Nguyễn Thiện - Điều cử tri muốn biết

 • Bởi Mắt Bão
  28/10/2014
  0 phản hồi

  Nguyễn Thiện

  Tôi muốn biết quan điểm, chính kiến mà các vị đại biểu thể hiện tại Quốc hội có thật sự đại diện cho ý chí, yêu cầu của đông đảo cử tri hay không?

  Là cử tri, điều tôi muốn biết ở các vị đại biểu mà tôi đã bầu vào Quốc hội là trong hai kỳ họp hằng năm, mỗi kỳ hơn một tháng, các vị có phản ảnh và phản ảnh có đúng, đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri lên Quốc hội hay không?

  Tôi cũng muốn biết quan điểm, chính kiến mà các vị đại biểu thể hiện tại Quốc hội có thật sự đại diện cho ý chí, yêu cầu của đông đảo cử tri hay không?

  Theo yêu cầu đó, các vị đại biểu nào suốt cả kỳ họp không hề phát biểu ý kiến thì vị đó hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu muốn biết về đại biểu của cử tri. Ở đây, các cơ quan truyền thông tại trung ương và các địa phương phải đóng vai trò cầu nối thông tin giữa đại biểu và cử tri.

  Cử tri giám sát đại biểu là qua phát biểu, tiếp xúc ở nghị trường, cho nên làm sao tôi có thể biết được đại biểu đã hoàn thành trách nhiệm phản ảnh ý kiến của cử tri lên Quốc hội hay chưa khi không hề nghe quý vị nói?

  Quan trọng nhất mà tôi muốn biết là quý vị đại biểu đã sử dụng quyền đại diện cử tri của mình như thế nào khi bấm nút quyết định các dự án luật và các vấn đề hệ trọng của đất nước. Lâu nay, cử tri chỉ biết Quốc hội đã thông qua hay không thông qua một dự luật, chủ trương, vấn đề lớn với con số thống kê hiện trên bảng điện tử.

  Con số đó, với tôi, chưa phản ánh được thái độ của các vị đại biểu mà tôi đã gửi gắm lòng tin khi bầu cử. Tôi muốn biết các vị đại biểu mà tôi bầu đã tán thành, không tán thành hay bỏ phiếu trắng cho từng vấn đề được Quốc hội đưa ra để biểu quyết. Cử tri cần được biết thái độ rõ ràng về các vị đại biểu Quốc hội mà họ đã bầu.

  Nhớ lại, Quốc hội khóa trước với đa số phiếu không tán thành từng bác bỏ dự án đường sắt cao tốc và quyết định đó được xem là đáp ứng được lòng dân. Vậy những đại biểu nào đã bỏ phiếu không tán thành dự án đường sắt cao tốc để tôi thêm yêu mến, tin cậy? Tôi muốn biết nhưng không hề biết...

  Là cử tri, tôi muốn tên tuổi, uy tín, danh dự, sự nghiệp của từng đại biểu gắn liền với các quyết định quan trọng của Quốc hội. Và đó cũng là phương cách quan trọng để nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi