GS Stephen B. Young - Ai thống trị Việt Nam ngày nay?

 • Bởi thanhhiendiu115
  10/07/2014
  26 phản hồi

  GS Stephen B. Young, người Hoa Kỳ, luật sư, nói tiếng Việt, có vợ là người Việt, đã sang VN nhiều lần.

  Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ. Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?

  Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay lý thuyết, một khuynh hướng thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và dân tộc của mình. Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?

  Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài, một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của họ chăng? Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu lương thiện?

  Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng những hoạt động ấy tốt xấu, hay dở, có lợi hay có hại cho đất nước Việt nam là chuyện khác. Tôi nói đó là một “thứ đảng phái” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết mác-lê làm cách mạng võ trang cướp chánh quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã hội, tiến hành giai cấp đấu tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công chức, trí thức, lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực, lên cầm quyền và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất nước, dân tộc. Hành động của đảng cộng sản lúc đó có mục đích thi hành "chính nghĩa xã hội chủ nghĩa ” theo ý hệ Mác-Lê.

  Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung mác-lê, không chủ trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc lột người, như kinh điển mác-lê dạy người cộng sản.

  Cách đây vài năm, ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, trong một báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp, nói rằng “hiện tại đảng Cộng Sản không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và cũng không đúng, không khoa học”. Theo ông Bảo, thì đảng cộng sản không nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai về vũ trụ, về trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy người thông minh phải vứt bỏ chủ thuyết Mác-Lê.

  Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng Cộng Sản không có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định tiếp tục đưa Việt nam đi theo con đường của mác-lê.

  Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân. Ông Bảo nói thêm rằng “tổ chức anh chị em cán bộ phải giữ quyền cai trị Việt Nam vài năm nữa, vì nếu không có một lực lượng mạnh giữ ổn định chính trị xã hội, thì nước sẽ loạn và dân sẽ khổ”.

  Lấy sự ổn định làm chính nghĩa của mình không có ý nghĩa tốt đẹp vì hoàn toàn thiếu thuyết phục. Chính nghĩa ổn định, nhiều người bình thường có thể nói và thi hành. Cần gì phải có cái gọi là đảng Cộng Sản với 3 triệu đảng viên, với vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước và xã hội? Quân Đội làm được. Phật Giáo làm được. Việt Quốc làm được. Ai cũng hy vọng làm được. Cái gọi là đảng Cộng Sản không thể tự cho là chỉ có họ mới làm được.

  Theo tuyên truyền của đảng cộng sản, trong quá khứ, họ có công đức lớn để đứng trên và trước mọi người khác. Tức họ cho rằng họ có vai trò lịch sử Có đúng như vậy không?

  Để trả lời, giờ đây, Bộ Chính Trị hãy tổ chức gọi hồn các đồng chí của họ đã chết, chết vì hi sinh hay chết oan vì đảng cũng được, để hỏi công việc đảng làm. Rồi, có lẽ họ nên gọi hồn để hỏi cái gọi là đảng cộng sản thật sự có công đức với dân tộc Việt Nam hay không? Rồi, họ có thể gọi hồn để hỏi đảng cộng sản tại sao ngày nay vẫn nói đi theo mác-lê, mà trên thực tế không thấy xã hội việt nam chuyển biến theo mô hình ”chính nghĩa Mác-Lê.” một chút nào nữa. Vậy thì cái đảng này nên tự giải tán, và có mang tội với đất nưóc, với dân tộc không?

  Chúng tôi cũng có thể gọi hồn như Bộ Chính Trị. Chúng tôi có thể gọi hồn các vị cũng nằm xuống, vì nhiều lý do khác nhau, hỏi họ về công đức của cái gọi là đảng Cộng Sản.

  Thí dụ, hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, hỏi ông Trương Tử Anh, Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng , ông Lý Đông A, Thư ký trưởng Đảng Duy Dân, các nhân sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyễn văn Bông, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Phan văn Hùm, Nguyễn văn Sâm,… và những người dân Huế chết hồi Tết Mậu Thân, vân, vân, … cho đến 1-2 triệu người Việt nam bình thường khác, chết trên biển cả, trong rừng sâu, trong các trại tù rải rác khắp cả nước.

  Gọi hồn tất cả những người này về và lắng tai nghe họ nói số phận của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng Sản vận dụng “chính nghĩa Mác-Lê” để cướp lấy quyền lãnh đạo đất nước và giử độc tôn cho đảng .

  Xin trả lời: Công đức ở đâu?

  Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là đảng Cộng Sản là một đảng thì đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào? Ngoài sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự tính toán của con người, các hành động của người đó phải cho chúng ta thấy rõ, một cách minh bạch, để kết luận người đó tốt hay xấu, giỏi hay dở, đạo đức hay gian ác, cần tồn tại hay nên vứt đi thôi?

  Cái gọi là đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự động hiến dâng đất đai của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới. Và cả biển nữa! Tại sao?

  Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.

  Ở điểm này, chúng ta hãy nhìn rõ. Cái gọi là đảng Cộng Sản đó vì nhu cầu tồn tại đã dâng đất, dâng biển cho Bắc kinh. Đây là nhu cầu sanh tử. Đảng cộng sản phải làm một việc tội lỗi như vậy chỉ vì đảng lo sợ nhân dân Việt nam hỏi tội của họ đối với tổ quốc và nhân dân từ trước đến giờ. Mà nhân dân hỏi tội có nghĩa là đảng sẽ bị mất quyền cai trị. Hoặc một vụ Thiên An Môn Việt Nam sẽ xảy ra . Trước nỗi ám ảnh mất quyền lực, đảng cộng sản cần sự ủng hộ, sự tiếp tay của Bắc Triều mới, mặc dầu có tổn hại đến quyền lợi tối thượng của Quốc gia.

  Như vậy đảng cộng sản ở Hà nội không thể tự cho là một đảng có chính nghĩa yêu nước được, mà phải bị kết án là một đảng bán nước mới đúng.
  Nếu đảng Cộng Sản Hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi hỏi, tham vọng của Bắc Triều mới, thì Việt nam tất nhiên phải lâm nguy làm thân nô lệ cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng cái đảng cộng sản làm nô lệ Hán tộc thì chúng ta hà tất phải tốn lời.

  Thực tế ở Việt Nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo Hà Nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt Nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.

  Nhìn lại lịch sử Việt nam thì từ thời Ngô Quyền đến nay, chỉ có vài nhà vua Việt Nam theo Bắc Triều một cách xấu hổ như vậy. Có Nhà Mạc phải xin sự ủng hộ của Hoàng đế phương Bắc để đối phó với Nhà Lê. Có vua Lê Chiêu Thống xin Trung Quôc gởi binh qua Hà nội để đánh anh em Nhà Tây Sơn. Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy y thức hệ Tống Nho của Nhà Thanh bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho Nhà Nguyễn. Nhưng các ông vua này không làm mất đất, mất biển vào tay ngoại bang chỉ vì quyền lợi riêng tư như đảng cộng sản ngày nay.
  Cầu viện thường hay lệ thuộc tư tưởng của kẻ khác, khó tránh khỏi bị dẩn đến mất chánh nghĩa quốc gia. Phải chăng vì thế mà Nhà Mạc đã không thắng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thống thua Quang Trung Nguyễn Huệ. Riêng Nhà Nguyễn vì chọn lựa sai lầm học thuyết lỗi thời mà cứ khăng khăng ôm giữ nên thua người Pháp. Tức một thứ lệ thuộc tư tưởng. Khi có được chỗ dựa mạnh là Bắc kinh, cái gọi là đảng Cộng Sản sẽ đánh bại được toàn dân Việt Nam chăng? Tức đảng cộng sản vĩnh viễn đàn áp, bốc lột nhân dân chăng?

  Mới đây khi nghe tin Bắc Kinh tổ chức Hoàng Sa và Trường Sa trở thành môt đơn vị hành chánh mới trực thuôc Tỉnh Hải Nam, lập tức xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng thanh niên, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà nội, chống chánh sách xâm lược của Trung Quốc. Cái gọi là Đảng Cộng Sản không dám lên tiếng phản đối kẻ cướp đất, trái lại thô bạo đàn áp dân chúng công khai bày tỏ lòng yêu nước. Khí thế của nhân dân Việt Nam bây giờ làm cho đảng cộng sản Hà Nội bắt đầu lo sợ. Nếu đảng cộng sản khôn ngoan thì hãy thấy ở đây, tức ở nhân dân, mới là chỗ dựa vững chắc hơn thế của Trung Quốc.

  Nhưng cái gọi là Đảng Cộng Sản nghe theo ai?

  Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn và nói rõ phe nhóm cai trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán Ngụy. Tiếc vì chúng tôi biết chắc chắn có nhiều đảng viên của cái gọi là Đảng Cộng Sản không muốn như vậy. Họ thương dân, yêu nước thật lòng. Nhưng họ lo sợ, có thể vì bất lực, cho sự an nguy của bản thân và gia đình trước những thủ đoạn khéo léo, gian ác, đê hèn của lực lượng Công An, Tình Báo đang có mặt khắp nơi rình rập.

  Bọn Hán Ngụy thật sự không có nhiều người, nhưng họ có thế mạnh và nhiều tiền bạc. Họ quyết tâm giữ quyền lực cai trị đất nước mãi mãi. Họ sẽ làm cái gì phải làm để không mất địa vị cầm quyền, tức quyền làm ăn, làm giàu của họ.

  Lệ thuộc Bắc Kinh, đối với họ, là một giá phải trả, họ chấp nhận trả, để có phương tiện ổn định xã hội chính trị Việt nam, tức duy trì chế độ độc tài toàn trị. Ổn định là cho quyền lợi của họ. Đất nước đối với họ chỉ là phương tiện trao đổi. Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế. Đó là thuyết của Mặc Địch.

  Cái đạo chính trị này – “hoàng đế chính thuyết” – là lý thuyết xây dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên xuống, không phải từ dân lên. Ngày nay là tập trung dân chủ, tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ chí minh. Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân theo. Dân không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ của sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.

  Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn giữ được ổn định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cấp trên nói cái gì thì cấp dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không được phần thưởng.

  Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép thiên hạ vâng lệnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.

  Trong lịch sử Việt Nam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy đạo Hoàng Đế của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.

  Vua Lê Thánh Tôn bắt đầu theo chủ nghĩa Bắc Triều , tức lấy Tống Nho bênh vực ngôi vị Hoàng Đế một cách mù quáng với đạo hiếu nghĩa cha mẹ, vua chúa. Đến Nhà Mạc, Chúa Trịnh, thì ảnh hưởng Tống Nho ở cấp quan văn và các đại gia đình quan chức mở rộng. Nhà Nguyễn áp dụng Tống Nho và quan điểm hoàng đế, đưa triều đình Huế đi theo gương Nhà Thanh bên Tàu.

  Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt nam không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt Nam là “Mỹ Ngụy”.

  Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: “Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?

  Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách nào?

  Nói chung, người Mỹ từ Tổng Thống Eisenhower cho đến Tổng Thống Nixon, từ Đại Sứ Elbridge Durbrow cho đến Đại Sứ Ellsworth Bunker, tất cả đều yêu cầu Chính Phủ Sài gòn lo cho dân, áp dụng chế độ hiến trị, tổ chức các cuộc bầu cử từ xã ấp đến trung ương, trong sạch, dân chủ, cải cách ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng giáo dục theo tôn chỉ “nhân bản, khoa học, khai phóng ” …Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo “ hoàng đế chính thuyết ”.

  Như vậy làm “Mỹ Ngụy” là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Việt Nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt Nam, không ở lại Việt Nam. Và “dân ngụy.” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.

  Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai? Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có chung một thứ tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?

  Stephen B. YOUNG

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  26 phản hồi

  Phản hồi: 

  sớm muộn gì tôi cũng rời vn đi định cư ở nước khác,không chỉ vì chính trị mà còn tôi thích lối sống tự do của các nước Tây phương:tự do về mọi mặt,nữ có quyền hút thuốc,xăm mình,quan niệm xã hội mở,tự do:sống thử là chuyện bình thường!mại dâm,cờ bạc,câu lạc bộ đồng tính,quay fim khiêu dâm:công khai,hợp pháp,có thu thuế+pháp luật chặt chẽ hơn,ít kẽ hở hơn...
  dù biết xã hội nào cũng có mặt trái của nó,ở đâu cũng có tiêu cực!tất nhiên tôi sẽ chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để có quốc tịch nước ngoài!

  Phản hồi: 

  [quote=Tuan34344]
  Tương tự như ngày xưa, Nguyễn Văn Trỗi và nhi đồng Nguyễn Văn Tám cũng được đánh xi và thổi phình lên thành những anh hùng cứu quốc lưu danh trong lịch sử chuyện sạo.
  [/quote]

  - Nguyễn Văn Trỗi và nhi đồng Lê Văn Tám!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Phùng Quang Thiện]Các bác làm cho bác Nghĩa còn nổi tiếng hơn là tác giả bài viết này.[/quote]

  Tương tự như ngày xưa, Nguyễn Văn Trỗi và nhi đồng Nguyễn Văn Tám cũng được đánh xi và thổi phình lên thành những anh hùng cứu quốc lưu danh trong lịch sử chuyện sạo.
  Ngày nay, thay vì ôm bom tự sát, thách thức tranh luận là một hình thức bảo vệ "chính nghĩa" mình theo đuổi. Chúng ta phải nghĩ ra cách nào để bác Nghĩa "ôm bom", nhưng đừng "tự sát" thì lại càng hay nữa.

  [quote=Khách Phùng Quang Thiện]Nhưng xin hỏi GS một câu: tổ tiên giáo sư từ đâu tới hay là dân gốc lục địa Mỹ châu? Trước kia châu Mỹ có người da trắng không? Hay chỉ toàn người da đỏ?[/quote]

  Young sẽ hỏi vặn lại, "Thế còn đất đai của Chiêm Thành và Miên thì sao, miền Nam từ đâu mà ra?" Chơi cái trò "you too!" này mãi sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.

  Phải dẫn chứng là Young sai ở hai điểm này:
  - Đảng CSVN thật sự tận tâm phục vụ nhân dân và đặt quyền lợi của dân lên trên ý thực hệ.
  - Đảng CSVN không hèn với Tàu ác với dân, lệ thuộc Tàu, và đã hiến dâng đất đai cũng như đảo, biển của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới.

  Phản hồi: 

  [quote="Khách Phùng Quang Thiện"]"Các bác làm cho bác Nghĩa còn nổi tiếng hơn là tác giả bài viết này."[/quote]

  Nổi tiếng vì điều gì?

  Đến hôm nay rất nhiều khả năng bạn Nghĩa đã đọc tất cả các cmt liên quan (hy vọng mình nhầm), nhưng bạn không hề có lời cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người.

  Rất ngạc nhiên! Đó không phải là văn hoá ứng xử phù hợp, cả ở Việt Nam, ở Mĩ, hay ở bất cứ nơi nào khác. Vậy làm sao bạn đủ bản lĩnh để debate với Stephen B. Young được.

  Phản hồi: 

  Tôi rất kính phục về sự hiểu biết của GS Stephen B. Young và cám ơn ông về bài viết này. GS hiểu quá uyên thâm về Việt Nam hơn cả nhiều người Việt Nam. Thế nhưng vì GS chưa phải là người Việt Nam nhiều thế hệ nên GS vẫn chưa hiểu VN bằng chính những người VN ăn cơm gạo VN, hít thở bầu không khí VN, điều này thì dĩ nhiên. Trong tiếng Việt, xưa kia các cụ nói "đảng" (dùng từ đảng) là để chỉ một thứ xấu, ví dụ:

  -Chúng mày kéo bè kéo đảng đến đây để quấy phá nhà tao à?.

  Người ta còn gọi các nhóm cướp là "đảng cướp".

  Đến đầu thế kỷ XX ở VN mới xuất hiện khái niệm "đảng" như hiện nay, có nhiều đảng mang các khuynh hướng chính trị khác nhau. Nhưng nói chung lúc đầu các đảng phái đều ít nhiều mang tính chất tiến bộ, thể hiện ý tưởng giành độc lập cho dân tộc, nhưng càng về sau thì các đảng đều thoái hóa, biến chất, thậm chí có đảng còn lưu manh hóa, biến thành tổ chức mafia, đúng như các cụ đã dùng từ "đảng" trước kia, "kéo bè kéo đảng". Đảng CS cũng nhằn chung trong nhận định trên. Nhưng chính cái đảng này ại là một trong 3 yếu tố chi phối hoàn toàn xã hội VN từ đầu thế kỷ XX đến nay. Ba yếu tố đó là:

  - CHỮ QUỐC NGỮ do người Tây đưa vào, latinh hóa hệ thống ngữ âm tiếng Việt, làm cho xã hôịu Việt Nam thay đổi và phát triển nhanh chóng, đánh bạt được chữ Hán trước kia don ông Sĩ Nhiếp (người nước Sở) dạy cho người Việt từ cuối thế kỷ thứ II .

  - CHỦ NGHĨA CS, thể hiện ở tổ chức Đảng CS do ông Minh Côông (tức ông Hồ Chí Minh) làm chủ trò. Sau này ông ấy lên làm chủ CHIẾU nước VN. Ta bị ảnh hưởng của Trung quốc nên gọi ông Hồ là "chủ tịch". TiếnG Trung quốc "tịch" là cái chiếu. Để "thoát Trung" thì từ nay ta nên gọi "chủ tịch" là "chủ chiếu". Ví dụ đương kim chủ chiếu Trương Tấn Sang hơi bị hèn.

  - ĐẠO THIÊN CHÚA LÀ YẾU TỐ THỨ BA cũng do người Tây nhập vào nước ta.

  GS Young đã thông cảm với nỗi thống khổ của người dân Việt Nam bị bọn Hán Ngụy cai trị vừa hà khắc vừa bạo tàn.

  Có thể người Việt cũng thông cảm với những người da đỏ là dân bản địa của lục địa Mỹ châu. Người Mỹ chẳng đi xâm lược ai mà chỉ giúp đỡ nhiều dân tộc khác vì trong người Mỹ có nhiều dân tộc khác như có cả người Việt, có cả người Trung hoa, người Anh người Pháp, người Nga...da tráng, da đen da vàng đều có cả.

  Nhưng xin hỏi GS một câu: tổ tiên giáo sư từ đâu tới hay là dân gốc lục địa Mỹ châu? Trước kia châu Mỹ có người da trắng không? Hay chỉ toàn người da đỏ? Dĩ nhiên GS thông thạo lịch sử nước Mỹ hơn người Việt rồi và biết rõ những điều tôi hỏi trên.

  Các bác làm cho bác Nghĩa còn nổi tiếng hơn là tác giả bài viết này. Có lẽ "phản biện" tiếng Anh dễ hơn viết topic về bài này cũng nên??

  Phản hồi: 

  Các bác khác đã phê bình khả năng tiếng Anh của bác Lê Trọng Nghĩa như cách đặt câu hỏi, chấm phẩy... Tôi không nói thêm.

  Tôi nói đến khái niệm và hiểu khái niệm:

  Vấn đề bác Lê Trọng Nghĩa phạm phải, hay cố tình phạm phải là: Đánh tráo hiện tượng với bản chất (của một chế độ, một thể chế chính trị) cũng như cố tình "quên" nguyên nhân của bản chất, hiện tượng.

  Những câu hỏi bác Nghĩa nêu ra nhắm vào hiện tượng khi đem bà Helen Thomas ra "hù" (không chỉ) Gs Stephen B. Young, để phục vụ mục đích "cân bằng" hiện tượng với bản chất.

  Đấy, đấy, thấy chưa, chính quyền nước anh chẳng hơn gì nhà nước nước tôi, anh đừng cao giọng, chê bai nhà nuớc của tôi.

  Thay vì như bác Tuan 34344 đã viết:

  [quote="Tuan34344 (khách viếng thăm) gửi lúc 18:50, 11/07/2014 - mã số 122608"]

  Muốn phản biện và thắng thì Nghĩa phải đánh đổ các điều cáo buộc về tác phong, triết lý, mưu đồ, và chính sách cầm quyền của đảng CSVN mà Young đã công kích, bất kể đến việc nước Mỹ có hoàn chỉnh thể chế dân chủ tự do hay chưa.[/quote]

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  [quote=Tuan34344]
  Tuy nhiên, có lẽ không nên sửa đổi cái gì hết, không cần thiết làm chuyện ấy, vì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Nếu Nghĩa viết lời mời tranh biện bằng tiếng Anh tuyệt hảo mà lại tranh cãi bằng loại tiếng Anh với cú pháp Việt thì chỉ làm người ta bị chưng hửng mà thôi.[/quote]

  Hoàn toàn Ok với bác Tuan34344: Người nước ngoài nói tiếng Anh, có nhóm chữ Frenchglish = Để chỉ người Pháp nói tiếng Anh; Belglish = Người Bỉ nói tiếng Anh…; vậy người Việt ta có chữ Vietglish!

  Phản hồi: 

  Lỗi chính tả + văn phạm khá nhiều, một phần vì lối hành văn viết theo kiểu nghĩ tiếng Việt trong đầu rồi dịch y chang qua tiếng Anh (giống như một cái post của bác tm1111 đã viết). Nếu đây là một bài viết trong giờ học sinh ngữ Anh thì tôi sẽ sửa lại một chút, gợi ý như thế này:

  ",i do believe that" -----> I have reasons to believe that

  knowledgement ------------> knowledge, hay assessment cũng được

  "political.historical,traditional...."
  ---> political, historical, traditional issues, etc.

  "in term of" ---------------> in terms of

  "to divide our Vietnamese into pieces.." -------> is an attempt to foster division among the Vietnamese people.

  "I am asking you one million dollar questions that"
  ------> "the million dollar question" (chứ không phải one million...), đây là cách nói cường điệu dựa trên thành ngữ "the sixty-four thousand dollar question".
  Thật ra, các câu hỏi mà Nghĩa đã gợi ý nghe giống như "the 64-dollar questions" thì đúng hơn.

  "Do you have a dictatorship government system in your country (USA)?" ----> I can argue that the U.S. style of government is a kind of dictatorship

  "Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?" ----> Is there really such a thing as freedom of press in the U.S.? Does the name Helen Thomas ring any bells to you?

  "What is a Free Enterprise?" ----> "What exactly do you mean by 'free enterprise'?"

  "Best regard" ---> Best regards

  ---------

  Tuy nhiên, có lẽ không nên sửa đổi cái gì hết, không cần thiết làm chuyện ấy, vì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Nếu Nghĩa viết lời mời tranh biện bằng tiếng Anh tuyệt hảo mà lại tranh cãi bằng loại tiếng Anh với cú pháp Việt thì chỉ làm người ta bị chưng hửng mà thôi.

  Viết để đùa cho vui vậy thôi, chứ ít có khả năng Young sẽ chấp nhận tranh cãi với Nghĩa, vì, dựa trên các điểm nêu trong lời gợi ý tranh biện, Young biết trước Nghĩa sẽ phản biện dùng các đòn phép lý sự nguỵ biện mà mọi người đi học ở bậc cao hơn trung học đều được học qua, rất nhàm chán.

  Muốn phản biện và thắng thì Nghĩa phải đánh đổ các điều cáo buộc về tác phong, triết lý, mưu đồ, và chính sách cầm quyền của đảng CSVN mà Young đã công kích, bất kể đến việc nước Mỹ có hoàn chỉnh thể chế dân chủ tự do hay chưa. Không vạch lá tìm sâu ở các khiếm khuyết về kiến thức lịch sử, văn hoá, dân tộc Việt Nam của người ta, đa số người Việt cũng không sành sỏi về phương diện này. Đừng dùng cái chiêu bài "văn hoá, lịch sử, truyền thống của tôi là điều thiêng liêng" để đánh lạc hướng vấn đề cốt lõi là "bản chất gian hèn, Hán Nguỵ của CSVN". Nếu đụng một chút là nói "anh chưa hiểu hết về truyền thống dân tộc của tôi", thì người mình cũng đừng nên chỉ trích hay buộc tội bọn Tàu khựa.

  Một thằng buôn ma tuý lẻ ngoài đường vẫn có thể kể tội ác của tổ chức buôn lậu ma tuý loại gộc, nó chỉ là thằng người rơm, đừng đánh đổ nó rồi tuyên bố là ai cũng có quyền buôn lậu ma tuý.

  Phản hồi: 

  @Nhà Quê Vô Học

  Hì hì, vậy xin góp vui.

  [quote=" "Nhiều Người" "]

  Dear Mr. Young:

  Reading your article "Who rules Vietnam", I do believe that your acknowledgement about Vietnam in term of political, historical, traditional... is so limited…; and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces. I am asking you a million dollar questions that: 1/- Do you have a dictatorship government in your country (USA)? 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas? 3/- What is a Free Enterprise? I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]

  Your response is kindly appreciated, Mr. Young.

  Best regard,
  Le Trong Nghia
  Malvern,Pa 19355
  484-424-2029
  [/quote]
  (Mong ai đó tiếp tục hoàn thiện thư này giúp bạn Nghĩa.)

  Phản hồi: 

  [quote=KhachOneTime][quote="Le trong Nghia"]Dear Mr Young.
  Reading your article "Who rules Viet Nam",i do believe that your knowledgement about Viet Nam in term of political.historical,traditional....is so limited....and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces..I am asking you one million dollar questions that:1/- Do you have a dictatorship government system in your country (USA)? 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?3/-What is a Free Enterprise?...I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]
  Your response is kindly appreciated,Mr Young
  Best regard.
  Le trong Nghia
  Malvern,Pa 19355
  484-424-2029[/quote]

  Lỗi chính tả nhiều quá! Hãy chuẩn bị kỹ cho cuộc "debate" nếu có.[/quote]

  Bác KhachOneTime thấy lỗi chính tả của bác LTN thì sao không chỉ ra luôn, thiệt tình. Tôi mạo muội chỉnh lại 1 lỗi chính tả và dăm chỗ chấm câu (văn phong, văn phạm thì không dám), coi như phụ bác LTN một tay, nếu bác LNT gửi nguyên thư 'tuyên chiến' này cho Mr Young, thay phí "ngoạ sơn quan hổ đấu" sắp tới. Mong thay.

  Dear Mr Young,
  Reading your article "Who rules Viet Nam", I do believe that your acknowledgement about Viet Nam in term of political, historical, traditional... is so limited…; and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces. I am asking you one million dollar questions that: 1/- Do you have a dictatorship government system in your country (USA)?; 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?; 3/- What is a Free Enterprise? I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]

  Your response is kindly appreciated, Mr Young.

  Best regard,
  Le trong Nghia
  Malvern,Pa 19355
  484-424-2029

  Phản hồi: 

  [quote=Le trong Nghia]Dear Mr Young.
  Reading your article "Who rules Viet Nam",i do believe that your knowledgement about Viet Nam in term of political.historical,traditional....is so limited....and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces..I am asking you one million dollar questions that:1/- Do you have a dictatorship government system in your country (USA)? 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?3/-What is a Free Enterprise?...I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]
  Your response is kindly appreciated,Mr Young
  Best regard.
  Le trong Nghia
  Malvern,Pa 19355
  484-424-2029[/quote]

  Tôi cung cấp cho bạn đọc Lê Trọng Nghĩa blog của Stephen B. Young, số phone, fax...để bạn có thể viết phản hồi trong blog của ông ấy.

  Để giúp bạn chuẩn bị trước khi tranh luận với Mr. Young, tôi soạn cho bạn các website dưới đây để bạn nghiên cứu đối thủ. Trong các website ấy, tôi thấy Mr. Young có viết chung sách (về đề tài VN) với Gs Nguyễn Ngọc Bich, ông ta còn giúp đỡ vợ dịch qua tiếng Anh cuốn Đỉnh Cao Chói lọi của nhà văn Dương Thu Hương...

  Bạn LTN cũng có thể vào youtube.com để xem hình, phim và nghe các đề tài mà Mr. Young từng là diễn giả. Chúc bạn may mắn.

  www.cauxroundtable.org/view_file.cfm?fileid=18

  www.tcdailyplanet.net/blog/stephen-b-young

  hotair.com/greenroom/archives/2009/10/31/the-vietnam-objective

  http://www.startribune.com/opinion/113104399.html

  http://gardendistrictbookshop.shelf-awareness.com/?issue=55#m985

  http://www.yale.edu/seas/Vietpubs.htm

  http://www.historynet.com/lyndon-b-johnson

  http://www.unz.org/Pub/ProblemsCommunism-1981mar-00080

  Understanding Vietnam - Ngọc Huy Nguyễn, Stephen B ...

  http://pview.findlaw.com/view/2817230_1

  https://www.facebook.com/stephen.b.young.73

  Phản hồi: 

  Bà Helen Thomas mà Lê Trọng Nghĩa đã nêu tên trong lời còm để hù Stephen Young là một ký giả kỳ cựu, đã có lần giữ chức chủ tịch Hiệp Hội Phóng Viên Nhà Trắng.

  Theo "truyền thống", mỗi lần các tổng thống Mỹ họp báo thì bà Thomas là người đặt câu hỏi đầu tiên. Bà hay hỏi những câu hóc búa, làm nghẹn họng tổng thống. (Nếu mà hỏi Đỗ Mười hay Lê Đức Anh kiểu ấy thì có mà đi cải tạo sớm. Young có thể nêu điểm này lên để vặn lại Nghĩa).
  Chính quyền Bush bực mình với bà Thomas, từ thời ấy trở đi bà bị đẩy xuống hàng ghế sau cùng trong lúc họp báo.
  Vào đầu năm 2011, bà Thomas, một người thiên tả, gốc Ả Rập, phát biểu một câu nói bênh vực dân Palestine và có đụng chạm đến dân Do Thái. Thế là bà bị trù ẻo, mất chức, mất việc luôn. Thomas mất năm 2013.

  Phản hồi: 

  [quote=Le trong Nghia]Dear Mr Young.
  Reading your article "Who rules Viet Nam",i do believe that your knowledgement about Viet Nam in term of political.historical,traditional....is so limited....and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces..I am asking you one million dollar questions that:1/- Do you have a dictatorship government system in your country (USA)? 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?3/-What is a Free Enterprise?...I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]
  Your response is kindly appreciated,Mr Young
  Best regard.
  Le trong Nghia
  Malvern,Pa 19355
  484-424-2029[/quote]
  Steven Young, nhờ ăn mắm tôm của vợ, nên thành người VN, ngoài trắng trong vàng, tiếng Việt sành sõi, chữ nghĩa trong sáng, tươm tất, gọn gàng. Vì yêu vợ nên yêu cả quê huơng của vợ, trọn tình trọn nghĩa.

  Lê Trọng Nghĩa, tên Mít nhưng ngoài vàng trong trắng (banana), đòi tranh luận bằng tiếng Anh nơi chốn riêng tư, nhất định không bằng tiếng Việt nơi chốn công đình, thế thì làm sao mà đánh giá lý lẽ, đúng sai của người muốn thành người Việt và người muốn thành Tây, khó thật, chỉ có Hán gian mới chơi cái trò này.

  Phản hồi: 

  [quote="Le trong Nghia"]Dear Mr Young.
  Reading your article "Who rules Viet Nam",i do believe that your knowledgement about Viet Nam in term of political.historical,traditional....is so limited....and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces..I am asking you one million dollar questions that:1/- Do you have a dictatorship government system in your country (USA)? 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?3/-What is a Free Enterprise?...I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]
  Your response is kindly appreciated,Mr Young
  Best regard.
  Le trong Nghia
  Malvern,Pa 19355
  484-424-2029[/quote]

  Lỗi chính tả nhiều quá! Hãy chuẩn bị kỹ cho cuộc "debate" nếu có.

  Phản hồi: 

  [quote=Le trong Nghia]
  ...and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces..I am asking you one million dollar questions that:1/- Do you have a dictatorship government system in your country (USA)? 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?3/-What is a Free Enterprise?...I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]
  [/quote]

  Guát-đờ-heo?

  Phản biện và đề nghị tranh luận (về bất kỳ đề tài gì) là điều hay, đáng khuyến khích, nhưng chưa gì bạn đã để lộ ra, qua việc gợi ý về các điểm tranh biện ở trên (1/ 2/ 3/), là mình sẽ sử dụng lối nguỵ biện cổ điển mà người Hy Lạp gọi là: tu quoque (tạm dịch tiếng Anh là "you too"), và loại nguỵ biện người Anh gọi là straw man fallacy (tấn công người rơm).

  Nói cho rõ hơn:

  Ai sao tôi vậy:
  "Anh nói rằng lái xe hơi không tốt cho môi trường, vậy tại sao anh không bán xe của anh đi?"

  Chuyện bé xé ra to:
  Anh bịt miệng và tìm cách truy tố thằng Snowden, vậy chính anh mới là gã độc tài ác ôn, đàn áp báo chí và kềm hãm quyền tự do ngôn luận.

  Kết luận: tôi cãi thắng anh!

  Phản hồi: 

  Dear Mr Young.
  Reading your article "Who rules Viet Nam",i do believe that your knowledgement about Viet Nam in term of political.historical,traditional....is so limited....and the purpose of this article is nothing but to divide our Vietnamese into pieces..I am asking you one million dollar questions that:1/- Do you have a dictatorship government system in your country (USA)? 2/- Do you have a freedom of press in your country (USA) and do you know a well known journalist Helen Thomas?3/-What is a Free Enterprise?...I would like to debate with you on all subjects regarding the above concerns via Email: [email protected]
  Your response is kindly appreciated,Mr Young
  Best regard.
  Le trong Nghia
  Malvern,Pa 19355
  484-424-2029

  Phản hồi: 

  Các điều kiện ắt có và đủ để có một tôn giáo?

  Một số dân ở các hải đảo ở Nam Thái Bình Dương, theo Đạo Cúng Hàng (Cargo cult), tin rằng nếu họ cúng bái, cầu khấn những chiếc máy bay và tàu bè (làm bằng tre hay nhánh cây) thì họ sẽ nhận được hàng hoá và lương thực. Đức tin này bắt nguồn từ việc quan sát phương pháp mà thực dân da trắng chuyên chở hàng đến các hải đảo thời Đệ Nhị TC.
  Không rõ giáo lý, giáo đường và giáo chủ như thế nào.


  Cộng Sản man rợ và đần độn hơn Đạo Cúng Hàng, vì nó đi ngược xa hơn thời kỳ giữa thế kỷ 20. Phải đi trở về mãi tận thời Trung Cổ Âu châu mới gặp được loại người có đầu óc giống như Việt cộng, Miên cộng hay Trung cộng (kiểu Mao).

  Phản hồi: 

  Đảng cộng sản Việt nam có phải là một tôn giáo ?
  Điều kiện ắt có và đủ để có một tôn giáo :
  - Giáo lý : Lý luận Mác -Lê -Mao
  - Giáo luật : Dieu le dang va '19 điều đảng viên đảng cộng sản không được phép làm'
  (Hội đồng Giáo luật : ban kiểm tra TW )
  - Giáo đường : hệ thống trường đảng cả nước
  - Giáo dân : gần 4 triệu đảng viên chính thức và dự bị
  - Giáo chủ : người sáng lập đảng
  - Mục tiêu của tôn giáo: Đưa giáo dân lên thiên đàng <=> đưa đất nước tiến lên CNXH

  Phản hồi: 

  Kính nhờ BBT Dân Luận đưa đoạn comment này bổ túc vào phần cuối
  của còm 122527 vừa rồi để bổ túc. Xin cảm ơn.

  Tôi muốn được nói, quả là chúng ta rất cần thiết cùng nhau đưa đất
  nước theo kịp các giá trị nhân quyền, dân chủ, đa nguyên... xuất xứ từ phương Tây tiến bộ. Nhưng đừng vì thế, mà triệt bỏ toàn bộ các giá trị
  phương Đông, vốn đã mã hoá vào ADN tiềm thức dân tộc, như một tự ngã.
  Tôi cũng không tin là có thể xoá bỏ được rốt ráo tinh thần Nho giáo
  trong văn hoá Việt, như có vài người chủ trương. Chúng ta không nên nghĩ phải thoát ra sự kiềm toả của Tàu, chỉ với cách thoát Khổng Nho.

  Nếu triều Nguyễn trước đây, muốn thoát Pháp, hoặc dị ứng thực dân,
  đã bằng chính sách cấm Đạo mà nay ta thấy là sai lầm. Vì văn hoá là
  "gió" như tôi ví ở trên, không gì ngăn cản được, trừ ý thức muốn tiếp
  nhận hay không mà thôi. Thì nay, vì thoát Tàu mà ta diệt Nho triệt để, bất phân biệt điều dở điều hay, e rằng lại dẫm lên dấu bước sai ngày trước của ông bà.

  Cái cần và tôi cho là đúng, là một tâm trạng thăng bằng để tìm ra một
  phương pháp không cực đoan cho tương lai.

  Phản hồi: 

  Một người Mỹ, qua bài viết trên, cho thấy ông có nhiều hiểu biết lịch sử văn hóa Đông Á cùng tình cảm với quê vợ, còn nồng ấm hơn cả một số
  người Việt. Điều này, nếu không
  không được biết tên và nhân thân ông, ắt ta sẽ tưởng tác giả là người Việt.

  Còn nhiều người con ruột Việt, còn chưa có được tấm lòng với quốc gia mình, bằng ông con rể này! Khác huyết thống, mà cái tình của ông khiến
  chúng ta cảm động.

  Tuy vậy, về kiến thức học thuật, dường như ông còn đôi chỗ ngộ nhận.
  Tôi không dám có ý chê trách gì cả, được như ông đã quý lắm rồi. Bản
  thân mỗi người chúng ta, chưa chắc đã hiểu rõ về chính nền văn hóa Á Đông chung, cũng như riêng lịch sử văn hóa chính trị của dân tộc VN mình, nữa là!

  Ông viết: "Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế. Đó là thuyết của Mặc Địch."

  Thật ra, lý tưởng bình thiên hạ vốn của Nho gia, chép trong sách Đại Học,
  được cho là do cao đồ của Khổng Tử, Tăng Sâm, biên soạn. Là một chuỗi trau
  giồi nhân cách của Nho học thời Tiên Tần, tuần tự:

  * Cách vật: Xét sự vật, sự việc...
  * Trí tri : Hiểu biết...
  * Thành ý : Chân thành không hư dối...
  * Chánh tâm : Trong sáng, ngay thẳng, không tà vạy...
  * Tu thân : Sửa mình cho ngày một hoàn thiện ...
  * Tề gia : Trách nhiệm quản trị gia đình, dòng tộc...
  * Trị quốc : Quản trị đất nước...
  * Bình thiên hạ : Lấy LỄ làm trọng trong ngũ đức, làm cho thái bình an ổn
  nơi nơi...

  Cái lý tưởng cuối cùng, bình thiên hạ, không như đời sau xuyên tạc hiểu
  rồi xuyên tạc vận dụng. Không phải thôn tính cướp đoạt lân bang như Tần
  là bình thiên hạ, theo lý tưởng Nho. Tần diệt Nho sĩ mà?
  Làm sao cho bốn bể thái hòa, thì ngày nay ta thấy đó chính là mục đích
  cao quý của tổ chức Liên Hiệp Quốc, hoặc phổ biến để cố nhân rộng toàn thế
  giới (thiên hạ), lý tưởng dân chủ - nhân quyền - công bình - bác ái..., rõ
  ràng cũng là việc bình thiên hạ. Can thiệp, nhằm gìn giữ hòa bình và các
  giá trị cao đẹp nhân loại, kiềm chế - thậm chí trừng phạt những hành vi chính
  trị phi nhân bản đó đây, cũng là chủ trương bình thiên
  hạ đó thôi. Hoa kỳ, ít nhiều có công bình thiên hạ được phần nào.

  Bình thiên hạ không có nghĩa là cướp đoạt, đồng hóa, bành trướng...như một
  số người liên tưởng như thế. Xét cả 8 bước mà kẻ quân tử phải làm, không có
  điểm nào phi nhân cả. Điểm thứ 7, Trị quốc, thì ngày nay, tất cả công dân
  cần phải thấy trách nhiệm chính trị với quốc gia mình, trực tiếp hoặc gián
  tiếp Trị quốc đó thôi.

  Thực hiện các bước làm người như trên, không thể hoàn toàn giống nhau về
  phương cách thực hành cho xưa và nay. Ngày xưa, ở đâu mà không quân chủ, khác với bây giờ.
  Trước Khổng Nho, đã có sẵn chế độ này. Quân chủ đâu phải do Nho đề xướng,
  mà người thời nay hay có ý quy tội cho Nho? Nho chỉ muốn nền quân chủ ấy cần vận hành đúng
  đạo lý cương thường, dĩ nhiên theo bối cảnh lịch sử bấy giờ.
  Nhiều người, như cô Huỳnh Thục Vy, dù rất đáng kính nhiều việc cô đã làm,
  nhưng quan điểm quy kết óc lệ thuộc nô lệ của ĐCSVN vào TQ là do Nho học,
  thì tôi thấy cô có phần cực đoan phiến diện.
  Cần nhìn Nho học toàn diện với óc khách quan, thấy được hai mặt, cái gì
  lỗi thời thì phải bỏ, cái gì giá trị vượt thời gian thì nên chắt lọc bảo
  tồn. Chưa thấu Nho mà vội phê Nho, theo tôi là quá khích. Nhìn kỹ, hàng
  ngày người Việt vẫn từng phút sống trong Nho mà không hay đó thôi.
  Văn hóa, như gió, biên giới quốc gia hữu hình không cản được. Cả khu vực
  rộng lớn đều ảnh hưởng và cùng chung sức tài bồi hòa quyện nó cùng văn hóa
  bản địa cùng các nguồn văn hóa khác, lĩnh hội được. Nhà Lý, nhà Trần,không hề có
  chuyện chỉ thuần lấy Phật học làm tôn chỉ chính trị. Bởi đơn giản
  là Đức Phật không hề dạy làm chính trị, xuyên suốt trong toàn hệ thống di
  huấn của Ngài để lại cho nhân loại. Có chăng, là cái tinh thần đạo Phật
  và cả đạo Lão nữa, thoát tục hòa cùng cuộc nhập thế tích cực bắt buộc cho
  kiếp làm người, được 2 triều đại trên vận dụng nhuần nhị. Nó như cái phanh,kiềm hãm bản năng mà vì hăng say nhập thế con người có thể quá đà
  dễ sa vào thực dụng trong mưu tìm lợi ích, nguyên ủy của mọi tệ nạn xã hội.

  Đến Lê, vua Lê thánh Tôn mới đúng là nhà vua trọng Nho. "Nhân Nghĩa của
  Nguyễn Trãi" là gì, nếu không phải từ Ngũ Thường, Nho? Ông từng viết trên
  lá như một thiên mệnh: "Lê Lợi vi quân - Nguyễn Trãi vi Thần", quân - thần
  là đạo lý trong Tam cương, Nho, chứ đâu?

  Trong đoạn trích trên, GS.Stephen B.Young khả kính và khả ái, tiếc chút
  là ông lại không rõ ràng khi nhắc đến Pháp gia và Mặc Địch. Ông vừa chê Nho: "Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy ý thức hệ Tống Nho của Nhà Thanh bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho Nhà Nguyễn." như một sai lầm của thời đại thế kỷ 19. Nhưng công bình mà nói, đầu tk 19, bên Nhật
  chưa có Minh Trị cùng sự canh tân (1867, Minh Trị mới lên ngôi),bên ta đến
  đời Tự Đức mới có Nguyễn trường Tộ điều trần, toàn Đông Á chứ chẳng chỉ VN, lúc đó biết theo
  gì ngoài Nho?
  Nhưng đoạn trích trên kia, GS lại có ý chê Tần Thủy Hoàng không theo Nho,
  mà theo Pháp. Và dường như ông lẫn lộn giữa Pháp là mệnh danh của một học
  phái, với tên Mặc Địch của một nhân sĩ thuộc học phái khác, Mặc gia.
  Pháp gia vốn có 3 chi phái:
  * Trọng thế, tiêu biểu là Thận Đáo.
  * Trọng thuật, đại biểu Thân Bất Hại.
  * Trọng Pháp, với Thương Ưởng.
  Hàn Phi là gồm hết 3 phái, lại lấy Lão học và Tuân học làm căn cứ. Sử có nói
  đến các chính sách bạo ngược thành công nhất thời của nhà Tần, cũng như
  óc mê tín của TTH khi cứ mụ mị đòi thuốc trường sinh bất tử. Chắc hẳn là do
  ảnh hưởng nặng của học thuật này, mà ông ta bị nhiễm vì trọng dụng Thương
  Ưởng.
  Điều đáng nói, là qua đó, GS tác giả đã vô tình thừa nhận Nho có giá trị
  hơn Pháp, ít ra trong thời trung đại. Bằng chứng là Thuần Pháp là không thể bền lâu. Nho thì lại tồn tại trên dưới 20 thế kỷ. Các triều đại về sau, thực chất áp dụng chính sách Ngoại Nho - Nội Pháp, bề ngoài thì Nhu (Nho)mà
  bên trong cứng rắn.

  Chưa quên, chủ trương tuyệt đối theo văn hóa Âu Tây, như nhóm Tự Lực
  Văn Đoàn mà tiêu biểu nhất là "Mười điều tâm niệm" của Hoàng Đạo, chưa
  hẳn đã tốt. Có vẻ như nó thái quá, mất cân bằng cho một xã hội trước
  nhu cầu phát triển mà vẫn giữ được chính mình. Nó giống với cực đoan
  CS, nhất nhất Mac-Lê nhập từ Tây.
  Trên thực tế, Nhật Bản tiến bộ và thoát Hán, mà văn hóa Nhật vẫn nào
  có bãi Nho triệt để được?

  Người Tàu vốn ưa cướp đoạt, bảo thủ và vị kỷ. Nhiều giá trị của
  các quốc gia trong vùng cũng vun đắp suốt mấy ngàn năm, họ cứ giành
  là tác quyền văn hóa của họ, một cách hồ đồ. Ví dụ nhỏ thôi, nền y học
  Đông phương cổ truyền, nguồn gốc của nó chỉ là huyền thoại y sử, chưa chắc có gốc từ tổ tiên Hán. Học
  thuật theo thời gian được rất nhiều các y gia Trung Triều Việt Nhật
  bao thế hệ ra sức xây nên mà được như bây giờ. Y đạo và y thuật, với
  tính bác ái nhân văn phi chính trị, được truyền dạy giao lưu lẫn nhau,
  rút tỉa bao kinh nghiệm chung. Thế mà, người Tàu, khăng khăng gọi nền
  y học ấy là Trung Y.
  Cũng như nền Tây Y, được suy tôn có tổ Hy Lạp, chẳng lẽ bây giờ gọi
  là Hy Y?
  Tàu với Tây, qua chút ứng xử, đủ thấy tính cách !

  Dông dài tán gẫu cùng các bác, chỉ muốn thưa rằng, Nho cũng như mọi giá
  trị văn hóa cổ khác, có ưu có nhược, có lẽ chúng ta cần xem xét cẩn thận khử thô thủ tinh,
  khử ngụy tồn chân. Không nên vu cho nó là nguyên do của tất thảy sự chậm tiến,
  lụn bại, và nô lệ của VN hôm nay!

  Phản hồi: 

  Một bài viết lật mặt đảng việt cộng và đánh trúng tim đen của chúng! Khi tất cả mọi người cùng nhìn thấy bộ mặt thật của quái đảng này thì chúng ta sẽ thấy cần phải tìm ra những cách thức xử lý và trị tội nó!

  Phản hồi: 

  Mot bai viet rat hay. Vay thi cai to chuc nay goi la gi khi no chi la tap hop cua mot lu luu manh, nhung ke gian tham hoat dau va tan ac, nhung lai vo cung hen ha voi quan thay cua chung? Du sao cung cam on GS Stephen Young.

  Phản hồi: 

  Chúng là một đảng cướp chuyên phục vụ lợi ích cho ngoại bang từ lâu rồi, thưa ông Young. Nếu là đảng chính trị phục vụ lợi ích cho quốc gia thì Hồ Chí Minh và đồng bọn đã không ra lịnh cho Phạm Văn Đồng ký cái công hàm ô nhục kia. Nhất là sau này Đồng tiết lộ tại hiệp định Geneve hắn bị Chu Ân Lai bắt ép ký chia đôi đất nước. Hiệp định Geneve ký vào ngày 20/7/1954 còn cái công hàm mà Đồng bị Hổ Chí Minh và chính trị bộ CSVN bắt ký để ủng hộ tuyên bố về lãnh hải của Tàu cộng là ngày 14 tháng 9 năm 1958.

  Nếu là một đảng chính trị phục vụ quyền lợi tổ quốc Việt nam, thử hỏi ai lại đi làm cái việc bán nước ô nhục như bè lũ Hồ Chí Minh và đồng bọn?