Nguyễn Văn Tuấn - Vẫn như cũ!

 • Bởi Admin
  24/07/2014
  4 phản hồi

  GS Nguyễn Văn Tuấn

  Nhìn kĩ những gì xảy ra ở VN gần đây thì tôi nghĩ VN chẳng đổi mới trong tư tưởng và cách hành xử. Có thể lấy vụ Nhã Thuyên để minh hoạ cho nhận xét đó. Nhã Thuyên viết một luận văn về một nhóm văn chương có tên là “Mở Miệng”, và luận văn được cho điểm tuyệt đối 10/10. Nhưng đùng một cái, người ta lập một hội đồng khác đánh giá lại luận văn và thu hồi bằng thạc sĩ của cô ấy. Trước và sau sự kiện đó, trên báo chí xuất hiện những bài viết “đánh” Nhã Thuyên, mà ngôn ngữ và luận điệu y chang như những bài thời Nhân văn Giai Phẩm. Như vậy, chúng ta thấy về học thuật, chẳng có gì đổi mới. VN vẫn là nước thiếu tự do học thuật. Vụ Nhã Thuyên cho thấy một cách rõ nhất nền học thuật VN chẳng có gì đổi mới so với thời bao cấp.

  Có thể lấy ngành giáo dục ra làm một minh hoạ khác. Người lãnh đạo ngành giáo dục kêu gọi cải cách. Các nhóm nhân sĩ trí thức cũng cho rằng nền giáo dục VN cần phải có cải cách triệt để để hội nhập quốc tế. Nhưng làm sao cải cách được khi cái vòng kim cô chính trị vẫn còn lơ lửng trên đầu. Giáo dục VN hiện nay lẫn lộn giữa tuyên truyền và giáo dục. Mở bất cứ quyển sách giáo khoa nào về văn học, sử, thậm chí địa lí, chúng ta đều thấy rất nhiều nội dung trong đó mang tính tuyên truyền một chiều. Có những nội dung tuyên truyền mang tính bịa đặt (như câu chuyện Lê Văn Tám) nhưng mãi đến nay vẫn chưa sửa. Nói chung, chẳng có gì đổi mới gì trong giáo dục.

  Ngành giáo dục chịu sử điều khiển của Ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo là một thiết chế rất đặc biệt trong hệ thống tổ chức theo mô hình Mao – Stalin, có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ hệ thống văn học và giáo dục, thậm chí kiểm soát tư tưởng của người dân. (Mở ngoặc để nói thêm là thời đại ngày nay (với internet và xa lộ thông tin toàn cầu), có ai điên rồ đến nỗi kiểm soát suy nghĩ của người dân, vì việc làm đó hoàn toàn không thể và không tưởng). Nhưng về mặt cơ chế thì hoàn toàn chẳng có gì đổi mới.

  Ở bất cứ cấp nào thì đảng và Nhà nước vẫn song song nhau. Về nhân sự, cách làm của VN cũng chẳng có gì đổi mới. Cách tuyển dụng cán bộ hay bổ nhiệm thì vẫn theo kiểu “qui hoạch” và “cơ cấu”. Tất cả mô hình hoạt động này đều là “di sản” của mô hình tổ chức Mao-Stalin. Nói cách khác, về cách tuyển dụng nhân sự, vẫn chẳng có gì đổi mới.

  Nhìn bề ngoài thì có lẽ nhiều người nghĩ rằng VN đã đổi mới nhiều và hiện đại nhiều. Quan chức đã bắt đầu biết mặc veston và thắt caravat (thay vì mặc áo đại cán), biết nói chút đỉnh tiếng Anh. Cơ quan mới mẻ và văn minh hơn (chứ không còn tình trạng văn phòng có sẵn cái giường ngủ). Nhưng đó chỉ là bề ngoài, chứ phía trong thì tôi có cảm giác vẫn y chang như cũ, như thời bao cấp. Có khi nó thể hiện ra cách nói làm cho người ta ngỡ ngàng. Không hề có đổi mới trong tư duy và cách làm việc, thì rất khó mà nói đến chuyện hội nhập quốc tế.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Ở bất kỳ quốc gia nào, chính trị cũng bao trùm ,chi phối mọi hoạt động của quốc gia đó, VN không là ngoại lệ. Nền chính trị độc tài toàn trị không thể có nền giáo dục khai phóng được. Tất cả mọi sự gọi là cải cách, chẳng quả là cơ hội để nhóm lợi ích ...kiếm chút và điều chỉnh 'cây gậy' lãnh đạo phù hợp với từng giai đoạn , thời điểm mà thôi. Đơn giản, nếu cải cách nền giáo dục sáng hướng khai phóng thì chẳng còn những 'bầy cừu' để nhà sản chăn dắt nữa, THẾ LÀ NHÀ SẢN PHẢI ĐI ĐẾN CHỖ DIỆT VONG ?

  Phản hồi: 

  Đồng ý với ý kiến của tác giả : Tất cả vẫn như cũ . Vì đâu ? Nền giáo dục mà 'đảng ta' thực hiện là 'sản xuất' ra những công cụ chứ không phải làm nhiệm vụ khai phóng dân tộc.

  Phản hồi: 

  Cải cách cái gì mà cải cách!! Bình cũng cũ mà rượu cũng cũ. Còn hơn thế nũa, rượu đã chua lắm rồi! GS Tuấn nói không còn cái giường ngủ trong văn phòng nữa: đúng, nhưng bên cạnh cái văn phòng còn có cái nhà nghỉ hoặc cái khách sạn. Cũng dzậy thôi.
  Đảng cũng là ta, chính quyền cũng là ta, ta tuy hai mà một, tuy một mà hai. Hãy chết hết đi cái lũ ngu muội để cho ta xây dựng lại cái nhà ViệtNam mới.

  Phản hồi: 

  [quote]Có thể lấy ngành giáo dục ra làm một minh hoạ khác. Người lãnh đạo ngành giáo dục kêu gọi cải cách. Các nhóm nhân sĩ trí thức cũng cho rằng nền giáo dục VN cần phải có cải cách triệt để để hội nhập quốc tế. Nhưng làm sao cải cách được khi cái vòng kim cô chính trị vẫn còn lơ lửng trên đầu. Giáo dục VN hiện nay lẫn lộn giữa tuyên truyền và giáo dục. Mở bất cứ quyển sách giáo khoa nào về văn học, sử, thậm chí địa lí, chúng ta đều thấy rất nhiều nội dung trong đó mang tính tuyên truyền một chiều. Có những nội dung tuyên truyền mang tính bịa đặt (như câu chuyện Lê Văn Tám) nhưng mãi đến nay vẫn chưa sửa. Nói chung, chẳng có gì đổi mới gì trong giáo dục.[/quote]

  Không thể giải quyết được vấn đề với tầm tư duy ngang cấp với chính thứ tư duy đã sản sinh ra vấn đề !! Nếu không giải thích, chứng minh được tính hợp lý, hợp pháp của chuyện tại sao phải là đảng viên cộng sản thì mới được làm lãnh đạo, gồm cả trong đó là lãnh đạo giáo dục, thì 'cải' cái đéo í !!