Tuyên bố khẩn từ Liên Đoàn Sinh Viên Hồng Kông đáp lại chính phủ

 • Bởi Admin
  05/10/2014
  4 phản hồi

  Nguyễn Trang Nhung chuyển ngữ

  [04 tháng 10, 14 HKT 23:00]

  [English version is available at the bottom of this post]

  Vào ngày 22 tháng 9 năm 2014, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) đã bắt đầu bãi khóa. Xa hơn, vào 26 tháng 9 năm 2014, HKFS đã kêu gọi chiếm giữ Quảng trường Công dân. Cuối cùng, khi có sự khởi đầu của công dân, toàn bộ phong trào đã trở thành phong trào Chiếm trung tâm vào ngày 28 tháng 9 năm 2014. Mặc dù có một số tuyên bố rằng phong trào này là một "cuộc cách mạng màu", nhưng chúng tôi xin nhắc lại rằng toàn bộ phong trào chỉ tập trung vào việc đấu tranh vì một hệ thống chính trị dân chủ của Hồng Kông. Trọng tâm chính của phong trào là đổi mới cơ chế bầu cử Trưởng Đặc khu và Hội đồng Lập pháp. Bằng cách đó, chúng tôi hy vọng đảm bảo rằng mọi công dân Hồng Kông có các quyền và khả năng bình đẳng và thực hiện phổ thông đầu phiếu thực chất và dân chủ ở Hồng Kông.


  Hình ảnh cho thấy những người xã hội đen đeo khẩu trang với vòng đánh dấu ở tay tấn công người biểu tình ôn hòa.


  Lực lượng xã hội đen tự phát tương tự phá hoại các cuộc biểu tình ở Việt Nam.

  Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng "Các vấn đề Hồng Kông phải được giải quyết bởi Hồng Kông; Các vấn đề chính trị phải được giải quyết một cách chính trị". Với nguyên tắc này, chúng tôi chú trọng đến việc nói chuyện với các quan chức chịu trách nhiệm về cải cách chính trị, ví dụ, Bà Carrie Lam.

  Ngay từ đầu toàn bộ phong trào, chúng tôi đã tìm cách nói chuyện với chính phủ và chúng tôi rất chú trọng đến khả năng và kết quả của các cuộc đàm phán như vậy. Chúng tôi đã nhiều lần mời chính phủ nói chuyện với chúng tôi trong thiện chí, ví dụ, trong suốt thời gian bãi khóa, chúng tôi đã mời ông CY Leung, Trưởng Đặc khu của Hồng Kông, nói chuyện với chúng tôi. Tuy nhiên, khi khả năng diễn ra các cuộc đàm phán giữa chính phủ và chúng tôi sắp thành hiện thực, chính phủ đã cho phép xã hội đen phá vỡ cuộc biểu tình một cách có hệ thống. Hành động này của chính phủ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở của một cuộc nói chuyện hòa bình với sự tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi do đó bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ của mình. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoại việc từ bỏ các cuộc đàm phán. Chúng tôi sẽ chỉ khởi động lại các cuộc đàm phán trừ khi và cho đến khi chính phủ giải thích các sự cố liên quan.

  Trong ánh sáng của các bằng chứng phong phú cho thấy cảnh sát đã thất bại trong việc thực thi pháp luật một cách đầy đủ, toàn bộ các sự cố có rất nhiều điều không chắc chắn và hồ nghi. Chính phủ phải hồi đáp về các vấn đề sau đây:

  1. Chính phủ hứa điều tra về các sự cố. Đặc biệt, chính phủ phải điều tra liệu cảnh sát đã thất bại trong việc thực thi pháp luật và dung dưỡng các tội phạm. Chính phủ phải giải thích cho công chúng ngay lập tức.

  2. Do ông CY Leung đã nhiều lần lờ đi người dân và đã sử dụng cảnh sát như lá chắn của mình để đàn áp một cách bạo lực những người biểu tình hòa bình, chúng tôi chỉ chấp nhận nói chuyện với bà Carrie Lam, Tổng thư ký Hành chính, và hai quan chức khác là những người chịu trách nhiệm về cải cách hiến pháp. Chúng tôi sẽ không nói chuyện trực tiếp với ông CY Leung.

  Nếu chính phủ cho thấy một cử chỉ thiện chí và trả lời những vấn đề nêu trên, sinh viên sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán một lần nữa.

  Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông
  04 Tháng 10 năm 2014
  ---

  URGENT STATEMENT FROM HONG KONG FEDERATION OF STUDENTS IN RESPONSE TO THE GOVERNMENT

  [Oct 4, 14 HKT 23:00]

  On 22 September 2014, Hong Kong Federation of Students (HKFS) had started class boycott, Further on 26 September 2014, HKFS called to regain the Civic Square. Finally, upon the citizens’ initiation, the whole movement has turned into Occupy movement on 28 September 2014. Even though some claims that this movement is a “Color Revolution”, but we hereby reiterate that the whole movement purely focuses on fighting for a democratic political system of Hong Kong. The main focus is to reform the election mechanism of the Chief Executive and Legislative Council. By doing so, we hope to ensure that every Hong Kong citizen has equal rights and powers and to implement genuine universal suffrage and democracy in Hong Kong.

  We have repeatedly stated that “Hong Kong problems have to be solved by Hong Kong; Political problems have to be solved politically”. With this principle, we attach importance to talk with officials who are responsible for political reform, e.g. Mrs. Carrie Lam.

  From the very beginning of the whole movement, we have sought to talk with the government and we attach great importance to the possibility and result of such talks. We have repeatedly invited the government to talk with us in goodwill, for example, during class boycott we have invited Mr. CY Leung, Chief Executive of Hong Kong, to talk with us. However, when the possibility of talks between the government and us almost realizes, the government has allowed gangsters to disrupt protests systematically. This act by the government has severely affected the basis of a peaceful talk with mutual trust and confidence. We hereby express that our disappointment and indignation. We have no other alternative except abandoning the talks. We will only restart the talks unless and until the government has explained the relevant incidents.

  In light of the abundant evidences showing that the police have failed to enforce the law to the full extent, the whole incidents have a lot of uncertainties and doubts. The government has to responding to the following matters:-

  1. The government promises to investigate on the incidents. In particular, the government has to investigate whether the police failed to enforce the law and harbored the delinquents. The government has to explain to the public immediately.

  2. Since Mr. CY Leung has repeatedly ignored the people and used the police as his shield to suppress the peaceful protestors violently, we only accept to talk with Mrs. Carrie Lam, the Chief Secretary of Administration, and the two other officials who are responsible for constitutional reform. We will not talk with Mr. CY Leung directly.

  If the government shows a gesture of goodwill and responded to the above, students are willing to start the talks again.

  Hong Kong Federation of Students
  4 October 2014

  Source: https://www.facebook.com/HKDemoNow/posts/438254926314005

  Chủ đề: Thế giới

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Cái xảy nó nảy cái ung.

  Ai cũng biết Bắc Kinh không dễ dàng chấp thuận đòi hỏi bầu cử tự do đi ngược lại với chủ trương "Đảng cử dân bầu." Phong trào dân chủ cho Hong Kong cũng biết như vậy và chắc họ cũng phải tính đến việc giữ cho phong trào được duy trì sau khi các cuộc biểu tình chấm dứt. Việc kẻ nào đó xử dụng xã hội đen để đánh phá phong trào đòi dân chủ cho Hong Kong sẽ là cơ hội rốt để phong trào tiêp tục hoạt động đấu tranh công khai. Bây giờ, phong trào đấu tranh không phải chỉ để đòi quyền phổ thông đầu phiếu mà còn có thể liện quan đến chức năng bảo vệ công lý và an ninh trật tự của Trưởng Đặc Khu Hong Kong, và đó sẽ là một trong các lý do chính đáng cho việc đòi hỏi sự ra đi của CY Leung.

  Phản hồi: 

  Cộng sản ở đâu cũng giống nhau.
  Xử dụng, giật dây xã hội đen đàn áp dân.
  Công an cảnh sát không dám ra mặt vì sợ Thế giới lên án.
  SvHs và người dân Hồng Kông thể hiện trách nhiệm công dân của họ với tinh thần trong sáng, dân chủ. Bọn xã hội đen được nhà nước bảo kê cũng đã thể hiện "trách nhiệm công dân".
  Hai cách thể hiện trách nhiệm công dân của 2 nhận thức về trách nhiệm.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  [quote="M.K."]Cú đòn bẩn thỉu này, đáng tiếc, đã chứng minh gần như luôn thành công trong nhiều trường hợp trấn áp và làm nhiễu mục đích biểu tình dân chủ để cuối cùng xóa sổ nó.[/quote]

  Tôi "đặt cược" vào cửa HỌC SINH/SINH VIÊN HONG KONG thắng. Lý do:

  1- Họ không đòi hỏi CẢI CÁCH THỂ CHẾ, THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ... Họ chỉ đòi chính quyền giữ lời hứa., đòi thứ họ đáng phải có.

  2- Như trong quân sự, Hong Kong là "đầu cầu" để PHƯƠNG TÂY thâm nhập và tác động vào Dân Chủ ở Trung Quốc Cộng Sản nên Cộng Sản cố vô hiệu còn Mĩ, Anh... cố giữ con ngựa Troyan Dân Chủ Hong Kong.

  3- Trong trường hợp các bạn HS/SV Hong Kong chưa thành công lần này, tôi tin các bạn ấy (và "BẠN CUẢ CÁC BẠN ẤY") không bỏ cuộc. Chiến thắng chỉ dến chậm hơn thôi.

  Chúa phù hộ cho Hong Kong!

  Phản hồi: 


  Sinh viên tham gia biểu tình bị đánh

  Trong status post lúc 11:15pm ngày 30-9-2014, tôi có viết: “Vấn đề đáng lo bây giờ là liệu có khả năng một “phần tử” nào đó, lẩn khuất trà trộn trong đám đông, với chủ ý rõ rệt được giật dây từ một kịch bản đen tối nào đó, bất ngờ tạo ra một sự kích động dữ dội khiến đám đông mất kiểm soát; và cuộc tập trung phản đối biến thành một cuộc hỗn loạn tập thể đầy không khí bạo lực”… Điều đó đã xảy ra!

  Diễn biến suốt từ trưa đến tối hôm nay tại khu Mong Kok, một trong những nơi bình yên nhất suốt hơn tuần qua, đã ngoài tầm kiểm soát - đối với lực lượng biểu tình nhưng chắc chắn nằm trong kịch bản của những đạo diễn trong bóng tối. Suốt từ đầu cuộc biểu tình đến giờ, không ai thấy bất kỳ người nào mang khẩu trang bịt mặt; thế mà bây giờ, chúng xuất hiện, tấn công lực lượng biểu tình dân chủ. Máu đã đổ, ngay trước mặt cảnh sát, đứng nhìn bất động.

  Lúc 8pm (7pm VN), đám du côn tiếp tục ném chai lọ vào nhóm dân chủ. Tại Causeway Bay lúc 7:45 pm, những người biểu tình dân chủ trở nên tức giận khi cảnh sát không hề động chân động tay trước màn quậy phá và tấn công hung hăng của những kẻ mang khẩu trang. Trước đó 15 phút, khoảng 30 tên mang khẩu trang bắt đầu xông vào Hennesy Road, tháo dỡ rào chắn và bắt đầu kiếm chuyện. Chúng ào vào xé lều của nhóm biểu tình và vây dồn họ lại… “Tôi nghĩ chuyện này có kế hoạch từ trước” – theo sinh viên Frank Yau – “Chúng đến đây cùng một lúc và bắt đầu gây hấn cùng một lúc”… Cả những câu chửi bới nghe cũng “rất quen”: “Tụi mày được bọn Mỹ trả bao nhiêu tiền để đi biểu tình?” (blogs.wsj.com/chinarealtime).

  Wall Street Journal cho biết, một số người trong nhóm gây hấn rõ ràng là dân giang hồ, có thể là Tam hoàng, bởi chúng xâm kín toàn thân. Sinh viên Max Law nói với Wall Street Journal: “Chúng tôi nghĩ họ nhận tiền từ người khác; và bằng việc hét chửi chúng tôi, họ có thể được tiền nhiều hơn…”. Và trong khi những giọt nắng chiều bắt đầu tắt lịm, người ta thấy một gã trung niên vẫn mang sùm sụp cặp kính đen ngòm hét vào nhóm biểu tình: “Dẹp cái trò nói chuyện Chúa ở đây đi (giảng thuyết dân chủ)”… Tất cả diễn biến nói trên xảy ra ngay trong ngày mà tờ Nhân Dân nhật báo đăng một xã luận, nói rằng “không có chỗ để nhân nhượng những vấn đề mang tính nguyên tắc chính yếu”, rằng đảng cộng sản Trung Quốc hoàn toàn tin Lương Chấn Anh, rằng cuộc biểu tình “chắc chắn thất bại”…

  Thất bại không? Chưa thể kết luận được nhưng khả năng thành công bắt đầu trở nên khó khăn. Đối mặt với những thanh thiếu niên trong sáng và lý tưởng, những cái đầu hai thứ tóc đã hèn hạ dùng đến những thủ đoạn nham hiểm và hạ cấp. Cú đòn bẩn thỉu này, đáng tiếc, đã chứng minh gần như luôn thành công trong nhiều trường hợp trấn áp và làm nhiễu mục đích biểu tình dân chủ để cuối cùng xóa sổ nó.

  Theo FB Mạnh Kim