Tuyên bố thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

 • Bởi Admin
  04/07/2014
  22 phản hồi


  Hội nhà báo độc lập Việt Nam

  The Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN
  Email: [email protected][email protected]
  www.ijavn.org and www.facebook.com/hoinhabaodoclap

  Sài Gòn ngày 4 tháng 7 năm 2014

  Tuyên bố thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

  Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng nói theo đúng nghĩa của hai từ “tự do”? Làm thế nào để báo chí được làm đúng thiên chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước thật sự độc lập tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề?

  Đã đến lúc báo chí và các nhà báo Việt Nam cần có tư cách độc lập để trả lời những câu hỏi trên. Tuân theo kinh nghiệm của mọi xã hội dân sự tiến bộ nhất trên thế giới, một trong những giải pháp cần phải có là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

  1* Quan điểm thành lập:

  - Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh.

  - Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hoạt động trên cơ sở:

  + Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên có nghĩa vụ tuân thủ.

  + Các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam.

  - Thông qua hoạt động báo chí, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc ôn hòa, bất bạo động; tôn trọng đa nguyên chính trị; phi lợi nhuận; hướng đến mục tiêu cổ súy cho tự do của người dân và dân chủ cho toàn xã hội, đóng góp ý kiến phản biện dưới dạng các tác phẩm báo chí và diễn đàn ngôn luận cho xã hội và đất nước.

  - Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh cho các hội viên và những người yêu thích nghề báo, đặc biệt là những người trẻ, nhằm thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí.

  - Hội Nhà báo độc lập Việt Nam gồm những người có quá trình hoạt động báo chí không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì tiến bộ xã hội và hạnh phúc người dân.

  - Hội Nhà báo độc lập Việt Nam độc lập về quan điểm, nhân sự, tài chính…

  2* Mục đích thành lập:

  - Phản ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước.

  - Phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí.

  - Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cấp chính quyền về tự do báo chí và quản lý xã hội khi có điều kiện, đồng thuận với những chính sách, giải pháp hợp lòng dân và có lợi cho đất nước.

  - Hỗ trợ về tinh thần và vật chất, hoạt động tương thân tương ái giữa các hội viên.

  - Lên tiếng và có hành động cần thiết để bảo vệ những người làm báo vì tiến bộ xã hội, nhưng bị sách nhiễu, bắt bớ, tù đày, khủng bố… Đấu tranh yêu cầu Nhà nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ của Bộ luật hình sự được dùng để áp chế tự do báo chí như Điều 258, 88…

  - Thu hút và đào tạo cây viết trẻ nhằm đóng góp cho nền báo chí chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai.

  - Thu hút và tạo môi trường sinh hoạt cho các nhà báo và cộng tác viên báo chí, không phân biệt báo nhà nước hay truyền thông xã hội.

  3* Những nội dung hoạt động chính:

  - Sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự. Trao đổi về phương hướng và chủ đề viết.

  - Tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước.

  - Xây dựng lực lượng làm báo trẻ để tạo lớp kế thừa cho lớp nhà báo lớn tuổi.

  - Lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại.

  - Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của đất nước, xã hội ra hệ thống truyền thông quốc tế.

  - Liên kết và hợp tác với những tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế về báo chí.

  - Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo và cộng tác viên.

  4* Cơ cấu tổ chức:

  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có Ban lãnh đạo gồm chủ tịch và một số phó chủ tịch, ủy viên. Ban lãnh đạo được phân công điều hành theo các công việc và theo khu vực.

  Ban lãnh đạo:

  - Chủ tịch: Nhà báo Phạm Chí Dũng.

  Phụ trách chung các hoạt động của Hội. Email: [email protected]

  - Phó chủ tịch thường trực: Nhà báo, linh mục Anton Lê Ngọc Thanh.

  Phụ trách khu vực miền Nam và trang báo của Hội. Email: [email protected]

  - Phó chủ tịch: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy.

  Phụ trách khu vực miền Bắc. Email: [email protected]

  - Phó chủ tịch: Nhà báo Bùi Minh Quốc.

  Phụ trách khu vực miền Trung. Email: [email protected]

  - Ủy viên: Nhà báo Ngô Nhật Đăng.

  Trị sự hai trang báo: Việt Nam Thời Báo và Vietnam Times Email: [email protected] hoặc [email protected]

  Cơ cấu ban:

  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có một số ban chuyên môn và trang báo là cơ quan ngôn luận của Hội.

  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam mời gọi những người làm báo có tâm nguyện với dân tộc tham gia vào Hội, chung sức làm mọi việc có ích cho quê hương.

  Mọi liên hệ, ghi tên tham gia và ủng hộ Hội Nhà báo độc lập Việt Nam xin gửi về các địa chỉ email: [email protected]

  Ban lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

  - Phạm Chí Dũng
  - Anton Lê Ngọc Thanh
  - Nguyễn Tường Thụy
  - Bùi Minh Quốc
  - Ngô Nhật Đăng.

  Điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

  1* Quan điểm:

  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: The Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh.

  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh cho các hội viên, đặc biệt là những người viết trẻ, nhằm thể hiện quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí.

  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì hạnh phúc của nhân dân.

  2* Những nội dung hoạt động chính:

  - Sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự. Trao đổi về phương hướng và chủ đề viết.

  - Tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước.

  - Xây dựng lực lượng viết báo trẻ để tạo lớp kế thừa cho lớp nhà báo lớn tuổi.

  - Lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại.

  - Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của đất nước, xã hội ra hệ thống truyền thông quốc tế.

  - Liên kết và hợp tác với những tổ chức phi chính phủ quốc tế về báo chí.

  - Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo và cộng tác viên độc lập.

  3* Nguyên tắc sinh hoạt:

  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được tổ chức dựa trên hiệu quả và tinh thần đồng đội, phát huy tối đa trách nhiệm của từng cá nhân để Hội thực sự đóng góp có hiệu quả cho xã hội mà không bị lệ thuộc vào tính hình thức.

  Hội được tổ chức theo tinh thần dân chủ:

  - Thông tin đầy đủ; thảo luận và biểu quyết tự do; ủy nhiệm công tác; kiểm soát và báo cáo công việc.

  - Quyết định bằng đồng thuận hoặc qua biểu quyết của đa số.

  Hội được tổ chức trong tinh thần tự nguyện chấp hành kỷ luật:

  - Tôn trọng nhân phẩm và quyền tự do của mỗi thành viên.

  - Tôn trọng quyết định của tập thể.

  - Tôn trọng những thành viên được ủy nhiệm công tác.

  - Thực hiện và báo cáo những công việc được giao.

  Các quyết định được biểu quyết theo đa số thành viên hợp lệ.

  4* Hội viên:

  Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố phù hợp với tiêu chí của Hội.

  Hội viên được bảo đảm quyền tự do phát biểu đối với mọi vấn đề của Hội.

  Hội viên có thể tự quyết định ra khỏi Hội.

  Hội viên có thể bị khai trừ vì vi phạm kỷ luật hay có hành động ngược lại tiêu chí của Hội.

  5* Cơ cấu tổ chức:

  Cơ quan điều hành cao nhất của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là Ban lãnh đạo, gồm chủ tịch và một số phó chủ tịch, ủy viên.

  Ban lãnh đạo được phân công điều hành theo các công việc và theo khu vực.

  Ban lãnh đạo thay mặt toàn thể thành viên ban hành quyết định và đôn đốc, giám sát việc thi hành.

  Ban lãnh đạo biểu quyết mỗi khi thấy cần những qui định về cách thức sinh hoạt.

  Nhiệm kỳ đầu của Ban lãnh đạo là 2 năm. Hết nhiệm kỳ đầu, các hội viên sẽ cùng quyết định cụ thể về các nhiệm kỳ kế tiếp.

  Nhân sự và nhiệm vụ Ban lãnh đạo Hội và các ban chuyên môn, trang báo có thể được bố trí, điều chỉnh tùy yêu cầu tình hình và do Chủ tịch Hội quyết định.

  Trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng mà Chủ tịch Hội không thể điều hành, Phó chủ tịch thường trực Hội sẽ đảm nhiệm công tác điều hành Hội. Nếu Phó chủ tịch thường trực Hội cũng không thể điều hành bởi lý do biến cố hoặc bất khả kháng, một Phó chủ tịch Hội sẽ được ủy nhiệm để điều hành công tác của Hội.

  6* Các chi hội:

  Trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có 4 chi hội:

  - Miền Bắc
  - Miền Trung
  - Miền Nam
  - Hải Ngoại

  Văn phòng của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được đặt tại Sài Gòn.

  7* Ban chuyên môn:

  Trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội có các ban chuyên môn:

  - Văn phòng Hội

  Người phụ trách: Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực, Chuyên viên

  - Ban Sự kiện và Đào tạo

  Người phụ trách: Một Phó chủ tịch và Chuyên viên

  - Ban Quan hệ quốc tế

  Người phụ trách: Một Phó chủ tịch hoặc Một Ủy viên và Chuyên viên

  - Trang báo

  Người phụ trách: Do chủ tịch bổ nhiệm sau khi tham khảo với toàn Ban lãnh đạo

  Các ban chuyên môn có thể đón nhận sự hợp tác của mọi thành viên và thân hữu.

  Nhân sự và nhiệm vụ các ban chuyên môn, trang báo có thể được bố trí, điều chỉnh tùy yêu cầu tình hình và do Chủ tịch Hội quyết định.

  8* Tài chính:

  Hội viên tự nguyện đóng góp.

  Hội tiếp nhận đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để sử dụng cho mục tiêu chung và các chương trình xã hội.

  Danh sách hội viên ban đầu của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
  (xếp theo a – b – c…)

  1. Tường An (Pháp)
  2. Vũ Thị Phương Anh (Sài Gòn)
  3. Nguyễn Đình Ấm (Hà Nội)
  4. Nguyễn Vũ Bình (Hà Nội)
  5. Huỳnh Ngọc Chênh (Sài Gòn)
  6. Tiêu Dao Bảo Cự (Đà Lạt)
  7. Phạm Chí Dũng (Sài Gòn)
  8. Ngô Nhật Đăng (Sài Gòn)
  9. Nguyễn Hoàng Đức (Hà Nội)
  10. Trương Minh Đức (Bình Dương)
  11. Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội)
  12. Chu Vĩnh Hải (Sài Gòn)
  13. Phạm Bá Hải (Sài Gòn)
  14. Phan Thanh Hải (Sài Gòn)
  15. Lê Hải (Đà Nẵng)
  16. Vũ Sỹ Hoàng (Sài Gòn)
  17. Huỳnh Trọng Hiếu (Quảng Nam)
  18. Vi Đức Hồi (Lạng Sơn)
  19. Lê Phú Khải (Sài Gòn)
  20. Mai Thái Lĩnh (Đà Lạt)
  21. Hạ Đình Nguyên (Sài Gòn)
  22. Kha Lương Ngãi (Sài Gòn)
  23. Hồ Ngọc Nhuận (Sài Gòn)
  24. Vũ Quốc Ngữ (Hà Nội)
  25. Hà Sĩ Phu (Đà Lạt)
  26. Đỗ Trung Quân (Sài Gòn)
  27. Bùi Minh Quốc (Đà Lạt)
  28. Nguyễn Quốc Thái (Sài Gòn)
  29. Lê Ngọc Thanh (Sài Gòn)
  30. Phạm Đình Trọng (Sài Gòn)
  31. Phạm Thành (Hà Nội)
  32. Trần Quang Thành (Séc)
  33. Nguyễn Văn Thạnh (Đà Nẵng)
  34. Châu Văn Thi (Sài Gòn)
  35. Huỳnh Công Thuận (Sài Gòn)
  36. Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội)
  37. Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa)
  38. Nguyễn Khắc Toàn (Hà Nội)
  39. Nguyễn Thị Huyền Trang (Sài Gòn)
  40. JB. Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội)
  41. Huỳnh Thục Vy (Đắc Lắc)
  42. Dương Thị Xuân (Hà Nội)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  22 phản hồi

  Phản hồi: 

  Đã hai tháng kể từ ngày trang mạng diendanxahoidansu.wordpress.com tạm thời ngừng hoạt động, ngày 04/05/2014, vì một số lý do nào đó mà ban quản trị trang chưa thông báo với các thành viên của diễn đàn, và 60 ngày sau, ngày 04/07/2014, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được tuyên bố thành lập, đây là lời thông báo không thể nào tuyệt vời hơn!

  Xin chân thành cảm ơn các vị nhân sĩ, trí thức với tấm lòng sắc son với nhân dân, với đất nước, quyết đem ánh sáng của sự thật đến với công chúng!

  Phản hồi: 

  [quote= Khách Nguyễn Cao A. N.]Cháu sinh năm 1993 (năm nay 21 tuổi) SV sắp bướ vào năm thứ 3 Học viện tuyên truyền và báo chí (học lực trên trung bình, không giỏi, không dốt)), cháu muốn hỏi các cô, các bác, các chủ vài câu, nhưng lại sợ bác Thang Bom gắt gỏng "Hỏi cái con khỉ gì!!!". Không biết thì hỏi, có sao đâu, mình không trả lời thì có người khác trả lời. Có quan niệm như thế cháu mới dám hỏi, người hỏi có tội gì đâu, chỉ có người giấu dốt mới khước từ trả lời lời.

  Câu hỏi 1 như sau: Chũng cháu học thì có nhiều thể loại báo chí (tên chung là các phẩm báo chí). Cho nên quy định 5 tác phẩm báo chí thì cũng nên nói rõ, ví dụ thực hiện một bài phỏng vấn được đăng trên báo tường (lề phải) thì có tính là tác phẩm báo chí được không? 5 tác phẩm này thì đăng trên những báo nào? Lề phải hay lề trái?

  Câu hỏi 2: Nhà trường thì nặng về bồi dưỡng tư tưởng, coi điều này rất nặng, nếu không có lập trường tư tưởng đúng đắn theo quan điểm của Đảng thì không được làm báo. Vậy thì báo cũng cần nêu lên tư tưởng chỉ đạo của báo chứ. Còn nói lên SỰ THẬT là yêu cầu của việc đưa tin, nhưng xét yêu cầu chỉ đạo thì sự thật cũng phải chọn lựa, cái sự thật nào thì được nêu, cái sự thật nào thì né tránh, nêu ra không có lợi, (có người còn bảo nói ra sự thật có thể còn bị quy kết là phản động).

  Câu hỏi 3: Trong nhà trường thì ca ngợi rất nhiều thành tựu đổi mới, coi như sự sáng tạo tài tình của Đảng, thế nhưng lại không nói CŨ thế nào? MỚI thế nào? Bác nào biết thì giải thích hộ CHÚNG CHÁU, hỏi thì các thày các cô cũng không biết trả lời, chỉ bảo "cứ công nhận thế thôi". CHÚNG CHÁU là thế hệ sinh sau thời kỳ đổi mới nên không biết CŨ là những gì?

  Các bác trong Hội nhà báo tự do có trả lời được không?[/quote]

  Tôi nghĩ cháu nên gởi những câu hỏi này đến Hội Nhà Báo Độc Lập theo địa chỉ email của họ, nhất định cháu sẽ có câu trả lời chính xác. Vì chưa chắc HNBĐL có thời gian theo dõi từng phản hồi trên các diễn đàn.

  Trong trường hợp nếu cháu không nhận được câu trả lời thì báo cho tôi biết, trên trang DL này, có thể tôi sẽ thay mặt cháu để chất vấn. Tuy nhiên, tôi tin HNBĐL nhất định sẽ trả lời cho cháu.

  Phản hồi: 

  Thế bảo đi mua cho ông lít rượu và dĩa thịt chó... cháu chạy đi rồi về hỏi: ông ơi! đồng nào mua rượu, đồng nào mua thịt chó hả ông...???

  Cháu đừng mang tuổi tác của mình để cho rằng mình chưa "khôn" nhé!!! Các bạn cùng lứa sẽ mắng cháu đấy!!!

  Học, học nữa, học mãi!!!

  Cóc cần phải hỏi ai...!!! Đã bảo có 5 tác phẩm báo chí là đủ điều kiện thì cứ thế mà làm. 1,2,3,4,5, đếm đủ 5 là nộp đơn xin gia nhâp Hội.Khi nào bạn không được chấp thuận vì chưa đủ 5 tác phẩm thì hãy hỏi.

  Khi là hội viên rồi thì bạn sẽ biết rõ mọi sinh hoạt của Hội.

  "Cũ" "Mới" thế nào thì đi hỏi người làm ra nó chứ...!!!

  Xin lỗi các bác trong Hội nhé: tôi rảnh rỗi, thấy chuyện trẻ con nên tham gia vào chít chát chút, các bác chuyên tâm lo việc của các bác nhé!!!

  Phản hồi: 

  Cháu sinh năm 1993 (năm nay 21 tuổi) SV sắp bướ vào năm thứ 3 Học viện tuyên truyền và báo chí (học lực trên trung bình, không giỏi, không dốt)), cháu muốn hỏi các cô, các bác, các chủ vài câu, nhưng lại sợ bác Thang Bom gắt gỏng "Hỏi cái con khỉ gì!!!". Không biết thì hỏi, có sao đâu, mình không trả lời thì có người khác trả lời. Có quan niệm như thế cháu mới dám hỏi, người hỏi có tội gì đâu, chỉ có người giấu dốt mới khước từ trả lời lời.

  Câu hỏi 1 như sau: Chũng cháu học thì có nhiều thể loại báo chí (tên chung là các phẩm báo chí). Cho nên quy định 5 tác phẩm báo chí thì cũng nên nói rõ, ví dụ thực hiện một bài phỏng vấn được đăng trên báo tường (lề phải) thì có tính là tác phẩm báo chí được không? 5 tác phẩm này thì đăng trên những báo nào? Lề phải hay lề trái?

  Câu hỏi 2: Nhà trường thì nặng về bồi dưỡng tư tưởng, coi điều này rất nặng, nếu không có lập trường tư tưởng đúng đắn theo quan điểm của Đảng thì không được làm báo. Vậy thì báo cũng cần nêu lên tư tưởng chỉ đạo của báo chứ. Còn nói lên SỰ THẬT là yêu cầu của việc đưa tin, nhưng xét yêu cầu chỉ đạo thì sự thật cũng phải chọn lựa, cái sự thật nào thì được nêu, cái sự thật nào thì né tránh, nêu ra không có lợi, (có người còn bảo nói ra sự thật có thể còn bị quy kết là phản động).

  Câu hỏi 3: Trong nhà trường thì ca ngợi rất nhiều thành tựu đổi mới, coi như sự sáng tạo tài tình của Đảng, thế nhưng lại không nói CŨ thế nào? MỚI thế nào? Bác nào biết thì giải thích hộ CHÚNG CHÁU, hỏi thì các thày các cô cũng không biết trả lời, chỉ bảo "cứ công nhận thế thôi". CHÚNG CHÁU là thế hệ sinh sau thời kỳ đổi mới nên không biết CŨ là những gì?

  Các bác trong Hội nhà báo tự do có trả lời được không?

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Lưu Hồng]Sóng Thần: "Ông Nguyễn Phú Trọng tự là Lú, nhưng khi nói đến chuyện tiền bạc thì lại không "lú" chút nào. Rất chính xác! LOL"

  Câu hỏi của bác Trọng rất thực tế. Đến thủ tướng Ếch còn nói: "Chính phủ không có tiền thỉ hoạt động sao được". Các nước khác thì người ta lại bảo chính phủ phải làm ra tiền cơ mà, còn ở ta thì chính phủ lại LÀM TIỀN (đánh đĩ). Thời buổi này không có tiền thì chảng làm được cái gì. Chính phủ không có tiền thì bắt dân đóng thuế, nhiều khi ăn không nên làm không ra thì chính phủ bắt dân đóng thuế để bù là hình thức CHÍNH PHỦ BẮT ĐỀN DÂN. Còn Hội nhà báo độc lập kêu gọi mọi người đóng góp bức đầu là được. Trước kia vì "sự nghiệp chống Mỹ", người dân còn đem cửa của nhà, câu đối của nhà để lót đường cho xe ô tô đi qua, có sao đâu, dân tự nguyện. Nay đóng góp vì sự nghiệp chung thì người có nhiều, đóng góp nhiều, người có ít đóng góp ít. Nói thế này cũng có nghĩa là ủng hộ và tán thành Hội rồi.

  Nhưng còn câu hỏi thắc mắc: "Có điều tôi thắc mắc là điều lệ ghi: "Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố phù hợp với tiêu chí của Hội" thì 5 tác phẩm báo chí thuốc thể loại nào? Đã đăng trên những báo nào? Các còm được đăng trên các báo lề tự do có được coi là "tác phảm báo chí" không?

  Còn nói về việc bồi dưỡng cho nhưng nhà báo trẻ hay những người muốn viết báo thì bồi dưỡng thế nào? Qua trang mạng hay mở lớp bồi dưỡng, hay gưỉ tài liệu? Nguồn tài liệu lấy ở đâu? Bồi dưỡng thể loại nào?

  Nhân đây, nếu có thể thì nêu quan điểm về một nền báo chí tiến bộ như thế nào để bồi dưỡng tư tưởng cho người viết báo, khuyên khích cái gì, hạn chế cái gì? Cấm cái gì? Báo nào chẳng có những điều lệ theo báo đạo của mình."

  Thì chưa thấy những người lãnh ạo Hội trả lời. Câu hỏi không có hồi âm thì chán lắm.[/quote]

  Hỏi cái con khỉ gì...!!! Làm đúng thủ tục để được tham gia Hội là biết ngay chứ có gì phải "hỏi-trả lời"...!!!

  Bồi dưỡng kỹ năng viết, nghiệp vụ nhà báo, đạo đức nhà báo...v...v.... chẳng ai "bồi dưỡng tư tưởng cho người viết báo" cho "một nền báo chí tiến bộ" nào cả....!!! Có ban Tuyên giáo Đảng CSVN làm thế thôi.

  SỰ THẬT là tư tưởng của báo chí rồi.

  Phản hồi: 

  Trích:
  "NGT viết:
  Các bác nào có bài đăng trên Dân Luận có thể ghi danh được không như bác Trần Thi Ngự, Nguyễn Ngọc Già, Phan Châu Thành, Nguyễn Công Huân, ...

  Hôi nhà báo là tổ chức để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi những người làm nghề báo. Tôi chỉ là còm sĩ nên không cảm thấy có nhu cầu gia nhập hội nhà báo (độc lập)."

  ==>
  Gia nhập Hội kiểu nghiệp đoàn như Hội nhà báo Độc lập này là việc rất quan trọng, vì nó dễ đẫn đến bị đảng tù tội như Công đoàn Lao Động Việt của Minh Hằng, Quốc Hùng, Huy Chương...?

  Hội NBĐL này tuyên bố "hoạt động trên cơ sở ...Các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam" tức là chấp nhận đảng lãnh đạo rồi (vì HP là thống nhất khong thể tách rời chỉ chọn cái này bỏ cái kia), còn "độc lập" cái chi? Và đảng sẽ lãnh đạo thế nào - công khai hay bí mật qua một vài người "lãnh đạo" Hội?

  Hội này cũng tuyên bố "động trên cơ sở: + Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên" nhưng nếu những điều trên VN không bao giờ thực thi và làm ngược lại trên thực tế dù nó có trong HP VN hay không, thì Hội sẽ chọn làm gì?

  Với tôi, làm rõ những điều trên là rất quan trọng để đánh giá về Hội NB này. Tất cả còn "tù mù" quá, nên nếu được mời tham gia tôi cũng không thể đồng ý được, chưa nói tự nguyện theo.

  Mà hình như Hội cũng không quan tâm - tôi đã hỏi, muốn làm rõ để cân nhắc cũng chả ai thèm trả lời?

  PCT

  Phản hồi: 

  Sóng Thần: "Ông Nguyễn Phú Trọng tự là Lú, nhưng khi nói đến chuyện tiền bạc thì lại không "lú" chút nào. Rất chính xác! LOL"

  Câu hỏi của bác Trọng rất thực tế. Đến thủ tướng Ếch còn nói: "Chính phủ không có tiền thỉ hoạt động sao được". Các nước khác thì người ta lại bảo chính phủ phải làm ra tiền cơ mà, còn ở ta thì chính phủ lại LÀM TIỀN (đánh đĩ). Thời buổi này không có tiền thì chảng làm được cái gì. Chính phủ không có tiền thì bắt dân đóng thuế, nhiều khi ăn không nên làm không ra thì chính phủ bắt dân đóng thuế để bù là hình thức CHÍNH PHỦ BẮT ĐỀN DÂN. Còn Hội nhà báo độc lập kêu gọi mọi người đóng góp bức đầu là được. Trước kia vì "sự nghiệp chống Mỹ", người dân còn đem cửa của nhà, câu đối của nhà để lót đường cho xe ô tô đi qua, có sao đâu, dân tự nguyện. Nay đóng góp vì sự nghiệp chung thì người có nhiều, đóng góp nhiều, người có ít đóng góp ít. Nói thế này cũng có nghĩa là ủng hộ và tán thành Hội rồi.

  Nhưng còn câu hỏi thắc mắc: "Có điều tôi thắc mắc là điều lệ ghi: "Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố phù hợp với tiêu chí của Hội" thì 5 tác phẩm báo chí thuốc thể loại nào? Đã đăng trên những báo nào? Các còm được đăng trên các báo lề tự do có được coi là "tác phảm báo chí" không?

  Còn nói về việc bồi dưỡng cho nhưng nhà báo trẻ hay những người muốn viết báo thì bồi dưỡng thế nào? Qua trang mạng hay mở lớp bồi dưỡng, hay gưỉ tài liệu? Nguồn tài liệu lấy ở đâu? Bồi dưỡng thể loại nào?

  Nhân đây, nếu có thể thì nêu quan điểm về một nền báo chí tiến bộ như thế nào để bồi dưỡng tư tưởng cho người viết báo, khuyên khích cái gì, hạn chế cái gì? Cấm cái gì? Báo nào chẳng có những điều lệ theo báo đạo của mình."

  Thì chưa thấy những người lãnh ạo Hội trả lời. Câu hỏi không có hồi âm thì chán lắm.

  Phản hồi: 

  [quote=NGT]

  Các bác nào có bài đăng trên Dân Luận có thể ghi danh được không như bác Trần Thi Ngự, Nguyễn Ngọc Già, Phan Châu Thành, Nguyễn Công Huân, ...

  [/quote]

  Hôi nhà báo là tổ chức để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi những người làm nghề báo. Tôi chỉ là còm sĩ nên không cảm thấy có nhu cầu gia nhập hội nhà báo (độc lập).

  Phản hồi: 

  [quote=Nguyễn Phú Trọng]>>> 8* Tài chính:
  >>> Hội viên tự nguyện đóng góp.

  Nhìn điều khoản này, tớ thấy các bác này quá lý tưởng, hay có thể gọi là duy ý chí.

  Nếu một trong những chỉ tiêu của hội là huấn luyện chuyên môn báo chí cho hội viên, nếu muốn trong 10 năm mà so sánh với Bangkok Post, Singapore Straits Times, v.v., mà không có nguồn tài chính rõ ràng, đều đặn, thì quả thật là quá lý tưởng, chập chờn ở mức độ duy ý chí.

  Một thực tế của hội sẽ là đi thăm nuôi tù. Các bác này biết rõ là sẽ rất có thể bị bắt bớ, tù đày. Bây giờ nếu một vài bác lãnh đạo bị bắt, chẳng lẽ các bác chưa bị tù bỏ lơ đồng đội của mình? Lấy quỹ ở đâu đi thăm nuôi?

  Như vậy gây quỹ tài chính là việc rất quan trọng. Thế nhưng, chẳng lẽ tớ nêu điều này ra mà chẳng góp ý kiến?

  >>> Hội tiếp nhận đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để sử dụng cho mục tiêu chung và các chương trình xã hội.

  Xin đóng góp tự nguyện là một cách, nhưng tớ đóng góp thêm là:

  (1) Hai trang báo Việt Nam Thời Báo và Vietnam Times phải có subscription fees thì mới được đọc đầy đủ. Nếu không thì chỉ được đọc một phần.

  Các báo lớn trên thế giới bây giờ đã phần đông tiến đến dùng online subscription fees, không dựa nhiều vào phát hành bản in nữa. Điều này phù hợp cho hội này mới ra đời trong hoàn cảnh mới.

  Nếu các bác muốn có "đẳng cấp quốc tế," mà dựa trên "tự nguyện đóng góp" hay là free thì có thể gọi là duy ý chí hay không?

  (2) quảng cáo online?

  (3) charge membership fee. Các bác ở nước ngoài được ưu tiên đóng membership fee cao hơn. Các bác này không có cớ gì mà không đóng membership fee.

  (4) đùng nghe những gì Trọng lú nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Trọng lú làm. Đùng giao cho Trọng lú làm thủ quỹ.[/quote]

  Ông Nguyễn Phú Trọng tự là Lú, nhưng khi nói đến chuyện tiền bạc thì lại không "lú" chút nào. Rất chính xác! LOL

  Các ông/bà "báo" lập hội "làm báo" mà không thấy có kế hoạch tìm nguồn thu kinh phí để giúp xây "mộng hải hồ" thì e là chẳng bao lâu trở thành "hão huyền" mất. Có thực mới vực được đạo! Làm báo chuyện nghiệp mà chỉ dựa vào đóng góp tự nguyện thì chắc chắn không đủ.
  Cá nhân tôi cũng chúc các ông/bà "báo" nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp báo chí mới này.

  Phản hồi: 

  >>> 8* Tài chính:
  >>> Hội viên tự nguyện đóng góp.

  Nhìn điều khoản này, tớ thấy các bác này quá lý tưởng, hay có thể gọi là duy ý chí.

  Nếu một trong những chỉ tiêu của hội là huấn luyện chuyên môn báo chí cho hội viên, nếu muốn trong 10 năm mà so sánh với Bangkok Post, Singapore Straits Times, v.v., mà không có nguồn tài chính rõ ràng, đều đặn, thì quả thật là quá lý tưởng, chập chờn ở mức độ duy ý chí.

  Một thực tế của hội sẽ là đi thăm nuôi tù. Các bác này biết rõ là sẽ rất có thể bị bắt bớ, tù đày. Bây giờ nếu một vài bác lãnh đạo bị bắt, chẳng lẽ các bác chưa bị tù bỏ lơ đồng đội của mình? Lấy quỹ ở đâu đi thăm nuôi?

  Như vậy gây quỹ tài chính là việc rất quan trọng. Thế nhưng, chẳng lẽ tớ nêu điều này ra mà chẳng góp ý kiến?

  >>> Hội tiếp nhận đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để sử dụng cho mục tiêu chung và các chương trình xã hội.

  Xin đóng góp tự nguyện là một cách, nhưng tớ đóng góp thêm là:

  (1) Hai trang báo Việt Nam Thời Báo và Vietnam Times phải có subscription fees thì mới được đọc đầy đủ. Nếu không thì chỉ được đọc một phần.

  Các báo lớn trên thế giới bây giờ đã phần đông tiến đến dùng online subscription fees, không dựa nhiều vào phát hành bản in nữa. Điều này phù hợp cho hội này mới ra đời trong hoàn cảnh mới.

  Nếu các bác muốn có "đẳng cấp quốc tế," mà dựa trên "tự nguyện đóng góp" hay là free thì có thể gọi là duy ý chí hay không?

  (2) quảng cáo online?

  (3) charge membership fee. Các bác ở nước ngoài được ưu tiên đóng membership fee cao hơn. Các bác này không có cớ gì mà không đóng membership fee.

  (4) đùng nghe những gì Trọng lú nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Trọng lú làm. Đùng giao cho Trọng lú làm thủ quỹ.

  Phản hồi: 

  [quote=NGT]Chúc mừng hội Nhà báo độc lập Việt Nam được thành lập.

  ----------------
  Nguyễn Phú Trọng (khách viếng thăm) gửi lúc 05:28, 04/07/2014 - mã số 122099

  Bác viết biết bao nhiêu bài theo trường phái lú, nói dài nói dai nói ... dở những chuyện vô ích như về Mac-Le, bác Hồ và tính đảng rồi, chưa chán hay sao ? Hề hề

  Bác phải thay đổi style cho ngon cơm hơn, nói đàng hoàng và làm nghiêm túc, những chuyện thiết thực mà người dân đang cần, trước hết viết lại HP sao cho thật sự dân chủ và thực hiện nghiêm túc HP. Là đại biểu QH, không bi bô đảng khi làm việc nước với dân[/quote]

  Raison d'être của tớ là xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu mà. Tớ đã nâng cấp lên thành phạm trù triết học rồi mà.

  Thế nhưng, dựa trên quan điểm thành lập hội là:

  "- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam gồm những người có quá trình hoạt động báo chí không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân biệt người trong nước và ngoài nước; ..."

  thì không có gì cấm tớ không được gia nhập cơ mà?

  Tớ chỉ muốn chỉ ra rằng:

  - dựa vào Hiến Pháp 2013 và "Các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam" thì phải cẩn thận, vì HP 2013 cũng có điều 4 chình ình ở đó. Theo tớ thì kệ cha cái HP đó đi.

  - cơ sở lập hội không có gì cấm cản những người theo thần học Mác-Lê tham gia vào hội cả. Điều này là vô tình hay cố ý?

  >>> Bác viết biết bao nhiêu bài theo trường phái lú, nói dài nói dai nói ... dở những chuyện vô ích như về Mac-Le, bác Hồ và tính đảng rồi, chưa chán hay sao

  Bác phê bình câu này cũng không chính xác lắm. Dưới triều đại của tớ, tớ cũng cho phép báo chí ướt át như thế này đấy:

  http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/184073/toi-co-nen-buong-xuoi-de-chong-d...

  http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/183839/vo-cu-cua-nguoi-tinh--khong-an-d...

  Phản hồi: 

  Ta đã có CLB các nhà báo tự do, rồi Con đường Việt Nam, lại thêm một vài báo mạng khác nữa, nay có thêm trang cuả Hội nhà báo tự do cũng tốt, nhưng nếu như có tờ báo in thì tốt hơn nhiều, có thế báo mới đến được đông đỏa quần chúng, các trang báo mạng hay bị tường lửa chặn, khó vào được.

  Chẳng biết có tin thêm tờ báo tư nhân thế này thì phản ứng của chính quyền ra sao? Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất kỵ báo tư nhân. Chị Tạ Phong Tần cũng chỉ vì viết báo tự do mà đi tù. Chẳng biết các bác đã làm đúng các thủ tục được cấp phép ra báo chưa? Chính quyền có gây khó dễ gì không?

  Về phía quần chúng thì hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh, kể cả đóng góp tài chính, bài vở...

  Phản hồi: 

  Khi nào thì có Hội Luật Sư Độc lập, Hội Nhạc sĩ Độc Lập, Hội Sân khấu Độc lập, Hội Sinh viên Học sinh Độc lập nhỉ...??? Chúc mừng Hội Nhà báo Độc Lập...!!!

  Phản hồi: 

  Chúc mừng hội Nhà báo độc lập Việt Nam được thành lập.

  Các bác nên có nhóm luật sư / gia để hỗ trợ, cố vấn pháp lý

  Các bác có thể mời một vài bác làm thành viên danh dự hoặc quan sát viên của hội như chị Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Minh Hạnh, ...

  Các bác nào có bài đăng trên Dân Luận có thể ghi danh được không như bác Trần Thi Ngự, Nguyễn Ngọc Già, Phan Châu Thành, Nguyễn Công Huân, ...

  ----------------
  Nguyễn Phú Trọng (khách viếng thăm) gửi lúc 05:28, 04/07/2014 - mã số 122099

  Bác viết biết bao nhiêu bài theo trường phái lú, nói dài nói dai nói ... dở những chuyện vô ích như về Mac-Le, bác Hồ và tính đảng rồi, chưa chán hay sao ? Hề hề

  Bác phải thay đổi style cho ngon cơm hơn, nói đàng hoàng và làm nghiêm túc, những chuyện thiết thực mà người dân đang cần, trước hết viết lại HP sao cho thật sự dân chủ và thực hiện nghiêm túc HP. Là đại biểu QH, không bi bô đảng khi làm việc nước với dân

  Phản hồi: 

  Thưa anh Dũng,
  Sao không thấy có một địa chỉ thường trú nào cả của Hội? Phòng các cá nhân hoặc tổ chức muốn đóng góp tài chánh cho Hội...
  Và hội cần một người rất quan trọng trong ban tổ chức là: EDITOR. Vị trí này không nhất thiết phải là nhà báo hay nhà văn giỏi. Thời đại văn minh, thông tin càng ngắn gọn súc tích càng tốt. Người viết thì cứ việc viết thoải mái vì chủ đề và văn phong sẽ tạo ra thứ bậc trong lòng độc giả. Nhưng trưới khi đưa lên mặt báo hay lên mạng, editor phải kiểm tra để gọt bớt (trình bày trước BTC hội trước khi cắt xén những ý trùng lặp trong cùng một bài, nhiều bài cùng chủ đề....hoặc vô tình hay cố ý đạo văn.
  Trong bài viết ra mắt của hội, một bài viết rất quan trọng nhưng vì không có editor nên nhiều đoạn văn bị trùng ý (thậm chí bê nguyên xi) khá nhiều. Phần trên đã nói qua, phần dưới lại đề cập nữa. Mong anh và BCH nhận ý kiến đóng góp.
  Dân Ý

  Phản hồi: 

  Ngoài hội báo chí độc lập ra, cũng cần có nhà xuất bản và phát hành độc lập.

  Chứ không lẽ bài vở chỉ toàn ở trên mạng?

  Phản hồi: 

  Chúc mừng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam!

  Đây đúng là sự kiện đáng mừng cho phong trào dân chủ Việt nam, và tôi hy vọng (mong sẽ có ngày tôi sẽ tin tưởng) rằng Hội sẽ thúc đẩy phong trào Dân chủ cho Việt Nam đi lên!

  Hy vọng của tôi xuất phát từ danh sách 42 hội viên sáng lập.

  Nhưng tôi còn 2 thắc mắc (một lớn, một nhỏ) và một góp ý nhỏ xin được nói ra ngay về Hội và với Hội, như sau:

  a/ Thắc mắc lớn:
  Trích: "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hoạt động trên cơ sở:

  + Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên có nghĩa vụ tuân thủ.

  + Các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam."

  Vậy khi diễn giải và áp dụng vào hoạt động hai cơ sở pháp lý quốc tế và VN trên, nếu có sự mâu thuẫn, không nhất quán, không rõ ràng giữa chúng thì Hội chọn theo cái nào? Phương cách nào để Hội chọn giải pháp áp dụng trong những trường hợp đó?

  b/ Thắc mắc nhỏ:
  Trích: "4* Hội viên:

  Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố phù hợp với tiêu chí của Hội."

  Điều kiện phải có "5 tác phẩm báo chí đã công bố" trên có cần xác định nơi đã công bố là ở đâu? Ví dụ trên báo chí lề đảng hay báo chí lề dân và báo chí quốc tế, hay cả ba loại báo chí trên, bất kể loại nào?

  c/ Một thắc mắc và góp ý nhỏ:
  Trích: "Ban lãnh đạo:

  - Chủ tịch: Nhà báo Phạm Chí Dũng.

  Phụ trách chung các hoạt động của Hội. Email: [email protected]

  - Phó chủ tịch thường trực: Nhà báo, linh mục Anton Lê Ngọc Thanh.

  Phụ trách khu vực miền Nam và trang báo của Hội. Email: [email protected]

  - Phó chủ tịch: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy.

  Phụ trách khu vực miền Bắc. Email: [email protected]

  - Phó chủ tịch: Nhà báo Bùi Minh Quốc.

  Phụ trách khu vực miền Trung. Email: [email protected]"

  ==>
  Trong cách tổ chức Ban lãnh đạo của Hội như trên ta thấy nó là copy 100% của các Ban lãnh đạo của các tổ chức của đảng CSVN, từ các công ty NN đến các các ủy ban rồi đến các Bộ, Chính phủ và Quốc hội của họ - tất cả, trong đó luôn có 1 trưởng và rất nhiều phó?

  Và đó là "sáng tạo" của đảng ta đi ngược với bản chất tổ chức của xã hội dân sự và dân chủ luôn chi có 1 trưởng và một phó (như trong gia đình thì vợ là "trưởng" và chồng là "phó" hay ngượi lại, nhưng không có 2 phó hay 4 phó - trừ đạo Hồi?)

  "Sáng tạo" đó của đảng ta cũng đi ngược bản chất của hai từ "trưởng" (là chính) và "phó" (là phụ giúp, là thay thế trong khẩn cấp)- mà các nhà báo biết rõ là gì, xuất phát từ việc các cấp trưởng của đảng thường không muốn/phải/thể làm gì cụ thể mà chỉ lo phần "tính đảng" - tức là "lãnh đạo" đó - nên không chịu trách nhiệm gì cả ngoài tính đảng, còn các cấp phó thì phải làm hết từng phần việc và phải chịu trách nhiệm chút chút về chúng - nhưng không có quyền hành gì cả...

  "Sáng tạo" đó của đảng họ rất thích vì nhiều người được gắn ké chứ Chủ tịch vênh vang mà quên chứ phó vì đàng nào ta cũng "một mình một cõi"..., rất háo danh vô thực chất.

  Góp ý của tôi là, nên chăng Hội không nên bắt trước đảng CSVN như thế, nên trả lại ý nghĩ đúng của vai trò trưởng-phó (như nước Mỹ chỉ có 1 TT và 1 phó TT thôi), và Ban lãnh đạo Hội nên chỉ có 1 trưởng - 1 phó Hội, cũng các vị Ủy viên trong đó một số là Trưởng Chi hội Miền bắc, Trung, Nam và Hải ngoại hay phụ trách các ủy ban, phòng ban của Hội?

  Làm như thế, không chỉ trả lại đúng nghĩa từ trưởng - phó (chúng ta là nhà báo mà, phải hiểu và sử dụng đúng từ ngữ là trách nhiệm và danh dự của nhà báo!), mà nó đặt đúng vị trí và trách nhiệm của vị phó Hội và Trưởng Chi hội hơn.

  Ngoài ra, tôi thấy chức danh "Chủ tịch" là hơi kệch cỡm và cũng giống tổ chức đảng quá! Mới có 42 người mà đã bày đặt chủ tịch này nọ, hãy khiêm tốn từ chức Hội trưởng đí, bao giờ phát triển và có thực lực, có chính danh, tổ chức được Đại hội toàn quốc, lúc đó bầu Chủ ntichj cũng chưa muộn mà - nhưng vẫn nên chỉ có 1 phó chủ tịch thôi.

  Chúng ta làm một việc như thế nào là chứng ta làm mọi việc như thế. Chúng ta dùng những từ ngữ và chức danh háo danh thì chúng ta là tổ chức... háo danh vô thực.

  Xin có vài lời chân thực góp ý như trên, để mong Hội nhà báo Độc lập...thực sự độc lập!

  PCT

  PCT

  Phản hồi: 

  Tôi cũng rất mừng cho sự kiện này.

  Lo thì ai cũng lo hết cho các nhà báo tiên phong của chúng ta. Nhưng hy vọng rằng họ sẽ bình an. Đặc biệt Chúa sẽ phù hộ cho cha Anton Lê Ngọc Thanh - người mà con hằng ngưỡng mộ

  Phản hồi: 

  Đây là một tin vui, một tin mừng và cũng là một tin...lo. Vui và mừng thì rõ rồi, vì có "tờ" báo độc lập thì người ta mới có thể độc lập nói lên những quan điểm của mình. Còn LO là Lo cho những người trong Hội liệu có bị công an gây khó dễ và bắt bớ như những người khác chỉ dùng "cây bút" mà phải vào nhà đá bóc lịch hay không. LO và THƯƠNG đi kèm với nhau.

  Không hiểu chính quyền có để yên cho các bác yên tâm làm việc hay không. Trong Hiến pháp thì ghi rõ ràng TỰ DO NGÔN LUẬN, thế nhưng Ba Ếch lại KIÊN QUYẾT cấm báo chí tự do. Mà ai chẳng biết

  BÁO CHÍ LÀ CÔNG CỤ, LÀ PHƯƠNG TIỆN CỦA NGÔN LUẬN.

  CHO TỰ DO NGÔN LUẬN MÀ KHÔNG CHO TỰ DO BÁO CHÍ thì chẳng khác nào cho ăn mà không cho mở miệng. Đó là điều vô lý, thế nhưng trong cái nhà nước CS này thì có đền hàng nghìn điều vô lý. Nghe tin này thì liệu Đinh Thế Huynh có tức hộc máu ra mà chết hay không? Còn chắc ẾCH thì tức điên lên được. Cứ xem sắc mặt đanh lại khi Ếch tuyên bố cấm báo chí tự do thì biết, hắn tức điên lông lộn lên vì báo chí tự do thì bới móc đời tư của hắn và có thể ảnh hưởng tới sự an huy và tồn vong của chế độ độc tài độc đảng này.

  Liệu có thể cho ra đời báo in được không? Nếu có báo in (báo giấy) thì tốt, nhiều người dân chưa biết internet, nhất là những người lao động và người nông thôn. Đí bán gánh rau có thể mang theo tờ báo mà đọc, chứ chẳng có ai mang theo cái laptop, Ipat hay điện thoại di động đắt tiền để đọc báo cả.

  Bao giờ số báo đầu tiên ra đời? Nếu báo ra đời thì tôi xin gửi hai câu hỏi để đăng, nếu có lời giải đap thì tốt:

  Câu 1: Tại sao Đảng CS ra đời thì được mà vì lý do gì lại cấm đảng khác ra đời?

  Câu 2: Nếu vì lợi ích của đất nước và dân tộc mà Đảng CS phải rời ghế thì Đảng CS có tự động rút lui không? (Ý tôi muốn nói là Đảng CS chỉ trả lại nhà nước cho dân, còn Đảng có tồn tại hay không là quyền của Đảng, chứ không phải là đòi giải tán Đảng CS)

  Có điều tôi thắc mắc là điều lệ ghi: "Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố phù hợp với tiêu chí của Hội" thì 5 tác phẩm báo chí thuốc thể loại nào? Đã đăng trên những báo nào? Các còm được đăng trên các báo lề tự do có được coi là "tác phảm báo chí" không?

  Còn nói về việc bồi dưỡng cho nhưng nhà báo trẻ hay những người muốn viết báo thì bồi dưỡng thế nào? Qua trang mạng hay mở lớp bồi dưỡng, hay gưỉ tài liệu? Nguồn tài liệu lấy ở đâu? Bồi dưỡng thể loại nào?

  NHân đay, nếu có thể thì nêu quan điểm về một nền báo chí tiến bộ như thế nào để bồi dưỡng tư tưởng cho người viết báo, khuyên khích cái gì, hạn chế cái gì? Cấm cái gì? Báo nào chẳng có những điều lệ theo báo đạo của mình.

  Hội phí mỗi tháng đóng bao nhiêu? Nếu có báo in thì có thể còn có nguồn tài chính và có thể còn trả nhuận bút cho tác giả, chứ báo mạng thì lấy đâu ra tiền.

  Phản hồi: 

  Chỉ cần đọc bảng danh sách hội viên sáng lập với tên SÀI GÒN trong địa danh (thay cho cái tên đáng ghét thành phố Hồ Chí Minh do ĐCSVN cưỡng bách đổi tên thành phố mà tôi là một cư dân trước năm 1975) là tôi đã có CẢM TÌNH đặc biệt với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam mới thành lập này. Việc sử dụng tên SÀI GÒN là phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của nhiều người dân miền Nam (thuộc VNCH) trước năm 1975. Mong rằng Hội giữ nguyên quyết định này trong mọi liên lạc, thông tin của Hội.

  Xin chúc mừng sự ra đời của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và cầu mong cho Hội gặt hái được nhiều thành công và phát triễn mạnh trong tương lai.

  Phản hồi: 

  Việc thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập ngay trong giai đoạn này là một điều đúng để cân bằng với hội nhà báo,nhà văn bồi bút chỉ biết viết và đăng theo ý ,theo lệnh đảng bất kể sự thật về hiện tình xã hội,đất nước đúng sai ra sao(mà tiêu chuẩn báo chí là phản ảnh đúng thực trạng xã hội).Có thể nói không quá rằng bao nhiêu năm qua chính cái cách làm việc nịnh bợ,lấy lòng chính phủ ,đảng để được yên thân,để được ngày 3 bửa ,để được"dô dô"cuối tuần và cả để được thêm danh ảo(bồi bút,thẻ nhà báo) mà các nhà văn,nhà báo bồi bút đã dung túng và làm trầm trọng các sai trái của guồng máy cầm quyền gây tác hại đến đất nước như ngày nay.Hy vọng rằng với sự ra đời của Hội Nhà Báo Độc Lập xã hội sẽ được trong sạch và "sáng hơn" để người dân tuy lành nhưng chỉ là thấp cổ bé miệng còn niềm tin vào cuộc sống

  Phản hồi: 

  Chúc mừng các bác.

  Tớ có 2 câu hỏi:

  >>>> + Các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam.

  (1) thế các bác có tôn trọng điều 4 trong hiến pháp Việt nam 2013 hay không? tại sao có? tại sao không?

  >>> - Hội Nhà báo độc lập Việt Nam gồm những người có quá trình hoạt động báo chí không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo,

  (2) thế các bác có cho tớ Nguyễn Phú Trọng vào tham dự "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam" hay không? tại sao có? tại sao không? Tớ, tuy bất đồng chính kiến, cũng có thể phản biện độc lập chứ?

  Một lần nữa, dù câu trả lời là như thế nào chăng nữa, xin chúc mừng các bác đã làm được bước đầu.