Mõ Làng - Có thật phải "Thoát Trung"?

 • Bởi Admin
  18/07/2014
  6 phản hồi

  Mõ Làng

  Từ ngày Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, bên cạnh những quan điểm, tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của nhiều tầng lớp nhân dân về thái độ ứng xử cần có của Đảng, Nhà nước đối với Trung Quốc, có một số phát biểu có phần cực đoan, đay đi đay lại, đấy là hô hào cho hành động “Thoát Trung”. Thậm chí còn vống lên rằng, "đây là cơ hội ngàn năm có một".

  Hầu hết các bài viết đều cho rằng, cần phải “Thoát Trung” một cách dứt khoát, triệt để và ngay lập tức. Tôi chia sẻ điều đó với một tâm thế rằng Trung Quốc đã trở mặt lật lọng, nói một đằng làm một nẻo, bất chấp đạo lý với kiểu hành xử thiếu trách nhiệm.

  Tuy nhiên, tôi không đồng tình với cách đặt vấn đề “Thoát Trung” như một sự mặc định rằng: Đảng, Nhà nước ta đã bị trói buộc, lệ thuộc, cam chịu, thần phục giới lãnh đạo Trung Quốc. Đấy chỉ là sự quy kết có tính võ đoán, vô căn cứ, lồng ghép với động cơ hạ bệ uy tính của chính thể đang lãnh đạo đất nước mà thôi.

  Đây đó lại còn có những bài viết có vẻ thấu đáo những nguyên nhân sâu xa về sự lệ thuộc, cam chịu. Nào là lệ thuộc về chính trị do cùng ý thức hệ. Nào là lệ thuộc về kinh tế thể hiện qua con số nhập siêu, tỉ lệ trúng thầu các công trình trọng điểm về giao thông và năng lượng… Nào là lệ thuộc về văn hóa qua số lượng và giờ phát phim Tàu trên truyền hình… Thậm chí còn bóng gió rằng, chính khách Việt vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đã bán đứng nhiều thứ cho Trung Quốc.

  Những luận điệu đó, được rỉ tai, lưu truyền trong môi trường dân chúng thiếu thông tin, thiếu kĩ năng phân tích về chính trị, kinh tế, văn hóa quả thật là nguy hiểm.

  Trước hết, xin hỏi rằng căn cứ vào đâu mà các vị nói rằng: Đẳng, Nhà nước ta đã bị Trung Quốc mua chuộc, ràng buộc như là tay sai của họ?

  Nếu nói vì ý thức hệ “tương đồng” thì xin hỏi rằng có phải chỉ có Việt Nam lựa chọn ý thức hệ Mac Lênin với mô hình Nhà nước XHCN như Trung Quốc. Ý thức hệ Mac Lênin ra đời trước cả Nhà nươc ND Trung Hoa ra đời. Cách mạng Việt Nam thành công trước cả Trung Quốc. Và xin nói rằng, thế giới đã từng có đến hơn 24 nước chọn mô hình Nhà nước XHCN, rải khắp từ châu Âu đến châu Mỹ, châu Phi, châu Á. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, đấy chỉ là một danh xưng, cốt lõi là lý tưởng cách mạng ấy có hợp với lòng dân, có làm cho dân giàu nước mạnh chứ không phải “Họ đã thế thì ta không được thế”. Hơn thế nữa, chọn ý thức hệ nào đấy là lòng dân được thể hiện qua ý chí của Đảng và được ghi nhận thành nghị quyết, thành cương lĩnh chính trị chứ không phải là sao chép ý muốn của Trung Quốc.

  Nếu nói lệ thuộc vì kinh tế thì xin nói luôn rằng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới dưới sự điều tiết của quy luật thị trường thì cái gì có lợi cho đất nước là ta lựa chọn. Một đất nước mà nền công nghiệp sơ khai, năng lực xuất khẩu không đáng kể mà đòi phải xuất siêu thì là điều không tưởng. Một đất nước mà sản phẩm xuất khẩu chủ yếu từ nông nghiệp thiếu chuẩn thì thị trường dễ tính, tiêu thụ lớn như Trung Quốc là không thể bỏ qua. Một đất nước mà thường trực đói vốn cho phát triển lại gặp được dòng vốn rẻ, ưu đãi nhiều lại đi bỏ qua là không đúng với quy luật. Một nền sản xuất gia công có tính chất “cứu đói” cho lao động ngày một dư thừa thất nghiệp mà lại chê nguồn nguyên liệu giá rẻ là không tin được. Những cái đó ở Trung Quốc có và quan trọng hơn nó có lợi cho doanh nghiệp thì sao lại từ chối. Nhiều mặt hàng của Việt Nam dưới chuẩn cũng nhờ thị trường ấy mà tiêu thụ. Kinh tế thị trường có đi có lại cớ sao bài xích. Trong thế bị bao vây, cấm vận của phương Tây và Mỹ, bị cắt nguồn viện trợ từ các nước XHCN, đất nước đang điêu linh, những người lãnh đạọ đất nước đã phải cắn răng bước qua quá khứ để mở cửa sang Trung Quốc thoát cơn bĩ cực, cứu nguy dân tộc thì sao lại gọi là thần phục, bán nước?

  Nếu nói lệ thuộc về văn hóa, thì xin nói ngay rằng, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ bị Trung Quốc đồng hóa về văn hóa cả. Mặc dầu, lịch sử có hàng nghìn năm bị xâm lược, đô hộ, bắt thần phục, triều cống nhưng chưa bao giờ Trung Quốc đồng hóa được văn hóa Việt. Từ chữ viết đến tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán người Việt vẫn bảo tồn, sáng tạo riêng cho mình những chuẩn mực văn hóa bản địa. Mấy bộ phim dã sử có giá trị văn học của Trung Quốc làm sao có thể thây đổi lối sống văn hóa Việt. Có chăng, chính lối sống phi chuẩn (theo châu Á) của phương Tây đang tha hóa lớp trẻ của chúng ta thì phải.

  “Nói có sách, mách có chứng”, để biết các nhà lãnh đạo đất nước có lệ thuộc, thần phục Trung Quốc hay không thì hãy nhìn vào đường lối đối ngoại mà chính đảng của họ đã lựa chọn và nên nhớ rằng, chế độ chính trị của Việt Nam không cho phép cá nhân tự tung tự tác trong mọi hành động mà phải do tập thể quyết định. Những gì ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng công sản VN lần thứ XI về đối ngoại đã ghi:

  Kế thừa đường lối đối ngoại của 25 năm Đổi mới, đường lối đối ngoại Đại hội XI có những bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới, thể hiện ở những nội dung chính dưới đây:

  Thứ nhất, phải lấy: “vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, “vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh” làm mục tiêu. Hai mục tiêu này thống nhất với nhau. Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc là cơ sở cơ bản để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh là phù hợp với lợi ích quốc gia dân tộc và là điều kiện cần để thực hiện các lợi ích đó.

  Khẳng định lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu đối ngoại cũng có nghĩa là đặt mọi ứng xử của chính thể lãnh đạo đất nước phải lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đối ngoại.

  Thứ hai, “Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

  Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là cơ sở tồn tại của một quốc gia. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ luôn luôn là một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Không ai có quyền đứng trên, đứng ngoài những chuẩn mực đó, và điều này đã được chứng minh qua hành động, lời nói ứng xử của lãnh tụ đất nước qua sự kiện giàn khoan HD981 vừa rồi, không thể không tin vào điều đó và vì vậy không thể cho phép ai xuyên tác điều đó làm lung lay long dân.

  Thứ ba, “bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, “tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc” là nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại.

  Thứ tư, "thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế là phương châm của đường lối đối ngoại".

  Thứ năm, về định hướng đối ngoại, bên cạnh định hướng bao trùm là nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, Đại hội XI nêu định hướng về: giải quyết các vấn đề tồn tại về biên giới lãnh thổ; ưu tiên đối tác và định hướng quan hệ ASEAN.

  Tất cả đều rất rõ ràng và nhất quán, cớ sao lại có những giọng điệu ỡm ờ, bóng gió làm lung lạc lòng dân. Chính những ai đang bị ám thị trong cơn vùng vẫy để “Thoát Trung” mới cần phải tự gột rửa tư tưởng thần phục, nô lệ, sợ hãi cho mình.

  Tôi tin chính thể Việt Nam vẫn trung thành với tôn chỉ: Việt Nam “là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

  Từ khóa: Mõ Làng, thoát Trung

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tác giả bài này lấy tên là MÕ Làng nhưng thực chất là MÕ Đảng, tức là Mõ Cộng. Mõ Cộng thì có đặc tính là nói một chiều, hai là biến đen thành trắng, có thể gọi là xuyên tạc, ba là phủ nhận thực tế, bốn là chỉ biết nói chứ khộng biết trả lời những cau phản biện.

  Nếu phản biện bài này thì dài quá, tôi chỉ nêu ra vài điểm chính thôi: Nếu Đảng này không bán nước theo Trung cộng thì tại sao không dám công bố nội dung Hội nghị Thành Đô mà cứ giấu như mèo giấu cứt?
  Đảng này không bán nước thì tại sao nay thác Bản Dốc ta chỉ còn 1/3, tại sao ta mất Mục Nam Quan và mất diện tích đất biên giới bằng diện tích tỉnh Thái Bình? Đảng này không bán nước sao lại để Trung quốc vào vùng Tây Nguyên là vùng chiến lược, khai thác bâu xít mà nay không lại lại còn lỗ và phá hoại môi trường? Lại có tin mới là

  MỖI CÔNG TY CỦA TRUNG QUỐC ĐƯỢC MANG VÀO HÀNG NGHÌN CÔNG NHÂN TỪ TRUNG QUỐC SANG TA, NHƯNG THỰC CHÁT LÀ QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN TRÁ HÌNH.

  Cúng có âm mưu nào đây, nếu không cảnh giác thì số quân ấy tạp trung lại thành bao nhiêu sư đoàn?

  ĐẢNG CHỈ CẢNH GIÁC VÀ NGHI NGỜ DÂN, NHƯNG LẠI QUÁ TIN TƯỞNG VÀO GIẶC.

  BIẾT BAO BÀI HỌC TRONG QUÁ KHỨ MÀ ĐẢNG TA CHƯA MỞ MẮT RA.

  Đảng này không bán nước thì tại sao ta toàn cho Trung quốc vào trúng thầu bao nhiêu công trình. Lại còn cho cho công an, côn đồ đàn áp và bỏ tù những người dân yêu nước phản đối Trung quốc?

  Từ ngày 1-5-2014 Trung quốc cho giàn khoan HD981 đặt ở hải phận của ta thì bộ mặt bán nước của CS rõ như ban ngày, tên MÕ Đảng có nghe tay tướng Phùng Quang Thanh nói thế nào không? Rồi thái độ lập lờ của Đảng, chỉ hô hào kiện mà đéo dám kiện, lại còn nhục nhã lệnh cho cảnh sát biển và tàu hải giám chỉ né tránh trống chạy tàu Trung quốc. Trông rõ tàu Trung quốc đâm vào tàu cá của ngư dân mà đéo dám can thiệp, hèn chưa? Nhục chưa?

  Tàu giúp ta đánh Mỹ thống nhất đất nước để rồi tàu vơ gọn cả nước ta. Nay Tàu dùng chiến thuật vừa dọa nạt, vừa mua chuộc bằng tiền đối với quan chức để người mình trị người mình, Tàu đỡ đổ máu.

  Trước kia thì cả thế giới cũng có trên 20 nước theo chế độ CS, khi Lien xô và hàng loạt nước XHCN Đông Âu sụp đổ thì nhiều nước châu Phi cũng đã tỉnh ngộ đéo theo CS nữa. Chỉ còn khoảng vài chục nghìn là tối đa những tên CS ở nước ta bấu víu lấy chủ nghĩa mà quên tương lai đất nước và sự tiến bộ của dân tộc mới ôm chân thằng Tàu theo CNCS. Người có thẻ đảng thì trên 3 triệu, nhưng người thực chất theo cộng sản thì chỉ ở con số nghìn thôi. MÕ Đảng có thấy điều này không mà bảo chủ nghĩ Mác Lênin có trước nàh nước CS Trung quốc. Trung quốc và một bộ phận ngu muôi trong nội bộ dân tộc Việt Nam đã rước chủ nghĩa CS vào nước mình rồi mới lập quốc sau. Nay đến Bắc Triều tiên còn nhận ra bộ mặt nham hiểm và máu bành trướng của Tàu cộng, chỉ còn một bộ phận nhỏ của dân tộc Việt Nam vì được ăn nhiều đồ độ của Trung quốc nên đầu óc bã đậu và còn tin vào Trung quốc.

  Nếu Mõ Đảng không kịp chuyển hướng thì trở thành tội phạm của lich sử dân tộc đấy. Đừng có nỏ mồm biện minh chi hành vi bán nước của CS bắt nguồn từ Minh Côông nữa.

  Nếu Mõ Cộng chịu khó đọc nhiều thì thấy thế giới người ta đã tổng kết là nước nào đồng minh với Mỹ thì kinh tê khoa học kỹ thuật phát triển, đời sống của nhan dan ngày càng cao, còn nước nào nhạn sự giúp đỡ của Trung quốc thì ngày càng lụn bại và chỉ có suy yếu đi, trong gương miền Bắc và miền Nam trước kia ngay trên đất nước ta thì rõ. Trung quốc không bao giờ cho không ai cái gì..

  Phản hồi: 

  Tôi nhớ vừa mới đọc được ở đâu đó, dại ý "Việt Nam đối với Trung quốc giống như cô gái trinh bị hiếp dâm vậy, vừa thích thú (vì... sướng), vừa cảm thấy nhục nhã, vừa căm thù.
  Những người lãnh đạo Đảng thân Trung quốc thì cảm thấy sướng và chắc chắn sẽ không muốn thoát Trung.
  Những đảng viên theo phe chống TQ thì cảm thấy căm thù vì mất ăn.
  Chỉ có người dân là cảm thấy nhục nhã vì đất nước bị dầy xéo, bị quốc tế xem nhẹ.
  Mõ Làng thuộc loại nào? Chắc là thuộc nhóm thứ nhất (là loại đa số trong Đảng hiện nay), ăn ngập mặt tiền bạc của TQ rồi nên muốn duy trì kiểu "nằm ngửa ăn tiền" của mình.

  Phản hồi: 

  Bài viết này giống nghị quyết hay tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương quá.
  [quote]Trước hết, xin hỏi rằng căn cứ vào đâu mà các vị nói rằng: Đẳng, Nhà nước ta đã bị Trung Quốc mua chuộc, ràng buộc như là tay sai của họ?[/quote]
  Giờ này mà còn hỏi câu này thì một là Mõ Làng cho rằng toàn thể 90 triệu dân VN (quên, trừ mấy triệu đảng viên ra) là người ngu muội, hai là chính Mõ Làng mới là tên ngu muội bậc nhất.
  Viết được một bài như thế này, hẳn Mõ Làng không ngu rồi, nhưng chắc là anh ấy đang bảo vệ "cái sổ hưu" của mình thôi.

  Phản hồi: 

  [quote=Mõ Làng]
  Đây đó lại còn có những bài viết có vẻ thấu đáo những nguyên nhân sâu xa về sự lệ thuộc, cam chịu. Nào là lệ thuộc về chính trị do cùng ý thức hệ. Nào là lệ thuộc về kinh tế thể hiện qua con số nhập siêu, tỉ lệ trúng thầu các công trình trọng điểm về giao thông và năng lượng… Nào là lệ thuộc về văn hóa qua số lượng và giờ phát phim Tàu trên truyền hình… Thậm chí còn bóng gió rằng, chính khách Việt vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đã bán đứng nhiều thứ cho Trung Quốc.

  Những luận điệu đó, được rỉ tai, lưu truyền trong môi trường dân chúng thiếu thông tin, thiếu kĩ năng phân tích về chính trị, kinh tế, văn hóa quả thật là nguy hiểm.

  Trước hết, xin hỏi rằng căn cứ vào đâu mà các vị nói rằng: Đẳng, Nhà nước ta đã bị Trung Quốc mua chuộc, ràng buộc như là tay sai của họ?
  [/quote]
  Mõ làng có bao giờ ra khỏi lũy tre làng, nên biết được bầu trời nó rộng bao la thế nào, biết thế nào là rắm Tầu, rắm Mỹ dễ còn phân biệt?

  Dưa hấu thối, Thanh Long Thối, từ cả ngàn chiếc xe tải đợi chờ qua cầu biên giới, nhưng chẳng lối thông, thôi thì quay về làng Mõ, Mõ gục đầu sơi, văn hóa ăn mà lị, dưa tươi dưa thối như nhau Mõ làng nói thế, được ăn thế này là quí hóa lắm vì kinh tế, và nhờ ơn đảng ý thức chính trị.

  Phản hồi: 

  Bác Mõ còn phải viết nhiều, nhiều và nhiều... để uốn nắn lại những quan điểm sai trái hiện nay đang áp đảo quan điểm chính thống của đảng ta.
  Tôi mong được đọc nhiều bài phản bác của Mõ về những ý kiến khẳng định VN lệ thuộc TQ. Ví dụ các bài nêu rõ:

  1) Vũ Khoan: viết về "bài học" HN Geneve: TQ không tốt đẹp gì với ta đâu.
  2) TQ giúp vật chất để VN chống Mỹ, nhưng bằng chứng cho thấy nếu VN không theo (lệ thuộc) quan điểm của họ, họ chửi ngay. Tôi đã chứng kiến khi qua TQ. Họ phê phán (chửi) VN hồi thập niên 70 kinh khủng. Như chửi chó.
  3) Chính họ gây ra "nạn kiều". Năm ấy bác Mõ bao nhiêu tuổi?
  4) Họ mang 60 ngàn quân giết hại dân ta năm 1979 và sau đó còn gây căng thẳng ở biên giới tây bắc nhiều năm.
  5) Hiệp định biên giới với TQ ta có chịu thiệt không, sao không minh bạch ra? Có lẽ (?) bị lệ thuộc gì đó.
  6) Cụ Linh, cụ 10 kéo nhau sang Thành Đô có phải ở tư thế "lệ thuộc" không?...
  7) Bác Mõ cần nêu bản chất tốt đẹp của 16 chữ vàng và 4 tốt để chứng minh tình hữu nghị.

  Bác Mõ cần viết thật nhiều. Báo đảng 700 tờ coi như đã chịu thua bọn phản động rồi. Đáp trả kém cỏi, lép vế... thấy quá rõ.