Xích Tử - Liên hoan mặt trận đờn ca tài tử thành công.

 • Bởi Khách
  02/10/2014
  0 phản hồi

  Xích Tử

  Chuẩn bị công phu, dài hơi, tốn kém, có thiết kế kế hoạch chu đáo từ tuyên truyền đến an ninh, phòng chống biểu tình, bạo loạn, cuộc liên hoan mặt trận đờn ca tài tử rồi cũng mở màn, và kết thúc, “thành công tốt đẹp”.

  Kịch bản được tính toán chi tiết trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, từ âm mưu diễn biến hoà bình, thù địch, ly khai, khủng bố quốc tế cho đến dân tình trong nước ngày càng chán nản, mất lòng tin, bi quan. Tham nhũng tiếp tục hoành hành ngày càng tinh vi nhưng trắng trợn; việc chống tham nhũng nói riêng và xây dựng chỉnh đốn đảng theo nghị quyết trung ương 4 phá sản; nội bộ, phe phái, nhóm lợi ích ngày càng khuếch trương thanh thế, phá hoại toàn bộ quan hệ và đời sống văn hoá, xã hội là một nội dung có nhiều cân nhắc trong báo cáo chính trị của liên hoan, thảo luận tại liên hoan và chống phản tuyên truyền trước và trong liên hoan. Việc sửa đối hiến pháp, quan điểm về xã hội dân sự, nhu cầu hội nhập quốc tế, tranh thủ Việt kiều, tiếng nói phản biện và sự phản ứng công khai thẳng thắn của nhiều nhân sĩ, trí thức vốn là chủ chốt của phong trào đờn ca tài tử các cấp, phương án nhân sự cho lãnh đạo liên hoan nhiệm kỳ đến và chuẩn bị đại hội đảng cũng là những chủ đề cực kỳ quan trọng mà tổ chức lãnh đạo liên hoan vừa là một phường thành viên của liên hoan nghiên cứu nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ quá trình chuẩn bị liên hoan. Đây cũng là dịp để đảng khẳng định và kiểm tra xem thử cái qui chế giám sát và phản biện xã hội dành cho các nghệ nhân đờn ca tài tử vừa mới ban hành có tác dụng thế nào.

  Trong kịch bản đó, nội dung tuyên truyền cho liên hoan phát trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc gia lặp đi lặp lại suốt cả tháng trước tập trung vẽ ra một hình ảnh đại đoàn kết vì một nước Việt Nam tốt đẹp; tuyệt đối trong đó không nói đến các từ ‘chủ nghĩa xã hội”, “định hướng xã hội chủ nghĩa”, “dưới sự lãnh đạo của đảng”. Không phải có chuyên môn lắm cũng thấy rõ mục tiêu tranh thủ sự ủng hộ, tham dự (đại biểu) và tham gia (Uỷ ban trung ương) của những Việt kiều chỉ định, làm nhẹ bớt tính đảng của sự kiện sinh hoạt chính trị/nghệ thuật này.

  Những ngày cận trước liên hoan, các bản tin tuyên truyền lại tập trung cho các con số thể hiện sự “giảm đảng”.Theo đó, trong thành phần hiệp thương sơ bộ cho lãnh đạo liên hoan, tỉ lệ ngoài đảng được công bố là 50,9%, với ngữ điệu tuyên truyền xem như là thắng lợi vượt chỉ tiêu, vì trước đó được lãnh đạo xác định là từ 45 – 50%. Các biên tập viên trẻ của những cơ quan truyền thông này cũng phấn khởi với rất nhiều lần khái quát kết luận cho bản tin rằng vai trò của ngành đờn ca tài tử ngày càng được xem trọng; cũng tội cho họ vì trẻ người không biết chứ từ trước đến giờ có ai nói xem nhẹ vai trò của phường này đâu.

  Thế rồi liên hoan mở ra với một buổi trù bị, 2 ngày chính thức. Chương trình cũng rất thông lệ chủ yếu sáu câu vọng cổ, với việc chốt hiệp thương nhân sự. Phần thảo luận nhạt phèo; nội dung nhạy cảm nhất là giám sát và phản biện đơn điệu theo những ý kiến gần như mớm trước, hết sức xây dựng. Thời gian dài nhất dành cho những ý kiến về các hoạt động đờn ca, thông qua chủ yếu các cuộc vận động, tập hợp, đoàn kết. Không khí nhẹ nhàng trước liên hoan được chốt lại bằng một bài phát biểu không có gì mới của ngài tổng bí thư đảng về truyền thống, vai trò của đờn ca tài tử và tái khẳng định đảng là tổ chức lãnh đạo, vừa là thành viên quan trọng của hoạt động nghệ thuật phường hề này. Thành công nhất, là chỗ yên tâm để đảng phủ dụ cuộc liên hoan theo đúng bổn cũ là đã trấn được ông giáo sư tiến sĩ ngồi lại vào vị trí chủ tịch liên hoan, vốn trước đó có một số dư luận và phản ứng khác nhau về chỗ ngồi của ông này trong chính phủ theo phương án chuẩn bị cho đại hội đảng sang năm. Thế là xong.

  Những chuyện diễn biến bên trong của cuộc liên hoan không có gì hấp dẫn. Chỉ có cái khác là hơi hướng tuyên truyền trước khi cuộc liên hoan mở ra có chút gì đó giống như khi thành lập Việt Minh; lúc đó, đảng cộng sản Việt Nam tự giải tán để lừa tất cả mọi người.

  Xích Tử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi