Ls Hà Huy Sơn - Mối liên hệ giữa sự thật, sự trung thực và đa nguyên

 • Bởi Mắt Bão
  19/09/2014
  1 phản hồi

  Ls Hà Huy Sơn

  Sự thật là cái vốn có, khách quan của vật chất và các hiện tượng xã hội. Sự thật giúp cho con người nhận thức được bản chất của sự vật và xã hội.

  Trung thực là không giả dối. Trung thực là sự thống nhất giữa hành vi với động cơ, mục đích của một cá nhân hoặc một tổ chức. Trung thực giúp cho bên ngoài có thể qua hành vi mà nhận ra động cơ, mục đích của một cá nhân hoặc một tổ chức.


  Đa nguyên theo nghĩa tổng quát là sự xác nhận và chấp nhận tính đa dạng. Khái niệm này thường được dùng theo nhiều cách khác nhau trong nhiều vấn đề khác nhau. Trong chính trị, sự xác nhận tính phong phú về các mối quan tâm và niềm tin của toàn thể công dân là một trong số các đặc tính quan trọng của nền dân chủ hiện đại. Trong khoa học, khái niệm này thường miêu tả quan điểm cho rằng có vài, không phải duy nhất, phương pháp, lí thuyết hay quan điểm là hợp lí hoặc đáng tin cậy. Thái độ này được cho là một yếu tố quan trọng cho tiến bộ khoa học. Thuật ngữ đa nguyên cũng được dùng với một số nghĩa khác trong ngữ cảnh tôn giáotriết học (Bách khoa toàn thư mởWikipedia).

  Các khái niệm trên có thể là không hoàn thiện, ở đây tôi không mục đích bàn đến sự hoàn chỉnh của các khái niệm đó.

  Muốn xây dựng một xã hội phát triển và văn minh thì phải tuân theo các quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội. Đi ngược lại quy luật khách quan không gì khác chính là phản động. Không có sự thật, không có sự trung thực thì không có các khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Sự thật, sự trung thực chỉ tồn tại trong một xã hội đa nguyên. Trong một xã hội độc đoán, sự trung thực không có chỗ để tồn tại. Độc đoán là nguồn gốc của lạc hậu, là nguồn gốc của tội ác.

  Đa đảng là một phạm trù của đa nguyên. Ngược lại đa đảng là yếu tố bảo đảm, yếu tố không thể thiếu để đa nguyên tồn tại, không có đa đảng thì không có đa nguyên. Không có đa nguyên thì không có phản biện xã hội. Muốn xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ thì không có con đường nào khác là phải thừa nhận sự đa nguyên – chân lý giản đơn. Mọi hành vi phủ nhận, bất chấp chân lý giản đơn chỉ là lừa dối, phản động.

  Hà Nội, ngày 17/09/2014

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Bàn góp về ý kiến các Luật sư

  Bài viết ngắn gọn vì là những điều hợp lý.
  Từ tìm hiểu của mình, người làm kỹ thuật, tôi đã rút ra:
  Dân chủ mà không Đa nguyên là "dân chủ cuội" (Pseudo-demokratie),
  Đa nguyên mà không tồn tại (hoạt động) trong chế độ Dân chủ thì loạn.

  Trong tình hình xã hội dân sự đang hình thành và phát triển với các hội như hội nhà văn, hội nhà báo, hội dân oan, ... - như những tiền đề cho chuyển biến xã hội và thể chế - có ý kiến (ông Bùi Tín ?) đề nghị các Luật sư cũng nên có hội của mình. Theo tôi, ý này chỉ để tham khảo.
  Ý kiến của các Luật sư, anh Lê Công Định cũng đã có nhiều bài đăng trên Dân Luận, là những điều rất cơ bản về sinh hoạt xã hội. Người đọc bình thường như chúng ta chỉ có thể viết cảm nhận về những điều sai trái, bức bối. Để nhận thức sâu về "quyền" và cách có được các quyền thì truyền thông rất cần những tri thức cơ bản và cơ sở do các Luật sư cung cấp.

  Cảm ơn Dân Luận đăng tải và cho phép chia sẻ cùng quý bác.

  Thân mến.