Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN

 • Bởi Biên tập viên
  29/07/2014
  29 phản hồi
  Ngày 28 tháng 07 năm 2014

  THƯ NGỎ

  Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

  Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ.

  Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua.

  Toàn thể ĐCSVN, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc về tình hình nói trên và phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra; trong đó phần trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị.

  Vì vậy chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng với mấy yêu cầu chính dưới đây:

  1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

  Quan điểm nêu trên cần được thấu suốt và thực hiện ngay trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ, đáp ứng được yêu cầu chính trị của đại hội. Đó là trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ, tạo lập một Quốc hội chuyên nghiệp, xứng đáng đại diện cho dân, đáp ứng yêu cầu lập pháp chuyển đổi thể chế chính trị.

  Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình.

  2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

  Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…

  Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình.

  Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.

  Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

  Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!

  ______________________

  DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  1. Nguyễn Trọng Vĩnh, vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội.
  2. Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
  3. Trần Đức Nguyên, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
  4. Nguyễn Văn Tuyến, vào Đảng năm 1946, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
  5. Lê Duy Mật, vào Đảng năm 1947, Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh phó, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang 1979 – 1988, Hà Nội.
  6. Tạ Đình Du (Cao Sơn), vào Đảng năm 1948, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
  7. Vũ Quốc Tuấn, vào Đảng năm 1948, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
  8. Nguyễn Hữu Côn, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần Quân đoàn 2, Hà Nội.
  9. Hoàng Hiển, vào Đảng năm 1949, nguyên Trung tá Hải quân, Hà Nội.
  10. Đỗ Gia Khoa, vào Đảng năm 1949, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an và Tổng cục Hải Quan, Hà Nội.
  11. Hà Tuân Trung, vào Đảng năm 1949, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí Kiểm tra, Hà Nội.
  12. Nguyễn Thị Ngọc Toản, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Giáo sư, Cựu Chiến binh, nguyên Chủ nhiệm khoa, Quân Y viện 108, Hà Nội.
  13. Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.
  14. Tô Hòa, vào Đảng năm 1950, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.
  15. Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1950, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam.
  16. Hoàng Tụy, vào Đảng năm 1950, Giáo sư Toán học, Hà Nội.
  17. Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1951, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.
  18. Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1951, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
  19. Nguyên Ngọc, vào Đảng năm 1956, Nhà văn, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội An.
  20. Tương Lai, vào Đảng năm 1959, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.
  21. Nguyễn Khắc Mai, vào Đảng năm 1959, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội.
  22. Đào Công Tiến, vào Đảng năm 1960, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
  23. Vũ Linh, vào Đảng năm 1962, nguyên Chủ nhiệm chương trình PIN mặt trời, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
  24. Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1962, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, TP. Hồ Chí Minh.
  25. Nguyễn Thị Ngọc Trai, vào Đảng năm 1963, nhà báo, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
  26. Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
  27. Nguyễn Trung, vào Đảng năm 1965, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.
  28. Huỳnh Kim Báu, vào Đảng năm 1965, nguyên Tổng thư ký‎ Hội Trí thức yêu nước TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
  29. Hạ Đình Nguyên, vào Đảng năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
  30. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), vào Đảng năm 1966, nguyên thư k‎ý của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  31. Lê Công Giàu, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
  32. Kha Lương Ngãi, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh.
  33. Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
  34. Phạm Đức Nguyên, vào Đảng năm 1968, Phó Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây dựng, 46 tuổi đảng, Hà Nội.
  35. Bùi Đức Lại, vào Đảng năm 1968, nguyên Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp bậc II, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Hà Nội.
  36. Lữ Phương, vào Đảng năm 1968, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
  37. Nguyễn Lê Thu An, vào Đảng năm 1969, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
  38. Nguyễn Đăng Quang, vào Đảng năm 1969, Đại tá công an, đã nghỉ hưu, Hà Nội.
  39. Trần Văn Long, vào Đảng năm 1970, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
  40. Nguyễn Thị Kim Chi, vào Đảng năm 1971, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Hà Nội.
  41. Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.
  42. Võ Thị Ngọc Lan, vào Đảng năm 1972, nguyên cán bộ công an TP. Hồ Chí Minh.
  43. Hà Quang Vinh, vào Đảng năm 1972, cán bộ hưu trí, TP. Hồ Chí Minh.
  44. Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Động tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, TP. Huế.
  45. Lê Đăng Doanh, vào Đảng năm 1974, Tiến sĩ Kinh tế học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
  46. Chu Hảo, vào Đảng năm 1974, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.
  47. Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
  48. Nguyễn Vi Khải, vào Đảng năm 1974, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, 40 tuổi đảng, Hà Nội.
  49. Cao Lập, vào Đảng năm 1974, nguyên Bí thư Đảng ủy ngành Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh.
  50. Lê Thân, vào Đảng năm 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh SG-Riversite, TP. Hồ Chí Minh.
  51. Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.
  52. Trần Kinh Nghị, vào Đảng năm 1976, cán bộ Ngoại giao về hưu, Hà Nội.
  53. Hồ An, vào Đảng năm 1979, nhà báo, TP. Hồ Chí Minh.
  54. Đoàn Văn Phương, vào Đảng năm 1979, nguyên chiến sĩ thuộc Ban Giao lưu trung ương Cục, TP. Hồ Chí Minh.
  55. Hồ Uy Liêm, vào Đảng năm 1980, nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
  56. Trần Đình Sử, vào Đảng năm 1986, Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.
  57. Lê Văn Luyến, vào Đảng năm 1987, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
  58. Nguyễn Gia Hảo, vào Đảng năm 1988, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
  59. Phạm Chi Lan, vào Đảng năm 1989, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
  60. Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1991, Thạc sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
  61. Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1996, Trung tá, cựu chiến binh, Hà Nội.

  _____________________


  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  29 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]Thế nhưng tôi chắc chắn 100% những người CS không chịu nằm yên ngủ ngon mà còn cố gắng quẫy và gây ra tội ác cho dân tộc nhiều hơn nữa. Chẳng ai muốn dân tộc mình phải đổ máu lần nữa mà muốn đấu tranh ôn hòa, nhưng đấu tranh ôn hòa thì đến bao giờ Đảng CS mới trao trả quyền cho dân? Nếu còn Đảng ngày nào thì nguy cơ mất nước còn ngày ấy. Điều này đã lộ rõ cả rồi qua Hội nghị thành Đô ngày càng lộ rõ.[/quote]

  Thế thì, phải làm gì nhễ ? Đời người ai chả phải chết một lần, chẳng trước thì sau, cho nên, cần phải sống càng sướng càng lâu ? :))

  Phản hồi: 

  Tôi không phải đảng viên nhưng có quan hệ với rất nhiều đảng viên , đó là bố, anh, chị, cô dì chú bác...nhưng tôi rất tán thành thư ngỏ của các cô chú bác, anh chị gửi TƯ Đảng.
  Có điều tôi thấy đảng CS bây giờ đã bị bệnh quá nặng, không thuốc nào chữa được thì tốt nhất là làm lễ mặc niệm cho xong. Xin các vị đừng tìm cáh cứu chữa nữa.
  Dù sao những người trong đảng cũng là người mình, cùng chung dòng máu Việt, ta không thù hằn gì nữa, ta chỉ nghiêng mình kính cẩn nói lời vĩnh biệt thôi.
  Thế nhưng tôi chắc chắn 100% những người CS không chịu nằm yên ngủ ngon mà còn cố gắng quẫy và gây ra tội ác cho dân tộc nhiều hơn nữa. Chẳng ai muốn dân tộc mình phải đổ máu lần nữa mà muốn đấu tranh ôn hòa, nhưng đấu tranh ôn hòa thì đến bao giờ Đảng CS mới trao trả quyền cho dân? Nếu còn Đảng ngày nào thì nguy cơ mất nước còn ngày ấy. Điều này đã lộ rõ cả rồi qua Hội nghị thành Đô ngày càng lộ rõ.

  Phản hồi: 

  THÔNG BÁO
  Về Thư ngỏ của 61 người gửi BCHTW và đảng viên ĐCSVN
  ngày 28 tháng 7 năm 2014 ( TN61 )

  1. Chúng tôi, những người đã ký tên vào TN61, xin trân trọng cám ơn đồng bào và các đảng viên ĐCSVN đã đồng tình, ủng hộ và khích lệ chúng tôi trong việc bày tỏ quan điểm, thái độ và yêu cầu của mình đối với toàn Đảng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tình hình nguy hiểm và cấp bách hiện nay.

  2. Một số đồng chí đảng viên có nguyện vọng tham gia ký tiếp vào TN61. Chúng tôi rất trân trọng yêu cầu chính đáng đó. Tuy nhiên vì điều kiện và năng lực kỹ thuật có hạn, Nhóm TN61 không đủ sức làm việc này với số lượng lớn người tham gia ký . Vì vậy chúng tôi tha thiết đề nghị mọi người hưởng ứng Thư ngỏ này bằng các hình thức khác nữa, như công khai bầy tỏ quan điểm và thái độ của mình ở mọi nơi có thể (như vài anh chị đã viết trên trang mạng), đặc biệt là tại hội nghị các cấp của Đảng trong quá trinh chuẩn bị và tiến hành Đại hội lần thứ 12 sắp tới.
  3. Khi lập Danh sách những người tham gia ký tên, chúng tôi đã ghi sai năm vào Đảng của một số người. Chúng tôi chân thành xin lỗi, đồng thời công bố bản đã được đính chính gửi kèm đây. Có một số anh cho biết đã gửi thư hoặc nhắn tin ký tên nhưng không thấy trên danh sách đã công bố. Chúng tôi thành thật xin lỗi ví sự sơ suất và lúng túng của khâu biên tập. Mong được thông cảm và lượng thứ.

  Số:
  - 49 Cao Lập . .., Bí thư Đảng ủy ngành VH&TT Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  - 24 Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1967....
  - 15 Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1988
  - 60 Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1997
  - 57 Lê Văn Chiến.... ( chứ không phải Luyến )
  - 61 Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1986...
  - 17 Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1961
  - 18 Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1961
  - 13 Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1946,

  Nhóm TN 61

  Nguồn: http://danquyenvn.blogspot.com/2014/08/thong-bao-cua-nhom-soan-thao-thu-...

  Phản hồi: 

  [quote=SGN-Saigon]Trước đây em nói rồi. Em chán nhất là các đồng chí cứ gửi thư tỏ tình như thế này mãi.

  Bấy nhiêu đồng chí ấy, thích thì chiều chiều xuống dạo quanh 1 vòng bờ hồ Hoàn Kiếm tập thể dục cho vui. Rồi nhân tiện đó đưa lên 1 tấm băng rôn nhỏ nhỏ ghi gì cũng được, rồi bảo người ta chụp hình đưa lên mạng, kết quả tốt hơn rất nhiều lần

  Chả ai thèm đọc thư tình của các đồng chí đâu ạ.[/quote]
  Một lời khuyên rất hay và thiết thực, nếu các đ/c có điều kiện thì nên làm ngay càng sớm càng tốt, hiệu ứng chắc chắn sẽ tăng gấp bội!
  [quote="trần văn"]Các vị lão thành cách mạng nên cùng viết và ký tên thư công khai:

  TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN.

  Điều này là hợp lý lẽ bởi vì các vị đã nói rõ Đảng CS tiếp tục xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản là đường lối sai lầm.

  Vậy thì nếu các vị còn giữ thẻ Đảng (Cộng Sản) thì nói người khác (lãnh đạo Đảng) đừng theo (CS), nghe trái lẽ thường tình.[/quote]
  Một ý kiến rất thẳng thắn và rất đồng tiền liền khúc ruột, vì quân tử phải có chính danh, danh có chính thì ngôn mới thuận, nếu các vị đã thấy có gì sai thì cũng nên dứt khoát và nhanh chóng từ bỏ để nêu tấm gương trung thực khảng khái cho lớp hậu sinh và con cháu nội ngoại của chính các vị! Vả lại việc tuyên bố ra khỏi đảng cũng không phải là gì ghê gớm cả vì mới đây đã có tiền lệ của các vị Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên như chuyện thường ngày ở...Riêng anh PCD nghe nói là an ninh nằm vùng mà còn dám ra đảng công khai lại càng đáng hoan nghênh gấp bội!

  Sau khi đã thực hiện xong hai bước nêu ở trên thì nhà em xin kính đề nghị các bác ra ngay một tuyên bố chung trên mạng với chữ ký rõ ràng của từng bác sáng lập về việc thành lập Đảng Mình. Điều này cũng không có gì đáng phải sợ hãi cả vì ở VN không hề có một điều luật nào của Hiến Pháp và Pháp Luật nghiêm cấm việc lập đảng cả. Nếu làm được việc này thì các bác thực thi được những lý lẽ sau:

  -Trời Đất có âm dương, thời khắc có ngày và đêm, khí hậu có nóng lạnh, nhân quần có nam nữ, thế mà Đảng (ta) vẫn chưa có đối ngẫu âm dương, nên nếu làm được việc này thì rất thuận với luật âm dương ngũ hành của tạo hoá.

  -Các bác muốn cứu Đảng (ta) thì đây cũng là một việc làm rất hữu hiệu vì Đảng (ta) sẽ có bạn Đảng Mình đễ thêm bạn bè đồng minh thêm vây cánh phe đảng, rồi ta với mình tuy hai mà một tuy một mà hai rồi hai đảng biết đâu lại cạnh tranh thi đua lành mạnh để tự cải biến, tiến hoá lẫn nhau rồi sức mạnh lại nhân thêm gấp bội, đồng sàng nhưng không dị mộng mà lại chung mộng hiệp lực xây đời!

  -Với việc ra đời của Đảng Mình thì nền chính trị VN đã có yếu tố Nhị nguyên và đã khác hẳn với Nhất nguyên rồi tức đã có mầm của Đa nguyên và đầy cũng chính là yêu cầu và đích đến của quá trình bỏ Cũ theo Mới phải không thưa các bác?

  Vậy nên Ta với Mình tuy hai nhưng là Một, tuy Một nhưng vẫn lại là Hai! Tình Tính Tang Tang Tính Tình!!!

  Phản hồi: 

  Nhận thức được nhu cầu đất nước cần dân chủ, và nhà nước pháp quyền là một tiến bộ. Nhận thức rằng đảng lầm đường là một tiến bộ khác dù chính mình đã từng tham gia và đang tham gia cái đảng ấy. Tinh thần của bức thư là đáng ca ngợi.

  Tuy nhiên viết sớ tâu vua để canh tân đất nước thì Nguyễn Trường Tộ và Phạm Phú Thứ đã từng làm. Nó không thay đổi số phận VN thời giửa thế kỷ 19. Vua và triều đình không nghe.

  Cái gì 61 vị đa số là nguyên cán bộ trung và cao cấp tin rằng kiến nghị của mình khác với sớ dâng Vua trước đây? Dân chủ và Nhà Nước Pháp quyền không thể có được vì xin/cho hay thiếu sức ép đấu tranh của phe cải cách. Tạm gọi 61 tiên hiền này thuộc phe cải cách thì quí vị làm gì khi kiến nghị bị rơi vào im lặng, không ai trả lời? Rất có nhiều người có chức có quyền hiện đang hưởng vô số bổng lộc do tình trạng độc tài, độc quyền hiện giờ. Những người này toa rập nhau để duy trì nguyên trạng, chống mọi canh cải. Các tiên hiền làm gì để bức phá lực cản này hầu xoay vần bánh xe lịch sử đi tới? Cho nên thiếu tổ chức, thiếu vận động quần chúng, thiếu sức ép chính trị, quí vị hô hào canh cải sẽ thua cuộc.

  Phản hồi: 

  Phạm chí Dũng, Lê Hiếu Đằng...
  Xin ra khỏi đảng lằng nhằng đã lâu!
  Các anh thoát được bầy sâu,
  Nhân dân cả nước có câu chúc mừng!
  Già,cay mới gọi là gừng,
  Nhân dân cả nước chúc mừng các anh!
  Không lợi danh, lại nổi danh.
  Nhâ dân tôn kính các anh vô cùng...
  Dù cho đảng có tin dùng,
  Các anh chối khéo về cùng nhân dân,
  Tổ quốc thiếu người cầm cân,
  Tay anh viết thép nhân dân trông nhờ!
  Mai sau dù có bao giờ,
  Trang sử dân tộc ai ngờ tên anh!
  Trời xanh, biển nước trong xanh...
  Trang sử dân tộc các anh sáng ngời!
  Hoàng Sa mất, biên giới dời...
  Điều bốn - Trách nhiệm hỏi thời ai đây?

  Phản hồi: 

  Thành thật mà nói, tui thấy bài này của PV Quốc Doanh, một đảng viên ĐCSVN, coi bộ còn có ích cho tiến trình dân chủ hóa VN (và do đó đóng góp vào sự nghiệp cứu nước khỏi lọt vào tay TÀU) hơn cái THƯ NGỎ của 61 cụ đảng viên của Đảng, vì tác giả viết rất THẬT THÀ, có TẤM LÒNG với đất nước, và hoàn toàn không có ý đồ cứu Đảng: Đảng chai sạn khiến tôi nhiều hư hỏng (PV Quốc Doanh).

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự]

  Khi đọc thư ngỏ do trên 60 đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN ký tên, tôi thấy như còn thiếu cái gì, nhưng chưa rõ. Mới đây, tôi đọc bài phỏng vấn ông Tương Lai của RFA đăng bên Quê Choa thì tôi nhận ra cái thiếu đó.

  Việc các ông bà đảng viên kỳ cựu muốn cứu đảng CSVN của họ là quyền tự do cá nhân vì quyền xây dựng đảng phái và lập hội là một nhân quyền, chỉ tiếc rằng hiện nay ở VN những người không đi theo đảng CSVN không được hưởng cái quyền ấy. Tuy nhiên nếu mục đích của lá thư ngỏ chỉ để cưú đảng (CSVN) để đảng này lấy lại niềm tin trong nhân dân mà vẫn tiếp tục độc quyền lãnh đạo, dù không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì là trái với nguyên tắc dân chủ, và tôi dứt khoát không ủng hộ.

  [/quote]

  Tôi đồng ý với bạn Trần Thị Ngự. Một điều rất đáng buồn là, trái với nền giáo dục dân tộc, nhân bản và khai phóng mà tôi được hưởng ở Miền Nam Tự Do, nơi mà học sinh luôn luôn được thầy cô dạy là phải đặt Tổ quốc trên hết, nơi mà trong lớp học bốn chữ TỔ QUỐC TRÊN HẾT luôn luôn được treo trên tường trong vị trí trang trọng nhất, các đảng viên ĐCSVN luôn luôn đặt ĐẢNG TRÊN HẾT. Chính vì coi Đảng trên hết, và lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để BẢO VỆ Đảng, để cứu Đảng mà các nhà lãnh đạo và đảng viên ĐCSVN đã đưa dân tộc và Tổ quốc ta đến hoàn cảnh bi đát ngày hôm nay. Chính vì để cứu Đảng sau khi Liên Xô và khối các nước CS Đông Âu sụp đổ, mà vào năm 1991, bộ sậu các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng đã dắt díu nhau qua THÀNH ĐÔ khấu đầu cam phận làm chư hầu cho bọn lãnh tụ đảng CS TQ, đưa đến việc Tổ quốc ta bị mất đất, mất biển đảo và đang tiệm tiến MẤT NƯỚC vào tay TÀU. Cũng chính vì xem đảng trên hết, mà Giáo sư TƯƠNG LAI đã trong nhiều năm không nhìn thấy dã tâm xâm lược muôn đời của TQ, nên trước đây lúc nào cũng rêu rao lòng tốt của người bạn vàng TQ, lúc nào cũng tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của bạn vàng TQ, trong khi SỰ THẬT hiển nhiên là TQ giúp ĐCSVN là tự giúp bản thân họ, lợi dụng ơn nghĩa này để xâm lấn và đồng hóa dân tộc ta, đưa VN thành một bộ phận của Trung Đế Quốc.

  Cho nên, hễ các đảng viên ĐCSVN còn có tâm tình muốn cứu Đảng thay vì CỨU NƯỚC như ông TƯƠNG LAI (và có lẽ nhiều vị khác trong số 61 vị ký tên trong thư ngỏ) thì việc viết lá thư này,theo tôi, coi như không đáng được trân trọng, mà trái lại nên bị toàn dân ta CHỐNG ĐỐI, bởi vì nó sẽ giúp cho ĐCSVN kéo dài sự cai trị độc tài, độc đảng và độc ác trên đất nước ta. Còn ĐCSVN với tham vọng muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ như ngày nay, thì Tổ quốc và dân tộc VN còn trầm luân trong bể khổ, và ngày tàn của một đất nước có tên VN trên bản đồ thế giới, sớm hay muộn cũng sẽ đến.

  Phản hồi: 

  [quote]
  1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa.
  [/quote]

  Tôi nghĩ hợp lý nhất là các bác 61 người vận động thêm các đảng viên CS khác và cùng những người dân khác ngoài đảng, thành lập một đảng mới với cương lĩnh mới, điều lệ đảng dân chủ, ...

  Ở các nước khác người ta đều làm như thế cả. Trong cùng một đảng, họ tranh luận gay gắt, nếu không thấy hạp nhau về đường lối, cứ việc rời đảng, lập đảng mới theo ý họ để vận động dân chúng cho mùa bầu cử sau đó.
  Vấn đề là các bác không cần dân (không cần lá phiếu của dân vì không có bầu cử tự do cho chính các bác) để tạo sức sống cho đảng mới, cho nên các bác cứ bám mãi vào cái gọi là đảng CSVN mặc dù nó chẳng có cái gì gọi là cộng sản cả mà rặt là một bọn tư bản bè phái tham nhũng trá hình. Thử hỏi nếu chính các bác có thể ra ứng cử, tranh cử tự do thì tôi nghĩ các bác đã không cố năn nỉ đảng CSVN như thế

  Hãy lập đảng khác với cương lĩnh mới, với đường lối mới, để vận động dân và vận động các đảng viên CS khác như vậy hợp lý hơn và dân chủ hơn

  Các bác ký tên, có thể giải thích câu này một cách cụ thể được không "chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa"

  Phản hồi: 

  Ngày xưa các ông bà vào Đảng CSVN bằng hai bàn tay trắng, hoặc cống hiến hết của cải tài sản cho Đảng CSVN để đi theo, và trung thành tuyệt đối với Đảng CSVN.

  Bây giờ các ông bà muốn "cứu" Đảng CSVN thì các ông bà cũng nên làm như thế đi. Trả hết lại cho Nhân Dân đi...!!!

  Mỗi đảng viên mà không tự "cứu" mình thì "cứu" Đảng làm sao được...???

  Mà "cứu" Đảng CSVN cho ai vậy...???

  Nhân Dân cũng hãy tự "cứu" lấy mình đừng mong chờ phép màu của "thư ngỏ". Khi còn chưa quá muộn...!!!

  86 triệu con người / 3,5 triệu đảng viên.

  Chỉ thẳng mặt từng đảng viện mà mình biết ngay trong THÔN XÓM,, KHU PHỐ để nói rằng "HÃY TỰ CỨU MÌNH ĐI."

  KHI ĐÓ ĐẢNG SẼ TỰ BIẾN ĐỔI...!!!

  NHÂN DÂN ĐƯỢC GIẢI THOÁT...!!!

  Phản hồi: 

  Bây giờ đọc tiểu sử tự khai của các 'chiến sĩ cách mạng' ăn cơm quấc gia ngày xưa mới thấy quân này toàn là cộng sản thứ thiệt từ lâu, có số má hẳn hoi, chứ có phải đơn giản chỉ là 'sinh viên học sinh tranh đầu' thờ ma cộng sản đâu.

  Thế mà ngày xưa mỗi khi bị bắt bỏ tù vì tội hoạt động cho cộng sản, đám việt cộng này luôn mồm lu loa VNCH phản dân chủ, độc tài, đàn áp này nọ ... Rõ là phường lưu manh, láo toét ! Nay các chiến sĩ việt cộng này lại hả họng kêu gọi đảng cộng quay về 'dân chủ, dân tộc' là quay thế tró nào nhễ !

  Phản hồi: 

  Thư ngỏ gởi 61 Đảng Viên DCS VN

  Tôi hòan tòan đồng ý với 2 điểm chính mà quí vị nêu ra trong Thơ Ngỏ quí vị gởi cho DCSVN. Tuy nhiên, tôi thấy là nếu quí vị thêm một điểm sau đây thì Thơ Ngỏ của quí vịsẽ có nhiều ảnh hưởng hơn và sẽ giúp cho tòan thể đảng viên DCS tỉnh ngộ và quay trở về với Nhân Dân:

  - Chúng tôi sẽ hòan trả lại thẻ Đảng Viên nếu không nhận được phản hồi công khai trong vỏng 30 ngày.
  - Nếu không nhận được phản hồi, chúng tôi sẽ tập trung tại Đài Cảm tử quân, cạnh Hồ Hòan Kiếm để tuyệt thực cho đến khi nhận được phản hồi.

  Rất mong quí vị thêm vào các hành động trên vì DCS cũng như Nhà Nước VN đã nhận được quá nhiều Kiến nghị, Yeu cầu, từ người dân cũng như từ các tồ chức QT nhưng hòan tòan không có hiệu quả.

  Trân trọng

  Phản hồi: 

  @ Khách Kẹt Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 14:42, 30/07/2014 - mã số 124381.

  Cảm ơn bác, đọc còm thấy bác có chất Huế. Tôi đoán cụ bạn cũ của bác
  là ngài CS nào rồi. Sẵn bác nói ra, tôi cũng tâm sự lại rằng, có một nhân vật gạo cội trong danh sách đứng thư trên, là hậu duệ của Tổng Đốc
  Hoàng Diệu anh liệt xưa kia. Tiếc thay, con người túc trí mẫn tuệ trong khoa học thuần lý ấy, lại quáng gà suốt một đời chánh trị.

  @ Kháchquang dinh (khách viếng thăm) gửi lúc 03:21, 29/07/2014 - mã số 124257.

  Tôi đã đọc nhiều còm của bác, lần nào tôi cũng phải tủm tỉm cười thú
  vị. Tác giả TAM THANH thật có tài trào lộng qua một điệu lục bát tưng
  tửng tài tình.

  Phản hồi: 

  [quote=Lương Ngọc Phát]

  Rà theo danh sách đứng thư, từ đảng viên đời ông (vào đảng thời 30,40) đến đời cha (thập niên 60,70) rồi đời cháu chắt (thời 90), ba bốn thế hệ dắt nhau nhắm mắt đi theo, như đoàn người khiếm thị lê thê. Vừa đi vừa huơ gậy quờ quạng dò đường.
  [/quote]

  Thành thật cám ơn ý kiến này của bạn Lương Ngọc Phát. Bạn đã nói thay giùm tôi cái ý trên tôi cũng nghĩ trong đầu nhưng chưa kịp nói. Tôi xin có mấy câu sau gởi quý cụ đảng viên ĐCSVN trong danh sách ký thư ngỏ ni, trong đó có một cụ là bạn học cùng lớp với tui (xin giấu tên) ở trường Quốc Học, Huế:

  Mù đã bốn đời vẫn chưa hay
  Đảng điếc như ri rặt một bầy
  Bán nước hại dân thôi đủ thứ
  Miệng vẫn rêu rao, mặt vẫn dày
  .

  Phản hồi: 

  Lẽ ra, tôi chẳng có lý do gì để lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của nội bộ ĐCSVN, như cái thư ngỏ giữa họ với nhau. Đó là việc riêng của họ.
  Rà theo danh sách đứng thư, từ đảng viên đời ông (vào đảng thời 30,40)đến đời cha (thập niên 60,70) rồi đời cháu chắt (thời 90), ba bốn thế hệ dắt nhau nhắm mắt đi theo, như đoàn người khiếm thị lê thê. Vừa đi vừa huơ gậy quờ quạng dò đường.

  Phải chi họ thích đi đâu thì cứ, đừng thọc gậy vào mắt dân cho mù theo đặng rồng rắn thêm đông. Dân nào nhanh chân vọt bên (vượt biên) tách ra kịp thì
  khỏi họa mù.

  Ba - bốn đời họ cũng là ba - bốn đời dân!

  Họ hùa nhau mấy đời làm bậy làm bạ, chứ có phải lỡ lầm gì đâu. Lỡ lầm gì mà
  kế thừa lâu dữ vậy? Một đời thôi chứ?

  Mà nếu không nhận mình sai lầm, còn kiến còn ngỏ làm chi? Lầm đường tổ tông
  truyền như thế, đích thị phải tại mù tiên thiên tố chất. Mù di truyền, liệu
  chữa được không mà kê toa "kiến, ngỏ"?

  Làm ơn nhường quyền cho những dân sáng mắt dắt đoàn Việt trên đường thiên lý.

  Đừng cố tự kê toa điều trị nội khoa, mắt chẳng sáng ra đâu. Cái thang thuốc "kiến ngỏ" sắc hoài làm dân phát ngấy, mà đui mù vẫn cứ trơ trơ có chịu uống đâu Thầy chạy!

  Trong số dân còn sáng mắt, chép miệng thở dài nhìn tập đoàn mù khuyên nhau
  "uống thuốc"!

  Phản hồi: 

  Các ông 'lão thành cách mạng' này đang kêu gọi đảng quay về với dân tộc, dân chủ, thế nhưng ngày trước đã có lời kêu rả cả họng các cán binh cộng sản hãy mau 'trở về với chính nghĩa quốc gia' mà có đek mấy đứa chịu nghe theo đâu ! Chúng cháu vẫn cùng bác hành quân đi B, quyết liệt 'giải phóng' cho kỳ được miền Nam thân yêu, nhằm đưa cả nước tiến thằng lên chủ nghĩa xã hội oai hùng :)

  'Dân tộc, dân chủ' khác gì với 'chính nghĩa quốc gia' nhễ ?

  Đúng là khó oánh thắng nỗi bọn ngu vì chúng quá đông. Chính nghĩa có lúc đành chào thua hung tàn. Nhưng chính nghĩa sẽ mãi trường tồn !

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngu]
  Tuy nhiên nếu mục đích của lá thư ngỏ chỉ để cưú đảng (CSVN) để đảng này lấy lại niềm tin trong nhân dân mà vẫn tiếp tục độc quyền lãnh đạo, dù không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì là trái với nguyên tắc dân chủ, và tôi dứt khoát không ủng hộ.
  [/quote]

  Ông Tương Lai đâu có nói câu nào rằng cứu đảng để đảng tiếp tục độc tôn lãnh đạo. Họ kêu gọi ĐCS từ bỏ con đường độc tôn toàn trị Mác-Lê, dân chủ hóa là liều thuốc. ĐCS được cứu thì cuộc chuyển đổi đất nước sẽ êm thấm như Myanmar, tức là đảng của các ông ấy không bị đổ vỡ mà đất nước cũng tránh được một cuộc tan hoang, tất cả cùng có lợi. Từ bỏ độc tôn, dân chủ hóa thì nghĩa là chấp nhận các thành phần đảng phái khác chứ gì nữa, tiếp tục lãnh đạo hay không tùy thuộc dân có bầu không.

  Suy diễn gượng ép vừa chứ. Nút thắt của Việt Nam nằm ở chỗ đối lập quá yếu, quá dở, quá dốt chứ không phải ĐCS mạnh. ĐCSVN yếu lắm rồi, các đảng viên cao cấp đều nhận thấy. Nhưng chắc cũng còn rất lâu phía đối lập mới mạnh được nhưng Đông Âu, Myanmar.

  Phản hồi: 

  Cụ Trương Lai hay bất cứ cụ nào muốn cứu Đảng là quyền của các cụ. Tôi chắc rằng các cụ muốn cứu đảng vì trước đây các cụ thấy đảng có cái tốt. Thế nhưng các cụ đừng vơ đũa cả nắm là cứu tất cả đảng viên của Đảng CS VN. Con xin nhắc các cụ là KHÔNG PHẢI TẤT CẢ NGƯỜI NÀO CÒN MANG THẺ ĐẢNG ĐỀU LÀ CS.

  NHỮNG NGƯỜI CÓ THẺ ĐẢNG KHÔNG PHẢI CS THÌ KHÔNG CẦN CÁC CỤ CỨU. MAY RA ĐẢNG VIÊN CS ĐÍCH THỰC CHỈ CHIẾM KHOẢNG 0,35% SỐ NGƯỜI CÓ THẺ ĐẢNG THÔI. ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI CS NHƯNG GIẦU CÓ VÀ CHỨC CAO.

  Phản hồi: 

  Khi đọc thư ngỏ do trên 60 đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN ký tên, tôi thấy như còn thiếu cái gì, nhưng chưa rõ. Mới đây, tôi đọc bài phỏng vấn ông Tương Lai của RFA đăng bên Quê Choa thì tôi nhận ra cái thiếu đó.

  Lá thư ngỏ nêu ra những sai lầm trong đường lối lãnh đạo của đảng CSVN khi đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và bị đảng CS Trung Quốc khống chế. Trả lời phỏng vấn của ký giả Kính Hoà, ông Tương Lai cho biết ông tham gia vào lá thơ ngỏ vì ông muốn cứu đảng (CSVN) lấy lại niềm tin của người dân VN.

  Việc các ông bà đảng viên kỳ cựu muốn cứu đảng CSVN của họ là quyền tự do cá nhân vì quyền xây dựng đảng phái và lập hội là một nhân quyền, chỉ tiếc rằng hiện nay ở VN những người không đi theo đảng CSVN không được hưởng cái quyền ấy. Tuy nhiên nếu mục đích của lá thư ngỏ chỉ để cưú đảng (CSVN) để đảng này lấy lại niềm tin trong nhân dân mà vẫn tiếp tục độc quyền lãnh đạo, dù không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì là trái với nguyên tắc dân chủ, và tôi dứt khoát không ủng hộ.

  Tôi kêu gọi các ông bà đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN hãy nêu cao ý thức dân chủ, từ bỏ quyền lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN để chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước với các cá nhân và tổ chức đảng phái ngoài đảng CSVN. Có như thế thì đất nước VN mới thực sự có dân chủ, nghĩa là khi mọi người dân, không phân biệt đảng phái, đều có cơ hội tham gia vào việc lãnh đạo đất nước.

  [quote=Kính Hoà RFA] GS Tương Lai: Về khả năng lắng nghe thì chúng tôi còn đang chờ đợi. Nhưng khi mà gửi bức thư này đến BCHTƯ và toàn thể đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, thì chúng tôi, một nhóm những người đảng viên của đảng, những người cho đến hiện nay vẫn đứng trong đội ngũ của đảng, chúng tôi muốn biểu tỏ thái độ của chúng tôi vì lý do gì cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn đứng trong đảng, trong lúc có một số người hô hào ra khỏi đảng.

  Cái lý do mà chúng tôi đứng lại trong đảng vì chúng tôi muốn rằng với tư cách là một người đảng viên, chúng tôi muốn làm sao cứu đảng ra khỏi cơn suy thoái trầm trọng này. Mà suy thoái trầm trọng vì cái đường lối lý luận sai lầm. Suy thoái về đường lối lý luận sai lầm đó nó dẫn tới một suy thoái nghiêm trọng khác là sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhân danh ý thức hệ Xã hội chủ nghĩa, và nhân danh cùng do đảng cộng sản lãnh đạo, Trung Quốc thao túng đảng cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo Việt Nam, biến họ phụ thuộc vào Trung Quốc. Và chính sự phụ thuộc đó đã làm cho uy tín của đảng càng ngày càng giảm sút, mất niềm tin trầm trọng trong đảng viên và trong nhân dân. Cái việc đảng mất uy tín trầm trọng đó có trách nhiệm của tất cả các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, trong đó có chúng tôi. Nhưng trước hết trách nhiệm thuộc về bộ phận lãnh đạo là Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương.[/quote]
  http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/07/nhung-nguoi-cong-san-muon-cai-t...

  Phản hồi: 

  Các vị lão thành cách mạng nên cùng viết và ký tên thư công khai:

  TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN.

  Điều này là hợp lý lẽ bởi vì các vị đã nói rõ Đảng CS tiếp tục xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản là đường lối sai lầm.

  Vậy thì nếu các vị còn giữ thẻ Đảng (Cộng Sản) thì nói người khác (lãnh đạo Đảng) đừng theo (CS), nghe trái lẽ thường tình.

  Phản hồi: 

  Tôi xin bày tỏ sự kính trọng đối với các bậc tiền bối ký vào bức thư ngỏ này đã dũng cảm, dành hết tâm sức vì nước vì dân.
  Mong ước Việt Nam sớm được thay đổi giống như Miến Điện, hướng tới dân chủ, tự do.

  Phản hồi: 

  Mấy vị ký tên trên đây nên học ít dũng khí của chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long. Chí sĩ Long, dù đang bị chính quyền CSVN quản thúc mà vẫn can đảm nói lên điều người dân muốn. Đó là:
  [quote="Lê Thăng Long"]Đã đến lúc ngay lập tức đảng cộng sản Việt Nam cần phải trả lại chính quyền cho nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cần phải được hưởng đầy đủ quyền con người theo đúng như nội dung tinh thần bản công ước quốc tế về nhân quyền mà Liên hợp quốc đã ban hành còn hiệu lực. Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hợp quốc, là ủy viên hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ năm 2014 đến năm 2016. Nhân dân Việt Nam hãy đòi, chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam buộc phải trả ngay lập tức cho nhân dân Việt Nam những quyền con người quan trọng, chính đáng, tối thiểu như sau :

  1/ Quyền tự do lập hội (hội có nhiều hình thái khác nhau như : đảng chính trị, công đoàn, phong trào nhân dân, câu lạc bộ sở thích, hội nghề nghiệp …)

  2/ Quyền tữ do ngôn luận. Tức là quyền tự do có bào chí tư nhân, có đài phát thanh tư nhân, có đài truyền hình tư nhân. Quyền tự do hội họp, tự do viết bài, tự do công bố sự thật … là thuộc về quyền tự do ngôn luận.

  3/ Quyển tự do tôn giáo.

  4/ Quyền tự do bầu cử và ứng cử vào mọi chức vụ lãnh đạo chính quyền.

  5/ Quyền tự do trưng cầu dân ý.

  6/ Quyền tự do biểu tình ôn hòa, bất bạo động.

  7/ Quyền tự do học thuật.

  8/ Quyền được giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền nhân dân.

  9/ Nhiều quyền con người khác nữa."
  [/quote]

  Phản hồi: 

  [quote=Sóng]
  Việt Nam cũng sớm thôi, không còn thời gian, không còn lựa chọn. Công nhân, dân oan đã biểu tình vì miếng cơm manh áo; trí thức, doanh nhân đã biểu tình vì quyền lợi dân tộc; sinh viên Việt Nam đang cực kỳ bế tắc, họ sẽ xuống đường vì tương lai. Khi sinh viên xuống đường, không gì có thể cản được.[/quote]
  Bố khỉ bọn phản động. Sinh viên là tầng lớp thanh niên ưu tú, là đội ngũ hậu bị của đảng, là tương lai vè vang của dân tộc, sẽ đưa tổ quấc ta sớm sánh vai với các cường quấc năm châu. Xuống đường là xuống thế đek nào. Kéo nhau đi ủng hộ đội tuyển bóng đá thì ok. Đảng gọi xung phong tiêu diệt bọn phản động tay sai bán nước thì làm ngay, nhá !

  Phản hồi: 

  Hoan hô. Hy vọng sắp tới sẽ thấy chữ ký của các bác Nguyễn Văn An, Bằng Việt, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Khoa Điềm, Phan Diễn... Thư ngỏ, chữ ký là hình thức ôn hòa nhưng rất cương quyết, tác dụng không hề nhỏ, không phải ai cũng làm được. Chỉ cần các bác tạo động lực, giới trẻ sẽ làm nốt phần còn lại.

  Tại sao Hàn Quốc chuyển đổi được từ độc tài sang dân chủ để giàu mạnh: Vì sinh viên xuống đường biểu tình

  Tại sao Đài Loan chuyển đổi được từ độc tài sang dân chủ để giàu mạnh: Vì sinh viên xuống đường biểu tình

  Tại sao Thái Lan chuyển đổi được từ độc tài sang dân chủ để giàu mạnh: Vì sinh viên xuống đường biểu tình

  Tại sao Indonesia chuyển đổi được từ độc tài sang dân chủ để giàu mạnh: Vì sinh viên xuống đường biểu tình

  Việt Nam cũng sớm thôi, không còn thời gian, không còn lựa chọn. Công nhân, dân oan đã biểu tình vì miếng cơm manh áo; trí thức, doanh nhân đã biểu tình vì quyền lợi dân tộc; sinh viên Việt Nam đang cực kỳ bế tắc, họ sẽ xuống đường vì tương lai. Khi sinh viên xuống đường, không gì có thể cản được.

  Phản hồi: 

  Trước đây em nói rồi. Em chán nhất là các đồng chí cứ gửi thư tỏ tình như thế này mãi.

  Bấy nhiêu đồng chí ấy, thích thì chiều chiều xuống dạo quanh 1 vòng bờ hồ Hoàn Kiếm tập thể dục cho vui. Rồi nhân tiện đó đưa lên 1 tấm băng rôn nhỏ nhỏ ghi gì cũng được, rồi bảo người ta chụp hình đưa lên mạng, kết quả tốt hơn rất nhiều lần

  Chả ai thèm đọc thư tình của các đồng chí đâu ạ.

  Phản hồi: 

  Đây là một tin vui trong buổi sáng nay. Tất cả các vị ký tên đều là dảng viên có quyền có chức hay có địa vị. Có một điều này tôi thấy khó nói quá, đó là hiện nay còn rất nhiều (RẤT NHIỀU) người có thẻ đảng nhưng thực chất tâm trạng của họ y như người không hề có Đảng và hoàn cảnh sống của họ cũng bi đát như những người lao động khác, thế nhưng họ vẫn cứ bị "buộc tội" là đảng viên.

  Vậy thư này chỉ nên viết là gửi cho các đảng viên có chức có quyền hoặc đảng viên còn lưu luyến với Đảng thôi, đừng viết là TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN, tủi thân chúng tôi lắm. Đừng bỏ tất cả vào một ba lô.

  Vai trò của trí thức đã được khẳng định dần dần. Hoan hô các vị trí thức. Hoan hô.

  Phản hồi: 

  Đã có bao nhiêu thư ngỏ? Đã có bao nhiêu kiến nghị đến những cái đầu đất sét trong 5, 10, 20,...năm qua?

  Kết quả như thế nào?

  Phản hồi: 

  Cá nhân tôi ủng hộ tinh thần trong nội dung của "Thư Ngỏ" nầy. Tuy nhiên thư ngỏ nầy nếu được chuyển thành BẢN KIẾN NGHỊ (Petition) để tiếp tục thu thập thêm chữ ký của các đảng viên ĐCSVN nào còn đồng ý với nội dung bản kiến nghị trên ký tên vào thì sẽ hay hơn và cũng để đo lường xem con đường tiến lên XHCN của ĐCSVN đến cuối thiên niên kỷ nầy nó sẽ ra sao :-) (thôi để bớt thời gian chờ đợi thì chờ đến cuối thế kỷ nầy như TBT Nguyễn Phú Trọng chờ vậy ! ! !)

  Phản hồi: 

  HẢI LƯU DƯƠNG TRỤ
  Gậy ông định đập lưng ông mặt trận giải phóng tấn công Ba Đình
  Nội gian ngoại gián Bắc Kinh
  Tội đồ dân tộc chụp hình bất mô
  Phá lăng dọn dẹp cũi mồ gông cùm liềm búa xích Hồ Chí Minh
  Biển đông bất nghĩa cạn tình cháy nhà ra mặt chuột tinh Quang Hồ
  Hết thời mi thuyết tam vô
  Lâu la tám vố tạm vồ miền nam
  Bởi chưng bạn bốn tốt làm vàng mười sáu chữ chảy tan láng giềng
  Trung Hoa Quốc Cộng cuồng điên mưu toan xáp nhập lửa thiêng Lạc Hồng
  Tân Cương mông cổ đại đồng
  Đông dương tiểu mộng thuận lòng bán mua
  Nước non không phải của chùa còn hơn ba triệu dân lùa mọi nơi
  Giàn khoan di động không mời lưỡi bò sinh mốc tử đời ngư ông
  Đồ bà chẳng sính Mao lông
  Mộc tồn đại hán đèo bồng khó nhai
  VIỆT NAM từng có thiên tài đứng lên bẻ gãy nhân tai bắc triều
  “Đừng mơ vắng chủ vọc niêu tôm to cá nhỏ theo chiều hải lưu”
  TÂM THANH