các cơ quan nhà nước khác.Nên có thể gọi bộ máy quyền lực đảng là BỘ MÁY ĐẠO DIỄN.

  2) Bộ máy nhà nước: Trong các sách giáo trình Việt Nam gọi là bộ máy nhà nước nhưng thực chất không phải vậy; bởi lẽ quyền lực nhà nước đã do bộ máy đảng nắm và bộ máy này chỉ tuân theo nghị quyết đảng. Nhìn vỏ ngoài cũng là hệ thống 4 cấp. Ở trung ương có Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, tòa án và kiểm sát tối cao. Ở cấp tỉnh thành có các cơ quan tương tự như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tòa án và viện kiểm sát. Ở quận huyện cũng có các cơ quan tương ứng. Cấp xã có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Do không phải bộ máy quyền lực nên chức năng của nó là đóng kịch cho quốc tế và dân trong nước xem để chứng tỏ xã hội Việt Nam có bộ máy nhà nước. Điều này thể hiện rõ khi chủ tịch nước Tư Sang đi ngoại quốc, ông ta không có quan điểm của nguyên thủ quốc gia mà chỉ cầm tờ giấy đọc các quan điểm của Bộ Chính trị. Tính chất đóng kịch lừa mị rõ hơn trong Quốc hội họp vừa qua. Khi bộ trưởng quốc phòng Thanh Heo đề nghị Quốc hội xét duyệt cho tăng số lượng tướng lĩnh do nhiều đại tá lâu năm. Theo tuyên truyền Quốc hội đại diện nhân dân, là cơ quan quyền lực cao nhất; nên các đại biểu ra vẻ tranh luận với nhau và khi có vị đại biểu nói Bộ Chính trị đã quyết 415 chức tướng; thế là họ bỏ phiếu nhất trí. Mắc cười nhất là ông Thanh Heo, là ủy viên Bộ Chính trị nên ông ta đã họp và nhất trí con số này rồi nhưng giả vờ không biết nên cứ đề nghị Quốc hội xem xét và còn nói "tôi rất tâm tư khi nhiều đại tá lâu năm có nhiều công lao mà không phong tướng được nên đề nghị Quốc hội tăng thêm".

  Tòa án xử theo chỉ đạo của đảng, chủ tịch ủy ban ký các văn bản theo chỉ đạo của đảng, thủ tướng ký các văn kiện theo chỉ đạo của đảng và Quốc hội họp bàn ra vẻ tranh cãi nhưng đều làm theo kịch bản mà đảng dàn dựng trước. Do chức năng như vậy, bộ máy này không gọi là bộ máy nhà nước mà gọi chính xác là BỘ MÁY ĐÓNG KỊCH.

  3) Bộ máy Mặt trận Tổ quốc: Gọi là bộ máy vì nó là hệ thống 4 cấp từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương có Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hiện do Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch. Ở tỉnh thành có Mặt trận tổ quốc tỉnh thành, ở quận huyện có Mặt trận tổ quốc quận huyện và ở xã phường có Mặt trận tổ quốc xã phường. Cấu trúc bên trong của Mặt trận tổ quốc cũng có các phòng ban nghiệp vụ nhưng đông đảo nhất là các hiệp hội đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, câu lạc bộ hưu trí, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia v.v... Chức năng của bộ máy này là tổ chức tán dương hoan hô đảng, là tán thành các chỉ đạo của đảng. Thí dụ khi đảng chỉ đạo sinh đẻ có kế hoạch; Mặt trận tổ quốc đưa qua Hội Phụ nữ. Bởi cơ chế "đảng lãnh đạo" nên chủ tịch hội phụ nữ cũng là đảng viên, ra văn bản thay mặt toàn bộ phụ nữ ở Việt Nam tán thành chủ trương của đảng. Hoặc trước đây, đảng quy định "đất đai thuộc sở hữu toàn dân" thì Hội Nông dân cũng hoan hô theo chỉ đạo, còn nông dân thật sự bị cướp đất vì quan điểm này thì kệ mẹ nó, cho nông dân chúng mày chết. Do chức năng này, bộ máy Mặt trận Tổ quốc phải gọi đúng là BỘ MÁY HOAN HÔ.

  Cả 03 bộ máy này có hệ thống và đều hoạt động từ ngân sách. Ngân sách đều thu từ dân. Do một bộ máy có 4 cấp đã quá cồng kềnh thì có đến 3 bộ máy nên kinh tế lụn bại. Vì quốc gia có 3 bộ máy nhà nước cùng hoạt động nên khoa học hành chính công gọi là NHÀ NƯỚC TAM TRÙNG QUYỀN LỰC.

  Trong đó, nhà nước đạo diễn là hệ thống đảng, nhà nước đóng kịch là hệ thống chính quyền và nhà nước hoan hô là hệ thống Mặt trận tổ quốc. Còn nhân dân lao động hoàn toàn không có vai trò gì đối với hệ thống nhà nước tam trùng quyền lực này vì trong xã hội như thế, nhà nước chỉ xem người dân là đám nô lệ có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước mà thôi.Biểu hiện rất rõ là dân có góp ý phản biện hay kêu oan thì cũng chẳng bao giờ được tiếp nhận, do Đảng đạo diễn, nhà nước đóng kịch và mặt trận tổ quốc hoan hô. Bộ máy hoan hô đã hoan hô át hết cả tiếng dân oan rồi. Tiếng dân kêu, đối với chúng nó chỉ là tiếng heo bò chó ngựa kêu thôi, không bao giờ chúng tiếp thu và sửa đổi.

  Ở các nước dân chủ chỉ có duy nhất 01 bộ máy nhà nước phục vụ người dân, không có bộ máy nhà nước đảng và Mặt trận Tổ quốc, và chỉ có 2 đến 3 cấp hành chính nên tiêu tốn ít ngân sách. Các đảng phái và các hiệp hội đoàn thể không hưởng luơng từ ngân sách mà do người dân tự lập ra để kiểm soát chính quyền nhà nước; điều này mới thể hiện quyền lực của nhân dân. Còn Việt Nam có nhà nước tam trùng quyền lực như thế này, dù WB hay IMF có đổ bao nhiêu tỷ usd vào Việt Nam cũng như đổ vào cái thùng không đáy vì quyền lực thuộc về nhà nước tham nhũng.

  Do điều kiện ở hải ngoại nên nghiên cứu về nhà nước Việt Nam có bấy nhiêu. Nếu có sơ sót, xin quý vị niệm tình fb mà tha thứ cho.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Đúng là có 3 bộ máy: Bộ máy đạo diễn. Bộ máy đóng kịch và bộ máy hoan hô mà theo tôi, Quốc hội là một thành phần.

  Nhưng chỉ có 2 bộ máy quyền lực là bộ máy đạo diễn và bộ máy đóng kịch. Bộ máy Hoan hô không có quyền hành gì.

  Vấn đề là mỗi phái trong Đảng chỉ huy một bộ máy : Phái "Đảng lãnh đạo" chỉ huy bộ máy "Đạo diễn" với người đứng đầu được chỉ định là TBT Đảng. Phái "Nhà nước" chỉ huy bộ máy "Đóng kịch" với người đứng đầu được chỉ định là Thủ tướng Chính phủ. Hai bộ máy chồng chéo lên nhau, vô hiệu hóa lẫn nhau, khiến không bộ máy nào có hoạt động kiến hiệu và nhất là tiêu thụ, vung phí, chia nhau gấp 3 lần tiền thuế của người dân.

  Nhưng đó cũng là đặc điểm của ĐCSVN nhờ vậy mà trường tồn, và cũng là điểm yếu của chế độ CSVN không thể nào đổi mới được, luôn luôn giậm chân tại chỗ, trừ khi 2 phái trong Đảng tự tách làm 2 đảng. Ỏ dưới bất cứ chế độ cộng sản nào khác, chỉ có một bộ máy đảng và một lãnh tụ duy nhất chỉ huy : Stalin, Mao, Đặng, Kim, Castro, Tập Cận Bình, Putin... Bộ máy đảng chỉ là công cụ phục vụ lãnh tụ. Nhưng cũng nhờ vậy mà chế độ có thể đổi mới.

  Chuyện TAM TRÙNG QUYỀN LỰC đã rõ như ban ngày. Trong Nhà hát chính trị ở Việt Nam, đảng viết kịch bản kiêm luôn đạo diễn, nhà nước làm diễn viên, nhân dân làm khán giả. Còn mặt trận tổ quốc chỉ đóng vai khán giả để làm cò mồi vỗ tay, cho dù vỡ diễn hay dở chẳng cần thiết. Mỗi lần diễn viên khóc, cười hoặc la hét... Mặt trận phải biết vỗ tay mồi, những chỉ lẹt đẹt như pháo lép, sau đó hô hào nhân dân vỗ tay. Thằng nào không vỗ tay ắt là nó đã thoái hóa về mặt chính trị, tư tưởng hoặc là có thế lực thù địch nào đó đã xúi giục phá hoại, cần phải bỏ tù theo Điều 258.
  Rất tiếc xưa nay mọi vỡ diễn của đảng đều quá tồi, dân đã chán nhưng phải vỗ tay, nếu không thì chết cả lũ. Nhưng thật tình mà nói, một số diễn viên của đảng đã thành công trong một vài vai diễn. Như hề Nguyễn Minh Triết, kép độc Trọng Lú, Tư Sâu, Ba Ếch... mỗi khi mấy anh này diễn chính kịch trong vai bi, thiên hạ cười vỡ bụng; khi mấy anh này viễn vai hài, nhân dân phải khóc ròng.
  Nói chung trong cuộc sống hiện tại, dù là ai, ở cương vị nào cũng phải diễn. Tôi là dân phải làm tốt việc vỗ tay. Nhưng nay tôi không vỗ nữa mà chỉ đánh giấm thôi.

  Trích dẫn:
  Tính chất đóng kịch lừa mị rõ hơn trong Quốc hội họp vừa qua. Khi bộ trưởng quốc phòng Thanh Heo đề nghị Quốc hội xét duyệt cho tăng số lượng tướng lĩnh do nhiều đại tá lâu năm.

  Thanh Heo, là ủy viên Bộ Chính trị nên ông ta đã họp và nhất trí con số này rồi nhưng giả vờ không biết nên cứ đề nghị Quốc hội xem xét và còn nói "tôi rất tâm tư khi nhiều đại tá lâu năm có nhiều công lao mà không phong tướng được nên đề nghị Quốc hội tăng thêm"

  Coi tivi các buổi quay đại biểu QH chất vấn vài bộ trưởng, nhìn chung là buồn ngủ ! Thiếu hào hứng.
  Có lẽ vì cách đọc tiếng Việt, nói năng y như bạn bè thân mật, nói chuyện tâm tình. Đa số đặt câu hỏi rồi thôi, không tranh luận gì thêm mà các đại biểu chung quanh, đa số cũng dửng dưng, không vỗ tay tán thưởng phe của nhóm mình ...
  Hoàn toàn thiếu lửa so với các buổi chất vấn chính phủ ở một số QH châu Âu

  Nói một cách chính xác: Chế độ VN là chế độ độc tài toàn trị. Quyền lực hoàn toàn thuộc về đảng nhưng về hình thức phân chia làm 3 nhánh quyền lực như tác giả đã phân tích: Đảng - Nhà nước - Mặt Trận nhưng tất cả đều do Đảng đạo diễn, 'lãnh đạo toàn diện'. Riêng nhà nước thì là tam quyền nhất lập dưới sự lãnh đạo và chỉ huy toàn diện tuyệt đối của Đảng. Thế nhưng nghịch lí xảy ra là quyền lực của Đảng lại không hiệu quả do cơ chế vùng miền, 4 ông to nhất ĐCS (4 uỷ viên BCT gồm TBT, CT nước, TT, CTQH) thì lại cá mè một lứa chứ không như TQ chỉ có một ông to nhất là TBT-CTN Tập Cận Bình bên TQ. Thế mới khổ bội phần cho nước VN!

  Ủng hộ chị Ngự

  "Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng cộng sản Việt Nam năm 2012 tại Hà Nội đã thẳng thừng bác bỏ nguyên tắc tam quyền phân lập vốn là nền tảng chính trị của hầu hết các quốc gia trên thế giới, ông cho rằng "quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp"

  Chính xác hơn, tam trùng quyền lực của nhà nước CHXHCNVN là ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là Một (tức là đảng CSVN). Ba quyền kể trên chỉ có trên giấy tờ để làm hàng mã cho người ta thấy VN cũng "dân chủ" (mà còn dân chủ gấp ngàn lần bọn đế quốc tư bản, hehehe), nhưng thực tế thì không có sự phân biệt ba quyền kể trên, không có tam quyền phân lập theo như tiên bố của đảng trưởng đảng CSVN Trọng Lú.

  Tôi ít khi nào lưu chép lại cái bài viết, chỉ đọc qua chủ yếu để trau dồi ngữ vựng và cú pháp tiếng Việt, nhưng bài viết này tôi phải giữ lại (thành ngữ: it's a keeper); nếu đây là một bài luận ngắn viết về chủ đề "Bạn nghĩ thế nào về cụm từ 'cộng sản kềm kẹp', hay là 'Ai làm chủ đất nước?' thì tôi chấm bài này 9/10".
  Người Việt, thường mắc bệnh ký sinh trùng đường ruột bởi: giun kim, giun đũa, và giun móc câu, đây chỉ là bệnh nhẹ. Dù có uống thuốc diệt được ba con trùng này, người ta vẫn không thoát khỏi gọng kềm kẹp của ba con trùng to tổ bố vô phương trừ khử kia.

  Phần 2) Bộ máy nhà nước thì tác giả mới chỉ nói đến vai trò cuả quốc hội (cơ quan lập pháp) mà không nói đến chính phủ (cơ quan hành pháp) và cơ quan tư pháp như tòa án.
  Cả ba cơ quan này đều bị Đảng CS giật dây nên các nước người ta gọi các nước CS là nhà nước Đảng trị. Đã là nhà nước đảng trị thì không còn là nhà nước pháp quyền. Nước mình lập ra đủ các loại hình chỉ làm cho người dân còng lưng đóng thuế và nhà nước thì coi đó là biện pháp giải quyết việc làm cho những kẻ ...vừa dốt nát vừa ăn hại, công việc của chúng chỉ là hô khẩu hiệu và cúi đầu. Đã không làm được mà vẫn lĩnh lương đầy đủ thì thành ra "nhàn cư vi bất thiện". Nước ta nhiều tệ nạn xã hội một phần cũng do những kẻ "nhàn cư vi" này.

  Trích dẫn:
  Khi bộ trưởng quốc phòng Thanh Heo đề nghị Quốc hội xét duyệt cho tăng số lượng tướng lĩnh do nhiều đại tá lâu năm.

  ...nên các đại biểu ra vẻ tranh luận với nhau và khi có vị đại biểu nói Bộ Chính trị đã quyết 415 chức tướng; thế là họ bỏ phiếu nhất trí.

  Ba cái trò này láo lếu, thể hiện trình độ nhận thức kém (có thể gọi là dân/quan trí thấp nếu các bác muốn).

  Phùng Quang Thanh với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, Thanh phải trình bày lý do một cách có cơ sở trong lãnh vực quốc phòng và ngân sách.
  Tại sao cần thêm tướng trong thời bình ? Để làm gì cho quốc phòng ? Ngân sách có cho phép hay không ?

  Với lý do "nhiều đại tá lâu năm" là Thanh nói bậy bạ, không có sơ sở.
  Thanh phải phân biệt hàm (grade) và chức năng (function). Cho một số đại tá có thể làm các chức năng của tướng và nếu đánh giá thành công tốt vài lần, thì mới thăng tướng (như kiểu Đỗ Hữu Ca đánh dân thành công ?)
  Còn bọn tá lâu năm chẳng có việc gì đáng để thăng tướng thì cho họ về hưu (hình như bên CA được về hưu sớm 45 tuổi ??) để giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 1% (quốc tế phải bái phục)

  Còn cái bọn đại biểu cắc ké (không phải đại biểu vua trong TƯ/BCT) cứ nghe tin đồn là bộ chính trị đã quyết là cuống quít bỏ phiếu nhất trí thì đúng là dân/quan trí thấp lè tè. Chỉ biết chửi nhau là đồ ngu (giữa các đại biểu cắc ké) như HH-Phước, thì nên bãi nhiệm, đuổi hết bọn này về nhà

  Ở ngoài đời, làm việc mà cứ nghe "ở trên" đã quyết rồi nhắm mắt làm theo cho dù thấy vô lý, thì có ngày lãnh búa tạ. Việc gì cũng phải có văn bản, lệnh chính thức ...

  Cái quốc hội này chỉ là văn phòng TƯ mở rộng vì toàn thể TƯ đang ngự trị trong đó, để diễn kịch hề khi cần, để lôi kéo phe nhóm khi BCT không thể quyết như vụ xe lửa cao tốc

  VN chưa có quốc hội theo đúng nghĩa

  Trương Tấn Sang là chủ tịch nước mà cũng là đại biểu QH của cử tri vài quận TPHCM ! Thật vô lý, dễ móc ngoặc ăn gian và không công bằng vì Sang đại diện quốc gia, nhà nước, không thể đại diện gặp riêng cử tri vài quận

  Tên tác giả viết:
  Do điều kiện ở hải ngoại nên nghiên cứu về nhà nước Việt Nam có bấy nhiêu. Nếu có sơ sót, xin quý vị niệm tình fb mà tha thứ cho

  Chỉ ra đúng tim đen 'cấu trúc' kỳ dị của một 'nhà nước' kỳ quái là một điều giỏi giang.

  (Rất) cảm ơn tác giả!

  Tàn cây đó to lớn dềnh dàng nhưng gốc và thân của nó đều đã mục ruỗng. Rồi cây đổ! Cây tự đổ vì nó yếu quá chăng?