Ông Cù Huy Xuân Đức bác bỏ Chủ tịch UBND phường Điện Biên về "công trình tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội"

 • Bởi Admin
  21/10/2014
  4 phản hồi

  Kính gửi: Ban biên tập Dân luận

  Cảm ơn Ban biên tập đã đăng ngay Đơn khẩn báo của con trai tôi Cù Huy Xuân Đức nên Công an đã có phản ứng ngay bằng gửi Giấy mời Cù Huy Xuân Đức làm việc với Công an phường về Đơn khẩn báo sáng vào 8 giờ rưỡi ngày 21/10/2014 (giờ Việt Nam).

  Cũng ngày 20/10/2014 UBND phường Điện Biên gửi Giấy mời Cù Huy Xuân Đức với nội dung: "UBND phường Điện Biên tổ chức buổi kiểm tra xác minh hiện trạng công trình tại số nhà 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên theo nội dung đơn để làm cơ sở xem xét việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng" (Giấy mời đính kèm). Tuy nhiên ở nhà tôi không có bất cứ công trình xây dựng nào. Do đó Giấy mời này là bước chuẩn bị cho việc đập nhà trái pháp luật nhà của gia đình tôi trong vài ngày tới.

  Cù Huy Xuân Đức cùng ngày 20/10/2014 đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND phường Điện Biên bác bỏ việc "kiểm tra xác minh công trình" (đính kèm scan và ảnh chụp văn bản này của Cù Huy Xuân Đức".

  Vậy đề nghị Ban biên tập đăng ngay các tài liệu trên, với đầu đề "Ông Cù Huy Xuân Đức bác bỏ Chủ tịch UBND phường Điện Biên về "công trình tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội".

  Chúc Ban biên tập thành công.
  Cù Huy Hà Vũ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————————————
  Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2014

  Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Điện Biên

  Ngày hôm nay, 20/10/2014, tôi, Cù Huy Xuân Đức, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, nhận được Giấy mời của Chủ tịch UBND phường Điện Biên ký cùng ngày với nội dung: “UBND phường Điện Biên tổ chức buổi kiểm tra xác minh hiện trạng công trình tại số nhà 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên theo nội dung đơn để làm cơ sở xem xét việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng” (photocopy Giấy mời đính kèm).

  Tôi có ý kiến như sau:

  Thứ nhất, trong nhà tôi không có bất cứ công trình nào nên không có bất cứ vi phạm nào về trật tự xây dựng.

  Thứ hai, chủ nhà là bố tôi, ông Cù Huy Hà Vũ, nên mọi việc liên quan đến nhà 24 Điện Biên Phủ chính quyền phải làm việc với ông Cù Huy Hà Vũ. Khi nào UBND phường Điện Biên gửi Giấy mời ông Cù Huy Hà Vũ làm việc với UBND phường và khi nào ông Cù Huy Hà Vũ có văn bản ủy quyền tôi tham dự họp với UBND phường thì tôi mới có thẩm quyền làm việc với UBND phường.

  Do đó, tôi thấy không có cơ sở để làm việc với UBND phường Điện Biên như UBND phường đề nghị trong Giấy mời.

  Cù Huy Xuân Đức

  Nơi nhận:

  - Như trên;
  - Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam;
  - Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
  - Ông Cù Huy Hà Vũ và gia đình;
  - Ông Vũ Anh Tuấn;
  - Các cơ quan hữu quan;
  - Báo chí, thông tin đại chúng.

  gie1baa5y-me1bb9di-ce1bba7a-cc3b4ng-an-phc6b0e1bb9dng-c491ie1bb87n-bic3aan-ge1bbadi-cc3b9-huy-xuc3a2n-c491e1bba9c-ngc3a0y-20-10-2014.jpg

  gie1baa5y-me1bb9di-ce1bba7a-ubnd-phc6b0e1bb9dng-c491ie1bb87n-bic3aan-ge1bbadi-cc3b9-huy-xuc3a2n-c491e1bba9c-ngc3a0y-20-10-2014-1.jpg

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  DÂN OAN ĐIỆN BIÊN": Hành trình từ "đập nhà" đến "cướp đất" của "Tiến sĩ Luật" Cù Huy Hà Vũ
  Giống như khiếu nại "đập nhà" thuộc vấn đề xây dựng không giấy phép mà Tiến sĩ Luật làm khó UBND bất hợp tác với lý do "ở Mỹ", nay có vẻ như đây là sự tranh chấp quyền thừa kế quyền sử dụng nhà đất của căn hộ số nhà 24 Điện Biên Phủ giữa những người trong dòng họ hơn là vấn đề "dân oan", vì bây giờ Tiến sĩ Luật nêu lên tên bà Trần Lệ Thu - vợ kế của ông Cù Huy Cận - nhưng Tiến sĩ Luật vẫn tiếp lu loa "cướp đất" với Đại sứ quán Mỹ tại VN và Bộ Ngoại giao Mỹ!

  Lu loa "đập nhà" lần đầu uy tín chắc còn 50%; lu loa "cướp đất" lần sau này chắc uy tín mất trọn 100%: một tiến sĩ luật - thay vì khoác áo chính trực công bằng của một luật sư - thì khoác áo "dân oan" để tranh chấp quyền thừa kế trong dòng họ thì quá tội cho nghề luật sư.

  Chiếu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì ngoại trừ có di chúc, tài sản của ông Ngô Xuân Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu) sẽ được phân chia theo quy định thừa kế theo pháp luật như sau:

  @ Điều 675 - Những trường hợp thừa kế theo pháp luật:
  Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
  (a) Không có di chúc;
  ...
  @ Ðiều 676 (1) của Bộ luật dân sự năm 2005 thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự:
  (a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  ...
  Như vậy, bà Trần Lệ Thu là vợ kế của ông Cù Huy Cận và Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

  @ Ðiều 676 (2): Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Như vậy, bà Trần Lệ Thu và ông Cù Huy Hà Vũ được thừa kế 50% mỗi người; ngoại trừ bà Trần Lệ Thu không có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như ông Cù Huy Hà Vũ như mẹ con, như sau:

  @ Ðiều 679 - Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế: Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Ðiều 676 ...

  Như vậy, tại sao "Tiến sĩ Luật" Cù Huy Hà Vũ nói " ...UBND thành phố Hà Nội lấy đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, là người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức nhà thơ Xuân Diệu, cho bà Trần Lệ Thu là vợ kế của ông Cù Huy Cận là người không có tên trong bất cứ Quyết định nói trên nào của Thủ tướng Chính phủ".

  Phản hồi: 

  Kính nhờ Quý báo đăng khẩn cấp Đơn kêu cứu của ông Cù Huy Xuân Đức gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc chính quyền Việt Nam cướp đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội" vì cuộc cướp đất này sẽ diễn ra vào 9 giờ sang 24/10/2014 (giờ Việt Nam)..

  Tài liệu để đăng gồm:
  - Đơn kêu cứu của ông Cù Huy Xuân Đức (bản chụp và file word).
  - Công văn ngày 22/10/2014 của chính quyền Hà Nội về việc cướp đất của ông Cù Huy Hà Vũ.
  - Biên bản ngày 23/10/2014 của chính quyền Hà Nội giao Công văn của chính quyền Hà Nội về việc cướp đất của ông Cù Huy Hà Vũ.

  Chân thành cảm ơn.

  Cù Huy Hà Vũ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------------------------------------
  Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2014

  ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP

  Về việc chính quyền lấy trái pháp luật đất ở
  của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất
  của ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu,
  tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội

  Kính gửi: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang
  Đồng kính gửi: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

  Tôi là Cù Huy Xuân Đức, CMND số 012419664 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/8/2011, con ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội (hiện nay bố mẹ tôi đang ở Hoa Kỳ) khẩn cấp kêu cứu với Ông về việc chính quyền lấy trái pháp luật đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của ông.Ngô Xuân Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu) như trình bày sau đây.

  Vào hồi 12 giờ sáng nay, 23/10/2014, UBND phường Điện Biên, Công an phường Điện Biên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã để lại ở nhà tôi Công văn số 2256/QLPTN –KH ngày 22/10/2014 của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội về việc “thực hiện Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 và Quyết định số 315 QĐ – TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ (Giai đoạn 1: bàn giao 50,6m2 đất cho bà Trần Lệ Thu) vào 9 giờ sáng 24/10/2014”(Công văn kèm theo).

  Tôi thấy:

  • Quyết định số 315 QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ là trái pháp luật vì Quyết định này giao thêm đất thuộc khuôn viên số 24 Điện Biên Phủ cho ông Cù Huy Cận nhưng đất được giao thêm này thuộc quyền sử dụng của ông Ngô Xuân Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu) do gia đình ông Ngô Xuân Diệu quản lý, cụ thể là do người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu là ông Cù Huy Hà Vũ quản lý theo Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Cù Huy Hà Vũ đã gửi Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải Đơn khiếu nại về Quyết định số 315 QĐ – TTg này nhưng cho đến nay ông Cù Huy Hà Vũ đã không nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ tướng Chính phủ.

  • Bản thân mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Dương Hà, thừa ủy quyền của ông Cù Huy Hà Vũ ngày 26/9/2011 đã gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo Đơn khiếu nại về Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc lấy đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức nhà thơ Xuân Diệu, cho bà Trần Lệ Thu là vợ kế của ông Cù Huy Cận là người không có tên trong bất cứ Quyết định nói trên nào của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng đến ngày hôm nay mẹ tôi, nbà Nguyễn Thị Dương Hà đã không nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

  Theo quy định của pháp luật, mọi quyết định hành chính chỉ được thực thi sau khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại của công dân. Do đó việc các cấp chính quyền thành phố Hà Nội tiến hành lấy đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ là người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu, trong khi ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà đã không nhận được bất cứ Quyết định giải quyết khiếu nại nào từ Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là hoàn toàn trái pháp luật.
  Do đó, bằng Đơn kêu cứu này tôi đề nghị Ông bằng quyền hạn của mình ngăn chặn ngay hành vi trái pháp luật nói trên của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo tài sản hợp pháp cũng như nhằm đảm bảo quyền được giải quyết khiếu nại của công dân Cù Huy Hà Vũ và gia đình được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

  Tôi trân trọng cảm ơn Ông,

  Người làm Đơn
  Cù Huy Xuân Đức

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo;
  - Chủ tịch UBND quận Ba Đình;
  - Chủ tịch UBND phường Điện Biện;
  - Trưởng Công an phường Điện Biên;
  - Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam;
  - Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
  - Các cơ quan hữu quan;
  - Báo chí, thông tin đại chúng.
  Tài liệu đính kèm:
  - Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
  - Quyết định số 315 QĐ – TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
  - Quyết định số 4337/QĐ – UB ngày 06/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
  - Công văn số 2256/QLPTN –KH của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội

  cong_van_cong_ty_nha_22-10-2010_ve_cuop_dat_cua_ong_cu_huy_ha_vu.png

  bien_ban_ubnd_phuong_dien_bien_23-10-2014_giao_cong_van_cua_cong_ty_nha_ha_noi_ve_cuop_dat_o_cua_ong_cu_huy_ha_vu.png
  Phản hồi: 

  Khi đã là Tiến sĩ luật, và nhất là văn bản ủy quyền cá nhân & Power of Attorney là những việc làm rất sơ đẳng về pháp luật, nhưng đi lu loa với Đại sứ quán Mỹ tại VN và Bộ Ngoại giao Mỹ là phương án "dân chủ tự do thượng tôn pháp luật" của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ?

  Tưởng tượng 1 chính phủ lưu vong "dân chủ tự do with the rule of law" với Bộ Trưởng Tư Pháp Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ?

  Vui phải biết!

  Phản hồi: 

  Một người ngoài cuộc có thể nói một cách không thiên vị là vụ việc này có 2 vấn đề:

  (1) vi phạm về xây dựng; và
  (2) chủ quyền căn hộ số nhà 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên.

  UBND phường Điện Biên phải chứng minh là (1) đã xảy ra, với biên bản và hình chụp cho thấy hiện trạng công trình xây dựng mới không có giấy phép . Ngược lại, nếu muốn giải quyết (2), bác Cù Huy Hà Vũ có thể đến Tòa Đại Sứ VN ở Mỹ ký văn bản ủy quyền cho con trai Cù Huy Xuân Đức ở Việt Nam. Bác Cù Huy Hà Vũ không nên ủy quyền Cù Huy Xuân Đức chỉ được phép đại diện bác Cù Huy Hà Vũ tham dự họp với UBND phường, mà tốt nhất là ủy quyền Cù Huy Xuân Đức thực hiện tất cả công việc có liên quan đến căn hộ số nhà 24 Điện Biên Phủ trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

  Ở Mỹ, hoặc những xứ theo common law, cũng có Power of Attorney, về căn bản pháp lý cũng như giấy ủy quyền cá nhân của VN, cho nên đòi hỏi:

  - "UBND phường Điện Biên gửi Giấy mời ông Cù Huy Hà Vũ làm việc với UBND phường và khi nào ông Cù Huy Hà Vũ có văn bản ủy quyền tôi tham dự họp với UBND phường thì tôi mới có thẩm quyền làm việc với UBND phường"; và
  - "tôi thấy không có cơ sở để làm việc với UBND phường Điện Biên như UBND phường đề nghị trong Giấy mờikhông có cơ sở để làm việc với UBND phường Điện Biên"
  là quá đáng.

  Mặt khác, GIẢ SỬ có vi phạm về xây dựng thì chỉ có phần xây dựng không có giấy phép mới có thể bị đập bỏ, chứ không thể cả nhà cũ lẫn phần xây dựng mới đều toàn bộ bị đập. Nhưng việc đập là việc cuối cùng chỉ nên xảy ra khi nào không thể có hòa giải giữa bên bác Cù Huy Hà Vũ và bên UBND: ví dụ, bên bác Cù Huy Hà Vũ bây giờ nộp đơn xin phép xây dựng, và nếu phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng thì bên UBND nên duyệt cho qua, hoặc nếu không phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng thì công trình hiện tại cần sửa đổi lại như thế nào cho phù hợp, với điều kiện bên bác Cù Huy Hà Vũ đóng tiền phạt về việc "làm trước xin phép sau".

  Lu loa với Đại sứ quán Mỹ tại VN và Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ làm giảm uy tín của mình, nhất là khi đã là luật sư, và nhất là văn bản ủy quyền cá nhân & Power of Attorney là những việc làm rất sơ đẳng về pháp luật.

  NGƯỜI BUÔN VỊT