Nhiều thay đổi trong quy chế bầu cử trong Đảng

 • Bởi Admin
  29/06/2014
  3 phản hồi

  Xê Nho NVP: Tờ Pháp luật TPHCM có cái tin rất hay (tít: Nhiều thay đổi trong quy chế bầu cử trong Đảng).

  Nội dung chính: “... trong việc bầu cử ở BCH Trung ương thì các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử ngoài danh sách mà Bộ Chính trị đã chuẩn bị. Tương tự, việc bầu cử ở hội nghị BCH đảng bộ cấp dưới trung ương, ủy viên Ban Thường vụ cũng không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử ngoài danh sách mà BCH đã chuẩn bị. Nguyên tắc này cũng được áp dụng chặt chẽ tại đại hội đảng bộ các cấp. Riêng việc bầu cử tại Đại hội Đảng toàn quốc sẽ do đại hội quyết định”.

  Tin này hay vì việc thảo luận nội dung quy chế này xảy ra từ ngày 12/5 mà đến nay mới có tin về nội dung, chứ lúc đó tất cả các báo chỉ đưa tin “Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng vào ngày làm việc thứ 5 tại Hội nghị lần thứ 9”.

  Thời sự hóa một thông tin quan trọng như thế là hữu ích cũng như nhờ người lý giải cách bầu cử như thế thì “yếu tố dân chủ được nhấn mạnh hơn” làm tin hay hơn nhiều! Không có bản tin trên tờ Pháp luật TPHCM thì bảo đảm chịu, không ai biết câu chuyện hấp dẫn và vô đối này.

  Quy chế về bầu cử trong Đảng, do Hội nghị Trung ương 9 thông qua, vừa được phát hành, phổ biến tới các chi bộ. Quy chế này thay cho Quy chế năm 2009 với một số điểm mới đáng chú ý.

  Cụ thể, trong việc bầu cử ở BCH Trung ương thì các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử ngoài danh sách mà Bộ Chính trị đã chuẩn bị. Tương tự, việc bầu cử ở hội nghị BCH đảng bộ cấp dưới trung ương, ủy viên Ban Thường vụ cũng không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử ngoài danh sách mà BCH đã chuẩn bị. Nguyên tắc này cũng được áp dụng chặt chẽ tại đại hội đảng bộ các cấp. Riêng việc bầu cử tại Đại hội Đảng toàn quốc sẽ do đại hội quyết định.

  Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một ủy viên BCH Trung ương cho biết Quy chế bầu cử mới này được thảo luận kỹ lưỡng qua hai hội nghị Trung ương 8 và 9. Qua đó, Trung ương đi đến thống nhất là yếu tố dân chủ phải được nhấn mạnh hơn trong quá trình chuẩn bị nhân sự dự kiến. Trong quá trình đó, tất cả cấp ủy viên hoặc ủy viên thường vụ đã được thể hiện chính kiến đầy đủ thì tới khi bầu cử họ phải chấp hành kết quả chuẩn bị đó. Họ không được tự ứng cử, nhận đề cử nếu mình không được tập thể giới thiệu. Họ cũng không được đề cử người khác nằm ngoài danh sách mà chính mình đã tham gia chuẩn bị.

  NGHĨA NHÂN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Bầu kiểu gì cũng là một đảng độc diễn. Không cho dân liên quan thì có gì là dân chủ. Nếu đảng bầu bán ra sao dân không được biết thì người làm chủ tịch nước hay thủ tướng phải do dân bầu vì những vị này đụng chạm tới đời sống, tiền bạc của dân. Đảng nghĩ sao?

  Phản hồi: 

  @Úc nhân:
  16 cái mặt mo kia thì đã có anh hai Tập lo.
  Dương Khiết Trì vừa qua thắt chặt tình hữu nghị là đâu lại vào đấy cả. Không hổ danh "Dương siết bù lon", vừa siết xong là mấy thằng đang rù rì bổng dưng trở thành á khẩu hết ráo.

  Phản hồi: 

  Như vậy Tàu Cộng không cần đánh VN làm gì để vừa mang tiếng với thế giới, vừa hao tổn (vật chất, nhân mạng).
  Cả hệ thống cầm quyền Trung ương xuống tới địa phương) hết thảy đều "không ngoài danh sách BCT đã chuẩn bị", nghĩa là 16 người quyết định hết.
  Mà 16 cái mặt này thì ai quyết định?