Mỹ dạy học sinh tiểu học cái gì?

 • Bởi Admin
  11/11/2014
  5 phản hồi


  Chị bạn làm thông dịch viên tình nguyện cho Davis School District, Hạt Salt Lake, tiểu bang Utah. Họ nhờ dịch một bài về "Human Rights" cho học sinh Việt Nam trong Học Khu.

  Do chị không có phông chữ Việt nên dịch xong, chị nhờ mình đánh máy lại (bỏ dấu).

  Đọc bài học dành cho học sinh tiểu học, mình hết hồn, ngửa cổ lên trời mà than rằng, hèn chi tụi nó dẫy hoài mà chẳng chết.

  Quăng 5 điều Bác Hồ dậy vào thùng rác nhé hehe...

  (Riêng tặng các anh công an nhăn răng xã nghĩa)

  QUYỀN LÀM NGƯỜI CỦA CHÚNG TA

  Tôi có quyền được sung sướng và được đối xử tử tế ở đây,
  Có nghĩa là không ai nhạo báng tôi và làm tổn thương tự ái của tôi.

  Tôi có quyền là tôi ở đây,
  Có nghĩa là không ai được kỳ thị vì màu da của tôi,
  Gầy hay mập,
  Cao hay thấp,
  Trai hay gái,
  Hoặc vì cái bề ngoài của tôi.

  Tôi có quyền được an toàn ở đây,
  Có nghĩa là không ai được đánh tôi,
  Đá tôi, đẩy tôi,
  nhéo tôi,
  làm đau tôi.

  Tôi có quyền được nghe và được lắng nghe ở đây,
  Có nghĩa là không ai được
  La hét,
  Quát lên
  Hoặc làm ầm ĩ.

  Tôi có quyền tìm hiểu về bản thân của tôi ở đây,
  Có nghĩa là tôi sẽ được tự do
  Phát biểu tình cảm
  Và ý kiến của tôi mà không bị gián đoạn hoặc bị trừng phạt.

  Tôi có quyền học hỏi theo khả năng của tôi,
  Có nghĩa là không ai được gọi tên nhạo báng
  Vì cách học hỏi của tôi,
  Và với những quyền lợi này,
  tôi cũng sẽ áp dụng với những người khác cùng trong phòng học.

  ___________

  Bản tiếng Anh:

  Our Human Rights

  I have a right to be happy and to be
  treated with compassion in this room:
  This means that no one
  will laugh at me or
  hurt my feelings.

  I have a right to be myself in this room:
  This means that no one will treat me
  unfairly because of my skin color,
  fat or thin,
  tall or short,
  boy or girl,
  or by the way I look.

  I have a right to be safe in this room:
  This means that no one will
  hit me,
  kick me, push me,
  pinch me,
  or hurt me.

  I have a right to hear and be heard in this room:
  This means that no one will
  yell,
  scream,
  shout
  or make loud noises.

  I have a right to learn about myself in this room:
  This means that I will be
  free to express my feelings
  and opinions without being
  interrupted or punished.

  I have a right to learn according to my own ability:
  This means that no one will call
  me names because of the way I learn.
  With all these rights I have, I give the
  same rights to all people in this classroom.

  Source: Cummings M (1974), Individual Differences: An Experience in Human Relations for Children
  Madison, WI: Madison Public Schools
  Adaptation by Julie Cox, Davis School District, Utah

  Theo: April Nguyen https://www.facebook.com/aprilho.ho.7

  Hình minh họa: Một hình ảnh tương tự về humanrights của một trường học khác.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  QUYỀN LÀM CA CỦA CHÚNG TA

  Tôi có quyền chiều về được sung sướng và được chân dài đối xử tử tế,
  Có nghĩa là các em không ai nhạo báng tôi và làm tổn thương tự ái của tôi.

  Tôi có quyền vì tôi được đảng quấn dưới váy,
  Có nghĩa là không ai được kỳ thị vì màu sắc phục của tôi,
  Gầy hay mập,
  Cao hay thấp,
  Trai hay gái,
  Hoặc vì bề ngoài mặc quần áo của tôi.

  Tôi có quyền được an toàn làm theo đảng biểu,
  Có nghĩa là dân ai tôi cũng được đánh,
  Tôi đá, tôi đẩy,
  tôi văng ĐM,
  tôi dần cho đau.

  Tôi có quyền được bắt phải nghe và được bắt lắng nghe ở mọi nơi,
  Có nghĩa là tôi luôn được
  La hét,
  Quát lên
  Hoặc làm ầm ĩ, vì đó là đảng biểu làm.

  Không ai có quyền tìm hiểu về hành vi của tôi,
  Có nghĩa là tôi sẽ được trổ C. thay cho tự do
  Phát biểu tình cảm trung thành với chân dài và đảng của anh Ba họ Tập
  Và ý kiến này của tôi mãi không gián đoạn hoặc thay đổi.

  Tôi có quyền học hỏi làm tôi mọi cho họ Tập theo khả năng được phân công của tôi,
  Có nghĩa là không ai được gọi thẳng CA ra mà nhạo báng
  Vì cách học hỏi làm tôi mọi của tôi,
  Và với những quyền lợi này, do đảng chỉ dẫn
  tôi cũng sẽ phụ nhĩ với những người khác cùng trong ngành CA của tôi.

  >> I have a right to be safe in this room:
  >> This means that no one will
  >> hit me,
  >> kick me, push me,
  >> pinch me,
  >> or hurt me.

  Điều này chưa chắc được bảo đảm trên thực tế: Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Adam Lanza mang súng vào trường Sandy Hook Elementary School ở Newtown, bang Connecticut, thảm sát 20 học sinh tiểu học và 6 người lớn, nhân viên của trường.

  Có điều đáng ngưỡng mộ là khi chạy đi ra khỏi lớp, ra khỏi hiện trường thảm sát, những học sinh này, chỉ khoảng 5, 6 tuổi, vừa chạy vừa khóc, nhưng vẫn theo hàng một, đứa này nắm tay đứa kia, hay đứa này nắm vai đứa kia, tạo ra và theo đúng hàng lối mà đi ra khỏi lớp, khỏi trường.

  Tớ nghe nói ở các trường, phòng khi khẩn cấp phải sơ tán, học sinh phải tập luyện theo đúng hàng, theo thứ tự A, B, C, D tên của mình, chẳng biết có thật hay không. Trong trường hợp ở trường Sandy Hook, quả thật có thấy vừa khóc, vừa chạy, vừa dắt díu nhau theo hàng.

  Ở cấp vĩ mô thì cho tự do súng đạn để sinh ra đủ thứ cảnh thảm sát; nhưng lại cố gắng giữ trật tự, hàng ngũ ở cấp vi mô trong trường hợp khẩn cấp, hỗn loạn: thật là sống đa dạng kiểu Mỹ.

  Cũng sắp đến ngày kỷ niệm 2 năm thảm sát ở Sandy Hook Elementary School rồi.

  chuckn viết:
  NGT viết:
  Tôi có cảm giác có sự khác biệt trong mục đích.

  Đây là một bài về "Human Rights", họ trình bày về các "quyền" của các em học sinh. Chẳng phải xin ai và do ai ban phát, cho nên không ghi tên tác giả.

  Trái lại 5 điều của Hồ Chí Minh, lại là "bổn phận" mà các em học sinh phải thực hiện. Thật ra không phải cuả Hồ Chí Minh vì có những điều là tự nhiên, ai cũng biết cả như về vệ sinh. Hồ Chí Minh chỉ lặp lại mà thôi.

  Viết thế này có hợp lí không: "Thật ra không phải cuả tác giả bài Human Right vì có những điều là tự nhiên, ai cũng biết cả như về vệ sinh. tác giả bài Human Right chỉ lặp lại mà thôi.

  Tiếng Việt còn tệ hơn bậc tiểu hoc, văn phạm, ngữ pháp cứ như say ruợu, chân này đạp chân kia, phản với chả luận, rõ chán.

  NGT viết:
  Tôi có cảm giác có sự khác biệt trong mục đích.

  Đây là một bài về "Human Rights", họ trình bày về các "quyền" của các em học sinh. Chẳng phải xin ai và do ai ban phát, cho nên không ghi tên tác giả.

  Trái lại 5 điều của Hồ Chí Minh, lại là "bổn phận" mà các em học sinh phải thực hiện. Thật ra không phải cuả Hồ Chí Minh vì có những điều là tự nhiên, ai cũng biết cả như về vệ sinh. Hồ Chí Minh chỉ lặp lại mà thôi.

  Viết thế này có hợp lí không: "Thật ra không phải cuả tác giả bài Human Right vì có những điều là tự nhiên, ai cũng biết cả như về vệ sinh. tác giả bài Human Right chỉ lặp lại mà thôi.

  Tôi có cảm giác có sự khác biệt trong mục đích.

  Đây là một bài về "Human Rights", họ trình bày về các "quyền" của các em học sinh. Chẳng phải xin ai và do ai ban phát, cho nên không ghi tên tác giả.

  Trái lại 5 điều của Hồ Chí Minh, lại là "bổn phận" mà các em học sinh phải thực hiện. Thật ra không phải cuả Hồ Chí Minh vì có những điều là tự nhiên, ai cũng biết cả như về vệ sinh. Hồ Chí Minh chỉ lặp lại mà thôi.