Dương Hoài Linh - Xin đừng tiếm danh nhân dân, tiếm danh lịch sử

 • Bởi Khách
  24/09/2014
  0 phản hồi

  Dương Hoài Linh

  Trên mạng xã hội đang có một cuộc tranh cãi quyết liệt về ý nghĩa của khái niệm "tiếm danh". Đội ngũ DLV hùng hậu luôn cho rằng chính những người đấu tranh dân chủ mới là những kẻ tiếm danh nhân dân trong các cuộc xuống đường biểu tình, trong các bài viết phản biện về tự do, dân chủ. Dư luận đặc biệt là lớp trẻ đang hoang mang về vấn đề này. Để có một cách nhìn thật khách quan, trung thực, không hồ đồ vơ vội chính nghĩa về mình ta hãy xem xét nó dưới góc độ khoa học.

  "Tiếm", động từ có nghĩa là chiếm đoạt cái vốn không thuộc của mình.Chẳng hạn: "tiếm quyền, tiếm ngôi, tiếm vị, tiếm ngôn...". "Tiếm" khác với "chiếm", bởi vì nó quy định rõ sự phi nghĩa của chủ thể,là hành động ngụy tạo không được thừa nhận.

  "Nhân dân" là toàn bộ những người sống trong một lãnh thổ quốc gia. Theo quan điểm chính thống của Đảng cầm quyền thì:

  "Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chính vì lẽ đó, ngay từ Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa." (Theo báo QĐND)

  Hiểu với ý nghĩa: "Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định." và “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa." (Hiến pháp) thì chỉ khi nào một chính thể một nền cộng hòa được quyết định bởi "quyền lực" của những người sống trên lãnh thổ quốc gia đó thì chính thể đó mới không bị xem là "tiếm danh" nhân dân. Như vậy ta hãy xem "quyền lực" đó được quyết định như thế nào:

  - Quyền lực tối thượng của một quốc gia là hiến pháp. Nhưng chỉ có hiến pháp VNDCCH là được đặt cao nhất và sau đó đã bị chết yểu.

  - Các bản hiến pháp sửa đổi: 1959, 1980, 1992, 2013 đều có điều 4 quy định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là một điều sỉ nhục với chủ nghĩa lập hiến và chỉ có thể coi đây như "cái gọi là hiến pháp".

  Như vậy đã rõ "Đảng nắm quyền lực cao nhất" chứ không phải "nhân dân", theo logic toán học suy ra thì Đảng, chính quyền nhà nước, quân đội, công an... đều tiếm danh "nhân dân", bởi vì tất cả bộ máy này đều phục vụ cho một nhóm nhỏ mang tính đặc quyền, đặc lợi chứ không phải cho toàn bộ những con người đang sống trên lãnh thổ Việt Nam.

  Trái lại những người đang đấu tranh dân chủ hiện nay dù ban đầu họ chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ, một hội đoàn độc lập, một tầng lớp người dân trong xã hội... nhưng tựu trung là họ đang đấu tranh để thiết lập lại cái trật tự được quy định trong hiến pháp. Tức là "quyền lực thuộc về số đông" thì như vậy họ có "tiếm danh" không? Hoàn toàn không. Họ chính là đại biểu của nhân dân vì quyền lợi của họ gắn chặt với quyền lợi của đa số chứ không phải Đảng cầm quyền. Như vậy ai mới là kẻ "giả danh nhân dân, mượn từ nhân dân và cũng lợi dụng nhân dân" để tuyên truyền?

  "Nhân dân ở đây còn là “toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo”… nhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột, bám gót thực dân hay quan lại phong kiến, phản động Việt gian và tước đi các quyền cơ bản đó của đồng bào, dân tộc. Cho nên, không thể nhầm lẫn người lao động với kẻ áp bức, người yêu nước thương nòi với kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc." (Báo QĐND)

  Thực tế trong 60 năm qua chính quyền đã lộ nguyên hình là một chính quyền bất chính (không chính danh, không chính nghĩa, không hợp xu thế lịch sử) thì họ đã nghiễm nhiên thay thế vị trí của những kẻ áp bức, bóc lột. Vị trí của nhân dân đã có sự hoán đổi. Khái niệm "yêu nước thương nòi" đã chuyển sang cho những kẻ chống lại họ và nhân dân cũng đã định rõ "Ai mới là kẻ phản bội quyền lợi quốc gia dân tộc".

  Về khái niệm lịch sử chúng ta thấy có "lịch sử nói chung" và "lịch sử của từng giai đoạn". Ông Hà Sĩ Phu đã có một nhận định gây tranh cãi khi cho rằng: "Nhưng bất hạnh thay, lịch sử đã không chọn Phan Chu Trinh mà lại chọn họ..." Để xem xét khách quan ta phải thấy rằng "cần phải nhìn nhận vấn đề này trong một quá trình lâu dài và phải căn cứ trên nguyện vọng dân tộc".

  - Nhà Trần do Trần Thủ Độ đạo diễn đã cướp ngôi nhà Lý nhưng họ đã đi đúng theo nguyện vọng dân tộc trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên và xét trên cả tiến trình chống ngoại xâm phương Bắc bất khuất của dân tộc thì nhà Trần đã không làm gì để cản lại bánh xe lịch sử. Do đó có thể nói lịch sử chọn họ là đúng.

  - Đảng CSVN đã gian dối trong việc cướp chính quyền của ông Trần Trọng Kim, dối trá trong việc bất tuân hiến pháp VNDCCH 1946, thanh trừng các thành phần yêu nước trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến và đặc biệt chính quyền không theo đúng nguyện vọng dân tộc khi đã có hai cuộc bỏ phiếu bằng chân rất lớn trong lịch sử chống lại họ trong hai điểm mốc 1954 và 1975. Cao hơn là nguyện vọng "Tự do, dân chủ nhân quyền" một xu thế tất yếu của lịch sử nhân loại hôm nay cũng không được họ đáp ứng. Như vậy khác với nhà Trần, không thể nói là lịch sử chọn họ mà là "sự dối trá, thủ đoạn và chính sách ngu dân đã tạm thời chọn họ"

  Nói tóm lại Đảng CSVN đã tìm mọi cách "lập lờ đánh lận con đen" để tiếm danh, tiếm quyền, tiếm ngôn nhằm giành lợi thế chính nghĩa cho mình để kéo dài cơn hấp hối, giãy chết. Trong khi đó một sự thật hiển nhiên là phong trào dân chủ hóa ở các nước Đông Âu,Ả Rập và sát nách họ là Thái Lan, Myanma, Campuchia... thì họ lại cố tình lờ đi hoặc xuyên tạc, bóp méo. Nhưng không ai khác, người cản "bánh xe lịch sử" chính là họ và kẻ đang đào huyệt chôn chính mình cũng là họ.

  Nếu là người thông minh hãy thấy rõ sự vận động tiến hóa của lịch sử và trao trả quyền lực về tay nhân dân. Hãy xin chấm dứt cái trò "tiếm danh nhân dân,tiếm danh lịch sử" vì nó đã lỗi thời, chẳng còn lừa nỗi bất cứ ai

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi